Akademik BilgilerFATMA BELMA FIRLAR
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Reklamcılık Bölümü
Genel Reklamcılık Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- Telefon: 0.232.3884837/126, E.U. Iletisim Fakultesi
Eğitim Bilgileri- Lisans: E.U. Basın Yayın Yuksekokulu, Türkiye, Devam Ediyor
- Yüksek Lisans: Ege Universitesi, Halkla Iliskiler ve Tanitim, Türkiye, 1991
- Doktora: Ege Universitesi, Halkla Iliskiler ve Tanitim, Türkiye, 1994
- Yardımcı Doçentlik: Ege Universitesi, Reklamcilik ve Tanitim Anabilim Dali, Türkiye, 1997
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2005
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2011

İdari ve Akademik Görevleri (9 adet)- E.Ü. İletişim Fak. Reklamcılık Bölümü Erasmus-Sokrates, Farabi, Mevlana Koordinatörü, 2014-
- Fakülte Staj Koordinatörü, 2012-2014
- E.Ü. İletişim Fak. Reklamcılık Bl. Staj Sorumlusu, 2012-
- Tehlikeli Atık Komisyon Üyeliği, 2012-
- E.Ü. Düşünceler Dergisi Editörlüğü, 2011-2012
- E.Ü. İletişim Fakültesi Uzaktan Eğitim E-Sertifika Komisyon Başkanlığı, 2010-
- 2.Öğrenim Komisyonu Reklamcılık Bölüm Sorumlusu, 2009-
- E.Ü. İletişim Fakültesi Staj Komisyonu Üyeliği, 2009-
- E.Ü. İletişim Fakültesi Reklamcılık Bl. Bşk. Yardımcılığı, 2005-2013
Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- İnternational Symposium Of Emotional Intelligence and Communication-On The Vision Of Perfection In Professional Life, (Bilim Kurulu Üyesi), 2007
Uzmanlık Alanları- İletişim Bilimleri (2270000)
- İletişim Sanatları (2270500)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (14 adet)- 2013, Belma Fırlar, Özen Okat Özden; Web Tasarımının Önemi : Destinasyon Web Sitelerinin Görsel Tasarımlarının Değerlendirilmesi
- 2011, “Reklamlarda Maskot Kullanımının Marka Farkındalığına Etkisi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
- 2010, “Dijital Gazeteler ve Pazarlama:Türkiye’deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Analiz”, The Journal Of International Social Research
- 2010, Gazete Reklamlarında Mizah:Türk Mizah Reklamlarına İlişkin Tarihsel Bir Analiz, The Journal Of International Social Research
- 2010, “İliştirilmiş Gazetecilik ve Kalite, The Journal Of Social Development
- 2009, “Gazete Reklamlarının Gençler Üzerindeki Etkisi”, Bilig
- 2009, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Yakalanmasında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Planlama Sürecinin Önemi, Marmara İletişim Dergisi
- 2006, “İçsel Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi-Türkiye’deki Ulusal Basın İşletmelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”, Bilig
- 2005, Bilgi Çağında Yönetim Aşamasında Kaçınılmaz Bir Süreç-Stratejik İçsel İletişim
- 2005, Türkiye’de Milenyum Reklamları
- 2004, “Doğru Pazarlara Doğru Reklam Stratejileri...
- 2004, The Political Promotion In The Politic Arena-A Historical Analysis On Turkey From 1950’s Till 2000’s
- 2003, Yaratıcılık, Yenilik ve Reklam“, Kalder Forum
- 2001, Eleştirilerin Odak Noktası:Reklam”, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Yayın No:5, ISSN. 1302-6615

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (16 adet)- 2004, "Bilgi Çağının İmha Silahları-Etkileşimli Ortamlar“, Silahlı Kuvvetler Dergisi
- 2002, "Değişen Dünya Düzeninde Yazılı Basın ve Kalite“, Karizma
- 2002, "Bilgi Çağında Ekonomik Revizyonların Yazılı Basın İşletmelerine Etkisi ve Reklam”, Pazarlama Dünyası
- 2000, "Günümüzde Marka ve Konumunun Belirlenmesi“, Pazarlama Dünyası
- 2000, "Medya Planlama Süreci“, Pazarlama Dünyası
- 1999, "Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörlerin Reklamın Etkinliği Açısından Önemi“, Düşünceler Dergisi
- 1998, Reklam Aracılığıyla Tüketici Zihnine Girilmesi“, Pazarlama Dünyası
- 1998, “Geleceğin Yönetilmesinde Reklamın Rolü ve Yeni Bir 5P Önerisi“, Düşünceler Dergisi
- 1998, "Satın Alma Davranışında Reklamın Rolü“, Pazarlama Dünyası
- 1998, "Değişen Dünyada Reklam Sektörünün Görünümü“, MedyaCat
- 1998, "Değişen Dünyamızda Reklam Sektörüne Bir Yer Var mı?“, İstanbul Üniversitesi İletişim Dergisi
- 1997, ;“Tüketicilerin Marka Tercihine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesinde Reklamın Rolü“, Pazarlama Dünyası
- 1997, “Değişen Dünya Düzeni ve Yönetim Süreci“, Marketing Türkiye
- 1997, “Bir İfade Aracı Olarak Marka“, Marketing Türkiye
- 1997, “Güçlü Markalar Yaratmak“, Düşünceler Dergisi
- 1996, ;“Reklam Spirali“, Düşünceler Dergisi

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Turizm ve Hizmet Kalitesi: Turistik Seyahat Planlama Sürecinde Türkiye’deki Turizm Acentalarının Web Sitelerinin Kalitesi, 2.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 12-15 Nisan 2012 Kemer, Antalya
- 2010, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Web Siteleri”, International Conference Of Interactivity
- 2005, Bilgi Yönetimi ve Yazılı Basın,III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Dünyasında Sosyal Bilimler:Yöntem-Kuram ve Uygulama

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- 2001, Reklam Araştırmaları”, II. Ulusal İletişim Kongresi

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 5 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 6 kez kaynak gösterilmiştir.
Kitapları (11 adet)- 2012, Reklamda Rekabetin Anahtarı-Medya Planlama, Nobel Yayın Dağıtım (2.Baskı)
- 2010, “Reklam Rekabet Aracı mı? Yoksa Sadece İletişim Formu mudur?”-“Rekabette Başarıya Giden Yol: İletişim”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (Bölüm Yazarı ve Editör)
- 2010, “Dijital Çağda Pazarlama Sürecinin Etkinlik Bileşenleri: Reklam ve İkna” ”-“Rekabette Başarıya Giden Yol: İletişim”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (Bölüm Yazarı ve Editör)
- 2009, Reklamda Rekabetin Anahtarı-Medya Planlama, Nobel Yayın Dağıtım
- 2009, “Televizyon Reklamcılığı ve Gelecek”; Editör: Küçükerdoğan, Bülent; Televizyon Ve….., Ütopya, Ankara (Bölüm Yazarı)
- 2009, “Dijital Geleceğe Hazırlanmak: Bilgi ve Yenilik Yaratmak”; Editör: Sinem Yeygel Çakır; Teknolojinin Pazarlama,İletişimindeki Etkileri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara (Bölüm Yazarı)
- 2008, Reklama Rota Çizmek, Nobel Yayın Dağıtım
- 2004, Sanal Ortamda Bütünleşik Pazarlama İletişimi“,E.Ü. Yayınevi
- 2004, REKLAM VE BİZ”, 9 Eylül Yayınevi
- 1997, Halkla Iliskiler Yonetimi
- 1993, Reklam Kampanyalari ve Medya Planlamasi

Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (8 adet)- Yüksek Lisans, 2012, Nevzat İnan, Popüler Kültür Ekseninde Futbol: Türkiye'de Televizyon Reklamlarındaki Futbolcu Kimliklerinin Sunumu
- Doktora, 2011, E.Özen Okat Özden; "Doğrudan Pazarlama ve Doğrudan Reklamcılık"
- Doktora, 2010, N.Mert Batu; Marka Konumlandırmada Yaratıcı Reklam Stratejileri
- Yüksek Lisans, 2009, Yasemin Seymenoğlu; Televizyon Reklamlarında İknanın Belirleyicileri
- Yüksek Lisans, 2009, Eren Baş; Mobil Reklam Ortamları-Hedef Kitlelere Erişimde Alternatif Kullanım Biçimleri
- Yüksek Lisans, 2008, İrem B. Tükel; Sosyal Pazarlama ve Reklam
- Yüksek Lisans, 2006, E. Özen Okat;Açıkhava Reklam Ortamlarında Görsel Tasarım
- Yüksek Lisans, 2006, H.Koray Kutlu; İnternet Sayfa Tasarımının Kullanıcılar Üzerindeki Etkisi