Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerRABİA EKTİ GENÇ
DOÇENT
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü
Ebelik Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: rabia.genc@ege.edu.tr
- Telefon: 02323882851
Eğitim Bilgileri- Yüksek Lisans: Türkiye, Devam Ediyor
- Doktora: Türkiye, Devam Ediyor
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Türkiye, Devam Ediyor
- Doçentlik: Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye, 1990
- Yüksek Lisans: Ege Üniv Sağlık Bilimleri Enst Çocuk Sağlığı ve Hast Hem, Türkiye, 1993
- Doktora: Ege Üniv Sağlık Bilimleri Enst Çocuk Sağlığı ve Hast Hem, Türkiye, 2005
- Yardımcı Doçentlik: Türkiye, 2006
- Doçentlik: ÜAK, Türkiye, 2011

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-
- , 0
- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu, Öğretim Üyeliği, 2007, 0
Mesleki Faaliyetleri (8 adet)- Düzenleme kurulu üyesi Körfezde Zaman: İzmir Araştırmaları Kongresi, 2009-Devam Ediyor
- Bilim-Danışma Kurulu Üyeliği, TSK IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, 2009-Devam Ediyor
- International Syposium Food, Nutrition and Cancer - Assistant of General Secretary, 17-18-19 April 2008, Izmir Turkey ,, 2007-2008
- Çamdibi Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerine Kişisel Gelişim Seminerleri, E.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi devam ediyor, 2006-Devam Ediyor
- Bilim Kurulu Üyeliği, 5. Ulusal Hemofili Kongresi, Çeşme, 2006, 2006-Devam Ediyor
- Pediatrik Onkoloji Kursu Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2005
- Sait Güzelcan İlköğretim Okulu Veli ve Öğrenci Eğitim Seminerleri,, 2005-Devam Ediyor
- , 0
Uzmanlık Alanları- Hemşirelik (1040000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- A San Turgay, D Sarı R Ekti Genc,Physical Restraint Use In Turkish Intensive Care Units, Clinical Nurse Specialist, 23(2) March-April 2009
- R Ekti Genc, S Şenol, A San Turgay, M Kantar,Complementary and Alternative Medicine Used in Pediatric Oncology Patients in Western Turkiye, Oncology Nursing Forum, 36(3) May 2009
- 2009, Malak TA, Bektaş M, Turgay San A, Genç ER, Effects of Peer Education, Social Support and Self Esteem on Breast Self Examination Performance and Knowledge Level, APOCP, Vol, 10, 1-4
- R Ekti Genc, Conk Z,Impact of Effective Nursing Interventions to the Fatique Sydrome in Children Who Receive Chemotheraphy, Cancer Nursing, 31(4), 2008
- Filiz Ogce, Esin Ceber, Rabia Ekti Genc, Nazan Tuna Oran,Comparison Of Mediterranian, Western And Far Eastern Diets And Some Recommendations, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP),9(2) 2008,
- 2005, A San Turgay, D Sari, M Can, R Ekti Genc,Determination of Sunburn and Skin Cancer Risk of Outpatients in a Dermatology Polyclinic, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP), 6:2
- 0,

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (13 adet)- 2009, AAyşegül Bilge, Filiz Öğce, Rabia Ekti Genç, Nazan Tuna Oran, Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ)’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Uygunluğu, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Basımda
- 2009, Okçin F, Genç E R, Eroğlu B, Şenol S,Turgay SA, İslamoğlu A, Çocuklarda Fiziksel Tespit Uygulamaları Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Basımda
- Sarı D, Turgay SA, Genç E R,İlk defa İnvaziv Girişim Yapacak Ebelik Öğrencilerine Uygulama Öncesi Verilen Farklı Öğretimin Anksiyete Düzeyine Etkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:24 (3),sf: 1-8, 2008
- Turgay SA, Sarı D, Genç E R,Hemşirelerin Eldiven Kullanımına İlişkin Bilgileri, İğne Yaralanmaları ve Kan-Vücut Sıvılarına Maruz Kalmaları. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:21, Özel Sayı,sf: 365-74, 2007
- R Ekti Genc, Conk Z,Kemoterapi Alan Çocuklarda Etkili Hemşirelik Girişimlerinin Yorgunluk Semptomuna Etkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:21, Özel Sayı, pp: 1-16, 2007
- S Şenol, R Genç , C Balkan, N Güngör, K Kavaklı,Ege Üniversitesi Hastanesinde Tedavi Gören Hemofili Hastalarının Sosyo Demografik Özellikleri ile Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi, Ege Pediatri Bülteni, Cilt 13, Sayı:1, 2006
- Genç E,R, Şenol S, Kavaklı K,Hemofili Hastası Adölesanların “Öz-Yeterlik” Durumlarının İncelenmesi, Ege Pediatri Bülteni, Cilt 13, Sayı:1, 2006
- 4. Genç E.R. “Enürezis” Hemşirelik Forumu , Ocak-Şubat, 2005
- 2005, Genç E.R, Turgay S.A. Pediatride Fiziksel Tespit Kullanımı
- A Bilge, R Ekti Genç, İ Nişli,Toplumsal Bir Sorun: Engellilik ve Hemşirelik Yaklaşımı, HYO Dergisi, 21:2,2005
- 1. Şenol S, Genç E,R, Eroğlu B “Endotrakeal Tüp Uygulamaları” Hemşirelik Forumu, Mart-Nisan 2002
- Genç E,R, Şenol S “Pediatrik AİDS ve Okul Hemşireliği”, AIDS Turkish Journal Of AIDS, Aralık 2002, Sayı:18
- 0,

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (13 adet)- Selmin Şenol, Rabia Ekti Genç, Ayşegül Bilge, Gönül Özgür ,Traditional Health Beliefs Specific To Culture, 1st European Transcultural Nurses’ Association (ETNA) International Conference, June 4-6, 2008, Izmir, Turkiye
- Gönül Özgür, Ayşegül Bilge, Selmin Şenol, Rabia Ekti Genç,Globalization, Culture And Nursing, 1st European Transcultural Nurses’ Association (ETNA) International Conference, June 4-6, 2008, Izmir, Turkiye
- Ayşegül Bilge, Gönül Özgür, Rabia Ekti Genç, Selmin Şenol,Review Of The Literature About Culture And Transcultural Nursing In Turkey Between 2000 And 2006, 1st European Transcultural Nurses’ Association (ETNA) International Conference, June 4-6, 2008,
- RE Genc, S Senol, NT Oran, AS Turgay, F Ogce, ECeberBreast-Feeding And Childhood Cancer, International Symposium,Food, Nutrition And Cancer, APRIL 17-19, 2008, İzmir
- Filiz Ogce, Esin Ceber, Rabia Ekti Genc, Nazan Tuna Oran,Comparison Of Mediterranian, Western And Far Eastern Diets And Some Recommendations, International Symposium,Food, Nutrition And Cancer, APRIL 17-19, 2008, İzmir
- S Senol, D Karapinar, RE Genc, S Yalcin, M Akin,Nutrıtıon, Cancer And Chıldhood. International Symposium, Food, Nutrition And Cancer Aprıl 17-19, 2008, İzmir
- E Ceber, D Cakir, N T Oran, R E Genc, Filiz Ogce, Gulsun Ozentürk, The Effect Of Dıet On Rısk Of Cancer, International Symposium, Food, Nutrition And Cancer APRIL 17-19, 2008, İzmir
- 2008, N T Oran, R E Genc, Filiz Ogce, Esin Ceber, Derya Bıcakli,The Role Of Dıetary Sulfur-Contaınıng Compounds On Cancer
- S Şenol, R E Genc, F Okcin, C Karadağ, N Becit,Comprehensive Care In Hemophilia In Cooperation With Ege University Hemophilia Center And Ege Hemophilia Society XXVIII Internatıonal Congress Of The World Federatıon Of Hemophılıa, June 1-5, 2008 Istanbul,
- T Gurmen Ozcelik, S Şenol, R Ekti Genç, Hemophilia: mother’s view. XXVIII Internatıonal Congress Of The World Federatıon Of Hemophılıa, June 1-5, 2008 Istanbul, Turkey
- Genc E.R, Şenol S, Güngör N, Çıray N, Genetic Counseling And Hemophilia: Nursing Approach XXVIII Internatıonal Congress Of The World Federatıon Of Hemophılıa, June 1-5, 2008 Istanbul, Turkey
- Genç E.R, Şenol S, Turgay S.A,Nursing Studies That Have Been Conducted On The Subject Of Hemophilia In Turkey XXVIII Internatıonal Congress Of The World Federatıon Of Hemophılıa, June 1-5, 2008 Istanbul, Turkey
- Rabia Ekti Genç, Selmin Şenol, Gönül Özgür, Ayşegül Bilge, The Neurotic Effect Of Culture On Child Development, 1st European Transcultural Nurses’ Association (ETNA) International Conference, June 4-6, 2008, Izmir, Turkiye

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (38 adet)- Bilge A. Öztürk CH, Saydam KB, Genç ER. Ruhsal Sorunlu Gebeler Riskli Gebe Midir?IV Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Poster bildiri, 24-26 Haziran 2010, Samsun, Özet Kitabı, 166.
- A.Akhanca N.Çelik, B.K.Saydam, R.E.Genç,E.Çeber Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Hakkındaki Görüşleri,1. Ulusal &Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 2010, İzmir
- 2010, Akhanca A. Çelik N. Saydam BK. Genç RE. Çeber E,Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Hakkındaki Görüşleri. - I. Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 05-07 Mayıs
- A Bilge, S Şenol, R E Genç, G Keskin,Çocuğun Okula Uyumu İçin Bir Form: Okula Uyum Aile Öneri Formu, 19. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, Antakya, 2009
- R E Genç, S Şenol, A Bilge, Çocuklarda Kanser Yorgunluğu ve KronikYorgunluk Sendromu19. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, Antakya, 2009
- S Şenol, R E Genç, E Sözen, S Hamza, Sigara ve Erkek Üreme Sağlığı, 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, 2009
- Okçin F, Genç ER, Şenol S, .Evde Faktör Uygulamak, 6. Ulusal Hemofili Kongresi, Antalya, 2009
- Şenol S, Genç ER, Özçelik GT, Hemofili ile Okula Başlamak, 6. Ulusal Hemofili Kongresi, Antalya, 2009
- Genç ER, Hemofili ile Okula Başlamak, 6. Ulusal Hemofili Kongresi, Antalya, 2009 (Çağrılı konuşmacı)
- Genç ER, Çocuklarda Kronik Hastalık ve Uzun Süre Hastanede Yatış Sorunları" 19. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, Antakya, 2009 (Çağrılı Konuşmacı)
- Turgay S A, Sarı D, Genç E R., İlk Defa İnvaziv Girişim Yapacak Ebelik Öğrencilerine Uygulama Öncesi Verilen Eğitimin Anksiyete Düzeyine Etkisi, 1.Uluslararası Katılımlı Ulusal Ebelik Kongresi, İzmir, 2007
- Şenol S, Genç E R, Okçin F,Hemofili Hastası Çocuklarda Kanama Kontrolü, 1.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, 2007
- Şenol S, Genç E R, Şen N, Kadına Yönelik Şiddet, Çocuk ve Hemşirelik, 1.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, 2007
- Genç E R, Turgay S A, Kanserli Çocuklarda Konstipasyon Yönetimi, 1.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, 2007
- 2006, Kavaklı K, Balkan C, Karapınar Y.D, Bayer D, Şenol S. Genç E R, F.Okçin, Işın R, E.Durman, N.Becit, C.Karadağ,Ege Üniversitesi Hemofili Merkezi ve Ege Hemofili Derneği İşbirliği İle Hemofilide Kapsamlı Bakım Örneği, 5. Ulusal Hemofili Kongresi, Çeşme, 200
- Genç E R, Şenol S,Hemofili Tanısı Almış Çocuklar ve Okul Sağlığı Hemşireliği, 5. Ulusal Hemofili Kongresi, Çeşme, 2006
- Genç ER, Senol S, Orem’e Göre Hemofilili Hasta Bakım Süreci" 5. Ulusal Hemofili Kongresi, Çeşme, 2006 (Çağrılı Konuşmacı)
- Genç ER, Şenol S, Hemofilide Hatalı Tıbbi Uygulamalar" 5. Ulusal Hemofili Kongresi, Çeşme, 2006(Çağrılı Konuşmacı)
- Genç R, Conk Z,Kemoterapi Alan Çocuklarda Etkili Hemşirelik Girişiminin Yorgunluk Semptomuna Etkisi, 3.Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2005, İzmir
- R Ekti Genç, A İslamoğlu, B Eroğlu,Çocuk Kliniklerinde Hatalı Tıbbi Uygulamalar XXIII Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, IX Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Gaziantep, 2005
- Ayşe San Turgay, Dilek Sarı, Rabia Ekti Genç, İzmir İlindeki Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Eldiven Kullanma Durumlarına İlişkin Bilgileri, 3.Uluslararası 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2005, İzmir
- Saydam Karaca B. Genç Ekti R, Ana Çocuk Sağlığı Konusunda Science Citation Index (SCI) ve Türk Yayınlar, III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 22–24 Eylül 2005, İzmir.
- Genç ER, Kemoterapi Alan Çocuklarda Günlük Yaşam Aktivitelerinin Yönetimi: Yorgunluk" I. Ege Pediatrik Onkoloji Hemşireliği Kursu, 23-24 Eylül, İzmir 2005(Çağrılı Konuşmacı)
- Kavaklı K, Şenol S, R.E.Genç, F Okçin, " Türk Hematoloji Derneği Hemofili Alt Komitesi Hemofili Atölye Çalışması Değerlendirmesi" Türk Hematoloji Derneği XXXI. Ulusal Kongresi, Antalya, 2004
- Kavaklı K, Şenol S, R.E.Genç "Ege Üniversitesi Hastanesinde Tedavi Gören Hemofili hastalarının Sosyo-demografik Özellikleri İle Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi" 1. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu, İzmir, 2004
- R Ekti Genç, B Eroğlu, S Şenol, A San Turgay, A İslamoğlu "Çocuklarda Uygulanan Fiziksel Tespite İlişkin Hekim ve Hemşire Görüşlerinin İncelenmesi" XXII Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, VIII Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Bursa, 2004
- Kavaklı K, Şenol S. Genç E R, Balkan C, Güngör N, Ege Üniversitesi Hastanesinde Tedavi Gören Hemofili Hastalarının Sosyo-Demografik Özellikleri İle Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi, 1. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 8-10 Nisan, İzmir, 2004
- Genç ER, Hemofili İzlem ve Tedavisinde Hemşirelik Hizmetlerinin Rolü"V. Ege Hemofili Günleri, 10. Yıl Özel Toplantısı ve Dünya Hemofili Günü Kutlaması, 16-17 Nisan, İzmir, 2004(Çağrılı Konuşmacı)
- Şenol S, Genç E R, Oyacılar K ve ark. "Hemofili Takip Tedavisinde Standart Hemşire Bakımının Sağlanması İçin "İzmir Modeli" IV.Ulusal Hemofili Kongresi 25-27 Mayıs 2003, Adana
- Şenol S, Genç E R, Oyacılar K, Işın R, Kavaklı K, Hemofili Hastalarının / Ailelerinin Hemşirelik Hizmetlerinden Beklentileri 2. Uluslar arası - 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya 2003
- Genç E,R, Şenol S, Kavaklı K, Hemofili Hastası Adölesanların "Öz-Yeterlik" Durumlarının İncelenmesi, 2.Uluslar arası-9.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-11 Eylül, Antalya, 2003
- Şenol S, Genç E R, Oyacılar K, Işın R, E.Durman, N.Becit, C.Karadağ, S.İnce Kavaklı K , Hemofili Hastalarının Yaşadıkları Sorunlar, XXX.Ulusal Hematoloji Kongresi, 10-14 Ekim, İstanbul, 2003
- Genç E.R, Sarı D ve ark... " Çocuk Cerrahisi Hemşirelerinin Stres Durumları ve Baş Etme Yöntemlerinin Belirlenmesi" 6. Ulusal Çocuk cerrahisi hemşireliği Kongresi, Mersin 2002
- Sarı D, Genç E.R, ve ark... "Pediatrik Hastalarda Beden Isı Ölçümünde Timpanik ve Aksiller Yolun Karşılaştırılması" 6. Ulusal Çocuk cerrahisi hemşireliği Kongresi, Mersin 2002
- Şenol S, Genç E .R, Eroğlu B,Endotrakeal Tüp Uygulamaları 5. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 2001
- Şenuzun Ergün F. Ekti Genç.R. Türkistanlı E. Tuna Oran N., Erefe İ.Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlığı Algılayışı", I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2000, İzmir
- Genç E.R , Şenol S "Pediatrik AİDS ve Okul Hemşireliği"6.Türkiye AİDS Sempozyumu, 17-18 Ekim 2002, İzmir
- 0,

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (7 adet)- 2009, Medine Caliskan Yilmaz, Suheyla A. Ozsoy,Effectiveness of a discharge-planning program and home visits for meeting the physical care needs of children with cancer, Supportive Care in Cancer, May 2009
- 2009, Christina Baggott, RN, MN, PNP-BC, CPON Changes in Children’s Reports of Symptom ccurrence and Severity During A Course of Myelosuppressive Chemotherapy
- 2009, Ytje JJ van der Veen and et all, BMC Public Health, Hepatitis B screening in the Turkish-Dutch population in Rotterdam, the Netherlands: qualitative assessment of socio-cultural determinants
- 2007, Milena Raž:natović: et all, Vojnosanıtetskı Pregled, Impact of some constitutional characteristics on the development of basal cell carcinoma
- 2007, S Aquilina, AA Gauci, MJ Boffa, European Academy of Dermatology and Venereology Skin phototypes of a Maltese sample population
- 2006, Nataša Maksimović:, Milena Raž:natović:, Jelena Marinković:, Janko Janković:, Vojnosanıtetskı Pregled Exposure to sun radiation as a risk factor for the occurrence of basal cell carcinoma in the Montenegrian population
- 2005, Leyla Khorshid , Ismet Eser Ayten Zaybak, Ulku Journal of Clinical Nursing, Yapucu Comparing mercury-in-glass, tympanic and disposable thermometers in measuring body temperature in healthy young people
Kitapları (3 adet)- 2010, Anne Sütü ve Süt Annelik
- 2009, Hemofili ile Yaşam Projesi " Hemofili’yi Tanıyalım, Hemofili İle Elele" Kitabı, Edit:Yrd.Doç.Dr.Selmin Şenol, Bölüm yazarı: Rabia Ekti Genç "Hemofilili Çocuk ve İletişim
- 2005, Pediatrik Onkoloji Hemşireliği Kurs Kitabı

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- 2009, Araştırma Projesi, Hemofili hastası çocukların akademik başarılarının yükseltilmesinde aile ve öğretmenlerin güçlendirilmesine yönelik yaklaşımlar, Vehbi Koç Vakfı Projesi
- Araştırma Projesi, ELOYBE (Evde Lohusa, Yenidoğan Bakım Eğitimi), Türkiye Avrupa Komisyonu Delegasyonu, Türkiye Üreme Sağlığı Programı, Avrupa Birliği Projesi, Araştırmacı, İzmir Sağlık Kuruluşları Derneği ile, DELTUR/2005/111450, 10/09/2007, İzmir Türkiye
- 2005, Araştırma Projesi, Kemoterapi Alan Çocuklarda Etkili Hemşirelik Girişimlerinin Yorgunluk Semptomuna Etkisi
- 2000, Araştırma Projesi,
- 2000, Araştırma Projesi,
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (5 adet)- 
- Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Derneği
- Ege Hemofili Derneği
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği
- Hemar-G Derneği
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 2005, Prof.Dr. İnci Erefe Sözel Bildiri Ödülü
- 0,
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (2 adet)- Doktora, 2005, Kemoterapi Alan Çocuklarda Etkili Hemşirelik Girişimlerinin Yorgunluk Semptomuna Etkisi
- Doktora, 2005, Kemoterapi Alan Çocuklarda Etkili Hemşirelik Girişimlerinin Yorgunluk Semptomuna Etkisi