Akademik BilgilerŞÜKRÜ FATİH ÜLKEN
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: sukru.fatih.ulken@ege.edu.tr
- Telefon: 0-232-3113076
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 1988
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 1990
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 2002
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 2004

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı, 2006-
Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Eski Türk Edebiyatı (2010100)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- ÜLKEN, Fatih (2017) "Onyedinci Yüzyılda Kaleme Alınmış Bir Belagat Kitabı: İsmail-i Ankaravi'nin Miftahü'l-Belaga ve Mısbahü'l-Fesaha'sı", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 10, S. 53, s. 174-192.
- ÜLKEN, Fatih (2017) "Müellifi Meçhul Bir Edebi Münazara: Hikayat-ı Mükeyyifat-ı Alem", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 10, S. 52, s. 261-276.
- ÜLKEN, Fatih (2017) "Ondokuzuncu Yüzyılda Kaleme Alınmış Bir Edebi Münazara: Cemal Efendi'nin Muhaverat-ı Seyf ü Kalem'i", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 10, S. 52, s. 277-283.
- ÜLKEN, Fatih (2017) "24 Rebiyülevvel 1163/3 Mart 1750 Tarihli Bir Mükeyyifat Münazarası: Muhaleme-i Mükeyyifat", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 10, S. 54, s. 180-191.
- ÜLKEN, Fatih (2016) "İsmâîl-i Ankaravî’nin Miftâhü’l-Belâga ve Mısbâhü’l-Fesâha’sındaki Istılahlar", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 9, S. 43, s. 467-477.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- Ülken, Fatih: 'Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Dizini (1-11. Sayılar)', Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, sa.12, (İzmir 2006), s. 235-250.
- Ülken, Fatih: 'Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesindeki ve Bölüm Arşivindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezleri (1988-1997)', Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, sa. 9 (İzmir 1998), s. 205-266.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- Gazelde Erotizm: Baki ve Fuzuli Onaltıncı Yüzyılın En Meşhur İki Osmanlı Şairi (Çev. Fatih Ülken), (Tunca Kortantamer, Eroticism in Ghazal Poetry: Baki and Fuzuli the Two Most Famous Ottoman Poets of 16th Century, Ed. Thomas Bauer, Angelika Neuwirth: Ghazal as World Literature I Transformations of a Literary Genre, Beiruter Texte und Studien 89, Beirut 2005, s.395-412), Tunca Kortantamer İçin, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 2007, s. 41-55.

Kitapları (2 adet)- Tunca Kortantamer, Temmuzda Kar Satmak -Örnekleriyle Geçmişten Günümüze Türk Mizahı- (Yay. Haz. Fatih Ülken, Şerife Yalçınkaya), Phoenix Yayınevi, Ankara 2007, XVI+240 s.
- Tunca Kortantamer, Eski Türk Edebiyatı Makaleler, (Yay. Haz. Fatih Ülken, Şerife Yağcı), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Kültür Eserleri Dizisi 391, Ankara 2004, 220 s.

Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (4 adet)- Yüksek Lisans, 2015, Duygu Dikici, Derviş Hasan Medhi'nin Esrar-ı Hikmet'i (Metin-İnceleme), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2011, Sengül Özdemir, Ziyaeddin Seyyid Yahya'nın Gencine-i Hikmet'i (Metin-İnceleme), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.
- Yüksek Lisans, 2010, Hülya Kesler, Tutiname (Metin ve İnceleme) (1b-88a), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2010, Burcu Atalas, Tutiname (Metin ve İnceleme) (88a-177b), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.