Akademik BilgilerFATMA SANEM SUNLU
YARDIMCI DOÇENT
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü
Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: f.sanem.sunlu@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: E.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji A.B.D., Türkiye, 1989
- Yüksek Lisans: E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Türkiye, 1992
- Doktora: E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Türkiye, 1998
- Yardımcı Doçentlik: Su Ürünleri Fakültesi- Su Ürünleri Temel Bil Bl. Deniz Biyol, Türkiye, 2003

İdari ve Akademik Görevleri (6 adet)- Yönetim Kurulu Üyesi, 2007-
- Sosyal Etkinlikler ve Bahar Şenlikleri Düzenleme Komisyonu Başkanı, 2007-
- Su Ürünleri Fakültesi Yar.Doç.Temsilcisi, 2007-
- Türk Kültür ve Sanat Derneği-Bize Göre Dergisi Mesul Müdürü, 2006-
- Gençlik Komisyonu Başkanı, 2004-
- Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-
Mesleki Faaliyetleri (6 adet)- Fakülte Kurulu Üyeliği, 2007-Devam Ediyor
- Sosyal Etkinlikler ve Bahar Şenlikleri Düzenleme Komisyonu Başkanı, 2007-Devam Ediyor
- Su Ürünleri Fakültesi Yar.Doç.Temsilcisi, 2007-Devam Ediyor
- Türk Kültür ve Sanat Derneği-Bize Göre Dergisi Mesul Müdürü, 2006-Devam Ediyor
- Gençlik Komisyonu Başkanı, 2004-Devam Ediyor
- Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-Devam Ediyor
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- 2009, Nanoplankton populatıon dynamics and dissolved oxygen change acros the bay of İznir by neural networks Journal of Environmental Monitoring
- 2008, The Po and Pb levels in surface sediment samples in İzmir Bay(Aegean Sea- Turkey) Environ Monit Assess DOI 10.1007/s10661-009-0769-0
- 2007, Spatio-temporal variations of organic carbon and chlorophyll degradation products in the surficial sediments of İzmir Bay(Aegean Sea/ Turkey) Environ Monit(2008) 146

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- 2006, Sunlu, F. S., Büyükışık, B., Koray, T., Sunlu, U.Growth Kinetics of Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann&Lewin Isolated From Aegean Sea Coastal Water (Izmir Bay/Türkiye). Pakistan Journal of Biological Science. 9(1):15-21
- SUNLU, U., KAYMAKÇI, A., İZGÖREN, S., 2001. Denizlerde Karbon Dinamiği. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi Cilt 18, No:1-2, 233-241
- İZGÖREN, F.S., BÜYÜKIŞIK, B. (1999). Işık ve Sıcaklığın Chaetoceros gracilis Schütt Üzerine Etkileri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt 16, Sayı 1-2, 59-73s.
- İZGÖREN, F.S., BÜYÜKIŞIK, B. (1994) Melez Çayı’nda Bir Yıllık Anyonik Deterjan ve Nütrient Konsantrasyonları. Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Dergisi, Seri B, Ek 16/1.
- 1993, Melez çayı'nda Bir Yıllık Anyonik Deterjan veNütrient Konsantrasyonları E.Ü Fen Fakültesi Dergisi Seri B,Ek16/1,Yıl 1994

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- 0, LENGERANLI, Y., SARIFAKİOĞLU, E., GÖKSU, N., İZGÖREN, F.S., 1994. A Study of Bathymetric Map of İzmir Bay Using Remote Sensing Imagery and Idrisi GIS Software. An Aplication of Algorithm and PCA Methods. Dokuz Eylül University Institute of Marine Science and Technology

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- 2007, Predıctıon of nanoplankton change ın İzmir Bay (Aegean Sea-TURKEY) wıth the by neural networks 38th Cıesm Congress Proceedıngs Istanbul(Turquie)
- 2007, Prımary Results of Europen communıty FP6 project on marıne pollutıon and SMES-(MAPO) 38th Cıesm Congress Proceedıngs Istanbul(Turquie)
- SUNLU, F. S., U., SUNLU, A. ÇAKMAKÇI, 2005. A Study Of Bathymetrıc Map Of İzmır Bay Usıng Remote Sensıng Imagery And Idrısı GIS Software. An Application of Algorithm Module and PCA Methods. ECO-IMAGINE Training Course. 29 Mayıs-6 Haziran Lisbon-Portekiz
- BÜYÜKIŞIK, B., F. S. SUNLU, U. SUNLU, K. VON BRÖECKEL, H. GENÇAY-AYDIN, T. KORAY, S. KÜKRER. 2005. Assessment of Carrying Capacity For Microalgal Communities In Izmir Bay (Aegean Sea, Turkey) X. European Ecological Congress. Özet Kitapçığı: s: 69. 8-13.Ek im 2005. Kuşadası İzmir.
- SUNLU, U., M., AKSU, B., BÜYÜKIŞIK, F.S. SUNLU, 2005. Temporal Variations of Organic Carbon and Chlorophyll Degradation Products in the Surficial Sediments of Izmir Bay (Aegean Sea/Turkey) X. European Ecological Congress. Özet Kitapçığı: s: 157. 8-13.Ekim 2005. Kuşadası İzmir.
- SUNLU, F.S., B. BUYUKISIK, T. KORAY, U. SUNLU. 2005. Growth Kinetics of Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimann&Lewin Isolated From Aegean Sea Coastal Water (Izmir Bay/Türkiye). Nordic Diatomist’ Meeting. 20-23 Mayıs.2005 Estonya
- SUNLU, F. S., B., BÜYÜKIŞIK, U., SUNLU, N. YURTERİ, 2004. Variations des Parametres Temporal PhysicoChimiques Et Phytoplancton de La Port D’urla (Golfe D’izmir-La Mer Egee) Rap. Comm. Int Mer .Medit., 37 Barcelona Spain. (CIESM) p. 553
- SUNLU, U., EGEMEN, Ö., SUNLU, F.S., BASARAN, A. 2001 Investigation on the Pollution of Gediz River Deltaic Zone (Izmir Bay-TURKIYE). Meeting on Coastal Zone Management in Mediterranean Region. April 26- May 1, 2001. İzmir-Türkiye.
- SUNLU, F.S: SUNLU, U. 2001 Temporal Variations of Nutrients and Chlorophyll a in Urla Coast (Izmir Bay-Aegean Sea-TURKEY). The 36th CIESM Congress, 24-28 September 2001. Monaco.
- İZGOREN SUNLU, F.S., BUYUKISIK, B. Nutrient Effects on the Growth Rate of the Marine Diatom Chaetoceros gracilis Schütt. 16th International Diatom Symposium, Athens 25/8-1/9/2000.
- İZGOREN SUNLU, F.S., BUYUKISIK, B. Nutrient Uptake Rates of Chaetoceros gracilis Schütt Isolated From Izmir Bay. 16th International Diatom Symposium, Athens 25/8-1/9/2000.
- İZGÖREN, F.S., BÜYÜKIŞIK, B., PARLAK, H. 1993. The Anionic Surfactant and Nutrient Loads in Melez River-İzmir-TÜRKİYE. Environmental toxicology: Hazards to the environment and man in the Mediterranean Region. Society of Ecotoxicology and Environmental Safety (SECOTOX). 26-29 September, 1993. Rome (Italy).

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- YILMAZ, Ö., SUNLU, U., SUNLU., F. S. 2006: İzmir Körfezi’nde Anyonik Deterjan Düzeylerinin Araştırılması. V. Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu Sözlü sunum. 10-13 Mayıs 2006, Gebze/Kocaeli
- BÜYÜKIŞIK, B., U., SUNLU, F.S., SUNLU, T. M., SEVER, S., KÜKRER, E., ORÇUN, A., AYDIN, Y., KÖKSAL, E., YÜRÜR, M., ERGUN, H., GENÇAY, 2003. İzmir İç Körfezi’nde Seyrelme Tekniğiyle Fitoplankton Kommünitesi Büyüme Hızı ve Zooplankton Otlama Hızı Ölçümleri. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu.Bildiriler Kitabı. S:122-129. 2-5 Eylül 2003 Elazığ.
- SUNLU, F.S., SUNLU, U., BÜYÜKISIK, B., 2001. Urla Limanın’ daki ( İzmir Körfezi- Ege Denizi) Fiziko-Kimyasal Parametreler ile Fitoplankton Topluluklarının Zamana Bağlı Değişimleri. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-6 Eylül 2001 ANTAKYA
- BÜYÜKISIK, B., EGEMEN, Ö., SUNLU, U., SUNLU, F.S., BAŞARAN,A., AYDIN, G.Ş., KÖKSAL, Y:, 2001. Gediz Deltasında Biyojeokimyasal Parametrelerin Yer ve Zamana Göre Değişimleri. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 4-6 Eylül 2001 ANTAKYA
- İZGÖREN, F.S., BÜYÜKIŞIK, B. (1999) İzmir Körfezi’ne Melez Çayı’ndan Gelen Kirlilik Yüklerinin Saatlik Değişimi. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. X. Su Ürünleri Temel Bilimler ve Biyolojik Çeşitlilik Seksiyonları Bildiri ve Posterler Kitapçığı.767-779s. 22-24 Eylül.1999. Adana.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (10 adet)- 2006, Araştırma Projesi, ANON., (İZGÖREN-SUNLU, F. S., dahil) Büyük Kanal Projesinin Aktif Hale Geçirilmesinin İzmir Körfezi Sularında Alt Besinsel Seviyeler Üzerine Etkileri. TÜBİTAK/YDABAG 102Y116 No’lu Projede yardımcı araştırıcı) Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Uğur SUNLU
- 2006, Araştırma Projesi, ANON., (İZGÖREN-SUNLU, F. S., dahil) Kuşadaşı Kıyı Ekosistemine Deniz Trafiğinin Etkileri Üzerine Araştırmalar ÇSUM-001 No’lu Proje (Araştırmacı).
- 2001, Araştırma Projesi, BÜYÜKIŞIK, B., CİHANER, A., AKYOL, O., İZGÖREN, F. S. 1997 Homa Dalyanı Ekolojik Koşullarının Saptanması. E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı. Proje No. 1997/SÜF/018.
- 1999, Araştırma Projesi, ANON., (İZGÖREN-SUNLU, F. S., dahil) Gediz Deltası Sulakalan Yönetim Planı Alt Projesi.1998 (Proje Koordinatörü: Prof. Dr. M. R. USTAOĞLU).
- 1998, Araştırma Projesi, İZGÖREN, F. S., BÜYÜKIŞIK, B.Genus Chaetoceros (Bacillariophyceae) Üzerine Kinetik Çalışmalar. E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı. Proje No. 1994/FEN/005
- 1997, Araştırma Projesi, ANON., (İZGÖREN F. S., dahil). İzmir Körfezi Kirlilik İzleme Projesi. (1996-1998). D.E.Ü. Den. Bil. Enst. Proje No: 11
- Araştırma Projesi, ANON., (İZGÖREN F. S., dahil) Çeşme Dalyanköy Yat Yanaşma Yeri ÇED Raporu. 1997. T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müd. 6. Bölge Müdürlüğü ve T.C. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. (Proje Koordinatörü: Prof. Dr . A. KOCATAŞ).
- Araştırma Projesi, ANON., (İZGÖREN F. S., dahil) Çanakkale Kepez Limanı Iskele İnşaatı Yeri ÇED Raporu. 1997. T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müd. 6. Bölge Müdürlüğü ve T.C. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi (Proje Koordinatörü: Prof. Dr. T. KATAĞAN)
- Araştırma Projesi, ANON., (İZGÖREN F. S., dahil). İzmir Körfezi Oşinografik ve Ekolojik Araştırma Projesi. (1994-1996). D.E.Ü. Den. Bil. Enst. Proje No: DBTE-098
- 1992, Araştırma Projesi, İZGÖREN, F. S., BÜYÜKIŞIK, B.Melez Çayı’nda Deterjan Kirliliği ve Nütrientlerle Korrelasyonu. E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı. Proje No. 1991/FEN/001.
Kazanılan Burslar (7 adet)- 2005, Uluslararası Nordic Diatomist Meeting Toplantısına(Estonya)Yol Desteği
- 2004, Advance Course The Biogenic Silica Cycle in the Ocean:ECOLMAS-Almanya
- 2002, The Ocean Carbon Cycle and Climate NATO–ODTÜ ANKARA
- 2000, Uluslararası Diatom sempozyumuna (Yunanistan) Yol Desteği
- 1999, Intensive Aquaculture Farming Ministry of Foreign Affairs, Israel.
- 1994, A Training Course on RS&GIS in Coastal and Estuarine Modelling.
- 1993, SECOTOX Toplantısı