Akademik BilgilerNECATİ ÇAYIRLI
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Rektörlük
Bağlı Bölümler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
İletişim Bilgileri- : Adres: Gençlik Caddesi No:19 35100 Bornova - İzmir, (Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığı
- : Bölüm: Tel: 0232 3428398 Faks: 0232 3429038 , (Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığı)
- : Görevlendirme, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı - GMK Bulvarı No 140 PK: 06570 Anadolu Meydanı -Çankaya Ankara Tel: 0312 9397343
- : Koordinatör Yardımcısı, Tika Tiran Program Koordinasyon Ofisi - Arnavutluk Tel: +355 4 2366416
- : https://ege.academia.edu/necaticayirli
- E-posta: necati.cayirli@ege.edu.tr , Ege Üniversitesi
- E-posta: necaticayirli@gmail.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Tarih, Türkiye, 1995
- Yüksek Lisans: Ege Ünv., Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi, Türkiye, 2000

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)-  Koordinatör Yardımcısı, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, TİKA Tiran PKO - Arnavutluk, 2014-2016
Mesleki Faaliyetleri (5 adet)- Uzman, Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi,Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ankara, 2016, 2016
- Uzman, Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi,Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ankara, 2013-2014
- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Öğretim Görevlisi, 1996-Devam Ediyor
- Koordinatör Yardımcısı,Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Tiran Ofisi, Arnavutluk Ocak 2014- Ocak 2016,
- T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı - Balkanlar ve Doğu Avrupa Çalıştayı, Ankara 2012,
Uzmanlık Alanları- Tarih (2020000)
- Türkiye Cumhuriyeti (2020500)
- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2020501)
- Genel Türk Tarihi (2020600)
- Genel Türk Tarihi (2020601)
- Yönetim ve Organizasyon (2150300)
- Uluslararası İlişkiler (2160300)
Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (24 adet)- 'Makedonya'da İslam',İslam Dünyası özel Sayısı- Sayı 97 Cilt 3 Yeni Türkiye, Ankara 2017, s. 60-75.
- Makedonya Türk Kimliği Bağlamında Makedonya'daki Türk Sivil Toplum Kuruluşları, (TİKA)Avrasya Etüdleri, S. 48/2015-2, Ankara 2016, s. 143-188.
- ‘Makedonya’daki Türk Kadın Sivil Toplum Kuruluşları’, Türk Dünyasında Kadın Algısı, 2016.
- Günümüz Makedonya Türkleri, ‘ Rumeli- Balkanlar’ Özel sayısı Cilt IV, Yeni Türkiye Dergisi Sayı 69, Ankara 2015, s.4821-4835.
- Atatürk ve Balkan Barışı (1923-1938),‘Rumeli- Balkanlar’ Özel sayısı Cilt V, Yeni Türkiye Dergisi Sayı 70, Ankara 2015,s. 6156-6166.
- Makedonya Türkleri, 'Türk Dünyası Özel sayısı' Yeni Türkiye , Sayı 53-54 Ankara - 2013.s.2468-2491.
- Günümüz Makedonya Türkleri, Balkanlar El Kitabı Cilt 2, Akçağ Yayınları, Ankara 2013, 2.baskı, s. 315-332.
- Günümüz Makedonya Türkleri,Balkanlar El Kitabı, Cilt:2, Vadi&Karam Yayıncılık, 2007
- Üsküp ve Civarındaki Evlenme Adetleri, Sayı 22, Köprü, Üsküp/Makedonya 2007
- Kemal Atatürk İlahiyat ve Pedagoji Lisesi (Mecidiye-Romanya), Fikret Türkmen Armağanı, İzmir 2005
- Manastır Kadılığı ve Manastır’ın 2 Numaralı Şer’iye Sicili, Birlik Gazetesi, Üsküp/Makedonya 2003
- Makedonya Türkleri, Cilt:20,Türkler Ans., Yeni Türkiye, Ankara 2002, s.444-454
- Societea de Cultura Macedo - Romana (1879-1950) , Uluslararası Vlah (Ulah) Sempozyumu (Makedonca-İngilizce) Üsküp/Makedonya 2002
- Osmanlı İdaresinde Manastır (Bitola), Sayı 458, Türk Kültürü, Ankara 2001
- 2 Numaralı Manastır Şer’iye Sicilinde Geçen Yer Adları, (Makedonca), Glasnik , Üsküp/Makedonya 2000
- Cumhuriyet Döneminde Türkiye Balkan İlişkileri, 75. Yıl konferansı tebliği, İzmir 1999
- İzmir Basınında Makedonya Meselesi (1908-1914), sayı:31-32 Vardar Dergisi, Üsküp/Makedonya1997
- İzmir Basınında Makedonya Meselesi (1908-1914), sayı: 33-34Vardar Dergisi, Üsküp/Makedonya1997
- İzmir Basınında Makedonya Meselesi (1908-1914), sayı: 35 Vardar Dergisi, Üsküp/Makedonya1997
- İzmir Basınında Makedonya Meselesi (1908-1914), sayı: 36-37 Vardar Dergisi, Üsküp/Makedonya1997
- İzmir Basınında Makedonya Meselesi (1908-1914), sayı: 38-39 Vardar Dergisi, Üsküp/Makedonya1997
- İzmir Basınında Makedonya Meselesi (1908-1914), sayı: 40 Vardar Dergisi, Üsküp/Makedonya1997
- Osmanlıların Rumeli’yi Fethi, Sayı 40-41 Vardar Dergisi, Üsküp /Makedonya 1997
- Türkiye Makedonya İlişkileri ve Batı-Doğu Ulaşım Projesi, Sayı: 16 Yeni Türkiye, Ankara 1997

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Улогата на Историското наследство во премин од Отоманската Империја до Републиката (Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçişte Tarihsel Mirasın Rolü ), Совет На Меѓународната Манифестација “Гоцеви Денови (Uluslar arası Goçe’li Günler Sempozyumu)Kiril i Metodi Üniversitesi –Bildiri - Temmuz 2010 – Üsküp –Makedonya
- Makedonya Türk Kimliğinin/Kültürünün Korunmasında Etkin Olan Türk Sivil Toplum Kuruluşları, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, ‘1. Uluslarararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Nisan 2006, Çeşme-İzmir
- Societatea de Cultura Macedo- Romana (1879-1950), Sempozyum Tebliği (Makedonca-İngilizce)Üsküp/makedonya 2002

Kazanılan Burslar (6 adet)- 2012, Makedonca Kursu ( Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Eğitim Bakanlığı Destekli - 6 Ay )
- 2002, Kiril i Metodi Üniversitesi Uluslararası Makedon Dili, ve Kültürü Seminerleri/Kursları Ohri Makedonya.
- 2000, Kiril i Metodi Üniversitesi Uluslararası Makedon Dili, ve Kültürü Seminerleri/Kursları Ohri Makedonya.
- 1998, Kiril i Metodi Üniversitesi Uluslararası Makedon Dili, ve Kültürü Seminerleri/Kursları Ohri Makedonya.
- 1997, Kiril i Metodi Üniversitesi Uluslararası Makedon Dili, ve Kültürü Seminerleri/Kursları Ohri Makedonya.
- 1996, Kiril i Metodi Üniversitesi Uluslararası Makedon Dili, ve Kültürü Seminerleri/Kursları Ohri Makedonya.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2000, Manastır'ın 2 Numaralı Şer'iye sicili