Akademik BilgilerGÜLNUR METİN
PROFESÖR
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Avlama ve İŞleme Teknolojisi Bölümü
Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: gulnur.metin@ege.edu.tr, gulnurmetin@gmail.com
- Telefon: +90 232 7521162-150
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi,Su Ürünleri Y.O., Türkiye, 1988
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bil. ve Tek. Ens., Türkiye, 1990
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bil.Ens.Deniz Bil. ABD, Türkiye, 1995
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye, 2010
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye , 2017

İdari ve Akademik Görevleri (6 adet)- E.Ü. Urla Denizcilik M.Y.O. Yönetim Kurulu Üyesi, 2017-
- Su Ürünleri Tanıtım Grubu Üyeliği, 2013-2014
- Tehlikeli Kimyasal Atık Komisyonu Üyeliği, 2011-
- Fakülte Kurulu Üyeliği, 2010-2013
- Sosyal etkinlikler komisyon üyeliği, 2001-2007
- Staj komisyonu üyeliği, 1998-
Mesleki Faaliyetleri (5 adet)- Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın ve Çocuk Eğitimi Çalışma Komisyonu Üyesi, 2014-2016
- Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyesi, 2014-Devam Ediyor
- Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi Tarım ve Sağlıklı Beslenmede Kadın Çalışma Komisyonu Üyesi, 2014-2016
- Workshop on age determination of Elasmobranchs in the GFCM Area, 8-12 October 2012, Antalya, TURKEY (Katılımcı)., 2012
- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü , 2011-2015
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (28 adet)- Düzbastılar, O., Breen, M., Aydın, C., Özbilgin, H., Özgül, A., Ulaş, A., Metin, G., Gül, B., Lök, A. 2017. Seasonal variation in mortality of red mullet (Mullus barbatus) escaping from codends of three different sizes in the Aegean Sea. Scientia Marina 81:3,339-349.
- Metin, G., Aydın, İ., 2017. Some Reproductive Characteristics of Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837)in Izmir Bay (Eastern Aegean Sea, Turkey).Pakistan J. Zool, 49:5,1913-1916.
- İlkyaz, A.T., Metin, G., Soykan, O., Kınacıgil, H.T., 2017. AGE, GROWTH, AND REPRODUCTION OF MEDITERRANEAN SCALDFISH, ARNOGLOSSUS LATERNA (ACTINOPTERYGII: PLEURONECTIFORMES: BOTHIDAE), IN THE EAST-CENTRAL AEGEAN SEA. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 47:1, 53-61.
- Düzbastılar, F.O., Laleli, T., Özgül, A.,Metin, G., 2015. DETERMINING THE SEVERITY OF SKIN INJURIES OF RED MULLET MULLUS BARBATUS ACTINOPTERYGII PERCIFORMES MULLIDAE INFLICTED DURING ESCAPE FROM TRAWL CODEND. ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA, 45:1,75-83.
- Soykan, O., İlkyaz, A.T., Metin, G., Kınacıgil, H.T., 2015. Age growth and reproduction of European hake Merluccius merluccius Linn 1758 in the Central Aegean Sea Turkey. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 95:4,829-837.
- Soykan, O., İlkyaz, AT., Metin, G., Kınacıgil, H.T., 2015. GROWTH AND REPRODUCTION OF BOOPS BOOPS DENTEX MACROPHTHALMUS DIPLODUS VULGARIS AND PAGELLUS ACARNE ACTINOPTERYGII PERCIFORMES SPARIDAE FROM EAST CENTRAL AEGEAN SEA TURKEY. ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA, 45:1, 39-55.
- Soykan, O., İlkyaz, A.T., Metin, G., Kınacıgil, H.T., 2013. Growth and reproduction of brown comber (Serranus hepatus Linnaeus, 1758)in the central Aegean Sea, Turkey. Turk J Zool,37: 211-217.
-  Özbilgin, H., Metin, G., Tosunoğlu, Z., Tokaç, A., Kaykaç, H., Aydın, C.,2012.Seasonal variation in the trawl codend selectivity of common pandora(Pagellus erythrinus). J. Appl. Ichthyol,28:194-199
- Metin, G., A.T. İlkyaz, O. Soykan, H.T. Kınacıgil, 2011. Biological characteristics of the common pandora, Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758), in the central Aegean Sea. Turk J Zool, 35(3) 307-315.
- Metin,G., İlkyaz,A.T., Soykan,O., Kınacıgil,H.T.2011. Age, growth and reproduction of four-spotted goby, Deltentosteus quadrimaculatus (Valenciennes, 1837), in İzmir Bay (central Aegean Sea). Turkish Journal of Zoology, 35, 711-716.
- Özbilgin, H., Z. Tosunoğlu, A. Tokaç, G. Metin. 2011,Seasonal Variation in the Trawl Codend Selectivity of Red Mullet (Mullus barbatus), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 11: 191-198.
-  İlkyaz, A., Metin G., Kınacıgil, H.T., 2011. The use of otolith length and weight measurements in age estimations of three Gobiidae species (Deltentosteus quadrimaculatus, Gobius niger, and Lesueurigobius friesii). Turk J Zool.,35(6) 819-827.
- İlkyaz, A.T., G. Metin, O. Soykan, H.T. Kınacıgil, 2010. Age , growth and sexual development of solenette, Buglossidium luteum (Risso, 1810). J. Appl. Ichthyol., 26:436-440.
- Düzbastılar F.O., C. Aydın, G. Metin, A. Lök, A. Ulaş, A. Özgül, B. Gül, C. Metin, H. Özbilgin, T. Şensurat, A. Tokaç, 2010. Survival of fish after escape from a 40 mm stretched diamond mesh trawl codend in the Aegean Sea. Scientia Marina 74: 4, 755-76
- Soykan, O., İlkyaz, A.T., Metin, G., Kınacıgil, H.T., 2010. Growth ad reproduction of blotched picarel (Spicara maena Linneaus, 1758) in the central Aegean Sea, Turkey. Turk. J. Zool., 34:453-459.
- İlkyaz, A.T., Metin, G., Soykan, O., Kınacıgil, H.T., 2010. Growth ad reproduction of large-scaled gurnard (Lpidotrigla cavillione Lacepede, 1801) (Triglidae) in the central Aegean Sea, eastern Mediterranean. Turk. J. Zool., 34:471-478.
- Düzbastlar, O., H. Özbilgin, C. Aydın, G. Metin, A. Ulaş, A. Lök, C. Metin, 2010. Mortalities of fish escaping from square and diamond mesh codends in the Aegean Sea. Fisheries Research 106: 386–392.
- Lök, A., G. Metin, S. Acarlı, P. Goulletquer, 2010. Harmful Algal Blooms (HABs) and Black mussel Mytilus galloprovincialis (Linnaeus, 1758) Culture in Izmir Bay (Iskele-Urla)-Turkey: Preliminary Results on the Annual Feeding Cycle Using a Qualitative Approach. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10: 527-536.
- Metin, G., A.T.İlkyaz, H.T. Kınacıgil, 2009. Morphologic deformation in a ray: a case report. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 33(3): 261-263.
- İlkyaz, A.T., G. Metin, O. Soykan, H.T. Kınacıgil, 2008. Length-Weight relationship of 62 fish species from the Central Aegean Sea, Turkey. J. Appl. Ichthyol., 24: 699-702.
- METİN,G., A.T. İLKYAZ, H.T. KINACIGİL, 2008. Growth, Mortality and Reproduction of Poor Cod (Trisopterus minutus Linn., 1758) in the Central Aegean Sea.Turk J Zool 32:43-51
- Metin, G., A.T. İlkyaz 2008.Use of Otolith Length and Weight in Age Determination of Poor Cod (Trisopterus minutus Linn., 1758).Turk. J. Zool., 32, (2008), 293-297.
- Özbilgin,H., Z. Tosunoğlu, A. Tokaç, G. Metin, 2007. Seasonal variation in the trawl codend selevtivity of picarel (Spicare smaris). İCES journal of Marine Science, 64:1569-1572.
- Metin,G., İlkyaz,A.T., Kınacıgil,H.T., 2006. Length-Weight relationships of poor cod (Trisopterus minutus Linneaus, 1758) in the central Aegean Sea. J. Appl. Ichthyol. 22:288-289
- Metin,G., Ş. Saka, K. Fırat, D. Çoban.,2006 .Daily microgrowth increments in otoliths of common Dentex (Dentex dentex Linneaus 1758) larvae reared in culture conditions. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 30:435-441
- Özbilgin,H., Z. Tosunoğlu, A. Tokaç, G Metin, 2005. Seasoal variation in the trawl codend selectivity for annular sea brem (Diplodus annularisL., 1758). Turk J. Vet. Anim. Sci., 29:959-965.
- Metin, C., H. Özbilgin, Z. Tosunoğlu, G. Gökçe, C. Aydın, G. Metin, A.Ulaş, H. Kaykaç, A. Lök, F. O. Düzbastılar, A. Tokaç, 2005. Effect of square mesh escape window on codend selectivity for three fish species in the Aegean Sea. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 29: 461-468.
- Metin, C., A. Tokaç, A. Ulaş A, F. O. Düzbastılar, A. Lök, H. Özbilgin, G. Metin, Z. Tosunoğlu, H. Kaykaç, C. Aydın, 2004. Survival of red mullet (Mullus barbatus L., 1758) after escape from a trawl codend in the Aegean Sea. Fisheries Research 70, 49-53.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (13 adet)- BAŞARAN, F.,AYDOĞAN,B., PARUĞ, Ş.Ş., METİN, G., ULAŞ, A., SAYGI, H., SEZEN, B., HOŞSUCU, B.,2008. Survival rates of Common Sole (Solea solea L.) captured by gill nets and trawl from Izmir Bay: Adaptatin to culture conditions and feeding behavior. E.U. Jou rnal of Fisheries &Aquatic Sciences, 25-(1): 57-61.
- METİN,G, 2005. İzmir Körfezi'nde barbunya (Mullus brabatus L., 1758) balığının üreme özellikleri. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 22:1-2, 225-228.
- METİN, G., Akyol, O., 2003. İzmir Körfezi’nde (Ege Denizi) İsparoz (Diplodus annularis L., 1758)’un bir defada bıraktığı yumurta miktarı üzerine bir ön çalışma. Su Ürünleri Dergisi 20: 1-2, 203-207.
- BİZSEL,N., H.A. BENLİ, K.C. BİZSEL, G. METİN, 2001. A synoptıc study on the phosphate and phytoplankton relationship in the hypereutrophicate Izmir Bay (Aegean Sea). Turk.J.Engin.Environ Sci., 25,2:89-99.
- METİN, G., H.T. KINACIGİL, 2001. Otolitten yaş tayininde kesit alma tekniği. Su Ürünleri Dergisi 18:2-1, 271-277.
- METİN, G., H.T. KINACIGİL, C. SÜZER, A.T. İLKYAZ, 2001. Çipura (Sparus aurata) larvalarında otolitlerin günlük gelişimi. Su Ürünleri Dergisi 18:3-4.
- AKYOL, O., G. METİN, 2001. İzmir Körfezi’nde (Ege Denizi) kafadanbacaklı (Cephalopoda) türlerin bazı morfolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Su Ürünleri dergisi, 18:3-4.
- AKYOL, O., G. METİN, 2001. İzmir Körfezi’nden (Ege Denizi) dip trolüyle avlanan bazı kafadanbacaklı türleri ve ortalama av miktarları üzerine araştırmalar. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(2):381-385.
- KINACIGİL, T., A. İLKYAZ, O. AKYOL, G. METİN, E. ÇIRA, A. AYAZ, 2001. Growth parametres of Red Mullet (Mullus barbatus) and seasonal cod-end selectıvıty of traditional bottom trawl nets in Izmir Bay (Aegean Sea). Acta Adriat.,42(1):113-123.
- KINACIGİL, H.T., O. AKYOL, G. METİN, H. SAYGI, 2000. A systematic study on the otolith characters of Sparidae (Pisces) in the Bay of Izmir (Aegean Sea). Turk J. Zool., 24:4, 357-364.
- METİN, G., Ş. CİRİK, 1999. İzmir Körfezi fitoplanktonundaki kantitatif değişimler. Su Ürünleri dergisi, 16:3-4, 363-374.
- TOSUNOĞLU, Z., O. AKYOL, G. METİN, A. TOKAÇ, S. ÜNSAL, 1998. Gülbahçe körfezi’ndeki üç Sparid türünün Populasyon özelliklerinin Araştırılması. Su Ürünleri Dergisi, 14:1-2, 127-143.
- METİN, G., H.T. KINACIGİL, C. SÜZER, 1998. Levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) larvası otolitlerinin Çıkarılması ve günlük Yaş halkalarının tespiti Üzerine Bir çalışma.Su Ürünleri dergisi, 15:3-4, 177-182.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- Kapiris, K., Metin, G., Aydın, İ.,2013. Age ang growth of the Jinga Shrimp, Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards,1837) in the Bay of Izmir, Turkey. Rapp. Comm. İnt., Mer Medit., 40. 2013,pp:451.
- Metin G., Aydın, İ., 2012. Reproductive biology and population structure of Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837) (Crustacea: Decapoda: Penaidae in Mediterranean Sea. ATCSSM2012 and the 10thCCDM June 3-7, 2012 Athens, Greece, Abstracts, 170.
- Metin,G., İ. Aydın, B. Galil, 2010. Length-weight relationships of the alien shrimp, Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837) (Decapoda, Penaeidae) in the Mediterranean Sea. Rapp. Comm. İnt. Mer Medit. 39. 2010, pp., 586.
- Tokaç, A., C. Metin, A. Lök, F. O. Düzbastılar, H. Özbilgin, G. Metin, A. Ulaş, C. Aydın, A. Özgül, B. Gül, İ. Aydın, 2007. A review on survival studies in the Aegean Sea coast of Turkey. Demat 07, Fisheries Research 273-283.
- LÖK,A., C. METİN, H. ÖZBİLGİN, A. TOKAÇ, A. ULAŞ, G. METİN, F.O. DÜZBASTILAR, H. KAYKAÇ, C. AYDIN, Z. TOSUNOĞLU, 2002. Survival ratios of red mullet (Mullus barbatus) and annular sea bream (Diplodus annularis) after escaping from trawl codend in the Eastern Aegean Sea. ICES Annual Science Conference and Centanary 1-5 October, V:08, 203.
- METİN, G., AKYOL, O., HOŞSUCU, H., 1997. Teleost balıklarda Otolit ve Otolitten yaş Tayini. Akdeniz Balıkçılık Kongresi Ed. Belgin HOŞSUCU. 959 S. İzmir.
- AKYOL, O., METİN, G., ÜNSAL,S., 1997.İzmir körfezi'nde (Ege denizi) sardalya (Sardina pilchardus, Walbaum, 1792) Balığının Çatal Boy- Otolit Boyu arasındaki İlişki. Akdeniz Balıkçılık Kongresi Ed. Belgin HOŞSUCU. 959 S. İzmir.
- ÖZERLER, M., G. METİN, 1997. Mineralogy and Scanning electron microscopic study of suspended particulate metter from İzmir Bay. İnternational conferance, Progres in oceanography of the Mediterranean sea. Abstract volume.
- BİZSEL, N., M. ÖZTÜRK, G. METİN, 1997. The role of iron on the phytoplankton in heavily polluted İzmir bay, Aegean Sea. in: Watter Pollution IV, Modelling, measuring and prediction. Edi. R, Rajar, C.A. Brebbia, Compu. Mechanics Publi. UK, USA. 659-669.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- Metin, G., Gül, B., Aydın, İ. 2015. İzmir Körfezi'nde Kefal Balığı avcılığı. 18. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı İzmir 14 15 Kasım 2015 Bildiriler Kitabı, 179 184
- Metin, G., Gül, B., Aydın, İ. 2015. İzmir Körfezi'nde Kefal Balığı avcılığı. 18. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı İzmir 14 15 Kasım 2015 Bildiriler Kitabı, 179 184
- Kara, A., sağlam, C., Akyol, O., Ünal, V.,Metin, C., Metin, G.,Gurbet, R., Gülşahin, A., Açıkgöz, Y., 2015. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde Av Araçları Müzesi Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar. 18. Su Ürünleri Sempozyumu 1-4 Eylül 2015 İzmir, Bildiri ve Özet Kitabı pp 269.
- Metin, G., İlkyaz, A.T., Kahraman, A.E., 2013. Türkiye denizlerinde avlanan balık türlerinin ilk üreme boyları ve üreme dönemleri. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül 2013, İstanbul,Özet Kitabı,277.
- Metin, G., Akyol, O., 2012. İzmir Körfezi (Ege Denizi)'nde Potansiyel Ticari Lesepsiyen Türler. SBT'2012 Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı İstanbul 17-18 Kasım 2012, Bildiriler Kitabı, 149-152.
- Düzbastılar, F.O., Aydın, C., Lök, A., Metin, G, Ulaş, A., Metin, C., Gül, B., Özgül, A., Şensurat, T., Özbilgin, H., 2011. İzmir Orta Körfezi'nde (2007-2011 Yılları Arasında)dip trol ağlarından kaçan bazı balık türlerinin yaşama oranlarının araştırılması. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, 142-143.
- Düzbastılar, F.O., Şensurat, T., Metin, G., Ulaş, A., 2011. Üç farklı trol torbasından kaçan Kırma Mercan ( Pagellus erythrinus) türünün kış dönemine ait ölüm oranlarının araştırılması. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, 143-144.
- İLKYAZ, A.T., METİN G., KINACIGİL H.T.,2007. Ege Deniz İzmarit türlerinin (Spicara smaris, S. flexiosa, S. maena) morfolojik farklılıklarının tür belirlemede kullanımı. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Poster sunumları, 481 S., 4-7 Eylül Muğla.
- METİN, G., A.T. İLKYAZ, H.T. KINACIGİL, 2007. Kırma Mercan (Pagellus erythrinus Linn., 1758) Balığında otolitten kesit alma yöntemi ile yaş belirlemesi ve otolit boyu yaş ve otolit ağırlığı yaş ilişkisi. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Poster sunumlar
- İLKYAZ, A.T., G. METİN, 2007. İzmir Körfezi Kırma Mercan (Pagellus erythrinus Linn., 1758) Balığının büyüme parametreleri ve ölüm oranları. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Poster sunumları, 481 S., 4-7 Eylül Muğla.
- METİN, G., A.T. İLKYAZ, H.T. KINACIGİL, 2007. Rajidae familyasında morfolojik deformasyon örneği. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Poster sunumları, 481 S., 4-7 Eylül Muğla.
- BAŞARAN, F., PARUĞ, Ş.Ş., METİN, G., ULAŞ, A., SAYGI, H., HOŞSUCU, B.,2007.Doğadan yakalanan dil balıklarının (Solea solea) kültür ortamına adaptasyonu ve yumurtlatma çalışmaları. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Sözlü Sunumlar, 481 S. 4-7 Eylül MUĞLA

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (23 adet)- 2016, TÜBİTAK No 115B296, Engelli Çocuklarla Akvaryum Dünyasını Keşfediyoruz Tübitak Projesi No 115B296 Araştırmacı
- 2016, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Olta Balıkçılığında Farklı İğne Tiplerinin Av Kompozisyonu Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2012 SÜF 010. Proje Yürütücüsü
- 2016, Ege Üniversitesi SAUM, Balık Çocuk Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2014 SAUM 001. Araştırmacı.
- 2015, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İzmir Körfezi nde Dağılım gösteren Kefal Türleri ve Avcılığı NO 2011 SÜF 013. Proje Yürütücüsü
- BAP,'011/SÜF/010, Kara,A., Akyol,O., Gülşahin,A., Gurbet,R., Ünal,V., Metin,C., Metin,G., Açıkgöz,Y. 2015. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde Av Araçları Müzesinin Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar. 2011/SÜF/010 Nolu Proje Final Raporu, 80 s.
- Tubitak, No:110O335, Araştırma Projesi, Dip Trol Ağlarının Torba Kısmından Kaçan Balık Türlerinin Yaşama Oranlarının Araştırılması,2013.Proje Araştırıcısı
- 2013, Tübitak Projesi, No:109Y274, Ege Denizi Ticari Trol Av Sahaları Demersal Balıklarının Yoğunluk Dağılımı Ve Hedef Dışı Av Miktarının Tespiti. Proje Araştırıcısı.
- Araştırma Projesi, 40m Düğümlü Nominal Baklava Gözlü ve 40mm Kare Gözlü Polietilen Trol Torbasından Kaçan Balıkların Yaşama Oranlarının Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi, 2008/SAUM/002. 2009. Proje Araştırıcısı.
- Araştırma Projesi, Dip trol Takımlarından Kaçan Balıkların Yaşama Oranlarının Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi, 2006/SAUM/001. 2008. Proje Araştırıcısı.
- Araştırma Projesi, Oluklu Karideslerin (Melicertus kerathurus Forskal, 1775) Üreme Özellikleri ve Minimum Avlanma Boylarının Tespiti. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2006/SÜF/016, 2008. Proje Yöneticisi.
- Araştırma Projesi, Balıkçılık Yönetimi Açısından Ege Denizi Demersal Balık Stoklarının İlk Ürüme Boyları, Yaşları ve Büyüme Parametrelerinin Tespiti. TÜBİTAK Projesi, ÇAYDAG-103Y132, 2008. Proje Araştırıcısı.
- Araştırma Projesi, Dip Trol Ağlarında Kare Gözlü Torba Ağın Seçiciliği. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2005/SÜF/002, 2007. Proje Araştırıcısı.
- Araştırma Projesi, Doğadan Yakalanan Dil (Solea vulgaris) Balığı Anaçlarının: Adaptasyonu, Yumurtlatılması ve Larval Yetişticilik Üzerine Ön Çalışmalar. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi-Kılıç Şirketler Grubu Projesi, 2007/SÜF-KILIÇ/001, 2007. Proje Araştırıcısı.
- Araştırma Projesi, Trol Balıkçlıığında Hedef Dışı ve İstenmeyen Türlerin Tasfiyesinde Izgara Sistemlerinin Uygulanması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2001/SÜF/013, 2004. Proje Araştırıcısı.
- Araştırma Projesi, Gırgır Avcılığında Kullanılan Işık Sistemlerinin Balıkçılığa Etkisi. TUBİTAK Projesi, YDABÇAG-199Y123, 2002. Proje Araştırıcısı.
- Araştırma Projesi, Dip Trol Ağlarından Kaçan Balık Türlerinin Yaşama Oranlarının Tespiti. TUBİTAK Projesi, YDABÇAG- 199Y029, 2002. Proje Araştırıcısı.
- Araştırma Projesi, Homa Dalyanı Ekolojik Koşullarının Saptanması. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, 1997-SÜF-018, 2001. Proje Yöneticisi.
- Araştırma Projesi, Aliağa Santral Soğutma Suyunun Deniz Ortamına Ekolojik Etkisinin Değerlendirilmesi Ön Raporu. Aliağa Belediyesi Destekli Proje, 1997. Proje Araştırıcısı.
- Araştırma Projesi, Ege Denizi Canlı Kaynaklarının Belirlenmesi ve Ekonomik Türlerin Stok Tespiti. TUBİTAK Projesi, DEBAG 117/G. 1995. Proje Araştırıcısı.
- Araştırma Projesi, Akuatik Ortama Bırakılabilecek Suni Resifler Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, 0921-92-01-04, 1995, Proje Araştırıcısı.
- Araştırma Projesi, Ege Denizi Canlı Kaynaklarının Belirlenmesi ve Ekonomik Türlerin Stok Tespiti. TUBİTAK Projesi, DEBAG 76/G.1992. Araştırıcı.
- Araştırma Projesi, Ege Denizi Canlı Kaynaklarının Belirlenmesi ve Ekonomik Türlerin Stok Tespiti. TUBİTAK Projesi, DEBAG 14/G. 1991.Araştırıcı.
- Araştırma Projesi, Ege Denizi Canlı Kaynaklarının Belirlenmesi ve Ekonomik Türlerin Stok Tespiti. TUBİTAK Projesi, DEBÇAĞ 95/G. 1990. Araştırıcı
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1999, Fransa hükümeti bursu.
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2011, Ege Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi Mansiyon Ödülü