Akademik BilgilerFATİH SALİH COŞKUN
SANATÇI SÖZLEŞMELİ
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
Temel Bilimler Bölümü
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: faithcoskun@yahoo.com
- Telefon: 0-232-856 15 50 (ev) 0-232-388 10 24 -160
Eğitim Bilgileri- Doktora: Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi,Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türkiye, 1991
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1997
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi,Müzik Bilimleri Bölümü, Türkiye, 2007

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Öğretim Görevlisi, 1991-
Uzmanlık Alanları- Müzik (3040000)
- Müzikoloji (3040600)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (3 adet)- Doktora, 2007, Sosyalleşme Bağlamında İzmir'deki Türk Sanat Müziği Amatör Koroları ve Toplu Müzik Pratikleri
- Doktora, 2007, Sosyalleşme Bağlamında İzmir'deki Türk Sanat Müziği Amatör Koroları ve Toplu Müzik Pratikleri
- Yüksek Lisans, 0, Evliya Çelebi Seyahatnamesi Işığında 17.yy.Türk Müziği