Akademik BilgilerSELAMİ FEDAKAR
DOÇENT
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Halkbilimi Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: selami.fedakar@ege.edu.tr
- Telefon: Bölüm Oda: 3431311/5063
- Telefon: Bölüm Sekreteri: 3884000/1321
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1999
- Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2003
- Yardımcı Doçentlik: E. Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye, 2005
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2012

Mesleki Faaliyetleri (2 adet)-  Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Alişir Nevai Dil ve Edebiyat Enstitüsü, Misafir Araştırmacı, 1997-1998
-  E. Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Araştırma Görevlisi, 1995-1998
Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Halk Bilimi (Folklor) (2010501)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- 'The Lament Tradition Among The Uzbeks'. Milli Folklor Dergisi, Sayı: 87, Güz-2010, ss. 122-135

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- 'Ömrünü Bilime Adamış Bir Türkistan Aydını: Begali Kasımov (1943-2004) Hayatı ve Eserleri', Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 12, Nisan-2006, ss. 207-226
-  'Özbekistan’da Destan Çalışmalarının Tarihçesi'. Milli Folklor Dergisi, Yaz-2004, Sayı: 62, ss. 67-79.
-  'Alpamış Destanı ve Bey Böyrek Hikâyesi Arasında Bir Karşılaştırma'. Millî Folklor Dergisi, Güz-2001, Sayı: 51, ss. 51-64.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (10 adet)- 0, 'Manas Destanı'. E.Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı: I, İzmir, 1996, ss. 257-261. (Kitap Tanıtma).
- 'Köroğlu Dairesi Destanlarında Mitolojinin Rolü', Türk Kültürü Dergisi, Haziran 1997, Sayı: 410, ss. 362-369 (Tacihan Sabitova'dan Aktarma)
- 'Özbekistan Folklorunda Rüya Motifi', Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 1997, Sayı: 4, ss. 109-115, (Doç. Dr. Cabbar Işankul'dan Aktarma).
- 'Sudan Çıkan At', Milli Folklor Dergisi, Yaz 1997, Sayı: 34, ss. 60-63, (Abdullah Murat Tilav'dan Aktarma).
- 'Destanların Şahı', Milli Folklor Dergisi, Bahar 1998, Sayı: 37, ss. 60-72, (Prof. Dr. Töre Mirzayev'den Aktarma).
- 0, 'Özbekçede Ses Uyumunun Yok Edilişi', Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar 1998, Sayı: 5, ss. 397-433, (Cöre Hudaybardiyev'den Aktarma).
- 0, 'Türk Dünyasında Albastı', Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı: III, İzmir 1999, ss. 261-265, (Şamirza Turdimov’dan Aktarma).
- 'Alpamış Destanı ve Dede Korkut Kitabı’ndaki Mitolojik Motifler', Milli Folklor Dergisi, Kış-2001, Sayı: 52, ss. 60-67, (Doç. Dr. Cabbar İşankul’dan Aktarma).
- 'İzzet Sultan'. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz-2002, Sayı: 14, ss. 295-297, (Prof. Dr. A. Hayıtmetov’dan Aktarma).
- 'Prof. Dr. Hadi Tillayeviç Zarifov (Hayatı ve Eserleri)'. Fikret Türkmen Armağanı, İzmir-2005, ss. 249-258 (Makale)

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- 2009: 'Özbek Mizahında Nesreddin Hoca Tipi ve Fıkraları.' - '21. Yüzyılı Nasrettin Hoca İle Anlamak' Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Ankara: AKM Yayını, 2009, ss. 315-326.
- 2006 'Karagöz Ustası Orhan Kurt: Sanatı ve Repertuvarı' (Prof. Dr. Metin Ekici ile birlikte) Somut Olmayan Kültürel Miras Yaşayan Karagöz Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 2006, ss. 219-230.
- 2006 'Harezm Bölgesi Destancılık Geleneği'. I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri-II. Ed. Fikret Türkmen-Gürer Gülsevin, Ankara: Lazer Ofset, 2007, ss. 871-877.
- 2006 'Sözlü Kültür Teorisi Bağlamında Özbek Destan Anlatıcıları'. Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslar Arası Sempozyum Bildirileri, Ankara: Gazi Üniversitesi THBMER Yayını, 2006, ss. 213-222.
- 2005 'Özbek Sözlü Destan Geleneğinde Değişim ve Tür Sorunu' Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, 17-19 Aralık 2004, KocaeliHalk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu Bildirileri. İstanbul, 2005, ss. 216-228.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- 2004 'Masalların Müzelenmesi ve Anaokulu Öğrencilerine Anlatımı'. "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyumu", Gazi Üniversitesi-Ankara, 04-06 Mart 2004. [Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Sempozyum Bildirileri. Yayına Haz. M. Öcal Oğuz-Tuba Saltık Özkan, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayını, 2004, ss. 118-123.]

Kitapları (4 adet)- 2009:Özbek Destanları 1: Erali ve Şirali, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009.
- 2009:Özbek Halk Edebiyatı Bibliyografyası (Cabbar İşankul ile birlikte) İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları, 2009
- 2007:Alpamış Dastanining İzahli Lugati. (Töre Mirzayev ve Cabbar İşankul ile birlikte). Taşkent: Elmus Press, Özbekistan, 2007.
- 2007:Halq Dostonlari: Rustamxon. (Tekrar Yayına Hazırlayanlar: Cabbar İşankul-Selami Fedakar). Taşkent: Çolpan Neşriyatı, Özbekistan, 2007.

Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2010, Ahmet Keskin. 'Özbek Çocuk Edebiyatında Türler'. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009