Akademik BilgilerRÜÇHAN BUBUR
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Dünyası Araştırmaları
Türk Sanatı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ruchan.bubur@ege.edu.tr
- Telefon: 3884000 / 2096 - 126
Eğitim Bilgileri- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Arş. Enst. Türk Sanatı Tarihi, Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türkiye, 1991
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., Türk İslam Sanatı, Türkiye, 1997
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., Türk-İslam Sanatı, Türkiye, 2007

Mesleki Faaliyetleri (6 adet)- Denizli Kale, Kale - i Tavas (Tabae) Kazı Çalışması, Heyet Üyesi, 2011-Devam Ediyor
- Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesitesi'nde okutman kadrosunda çalışmak Eylül 2002 - Haziran 2003., 2002-2003
- Kazakistan'daki İslami Dönem Eserleri'nin incelenmesine yönelik kütüphane, arşiv ve arazi çalışması Temmuz 2002 - Eylül 2003.., 2002-2003
- Milas - Beçin Kazı Çalışması, Heyet Üyesi, 2001
- Özbekistan'da Buhara Camileri'nin incelenmesine yönelik kütüphane, arşiv ve arazi çalışması Temmuz 1996 - Aralık 1996., 1996
- Philedelphia - Alaşehir Kazı Çalışması, Heyet Üyesi, 1988
Uzmanlık Alanları- Sanat Tarihi (2060401)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- "Kazakistan'daki Türbe - Cami Örnekleri", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C. 11, S. 1, İzmir, 2011, s. 127 - 144.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- “Kazakistan’dan Bir Cami Örneği: Turbat, İsmail Ata Camii”, Sanat Tarihi Dergisi, S. XVI / 1, İzmir, 2008, s. 11 – 23.
- 'Kazakistan, Jambul'da Ayşe Bibi Türbesi', Sanat Tarihi Dergisi Yard. Doç. Dr. Lale Bulut'a Armağan, S. XIV, Nisan 2005, İzmir, 2005, s. 29 - 43.
- "Buhara Camileri", Türkler Ansiklopedisi, C. 8, Ankara, 2002, s. 866 - 871.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- “Sayram Türbeleri (Kazakistan)”, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi 19 – 25 Nisan 2010 Çeşme.
- “Minyatürlerde Nasreddin Hoca”, 21. Yüzyılı Nasrettin Hoca İle Anlamak Uluslararası Sempozyum 8 – 9 Mayıs 2008, Akşehir.
- 'Türkistan Şark Hamamı', I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı 9 - 15 Nisan 2006 (Çeşme - İzmir) Bildiriler Kitabı II, Ankara, 2007, s. 491 - 509.
- "İzmir Gureba-i Müslimin Hastanesi", Uluslararsı Sanat Tarihi Sempozyumu Prof. Dr. Gönül Öney'e Armağan 10 -13 Ekim 2001 Bildiriler, İzmir, 2002, s. 163 -173.

Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2012, Geleneksel Bergama Evlerinde Kapılar, İzmir, 2012.