Akademik BilgilerEFTAL DÜZYAMAN
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bahçe Bitkileri AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: eftal.duzyaman@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 388 40 00 / 2630
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1990
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1993
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1998
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 2004

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Socrates-Erasmus Fakülte Koordinatörü Yard., 2004-
- Socrates-Erasmus Bölüm Koordinatör Yard., 2003-
- Yabanci Örencileri Izleme Komitesi Üyesi, 1992-2005
Uzmanlık Alanları- Bahçe Bitkileri (5010100)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- 2006, Düzyaman, E., Cultivar differences in yield distribution patterns in okra [Abelmoschus esculentus (L.) Moench]", Australian Journal of Agricultural Research 57(1): 55–63.
- 2005, Düzyaman, E., Phenotypic diversity within a collection of distinct okra cultivars Derived from Turkish land races", Genetic Resources and Crop Evolution, 52: 1019–1030
- 2005, Duman, İ., E. Düzyaman, D. Eşiyok, H. Vural ve S. Erkan, Improving productivity of open-pollinated processing tomato cultivars, HortScience, 40: 1682-1685.
- 2005, Düzyaman, E. ve B. Ünver-Düzyaman, Fine-tuned head weight estimation in globe artichoke (Cynara scolymus L.)", HortScience, HortScience, 40: 525-528.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (26 adet)- 2006, Düzyaman, E., “Type of plant architecture can conceal fruit during harvest of okra”, Journal of Vegetable Science 11(3): 33-40.
- 2005, Tosun, M., Ö. Çaylak ve E. Düzyaman, “Bitkilerde Islah teknikleri yabancı döllenenler”, İşsiz Ziraat Mühendislerinin Tohumculuk Sektörüne Kazandırılması Projesi, Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi, Cilt 1, 55-89, Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bornova, İzmir
- 2005, Açıkgöz, N., E. Düzyaman, A. Gökçöl, E. İlker, Denemelerin bilgisayarda değerlendirilmesi”, İşsiz Ziraat Mühendislerinin Tohumculuk Sektörüne Kazandırıl-ması Projesi, Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi, Cilt 2, 821-876, Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merekzi, Bornova, İzmir
- 2004, Düzyaman, E., H. İlbi ve B. İşçi, Bazı bamya çeşitlerinde düşük toprak sıcaklıklarının fide çıkışı üzerine etkileri”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41 (1), 21-30
- 2004, Duman, İ. ve E. Düzyaman, “Türkiye de yetiştirilen bazı önemli biber genotiplerinin morfolojik varyabilitesi üzerinde bir araştırma”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41 (3), 55-66
- 2004, Düzyaman, E. ve E. Eşiyok, Gıda sanayiine uygun bamya yetiştiriciliği ve yerel bamya çeşitlerimiz”, Dünya Yayıncılık Gıda, 3, 84-87
- 2004, Düzyaman, E., Bamya Yetiştiriciliği”, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 116, 37-44
- 2002, Düzyaman, E. ve H. Vural, Stability of yield performance of some processing tomato genotypes”, Anadolu, 12 (1), 122-130
- 2002, Düzyaman, E. ve H. Vural, Farklı ekocoğrafik kökenli bamya genotiplerinin verim değerlerinde görülen heterosis üzerinde bir araştırma”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39 (2), 9-16
- 2002, Düzyaman, E. ve H. Vural, Farklı ekocoğrafik kökenli bamya genotiplerinin morfolojik varyabilitesi üzerinde bir araştırma”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39 (2), 17-24
- 2000, Eşiyok, D., E. Düzyaman ve B. Yağmur, “Response of Rocket (Eruca sativa Mill.) to Nitrogen Levels”, Cruciferae Newsletter, 22, 71-72
- 2000, Vural, H., E. Düzyaman, H. İlbi ve Ö. Tuncay, Karpuz ıslahında yararlanılmak üzere umutvar köy populasyonlarının belirlenmesi” Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 37 (2-3), 1-8
- 1997, Gül, A., Ö. Tuncay, E. Zincirkıran, R. Z. Eltez ve E. Düzyaman, Soiless culture in glasshouse cucumber growing: I. a comparison of open and closed systems as for growth, yield and quality”, ISHS Symposium on Greenhouse Management for better Yield and Quality in Mild Winter Climates (Abstract). 3-5 November, Antalya,
- 1996, Düzyaman, E. İ. Duman, H. İlbi ve H. Vural, Üstün verim ve teknolojik özelliklere sahip sanayi domatesi çeşitlerinin belirlenmesi l. ana verim denemesi”, SANDOM Çalışma Raporu, 10, 23-38, Albayrak Matbası, İzmir
- 1996, Düzyaman, E., N. Budak, M. B. Yıldırım ve H. Vural, Bazı Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Stabilite Parametreleri ve Uyum Yetenekleri Üzerinde bir Araştırma”, SANDOM Çalışma Raporu, 10, 51-56, Albayrak Matbası, İzmir
- 1996, Oktay, M., B. Yağmur, M. E. İrget, İ. Duman ve E. Düzyaman, Sanayi domatesi üretiminde değişik yavaş-etkili gübre uygulamalarının verim ve toprak azot formları üzerine etkileri”, SANDOM Çalışma Raporu, 10, 102-114, Albayrak Matbası, İzmir
- 1996, Duman, İ., H. Vural, B. Yağmur ve E. DüzyaSanayi domatesi üretiminde Bio-Terra-1 organik kökenli bitki gelişim düzenleyicisinin verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkisinin araştırılması”, SANDOM Çalışma Raporu, 10, 115-124, Albayrak Matbası, İzmir
- 1996, Duman, İ., S. Erkan, E. Düzyaman ve B. Yağmur, Sanayi domatesi üretiminde IMPA gübre serisinin (Plusfeed) verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkisinin araştırılması”, SANDOM Çalışma Raporu, 10, 125-131, Albayrak Matbası, İzmir
- 1995, Duman, İ., D. Eşiyok ve E. Düzyaman, Marul üretiminde ekim öncesi tohum uygulamalarının çimlenme, fide çıkışı, verim ve bazı kalite özellikleri üzerine etkileri”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (2), 99-106
- 1995, Özzambak, E., D. Eşiyok, E. Düzyaman ve H. İlbi, Üstün verim ve teknolojik özelliklere sahip sanayi domatesi çeşitlerinin belirlenmesi. ll. introdüksiyon denemesi”, SANDOM Çalışma Raporu, 9, 17-31, Doğruluk Matbaası, İzmir
- Düzyaman,E., A.Tanrısever and G.Günver, 1994. Comparative Studies On Regenation of Different Tissues of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) in Vitro 2Nd International Symp. On Protected Cultivation in Mild Winter Climates (April,1993,Adana) Acta Horticulturae,366,235-242"
- 1994, Özzambak, E., D. Eşiyok, E. Düzyaman ve H. İlbi, Üstün verim ve teknolojik özelliklere sahip sanayi domatesi çeşitlerinin belirlenmesi. II. introdüksiyon denemesi”, SANDOM Çalışma Raporu, 8, 12-19, Doğruluk Matbaası, İzmir
- Özzambak, E., O. Eşiyok, E. Düzyaman ve H. İlbi. Üstün verim ve Teknolojik Özelliklere Sahip Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Belirlenmesi II. İntrodüksiyon Denemesi. Sandom Çalışma Raporu 1994 (8) 12-19
- 1993, Yoltaş, T., H. İlbi, Ö. Tuncay, E. Düzyaman ve M. Erşen, Biga yöresinde doğrudan tohum ekimi ile yapılan sanayi domatesi üretiminde çift sıralı ekimin verim ve bazı kalite özelliklerine etkileri”, SANDOM Çalışma Raporu, 7, 35-38, Doğruluk Matbaası, İzmir
- Yoltaş,T., H.İlbi, Ö.Tuncay, E.Düzyaman, M.Erşen, 1994. Biga Yöresinde Doğrudan Tohum Ekimi ile Yapılan Domates Üretiminde Çift Sıralı Ekimin verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri. 35-38(7)1993 Sandom Çalışma Raporu.
- 1993, Yoltaş,T., H.Vural, E.Düzyaman ve M.Oktay. 1994. Sanayi Domatesi Üretiminde Yapraktan Uygulanan İlave Gübrelemenin (INF) verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri. 119-128 Sandom Çalışma Raporu.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- 2003, Düzyaman, E. ve H. Vural, Evaluation of pod characteristics and nutritive value of okra genetic resources", Acta Horticulturae, 598, 103-110
- 2003, Düzyaman, E. ve H. Vural, Managing the variability in okra breeding programs by considering the preferences of the domestic market", Acta Horticulturae 598, 129-135
- 2003, Duman, I. ve E. Düzyaman Growth control in processing tomato seedlings", Acta Horticulturae, 613, 95-102
- 2003, Düzyaman, E. ve I. Duman Dried tomato as a new potential in export and market diversification in Turkey", Acta Horticulturae, 613, 433-436
- 2000, Düzyaman, E. ve H. Vural, Different Aproaches in the Improvement Process of Local Okra Varieties. (Oral) 2nd Int. Symposium on Vegetable and Potatoes, 11-15 October, Thessaloniki, Greece
- Düzyaman, E., A. Tanrısever ve G. Günver, Comparative Studies On Regeneration of Different Tissues of Tomatoes (Lycopersicon esculentum) in Vitro. 2nd International Symp. On Protected Cultivation in Mild Winter Climates, Adana, 1993, Poster.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- 2002, Meyvacı, K. B., H. İlbi, F. Şen, H. Z. Can, B. Balcı, E. Düzyaman ve U. Aksoy, Avrupa birliği ülkelerinde işlenmiş bahçe ürünleri üretimi ve yakın gelecekte bekleyen gelişmeler" Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı, 259-276, 25-26 Nisan, Ankara
- 2000, Vural, H., D. Eşiyok, İ. Duman ve E. Düzyaman, Standart ve F1 hibrit sanayi domatesi çeşitlerinin Ege ve Marmara bölgelerine uyumu ile verim ve kalite özelliklerinin değerlendirilmesi", 3. Sebze Tarımı Sempozyumu, 378–384, 11–13 Eylül, Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Merkezi, Isparta
- 2000, Vural, H., D. Eşiyok, İ. Duman ve E. Düzyaman, Sanayi domatesi üretiminde fide yetiştiriciliği ve sorunları", 3. Sebze Tarımı Sempozyumu, 383–388, 11–13 Eylül, Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Merkezi, Isparta
- 1998, Eşiyok, D., E. Düzyaman, İ. Duman, H. İlbi ve Ş. Özen Rokada farklı ekim zamanları ve sıklıklarının verim unsurları ve kuru madde birikimi üzerine etkileri", Ege Bölgesi I. Tarım Kongersi, Cilt 1, 222-228, 7-11 Eylül, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
- 1996, Duman, İ. ve E. Düzyaman, Bazı baş salata ve marul çeşitlerinin erken ilkbahar dönemi yetiştiriciliğine uygunlukalrının ve çiçeklenme özelliklerinin belirlenmesi", GAP I. Sebze Tarımı Sempozyumu, 69-73, 7-10 Mayıs, Ankara
- 1995, Vural, H., D. Eşiyok, İ. Duman, E. Düzyaman, E. Özzambak, T. Yoltaş, H. İlbi ve Ö. Tuncay, Marmara ve Ege bölgesine uygun salçalık domates çeşitlerinin belirlenmesi", 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt ll, 69-73, 3-6 Ekim, Çukurova, Adana
- Özzambak, E.: O.Eşiyok : E.Düzyaman ve H.İlbi Üstün Verim ve Teknolojik Özelliklere Sahip Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Belirlenmesi II. İndiksiyon Denemesi. Sandom Çalışma Raporu 1994 (8) 12-19.
- Yoltaş,T., H.İlbi, Ö.Tuncay, E.Düzyaman, M.Erşen, 1994. Biga Yöresinde Doğrudan Tohum Ekimi ile Yapılan Sanayi Domatesi Üretiminde Çift Sıralı Ekimin verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri. 35-38 (7) 1993 Sandom Çalışma Raporu. E.Ü.Zir.Fak. Şubat 19 94, Sözlü."
- Yoltaş,T., E.Düzyaman, M.Oktay, 1994. Sanayi Domatesi Üretiminde Yapraktan Uygulanan İlave Gübrelemenin (Inf) verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri. 119-1228(7) 1993 Sandom Çalışma Raporu.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (10 adet)- 2004, Araştırma Projesi, Bazı Yerel Enginar Çeşitlerinde Genetik Yapı Farklılıklarının Belirlenmesi. TÜBİTAK, TOGTAG-2713 nolu Proje.
- 2003, Araştırma Projesi, Bamyada Verim ile İlgili Özelliklerin Erken Seleksiyon Kriteri Olarak Kullanılabilme İmkanlarının Araştırılması. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığı, 2000 ZRF-018 nolu Proje
- 2003, Araştırma Projesi, Sanayi Domateslerinde Çeşit Muhafaza Yöntemiyle Kalite ve Verim Özelliklerinin İyileştirilmesi. TÜBİTAK, TOAG-TARP-2505 nolu Proje.
- Araştırma Projesi, Türkiye Tohumculuğunda Tohum Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Çalışmalar. DPT Projesi, 2001 DPT-001
- 2000, Araştırma Projesi, Çeşit Muhafaza Islahı Yöntemiyle Verim ve Kalite Özellikleri İyileştirilmiş Bazı Açık Tozlanan Sanayi Domatesi Hatlarının Ticari Üretim Programına Hazırlanması
- 2000, Araştırma Projesi, Türkiye enginar gen kaynaklarının tuzluluğa toleranslılık bakımından taranması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 2005 ZRF-008 nolu Proje.
- 1998, Araştırma Projesi, Torba Kültürü ile Yapılan Sera Hıyar Yetiştiriciliğinde Açık ve Kapalı Sistemlerin Bitki Gelişimi, Verim, Su ve Gübre Kullanımına Etkileri. TÜBİTAK, TOGTAG-1512 nolu Proje
- 1998, Araştırma Projesi, Bazı Yerli ve Yabancı Bamya Genotiplerinde Melezler ve Ebeveynlerin Verim, Verim Komponentleri ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.
- 1997, Araştırma Projesi, Karpuz Islahında Yararlanmak Üzere Umutvar Köy Populasyonlarının Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığı, 1994 ZRF-017 nolu Proje
- 1996, Araştırma Projesi, Sanayi Domatesi Üretimini Geliştirme Projesi (SANDOM), Marmara ve Ege Bölgelerine Uygun Sanayi Domatesi Çeşitlerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Türkiye Salça İmalatçıları ve İhracatçıları Derneği, SANDOM 1-10 Sonuç Raporları, İzmi
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Ulusal Bahçe Bitkileri Dernegi
Kazanılan Burslar (4 adet)- 2002, CNR-IMOF, Napoli, plant biodiversity and new natural products
- 2001, Programme on Biotechnology, Plant Breeding and Seed Technology, IAC, W
- 1996, IPALAC/Introduction and Domestication of Plants for Arid Lands
- 1993, UNIDO/Yeast Molecular Genetics