Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerNİLGÜN ÖZDİL
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tekstil Teknolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: nilgun.ozdil@ege.edu.tr
- Telefon: 0-232-3111606
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 1989
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 1993
- Doktora: Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 1999
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 2000
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 2009
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 2015

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- E.Ü. Müh. Fak. Tekstil Müh. Böl. Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyon Üyesi, 2005-
- Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi Fiziksel Tekstil Muayeneleri Laboratuarı sorumlu elemanı., 1994-
Uzmanlık Alanları- Tekstil (3060300)
- Tekstil Mühendisliği (6210000)
- Tekstil Teknolojisi (6210100)
- Tekstil Kalite Kontrol (6210105)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (30 adet)- Kılınç B., Altaş S., Sürengil G., Özdil N., 2017, The Development of New and Alternative Type of Packaging for Atlantic Salmon (Salmo Salar) Fillets By Producing Nonwoven Fabrics, Journal of Food Processing and Preservation, 41-2.
- Mengüç S. G., Özçelik K. G., Özdil N., 2017, Lint Generation : The Effects of Yarn Production Systems, Tekstil ve Konfeksiyon, 27(3), p: 309-315.
- Çolak S.M, Özdil N., Ekinci M., Kaplan Ö.,2016,Thermophysıologıcal Comfort Propertıes of The Leathers Processed With Different Tanning Agents, Tekstil ve Konfeksiyon, 26(4).
- Nilgün Özdil, Sevda Altaş, A Comparative Study on Absorbent Layers of Disposable Nursing Pads Produced from New Generation Fibers, AATCC Journal of Research, Vol:3 No: 1, January/February 2016.
- Telli A., Özdil N., 2015, Effect of Recycled PET Fibers on the Performance Properties of Knitted Fabrics, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, Volume 10, Issue 2, 47-60.
- Özgüney A. T., Özdil N., Mengüç G. S., 2015, Mechanical and Drape Properties of the Shirt Fabrics Applied Wrinkle Resistance Finishing, Industria Textila, Vol. 66/1, 32-38.
- Unal Pelin G., Özdil N., Analysis of cotton ring spun yarn diameter using regression and artificial neural network, Industria Textila, Vol. 66, 6/2015, 317-321.
- Gamze Süpüren Mengüç, Nilgün Ozdil, Lubos Hes, 2015, Prickle And Handle Properties of Fabrics Produced From Specialty Animal Fibers, Textile Research Journal, December/85: 2155-2167.
- Yıldız E. Z., Özdil N., 2014, Subjective and Objective Evaluation of the Handle Properties of Shirt Fabric Fused with Different Woven Interlinings, Tekstil ve Konfeksiyon, 24(1), 114-122.
- Özdil N., Özgüney A. T., Mengüç G.S., Sertsöz S., 2014, Influence of Yarn and Fabric Construction Parameters on Drape and Bending Behaviour of Cotton Woven Fabrics, Tekstil ve Konfeksiyon, 24(2), 169-179.
- Kanat Z. E., Özdil N., Marmaralı A., 2014, Prediction of Thermal Resistance of The Knitted Fabrics in Wet State By Using Multiple Regression Analysis, Tekstil ve Konfeksiyon, 24(3), 291-297.
- Özdil N., Unal Zümrüt B., Boz S., Mengüç Gamze S., 2014, Properties of the Knitted Upper Clothes Used by Primary School Children, Industria Textila, vol. 65/ 5, 287-293.
- Telli A., Özdil N., 2013, Properties of the Yarns Produced from r-PET Fibers and Their Blends, Tekstil ve Konfeksiyon, 23(1), 3-10.
- Özdil N., Bozdoğan F., Kayseri G. Ö, Mengüç S. G., 2012, Compressibility and Thickness Recovery Characteristics of Carpets, Tekstil ve Konfeksiyon, 3, 203-211.
- Demir A., Özdoğan E., Özdil N., Gürel A., 2011, Ecological Materials and Methods in the Textile Industry: Atmospheric- Plasma Treatments of Naturally Colored Cotton, Journal of Applied Polymer Science, Vol: 119, 1410-1416.
- Çelik P., Özdil N., Süpüren G., 2011, Experimental Investigation on the Static and Dynamic Strenght of False Twist Textured Polyester Yarns, Industria Textila , Vol: 62, No:1, 38-43.
- Gamze Süpüren, Nida Oğlakçıoğlu, Nilgün Özdil, Arzu Marmaralı, 2011, Moisture Management and Thermal Absorptivity Properties of Double-Face Knitted Fabrics, Textile Research Journal, 81(13), 1320-1330.
- Ünal B. Z., Yıldız E. Z., Özdil N., 2011, A study on Analysis and Improvement of Trousers Fabrics Used for Primary School Uniforms, Tekstil ve Konfeksiyon, 3, 244-248.
- Ünal P. G., Özdil N., Taşkın C., Şenol M. F., 2010, Farklı Harmanlardan Üretilen Pamuk İpliklerinde Uç Birleştirme Bölgesinin Mukavemet ve Uzama Özelliklerinin Tahminlenmesi, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, 109-114.
- Ünal P. G., Özdil N., Taşkın C.,2010, The Effect of Fiber Properties on the Characteristics of Spliced yarns Part I: Prediction of Spliced Yarns Tensile Properties, Textile Research Journal, Vol 80(5), 429-438.
- Ünal P. G., Arıkan C., Özdil N., Taşkın C., 2010, The Effect of Fiber Properties on the Characteristics of Spliced Yarns Part II: Prediction of Retained Spliced Diameter, Textile Research Journal, Vol 80(17), 1751-1758.
- Turay A., Özdil N., Süpüren G., Özçelik G., 2009, Örülmüş Fantezi İpliklerde Üretim Parametrelerinin Kumaşların Termofizyolojik Özelliklerine Etkisi, Tekstil ve Konfeksiyon, 4, 280-285.
- Özdil N, Marmaralı A., Oğlakçıoğlu N., 2009, The Abtasion Resistance of Socks, International Journal of Clothing Science and Technology, Vol:21, No:1, 56-63.
- Özdil N., Süpüren G., Özçelik G., Pruchova J., 2009, A Study on the Moisture Transport Properties of the Cotton Knitted Fabrics in Single Jersey Structure, Tekstil ve Konfeksiyon, 3, 218-223.
- Hes L., Marmaralı M., Özdil N., Oğlakçıoğlu N., Lima M., 2008, The Effect of Moisture on Friction Coefficient of Elastic Knitted Fabrics, Tekstil ve Konfeksiyon , 3, 206-210.
- Özdil N., 2008, Çoraplarda Isıl Konfor Özellikleri Üzerine Bir Çalışma, Tekstil ve Konfeksiyon , 2, 154-158.
- Özdil N., 2008, "Stretch and Bagging Properties of Denim Fabrics Containing Different Rates of Elastane" Fibres and Textiles in Eastern Europe, Vol: 16, 1(66), 63-67.
- Özdil N., Marmaralı M., Kretzschmar S.D., 2007, Effect of Yarn Properties on Thermal Comfort of Knitted Fabrics, International Journal of Thermal Sciences 46 (2007)1318-1322
- Özdil N., Özdoğan E., Demirel A., Öktem T., 2005, A Comparative Study of the Characteristics of Compact Yarn-Based Knitted Fabrics, Fibres and Textiles in Eastern Europe, April/June 2005 Volume 13 No: 2(50)
- Özdil N., Özdoğan E., Öktem T., 2003, Effects of Enzymatic Treatments on Various Spun yarn Fabrics, Fibres and Textiles in Eastern Europe, October/December 2003, Volume 11, No: 4(43).

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (40 adet)- Gamze Süpüren Mengüç, Nilgün Özdil, Gonca Özçelik Kayseri, 2014, Physical Properties of Angora Rabbit Fibers, American Journal of Materials Engineering and Technology, Vol.2, No.2,11-13.
- Süpüren Mengüç G., Özdil N., 2014, “Özel Hayvansal Lifler” Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8(2) 30-47.
- Altaş S., Kayseri Ö. G., Özdil N., 2013, Göğüs Pedlerinin Tutum ve Emicilik Özelliklerinin İncelenmesi, Tekstil &Teknik, Yıl:29, Sayı:343, 120-125.
- Telli A., Özdil N., Babaarslan O., 2012, PET Şişe Atıklarının Tekstil Endüstrisinde Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilirliğe Katkısı, Tekstil ve Mühendis, Cilt 19, Sayı 86,49-55.
- Özdil N., Mengüç Süpüren G., Özel Hayvansal Liflerin İplik Üretim Teknolojileri, 2012, Standard, Sayı: 602., 77-86.
- Özdil N., Oğlakçıoğlu N., 2012, Pamuklu Çorapların Isıl Konfor Özellikleri: Bölüm 1, Çorapland, Mayıs- Haziran, 62-63.
- Özdil N., Oğlakçıoğlu N., 2012, Pamuklu Çorapların Isıl Konfor Özellikleri: Bölüm 2, Çorapland, Temmuz-Ağustos, 60-62.
- Özdil N., Süpüren G., Özçelik G., Farklı Materyallerden Üretilen Örme Kumaşların Çok Yönlü Nem İletim Özellikleri, Tekstil Teknoloji,2009, Yıl: 14, Sayı: 156, 172-186
- Özdil N., Süpüren G., Özçelik G., Farklı Materyallerden Üretilen Örme Kumaşların Çok Yönlü Nem İletim Özellikleri II, Tekstil Teknoloji,2009, Yıl: 14, Sayı: 157, 114-121
- Marmaralı A., Özdil N., Oğlakçıoğlu N., Çoraplarda aşınma dayanımı, Çorapland/ Nisan Mayıs 2007
- Marmaralı A., Özdil N., Oğlakçıoğlu N., Çoraplar hakkında, Çorapland/ Nasan-Mayıs, 2007
- Marmaralı A., Özdil N., Kretzschmar D. S., “Elastik İplikli Düz Örme Kumaşların Isıl Konfor Özellikleri” Tekstil ve Konfeksiyon, 3,178-181 (2007).
- Özdil N., Özçelik G., Kumaşlarda Yırtılma Mukavemeti Test yöntemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma, Tekstil ve Konfeksiyon, 3/2006.
- Marmaralı A., Özdil N., Kretzschmar D. S ., Giysilerde Isıl Konfor, Tekstil Teknik, Eylül Ekim 2006.
- Marmaralı A., Kretzschmar D. S., Özdil N., Oğlakçıoğlu N., “Giysilerde Isıl Konforu Etkileyen Parametreler”, Tekstil ve Konfeksiyon, 4, 241-246 (2006)
- Özdil N., Özçelik G., Farklı İpliklerde Ölçüm Uzunluğu ve Ölçüm Hızının İplik Mukavemeti Ölçüm Sonuçlarına Etkisi, Tekstil ve Konfeksiyon, 3/2005
- Özçelik G., Kırtay E., Özdil N., Bozdoğan F., ITMA Asia 2005 Fuarında Fiziksel test Aletleri Alanında Yenilikler, Tekstil ve Konfeksiyon, 4/2005
- Özdil N., Öktem T., Özdoğan E., Viskon ve farklı pamuklu örme kumaşlarda biyo-parlatma işleminin fiziksel özelliklere etkisi, Tekstil ve Konfeksiyon, No:1, 2004
- Kırtay E., Bozdoğan F., Özdil N, ITMA 2003’de Fiziksel Test aletleri, Tekstil İşveren, Sayı 289, Ocak 2004
- Özdil N.,Dönmez S., Tekstilde Müşteri Odaklı Bir Uygulama: Kalite Fonksiyon Göçerimi, Tekstil ve Konfeksiyon, Sayı 4, 2004
- Özdil N., Özdoğan E., Demirel A., Öktem T., Kompakt ve Ring ipliklerinden Elde Edilen İnterlok Kumaşların Performans Özellikleri, Tekstil ve Konfeksiyon, Sayı 4, 2004
- Kırtay E., Bozdoğan F., Özdil N., ITMA 2003’de Fiziksel Tekstil Muayene Cihazları, Tekstil ve Konfeksiyon, Sayı 4, 2003
- Özdil N., Özçelik G., Tekstil Materyalleri İçin Kalite Referansları, Tekstil ve Konfeksiyon, Sayı 2, 2003
- Özdil N., Algan S., Pamuk lif analizlerinde gelişmiş ölçüm sistemleri ve balya yönetimi, Tekstil ve Konfeksiyon, Sayı 1, 2002
- Özdil N., Effect of yarn spinning system on pilling resistance of knitted fabrics, Knitting Technology, January 1, 2002
- Özdil Nilgün, Kalitenin Evi, Kalder Forum, Sayı 1/30, 2001.(
- Özdil N., Tekstilde standardizasyon ve önemi, Tekstil ve Konfeksiyon , Sayı 1, 2001
- Özdil N.,Gürel A., Doğal renkli pamukların üniformite ve uzama özellikleri, Tekstil Teknik, Ocak 2/156, 2001
- Özdil N., Atmosfer şartlarının tekstillerin fiziksel özellikleri üzerine etkisi,Tekstil ve Konfeksiyon, Sayı 3, 2001
- . Özdil Nilgün, Toplam Kalite Yönetimi ve Sürekli İyileştirme, Standard Dergisi, Mayıs 2000, Sayı: 461
- Özdil Nilgün, Kumaşlarda İstenmeyen Bir Özellik: Boncuklanma, Tekstil & Teknik, Mayıs 2000, Sayı 184.(
- Özdil Nilgün, Ring (Karde) ve Open-end Pamuk İpliğinden Yapılmış Örme Kumaşlarda Boncuklanma Özelliğinin Araştırılması, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Sayı 6, 2000.
- Özdil N., Kurbak A., Determination of yarn diameter, Textil Asia, November 2000
- Özdil N., Kırtay E., Kalite Maliyetleri, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Sayı 4, 2000
- Özdil N., Kırtay E., Bir Tekstil ve Konfeksiyon İşletmesinde Kalite Maliyetlerine İlişkin İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kuruluşu, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 2000
- Kırtay E., Bozdoğan F., Algan S., Özdil N., ITMA’ 99 da Fiziksel Test Aletleri, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,1999, Sayı:3.
- Özdil Nilgün, Geçmişten Bugüne Kalite, ABD ve Japonya’da Kalite Kontrol Çalışmaları, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,1998, Sayı:3
- Özdil N., Gürcan A., Keçeleştirilmiş İplikler, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,1996, Sayı:1.
- Özdil Nilgün, IWS- Uluslararası Yün Birliği, Yün Damgası ve Yünlü Karışım Damgası, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,1995, Sayı:2
- Özdil Nilgün, Çevre Dostu Yeni Bir Lif: Tencel, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi,1995, Sayı:6

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (25 adet)- Özgüney A. T., Özdil N., Mengüç G. S., 2014, Wrinkle Recovery Behaviour of the Fabrics Constructed with Plied Yarns, XIIIth International Izmir Textile and Apparel Symposium, April 2-5, İzmir, Türkiye.
- Özdil N., Mengüç G.S., Ateş N., 2014, Fabric Handle: Effect of Silicone Based Softening Agents, XIIIth International Izmir Textile and Apparel Symposium, April 2-5, İzmir, Türkiye.
- Özdil N., Kayseri G.Ö., Surgical Sutures: Mechanical Performances, Ege Meditex, International Congress on Healthcare and Medical Textiles, 17-18 May 2012, İzmir, 211-214 (Poster Bildiri).
- Özdil N., Kayseri G.Ö., Physical Requirements for Wound Care Gauzes, Ege Meditex, International Congress on Healthcare and Medical Textiles, 17-18 May, 2012, İzmir, 207-210 (Poster Bildiri).
- Telli A., Özdil N., Lint Generation of the Yarns Produced PET Fibers, Internatiaonal Congress of Innovative Textiles- ICONTEX, 20-22 October 2011, 32-35 (Poster Bildiri).
- Özdil N., Kanat Z. E., Turay A., The Effect of Overfeed Ratio on the Tensile Strenght of Boucle Yarns, Internatiaonal Congress of Innovative Textiles- ICONTEX, 20-22 October 2011, 42-46 (Poster Bildiri).
- Hes L, Özdil N., Süpüren G., A new diagnostic method: Tester of Textile Fabric Composition and Prickliness, III. International R&D Project Brokerage Event, UTİB, 2011 (Poster Bildiri).
- Süpüren G., Özdil N., Leskovsek M., Demsar A., Surface Properties of Wool and Various Luxury Fibers, The Fiber Society Spring 2010 International Conference on Fibrous Materials, 12-14 May 2010 Bursa.(Poster Bildiri)
- Kayseri G. Ö, Süpüren G, Özdil N., "Performance Properties of Different Types Of Military Fabrics" XII. Uluslar arası İzmir Tekstil ve Hazırgiyim Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 28-30 Ekim 2010 (Poster Bildiri)
- Süpüren G, Kayseri G. Ö, , Özdil N., "A Research On Lint Generation Properties of Different Carpet Yarns" , XII. Uluslar arası İzmir Tekstil ve Hazırgiyim Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 28-30 Ekim 2010.(Poster Bildiri)
- Kanat Z. E., Özdil N., Effect of Fiber Types on the Moisture Management Properties of PES Fabrics, International Conference of Applied Research in Textile, CIRAT 4, 2-5 December, Monastır, Tunus, 2010.
- Kanat Z. E., Süpüren G., Özdil N., Kayseri G., Comparison of Friction Characteristics of the Yarns Spun from Different Spinning Systems, International Conference of Applied Research in Textile, CIRAT 4, 2-5 December, Monastır, Tunus, 2010
- Süpüren G., Çelik P., Özdil N., Effect of Production Parameters on Friction Properties of Textured Polyester Yarns, Autex 2009 World Textile Conference, 26-28 May, 2009, İzmir, Turkey.
- Turay A., Özçelik G., Süpüren G., Özdil N., Bukleli İpliklerden Örülmüş Kumaşların Fiziksel Özellikleri, 1. Uluslar arası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2009, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya.
- Süpüren G., Özdil N., Özçelik G., Turay A., Abrasion Characteristics of Various Types of Fancy Yarns, 6 th International Conference of Textile Research Division, NCR, 5-7 April 2009, Cairo, Egypt
- Özdil N., Özçelik G., Süpüren G., The Effect of Boucle Yarn Characteristics on the Fabric Handle Properties, CIRAT-3, International Conference of Applied Research in Textile, 13-16 November, 2008, Sousse, Tunisia.
- 2008, Turay A., Özdil N., Özçelik G., Süpüren G., Fancy Yarns: The Effect of Yarn types on Fabric Comfort Properties, 8th AUTEX Conference, 24-26 June , Biella-Italy .
- Özdil N., Oğlakçıoğlu N., Thermal Confort of Cotton Socks, CIRAT-2, International Conference of Applied Research on Textile, 30/11-2/12 2006, Monastır, Tunisia.
- Marmaralı A., Özdil N., Stretching Properties of Cotton / Elastane single Jersey Fabrics, CIRAT-2, International Conference of Applied Research on Textile, 30/11-2/12 2006, Monastır, Tunisia.
- Marmaralı A., Özdil N., Kretzschmar D. S., Thermal Confort and Elastic Knitted fabric, CIRAT-2, International Conference of Applied Research on Textile, 30/11-2/12 2006, Monastır- Tunisia.
- Öktem T., Gürel A., Özdil N., Akdemir H., Özdoğan E., İzci B., Naturally Colored Cotton Production Under Aegean Conditions in Turkey and Importance for Textile Industry, VIII International Conference, ArchTex High Technologies in Textiles, 18-20 September, Poland Cracow, 2005
- Marmaralı A., Kretzschmar S.D., Özdil N., Thermal Properties Of Some Cotton Knitted Fabrics Produced By Using Different Yarn Spinning Technıques, 4th. Central European Conference, 7-9 September, Liberec, Czech Republic, 2005
- Özdil N., Özdoğan E., Demirel A., Öktem T., Comparative Properties of Compact Yarn Based and Conventional Ring Yarn Based Knitted Fabrics, The First International Conference of Applied Research in textile CIRAT -1, Monastir, December 3-5, 2004.
- Özdil N., Dönmez S., Quality Function Deployment: An Application on Textile Knitting Industry, Eight International Symposium on Quality Function Deployment, September 4-6 2002, Münich Germany
- Öktem T., Özdil N., Özdoğan E. The Effects of Bio-Polishing Process on Knitted Fabrics Properties Produced from Different Kind of Spun Yarns, The XII. Textile and Leather Romanian Conference, CORTP, October 17-19 2002, Iasi, Romania

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- Mengüç S. G., Özdil N., Hayvansal Liflerden Üretilen Giysilerin Isıl Konfor Özellikleri, 1975-1984, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Isıl Konfor Sempozyumu, 17-20 Nisan 2013, İzmir.
- Kanat Z. Evrim, Özdil N., Aktiviteye Bağlı Olarak Giysilerde Değişen Nem Miktarının Isıl Konfora Etkisi, 1967-1972, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Isıl Konfor Sempozyumu, 17-20 Nisan 2013, İzmir.
- Kanat Z. E., Özdil N., Ev Tekstillerinden Yatak Takımlarında Kullanılan Kumaşların Performans Özellikleri, 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2011.
- Özçelik g., Süpüren G., Özdil N., Koruyucu Eldivenler ve Performans Testleri, Niğde Tekstil Sempozyumu, 4-6 Haziran 2008, 234-247.
- Süpüren G., Özçelik G., Turay A., Özdil N., Yaygın Olarak Kullanılan fantezi İplikler ve Özellikleri, Niğde Tekstil Sempozyumu, 4-6 Haziran 2008, 98-108.
- Özdil N., Oğlakçıoğlu N., "Pamuk Ve Pamuk-PES Karışımı Çorapların Isıl Konfor Özellikleri", IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Cilt I, 92-95, Bergama-İzmir, 2007.
- Gürel A., Öktem T., Akdemir H., Özdil N., , Özdoğan E., İzci B., Doğal Renkli Pamuğun Üretimi ve Tekstilde Değerlendirilmesi, Proje Pazarı 2005, Ebiltem, İzmir
- Özdil N., Pamuk Lif Özelliklerinin İplik kalitesine Etkisi, Pamukta Eğitim Semineri, 14-17 Ekim 2003, Ebiltem, İzmir
- Özdil N., Pamukta Lif Özelliklerinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi, Pamukta Eğitim Semineri, 14-17 Ekim 2003, Ebiltem, İzmir
- Özdil N., Dönmez S., Örme Alanında Faaliyet Gösteren Bir Tekstil İşletmesinde Kalite Fonksiyonu Göçeriminin Uygulanması, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi I. Ulusal Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu, 17-19 Nisan 2002, İzmir
- Öktem T., Özdil N., Özdoğan E., Enzimatik İşlemlerle Pamuklu Kumaşların Yüzey Görünümünün İyileştirilmesi, IV. Türkiye Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, 23-24 Mart 2001, Antakya
- Kırtay E. ve Özdil N., Toplam Kalite Yönetimi Sisteminde Kalite Maliyetleri ve Bunun Sektörel Alanda İncelenmesi, 8. Ulusal Kalite Kongresi, 3-4 Kasım 1999

Kitapları (4 adet)- Körlü A., Özdil N., Ünal Z., Bayraktar G., Çelik P., Gülümser T., Oğlakçıoğlu N., Özgüney N., Tekstil Malzemelerinde Karşılaşılan Kusurlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenler Sendikası Yayınları, ISBN No: 978-605-87108-8-7, 2016, İstanbul.
- Özdil N., Kayseri G.Ö., Mengüç G.S., 2012, Abrasion Resistance of Materials,Chapter 7: Analysis of Abrasion Characteristics in Textiles, p:119-146, InTech, Croatia, ISBN 978-953-51-0300-4.
- Gonca Özçelik Kayseri, Nilgün Özdil and Gamze Süpüren Mengüç, 2012, Woven Fabrics Chapter 9: Sensorial Comfort of Textile Materials, p:235-266, InTech, Croatia, ISBN 978-953-51-0607-4.
- Kumaşlarda Fiziksel Kalite Kontrol Yöntemleri, E.Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları Yayın No: 21, ISBN No: 975-483-579-9, Bornova-İzmir 2003.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (9 adet)- 2013, 10-MÜH-036, Örme Kumaşların Farklı Nem Oranlarında Isıl Direnç Özelliklerinin Tahminlenmesi ve Modellenmesi Üzerine Bir Çalışma, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi
- 2012, Bap Projesi, 09--MÜH-064, Bazı Özel Hayvansal Liflerden Elde Edilen İpliklerden Üretilen Kumaşların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje yöneticisi.
- 2011, Bilimsel Araştırma Projesi, 09 TKUAM 007, Farklı İpliklerden Üretilen Halıların Çeşitli Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi.
- Araştırma Projesi, Çeşitli Fantezi İpliklerden Örülen Kumaşların Isıl Özelliklerinin İncelenmesi,07- MÜH 020 No’lu E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, 2009
- 2006, Araştırma Projesi, Örme Kumaşların Isıl Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK Projesi, MİSAG-218,
- 2005, Bilimsel Araştırma Projesi, Çoraplarda Aşınma Dayanımı Üzerine Bir Araştırma, 03-MÜH-009 No’lu Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi.
- 2004, Bilimsel Araştırma Projesi, Kompakt ve Ring İpliklerinden Elde Edilen Pamuklu Kumaşların Performans ve Boncuklanma Özellikleri, 01-MÜH-035 No’lu Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü.
- 2002, Araştırma Projesi, Pamuk ve Viskon İpliklerden yapılan Örme Kumaşlarda Boncuklanma ve Antipilling Terbiye İşlemlerinin Boncuklanma Özelliğine Etkisi, 00 MÜH 036 No’lu Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi.
- Araştırma Projesi, Toplam Kalite Yönetimi Sisteminde Kalite Maliyetleri ve Bunun Sektörel Alanda İncelenmesi, 98 MÜH 032 No’lu Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü, Kasım 1999.
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1993, YÖK- Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında Bolton Institute/ İngiltere’de mesleki (Tekstil) teorik ve uygulamalı eğitim öğretim bursu, 1993- 1994.
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 1999, E.Ü. Bilim teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi Proje Yarışması Mühendislik Dalı Üçüncülüğü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (8 adet)- Yüksek Lisans, 2017, Nazlı Merve Kıvrak, Yeni Nesil Liflerden ve Bunların Pamuk Karışımlarından Üretilen İpliklerin Performans Özelliklerinin Araştırılması, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2016, Enes Nayman, Uyku Tulumlarının Performans Özellikleri ve Yüksek Kullanım Konforu Sağlayan Tulum Tasarımı, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.
- Doktora, 2013, Z. Evrim Kanat, Örme Kumaşların Farklı Nem Oranlarında Isıl Direnç Özelliklerinin Tahminlenmesi ve Modellenmesi Üzerine Bir Çalışma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
- Doktora, 2012, Süpüren G., Bazı Özel Hayvansal Liflerden Elde Edilen İpliklerden Üretilen Kumaşların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma.
- Yüksek Lisans, 2011, Abdurrahman Telli, Pet şişe geri dönüşüm PES ile klasik PES liflerinden üretilen iplik ve kumaş özelliklerinin karşılaştırılması üzerine bir çalışma.
- Yüksek Lisans, 2010, Şamlı B. Elif, ' Şantuklu İpliklerde Düzgünsüzlük Ölçümü ve İplik Özelliklerinin İncelenmesi'
- Doktora, 2009, Gürkan P., Farklı Lif Özelliklerindeki İpliklerin Bobinlenmesinde Hava İle Uç Birleştirme İşlemini (Pneumatic Splicing) Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi.
- Yüksek Lisans, 2008, Turay, A., “Çeşitli Fantezi İpliklerden Örülen Kumaşların Isıl Özelliklerinin İncelenmesi”,