Akademik BilgilerBAHRİ BAŞARAN
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Deri Mühendisliği Bölümü
Deri Mühendisliği AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: bahri.basaran@ege.edu.tr
- Telefon: 0.232.3884000/ 1415 (Dahili) 2644 (Sekreterlik)
- Web sayfası: http://bornova.ege.edu.tr/~deri/
Eğitim Bilgileri- Lisans: E.Ü. Ziraat Fakültesi Deri Teknolojisi Bölümü, Türkiye, 1990
- Yüksek Lisans: E.Ü. Ziraat Fakültesi Deri Teknolojisi Bölümü, Türkiye, 1993
- Doktora: E.Ü. Ziraat Fakültesi Deri Teknolojisi Bölümü, Türkiye, 1999
- Yardımcı Doçentlik: E.Ü. Ziraat Fakültesi Deri Teknolojisi Bölümü, Türkiye, 1999
- Doçentlik: E.Ü. Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 2007

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Başkan Vekili ISO TC 120 Deri Ayna Komitesi, 2006-
Uzmanlık Alanları- Deri Teknolojisi (5011101)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- 2008, Basaran,B., Ulas,M., Bitlisli,B.,O., Aslan,A., Distribution of Cr(III) and Cr(IV) in Chrome Tanned Leathers, Indian Journal of Chemical Technology, Vol:15, Issue:5, P:511-514
- 2007, Basaran, B. and Isık, N., O., "Chrome ( VI) Formation in Double – Face Sheepskins: Effect of Chromium Level and Ironing Temperature." The journal of The Society of Leather Technologists and Chemists,91(1),4-10
- Yigit,E., Bitlisli, B.O., Teker, E., Basaran, B., Karavana, H.A., A Study on Cost Accounting in Garment Leather Manufacturing, JSLTC , Vol. 90, p. 68-72, 2006
- 2006, Basaran, B., Iscan, M., Bitlisli, B., O. and Aslan, A., "Heavy Metal Contents of Various Finished Leathers", The Journal of The Society of Leather Technologists and Chemists, 90(6), 229- 234
- Bitlisli Behzat Oral, Karavana Hüseyin, Başaran Bahri, Sarı, Yaşa İhsan, Birbir Meral, The Effect of Conservation Defects on The Suede Quality of Double Face, The Journal of The American Leather Chemists Association, 99, p. 494- 501,2004
- Bitlisli Behzat Oral, Başaran Bahri, Sarı Özcan, Aslan Ahmet, Zengin Gökhan, Some Physical Properties of Ostrich Skins and Leathers, Indian Journal of Chemical Technology, Vol. 11, September, p. 654-658, 2004
- Bitlisli B.O., Karavana H., Başaran B., Sarı Ö., Yaşa İ,. ve Birbir M., "The Effect of Conservation Defects on The Suede Quality of Double Face", The Journal of The American Leather Chemists Association, 99, 494-501 (2004)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (13 adet)- Sarı, Ö., Basaran,B., Ocak,B., Türkiye'de Koyun Derilerinin ve Yapağının Değerlendirilmesi,Talep Yazısı, Hasad Yayıncılık, Ocak-Şubat 2009, Yıl:24, Sayı:285
- 2006, Başaran, B., Koşum, N., Bitlisli, B., O., Aslan, A. ve Karavana, H., A., “İzmir İli Çevresinde Kurban Olarak Kesilen Farklı Koyun Genotiplerinden Elde edilen Derilerin Doğal Yağ Oranlarının Araştırılması”, Hayvansal Üretim, 47(2), 21-25
- 2005, Aslan, A., Bitlisli, B., O. ve Başaran, B., “Devekuşu Ham Derilerinde Karşılaşılan Yüzüm Ve konservasyon Hataları”, Hayvansal Üretim, 46(1), 30- 33
- Bitlisli B. O., Başaran B., Aslan A., Zengin G., 2003, Yüzlük Derilerin Su Buharı Geçirgenliğine Ayakkabı Boyalarının Etkisi, Ege Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2003, 40(1):149-154 Bornova- İzmir
- Başaran B., Bitlisli B. O., Aslan A., Zengin G., 2003, Yüzlük Derilerin Dinamik Su Geçirgenliği Özelliklerine Ayakkabı Boyalarının Etkisi Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üni. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2003, 40(2) Bornova- İzmir
- Sarı Özcan, Bitlisli Behzat Oral, Başaran Bahri, Gülümser Gürbüz,Kertenkele Derisi Üretim Teknolojisi Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:39 No:1, 2002
- Başaran B.,Aslan A., Zengin G., Su Geçirmez Deriler, Bizim Sektör Dergisi, Yıl:4 sayı:39, Esen Ofset, İstanbul, 2001
- Başaran B.,Aslan A., Zengin G., Su Buharı Geçirgenliği, TASEV Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Dergisi, Sayı:6, Eylül- Kasım, Esen Ofset, İstanbul, 2001
- Başaran B., Lesitinin Mamul Deri Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yüksek Lisans ve Doktora Tez Özetleri, Cilt: 10, No: 1-4 Ocak- Ekim 1999,s:261, Bornova- İzmir,1999
- Sarı Ö., Başaran B.,"Lesitinin Mamul Deri Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar" Detek Dergisi Sayı:8, Ezgi Ajans, İstanbul, 1999
- Gülümser G., Çolak S.,Başaran B., Çeşitli Hayvan Irklarında Derinin Histolojik Yapısı, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Bülteni Hamderi Özel Sayısı, Eylül- Ekim ,s:5-6, İzmir, 1999
- Sarı Ö., Bitlisli B.O., Başaran B., Su Esaslı Yağ Giderme Yöntemlerinin Teknolojik ve Ekolojik Önemi, Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği, Prosesler Raporlar Sonuçlar ve Haberler, Sayı: 6,s:3-10, İstanbul, 1998
- 1993, Başaran B., Ayakkabı Sayası Üretiminde Kullanılan Derilerin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:3, No:1, ocak (1992), Bornova- İzmir, 1999

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (17 adet)- Afşar Altan, Başaran Bahri, Aslan Ahmet, Yüksel Mithat, Sağlam Mehmet, Kabay Nalan, Zengin Gökhan, Aslan Ahmet, The Relations of Cr(III) and Cr(VI) in Leather and The Modification of Analyzing Methods, Agro- Industrial Res.& Dev. Project Market, 30-31 May Project No:210, Ege Univ. Atatürk Kültür Merkezi, 2002
- Işık Nuray Olcay, Başaran Bahri, Ulaş Mete, Determination of Cr(VI) Content in Leather by Ion Exchange Resins, 2 nd Black Sea Conference on Analytical Chemistry, September 14-17, Book of Abstracts p:100, Sile- ISTANBUL, 2003
- Basaran Bahri, Bitlisli Behzat Oral, Isik Nuray Olcay, Iscan Meltem, Aslan Ahmet, Carcinogenic Heavy Metals in Leather Products, The First Regional Meeting of The Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP),October 14-16, Poster Presentation Ege Univ., Izmir, 2003
- Yaşa İ., Bitlisli B. O., Başaran B., Çadırcı B. H., Karavana H. A., 2004, Deri Sanayinde Çevreci Bir Yaklaşım: Enzimatik Kıl Giderme, Ar- Ge Proje Pazarı 2004, Bildiriler Kitabı Proje No: 127, 29 s., 01-12 Kasım 2004, Ege Üniversitesi Kampüs Kültür Merkez Bornova İzmir
- Sarı, Ö., Bitlisli, B., O. ve Başaran, B., “Su Esaslı Yağ Giderme Yöntemlerinin Teknolojik ve Ekonomik Önemi”, Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği Dergisi, 1(6), 3-10, İstanbul, 1998
- Başaran, B. ve Sarı, Ö., “Ayakkabı Sayası Üretiminde Kullanılan Derilerin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Araştırmalar”, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1), 209-213, İzmir, 1999.
- Başaran, B., “Lesitinin Mamul Deri Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar”, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yüksek Lisans ve Doktora Tez Özetleri, 10(1-4), 261-262, İzmir, 1999.
- 0, Sarı, Ö. ve Başaran, B., “Lesitinin Mamul Deri Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar”, Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği Dergisi, 2(8), 3- 15, İstanbul, 1999.
- 0, Gülümser, G., Çolak, S. ve Başaran, B., “Çeşitli Hayvan Irklarında Derinin Histolojik Yapısı”, Bülten, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayın Organı, Ham Deri Özel Sayısı, 5-6, İzmir, 1999.
- Başaran, B., Aslan, A. ve Zengin, G., “Su Geçirmez Deriler”, Bizim Sektör, 4(39), 100-102, İstanbul, 2001.
- Başaran, B., Aslan, A. ve Zengin, G., “Su Buharı Geçirgenliği”, TASEV, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yayın Organı, 6, 50, İstanbul, 2001.
- Bitlisli, B., O., Başaran, B., Akyüz, F. ve Sarı, Ö., “Türk Deri sanayindeki Muhtemel Değişim ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi”, TMMOB Sanayi Kongresi 2001, Küreselleşme ve Sanayileşme Bildiriler Kitabı, sunulmayan bildiri, Yayın No E/2001/291, 521-529,
- Başaran, B., Bitlisli, B., O., Özgünay, H. ve Sarı, Ö., “Türk Ayakkabı Sektöründeki Gelişmeler ve Beklentiler”, TMMOB Sanayi Kongresi 2001, Küreselleşme ve Sanayileşme Bildiriler Kitabı, Sunulmayan Bildiri, Yayın No E/2001/291, 511-519, Ankara, 2002.
- Başaran, B., Bitlisli, B., O. ve Aslan, A., “Ayakkabılık Yüzlük Derilerde Mukavemet Özelliklerinin Önemi”, Ayakkabı, İzmir Ayakkabıcılar Odası yayın Organı, 8(31), 68, İzmir, 2004.
- Karavana, H., A., Önenç, A., Bitlisli, B., O., Başaran, B. ve Gülümser, G., “Kesim Öncesi Koşulların Sığır Ham Deri Kalitesine Etkileri”, I. Ulusal Deri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sunulmayan bildiri, 57-64, İzmir, 2004.
- Başaran, B., İşcan, M. ve Bitlisli, B., O., “Deri Üretiminde Kullanılan Zararlı Kimyasallar ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri”, I. Ulusal Deri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sunulmayan bildiri, 379-386, İzmir, 2004.
- Başaran, B., Bitlisli, B., O., Aslan, A., Akyüz, F. ve Karavana, H., A., “Deri Finisajında Renk Görünümü,Estetik ve Finisajdaki Gelişmeler”, Standard, Ekonomik ve Teknik Dergi, Türk Standartları Enstitüsü, 44(520), 62-65, Ankara, 2005.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- 2006, Ozdemir, G., Yasa, I., Pazarbası, B., Ersoy, E., Karaboz, I., Basaran, B., Bitlisli, B., O. and Sarı, O., "Decolorization of The Leather Industry Dyes by Newly Isolated Bacterial Strains," Innovation and New Technologies for The Future of Global Leather Industry, IULTCS II. Eurocongress İstanbul, Visual Presentation, İstanbul
- 2003, Isik, N., O., Basaran, B., and Ulas, M., "Determination of Cr(VI) Content in Leather By Ion Exchange Resins" Workshop on 1st Marmara Analytical Chemistry Days, Book Of Abstracts, 100, Istanbul
- 2003, Basaran, B., Bitlisli, B., O., Isık, N., O., Iscan, M., and Aslan, A., "Carcinogenic Heavy Metals in Leather Products", The First Regional Meeting of The Asian Pacific Organisation For Cancer Prevention ( APOCP), Poster Presentation, Ege University, 35, I

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (13 adet)- 2009, Sarı,Ö., Basaran,B., Türkiyede Koyun Derilerinin ve Yapağının Değerlendirilmesi, Koyunculuk Sempozyumu Bildiriler Kitabı.
- 2006, Bitlisli,B., O., Aslan, A., Afşar, A. ve Başaran, B., "Devekuşu Derisi Üretimi ve Değerlendirilmesi", Türkiye I. Ulusal Devekuşu Yetiştiriciliği Kongresi, Devekuşu Yetiştiricileri Derneği Yayın No:1, 100-108, Bursa
- Karavana H. A., Önenç A., Bitlisli B. O., Başaran B., Gülümser G., 2004, Kesim Öncesi Koşulların Sığır Ham Deri Kalitesine Etkileri, I. Ulusal Deri Sempozyumu, 7-8 Ekim 2004, Bildiriler Kitabı, 57-63 s., Ege Üniversitesi
- Yaşa İ., Bitlisli B. O.,Çadırcı B. H., Başaran B., Karavana H. A., 2004, Katı Kültür Fermantasyonu ile Aspergillus Parasiticus TEM' den Proteaz Üretimi ve Kıl Giderme İşleminde Kullanımı, I. Ulusal Deri Sempozyumu , 7-8 Ekim 2004, Bildiriler Kitabı, 89-97 s.,Ege Üniversitesi
- Başaran B., İşcan M., Bitlisli B. O., Deri Üretiminde Kulllanılan Zararlı Kimyasallar ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri, I. Ulusal Deri Sempozyumu, 7-8 Ekim 2004, Bildiriler Kitabı, 379- 386 s., Ege Üniversitesi
- Başaran B., Bitlisli B. O., Sarı Ö., Özbalta N., G üngör A., Deri Kurutulmasında Yeni Teknolojiler: Isı Pompalı Kurutucular, I. Ulusal Deri Sempozyumu, 7-8 Ekim 2004, Bildiriler Kitabı, 633-648 s., Ege Üniversitesi
- 2002, Başaran B., Bitlisli B. O., Özgünay H., Sarı Ö., Türk Ayakkabı Sektöründeki Gelişmeler ve Beklentiler, TMMOB Sanayi Kongresi 2001 " Küreselleşme ve Sanayileşme" Bildiriler Kitabı, yayın No: E/2001/291, Ankara,2001
- Bitlisli B. O., Başaran B.,Akyüz F., Sarı Ö., Türk Deri Sanayindeki Muhtemel Değişim ve Gelişimlerin Değerlendirilmesi, TMMOB Sanayi Kongresi 2001"Küreselleşme ve Sanayileşme" Bildiriler Kitabı, Yayın No: E/2001/291, Ankara, 2002
- Başaran B., Afşar A.,Deri Sanayinde Krom Kullanımının Tarihi Gelişimi ve Geleceği, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, Cilt:2, Uşaklılar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, Yayın No:2, İstanbul, 2001
- Afşar A., Başaran B., Deri Sanayinde Cr(VI) Sorunu ve Alınabilecek Önlemler, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, Cilt :2, Uşaklılar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, Yayın No:2, İstanbul, 2001
- Sarı O., Başaran B., Astarlı Ayakkabılarda Sayanın Çeşitli Fiziksel Özellikleri ve Ayak Konforuna Etkileri, II. Ulusal Ayakkabı ve Yan Sanayi Sempozyumu Bildirileri, Konya Ticaret Odası Eğitim Yayınları, No: 2,s:49-66, Konya,1996
- Sarı Ö., Özgören H., Başaran B., Bitlisli B. O., Deri ve Kürk Endüstrisi , IV. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No: 26,s. 911-926, Ankara, 1995
- Gülümser G., Başaran B., Ayakkabı İmalatında Kullanılan Yapıştırıcılar ve Teknik Özellikleri. Deri ve Ayakkabıda Kalite Kontrol Semineri.Sümerbank Holding A.Ş. Bursa Araştırma ve Geliştirme İşletmesi, Yayın No: 140, s: 169-198, Bursa, 1993

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- (DETEK) Yönetim Kurulu Üyeliği 2001-2002 ve 2004-2006 (İki Dönem)
- Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği (DETEK) üyeliği
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (5 adet)- Doktora, 1999, BAŞARAN,B.,1999, Lesitinin Mamül Deri Özellikleri Etkisi Üzerinde Araştırmalar, Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Deri Teknolojisi Anabilim Dalı, Kod:10.3100.0000.173, Bornova-İzmir
- Doktora, 1999, BAŞARAN,B.,1999, Lesitinin Mamül Deri Özellikleri Etkisi Üzerinde Araştırmalar, Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Deri Teknolojisi Anabilim Dalı, Kod:10.3100.0000.173, Bornova-İzmir
- Doktora, 1999, BAŞARAN,B.,1999, Lesitinin Mamül Deri Özellikleri Etkisi Üzerinde Araştırmalar, Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Deri Teknolojisi Anabilim Dalı, Kod:10.3100.0000.173, Bornova-İzmir
- Doktora, 1999, BAŞARAN,B.,1999, Lesitinin Mamül Deri Özellikleri Etkisi Üzerinde Araştırmalar, Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Deri Teknolojisi Anabilim Dalı, Kod:10.3100.0000.173, Bornova-İzmir
- Yüksek Lisans, 1992, BAŞARAN,B., SARI, Ö., 1992, Ayakkabı Sayası Üretiminde Kullanılan Derilerin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:3, No:1, Ocak (1992), Bornova-İzmir