Akademik BilgilerFATMA REYHAN ALTINAY
PROFESÖR
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
Ses Eğitimi Bölümü
Türk Halk Müziği Anasanat Dalı
İletişim Bilgileri
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musıkisi Konservatuarı, Türkiye, 1990
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sos.Bil., Türkiye, 1993
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Türkiye, 2000

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Ses Eğitimi Bölüm Başkanı, 1999-
Uzmanlık Alanları- Halk Bilimi (Folklor) (2010500)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- Dr. Altınay, F. Reyhan, "Rumeli Türkülerine Tarihsel Bir Bakış", Vardar Sayı 3 Ocak-Şubat-Mart 2000, ss 25-26
- Dr. Altınay, F. Reyhan, "Müzik Devriminden Rumeli Türkülerine " , Vardar , Sayı 2, Kasım-Aralık 2000 ss .25-26
- Dr. F. Reyhan Altınay, "Müzik Devriminden Rumeli Türkülerine (Tıpkı Basım), Balkanlarda Türk Kültürü, Sayı. 34, Ocak-Şubat-Mart 2000, ss. 42-43.
- Altınay, F. Reyhan - Hüseyin Yaltırık, "Bigadiç Yöresi Müzik Folkloru Derleme Gezisi 1", Bigadiç, Sayı .9 , Eylül 1999, ss.41-46
- Altınay, F. Reyhan, "Bodrum'da Köroğlu, E.Ü.D.T.M.K. Dergisi, Sayı 7 Ağustos 1996
- Altınay,F.Reyhan,Emirdağ'da Ağıtlar, E.Ü.D.T.M.Konservatuarı Dergisi,S.6,S.51-55, Temmuz,1993
- Altınay,F.Reyhan,Karaca Ahmet Folkloruna Bir Bakış,E.Ü.D.T.M.Konservatuarı Dergisi,S.5,Ss.89-92,Ocak 1993.
- Altınay,F.Reyhan,Dinar'ın Anayasası: Kerem Havası E.Ü.D.T.M.Konservatuarı Dergisi S.4 Ss.155-159,Nisan 1992

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- Altınay, F. Reyhan, Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği Alanında Yapılan Bilimsel Çalışmalar, Doktora Tezi, E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2000
- 0, Altınay,F.Reyhan,Muzaffer Sarısözen'in Hayatıve Türk Halk Müziğine Katkıları,Yüksek Lisans Tezi,E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı,İzmir,1993.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- "Kayseri İli Halk Ezgilerinin Tarihsel Olarak İncelenmesi", Erciyes Üniversitesi-Kayseri ve Yöresi Kültür Sanat ve Edebiyat Sempozyumu, 12-13 Nisan 2001, ss. 9-23
- "Derlenmiş Çivril Türkülerinin Konu, Dizi, Tartım ve Tavır Özellikleri", Dünden Bugüne Çivril Sempozyumu, 19.09.2001
- "Köy Enstitülerinde Yapılan Müzik Çalışmaları", Panel, İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi, 24 Kasım 2000

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- Araştırma Projesi, Dr. Hüseyin Yaltırık- Dr. F. Reyhan Altınay, "Bigadiç Yöresi Folklorundan Örnekler VCD - 1", Bigadiç Kaymakamlığı ve Bigadiç Belediyesi Kültür Yayını -1", Bigadiç, 2000.