Akademik BilgilerSEÇKİN ERGİN
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü
Amerikan Kültür ve Edebiyatı AnaBilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- Telefon: +90 232 388 01 10 Ext. 3948
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ankara Üniversitesi, Türkiye, 1963
- Yüksek Lisans: Nebraska Üniversitesi, A.B.D., 1968
- Doktora: Ankara Üniversitesi, Türkiye, 1969
- Doçentlik: Atatürk Üniversitesi, Türkiye, 1977
- Profesörlük: Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye, 1987

İdari ve Akademik Görevleri (11 adet)- Ege Üniv. Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölüm Başkanı, 1994-
- Ege Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Yönetim Kuruluğu Üyeliği, 1991-1995
- Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, 1991-1993
- Ege Üniv.Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı, 1991-1994
- Ege Üniv. Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültür ve Ed. Ana Bilimdalı Başkanı, 1991-1994
-  Dokuz Eylül Üniv. Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitim Bölüm Başkanı, 1988-1990
-  Ege Üniv.Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı, 1986-1988
-  Ege Üniv.Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı, 1984-1986
- Ege Üniv. Batı Dilleri ve Ed. Böl., İngiliz Dili ve Ed. Anabilimdalı Başkanı, 1980-1984
- Yüzüncü Yıl Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurucu Öğretim Üyesi, 1978-1980
-  Atatürk Üniv., Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Ed. Bölüm Başkanı, 1977-1980
Mesleki Faaliyetleri (3 adet)- A.B.D Stevens Inst . of Technology 'de Fulbright Misafir Profesörü olarak Freshman 104-110 Dersleri verilmiştir., 1989-1990
- Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Ed. Bölüm Başkanı., 1980-1984
- Atatürk Üniviversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi, İngilizce, Almanca ve Fransızca Bölüm Başkanlıkları, 1977-1980
Uzmanlık Alanları- İngili Dili ve Edebiyatı (2050101)
- Amerikan Dili ve Edebiyatı (2050201)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 0, W.D. Scott "On Dr. Ergin's Views on G.B: Shaw's Plays" St. John's Journal, August 1986, (Annapolis, USA)
- 0, Book Review:'A Gulf So Deeply Cut: American Women Poets andthe Second World War'by Susan Schweik,Multicultural Review,Vol 1 No 4.4 Pp.58-59,1992

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (21 adet)- 1999, "Tarih, Olaylar ve Günümüz Amerikalı Kadın Şairler", 20.Yüzyıl Amerikan Edebiyatında Kadın, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir
- 1998, "Two Models of English Colonization in North America and the Formation of the Early American Cultural Identity", The History of Culture, The Culture of History, The British Council, Ankara
- 1998, "Kadın Yazarların Romanlarında Erotizmden Aşkın Felsefeye Geçiş" çev. Francis du Plassix Gray Ege İngiliz ve Amerikan İncelemeleri Degisi Sayı:11, İzmir
- 1998, "The Native American Experience as Reflected in Indian Poetry" A. Silkü ile, Ege ingiliz ve Amerikan İncelemeleri Dergisi Sayı:11, İzmir
- 1996, "Postmodern Literary Theories", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kültürel Faaliyetler Dergisi, Sayı1, Erzurum
- 1995, " Sea and Seafaring in English Poetry", Litera, İstanbul
- 1994, "Problem Areas in Teaching Poetry to Non-Native English Majors", Ege İngiliz ve Amerikan İncelemeleri Dergisi, Sayı 1, İzmir
- 1993, "Native American Poetry" ,Aegean Journal of Language and Literature, S.9,İzmir
- 1992, "Modern Native-American Indian Poetry", Aegean Journal of Language and Literature, No:9, İzmir
- 1991, 'Contemporary American Women Poets and the Modes of Criticism", Aegean Journal of Language and Litelature S.8 ,İzmir
- 1991, "Contemporary American Women Poets and the Models of Criticism", Aegean Journal of Language and Literature, No:8, İzmir
- 1989, "American War Novels in 1950 s" Aegean Journal of Language and Literature,S.7 İzmir
- 1987, "Animal Imagery in Ted Hughe's Poetry", Aegean Journal of Language and Literature, No:6 , İzmir
- 1986, "American Poetry in the Twenties: Was it a Poetic Wasteland?", Aegean Journal of Language and Literature, No:5, İzmir
- 1985, "Gaining Feminine Consciousness Through Narration: Ellen Glasgow and Doris Lessing", Aegean Journal of Language and Literature, No:4, İzmir
- 1984, "Urban Life and the Theme of Alienation in Modern American Poetry" Aegean Journal of Language and Literature. No:3, İzmir
- 1983, "A Critical Analysis of Willa Cather's Attachment to the West and Early Settlers" Aegean Journal of Language and Literature. No:3, İzmir
- 1982, "Self Versusu Convention: An Analysis of G.B. Shaw's Ceasar and Cleopatra, St. Joan and Man and Superman" Aegean Journal of Language and Litterature. No:2, İzmir
- 1981, " A Study on the International Theme in American War Novels", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi No: 2, İzmir
- 1980, "A study on Moder Poetry" Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, No:12, Ankara
- 1980, "Current and Methods of Criticism in Contemporary American Literature" Atatürk Üniv. Edebiyat Fak. Dergisi No:12, Ankara

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- 2002, "Italian Art in W.WII Amerrican War Novels Cenova International American Studies Seminar
- 2000, ABD, New Orleans, Popular Culture Seminerinde "Nada or Dedication: Hemingway's Humanitarian Approach to 1930s." başlıklı bildiri
- 1998, Katowice, Polonya "Ethics of Women's Privacy Rights and Women's Poetry in Today's U.S.A." başlıklı bildiri .
- 1992, Hollanda,Eindihoven'da Gasat Toplantisinda,'The Use of Bilateral Relationships To Promote Curriculum Developments İn Girls'vocational Schools İn Turkey and Turkish Speaking Communities başlıklı Bildiri.
- 1992, İspanya,Salamanka'da New Approaches To the Teaching of Literature Sempozyumuna 'Problem Areas İn Teaching Poetry To Non - Native English Majors' Başlıklı Bildiri.
- 1990, ABD Stevens Inst.Of Tech.(N.J) " Modern Turkey and Turkish Women".
- 1990, ABD Hudson Community College , " Turkish Women and Her Rights".
- 1990, ABD Portland,Oregon 'Turkish Womens Rights and Related Problems'

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- 1999, Nevşehir, 24 Amerikan Etüdleri Seminerinde "Historical Fiction as the Means of Communication" başlıklı bildiri
- 1997, Ege Universitesi 3.Kültür Araştırmaları seminerinde "English Colonization in North America " başlıklı bildiri.
- 1997, Mersin, 22. American Edütleri seminerinde " The Idea of Freedom in American War Novels" başlıklı bildiri.
- 1995, Antalya, 20.Amerkan Etüdleri Seminerinde "History and the Postmodern Women Poets" başlıklı bildiri
- 1994, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Post-modernist Criticism Başlıklı Konferans.
- 1994, İzmir, Ege Üniversitesi Konferans dizisi içersinde "Postmodernist Criticism" başlıklı konferans
- 1993, Sapanca, 18.American Studies Conference'da Native American Experience As Reflected İn İndian Poetry Başlıklı Bildiri.
- 1993, İzmir Atatürk Kültür Merkezinde Mitoloji ve Edebiyat Başlıklı Panel'de Konuşmacı.
- 1993, İstanbul, 14th All - Turkey English Literature Conference " Sea and Seafaring İn English Poetry "
- 1991, Sapanca, 16.American Studies Seminerinde "America's Relationship With Europe and World War II'Başlıklı Bildiri
- 1990, Nevşehir, 15. American Studies Seminerinde " Contemporary American Women Poets" Başlıklı Bildiri
- 0, Adı:Kapodojya 25.Amerikan Edütleri semineri,"Mesiahs of Counter-Culture"

Kitapları (6 adet)- 2000, 1950 Sonrası Amerikan Romanı
- 1996, Critical Approaches To Modern Anglo-American Poetry, Ege Üniversitesi yayınları
- 1991, Çağdaş Amerikalı Kadın Şairler,Ege Üniversitesi
- The Theme of Alienation in Moder American Poetry, İzmir Ticaret Matbaası (İzmir,1983)
- F.Scott Fitzgerald'ın Eserlerinde Doğu-Batı İkilemi, Ege Üniv. (İzmir,1982).
- Amerikan Romanı:1900-1950,Ege Üniversitesi,(İzmir,1982).

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (8 adet)- Amerikan Üniversiteleri Mezunları Derneği
- ASA(American Studies Association)
- English Universities Fellowship
- Erzurum Kültür ve Dayanışma Vakfı
- European - American Studies
- European Network for Women's Studies
- Türk-Amerikan Etüdleri Derneği
- Üniversiteli Kadınlar Derneği
Kazanılan Burslar (10 adet)- 1992, British Council - İspanya, Salamanca
- 1992, Gasat - Hollanda, Eindowen
- 1990, Fulbright - A.B.D, New Jersey
- 1989, U.S.I.S - Kanada,Toronto
- 1984, British Council - İngiltere, Oxford University
- 1984, U.S.I.S - A.B.D., Philadelphia
- 1982, U.S.I.S. - Avusturya, Salzburg
- 1979, U.S.I.S. - A.B.D St.John's College
- 1976, British Council - İngiltere U.E.A Univ.
- 1965, A.I.D.- A.B.D Nebraska State Univ.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (27 adet)- Doktora, 1996, İncesulu, F. Tuna. - "Ethnicity in the Modern american Theatre: History and Memory in the Plays of Anna D. Smith, August wilson, Wakako Yamauchi and Israel Horowitz"
- Doktora, 1996, Önder Nuray. - "Amerikan Romanında Western: 1950-1985"
- Doktora, 1996, Aydınoğlu, Nazife. - "Çağdaş Amerikalı Kadın Yazarlarda Tarih Bilinci"
- Doktora, 1996, İncesulu, F. Tuna. - "Ethnicity in the Modern american Theatre: History and Memory in the Plays of Anna D. Smith, August wilson, Wakako Yamauchi and Israel Horowitz"
- Doktora, 1996, Önder Nuray. - "Amerikan Romanında Western: 1950-1985"
- Doktora, 1996, Aydınoğlu, Nazife. - "Çağdaş Amerikalı Kadın Yazarlarda Tarih Bilinci"
- Doktora, 1995, Çubukçu, Feryal. - "Teaching Literature from the Deconstructionalist and New Historicist Points of View"
- Yüksek Lisans, 1995, Yıldırım, Nevin. " A Rhetorical Analysis of oscar Wilde 's Plays, "
- Doktora, 1995, Çubukçu, Feryal. - "Teaching Literature from the Deconstructionalist and New Historicist Points of View"
- Yüksek Lisans, 1992, Güler , Berna. - ' Sylvia Plath 'in Eserlerinde Yabancılaşma ve Ölüm'
- Doktora, 1991, Başarır,Yeşim. - "Modern Amerikan Romanında Pikaresk Çizgiler"
- Doktora, 1991, Silkü,Atilla. - "Ralph Waldo Emerson ve E.A.Poe'nun Eserlerinde XIX.Y.Y.Yazın Eleştirisi"
- Doktora, 1991, Başarır,Yeşim. - 'Modern Amerikan Romanında Pikaresk Çizgiler'
- Doktora, 1991, Silkü,Atilla. - 'Ralph Waldo Emerson ve E.A.Poe'nun Eserlerinde XIX.Y.Y.Yazın Eleştirisi'
- Doktora, 1989, İşçi,Günseli. - "Bir Rönesans Dehası:Christopher Marlowe"
- Doktora, 1989, İşçi,Günseli. - 'Bir Rönesans Dehası:Christopher Marlowe'
- Yüksek Lisans, 1988, Erdim, Hümeyra. - "Saul Bellow'un Roman Kişilerinde Kişilik ve Uyum Arayışları"
- Yüksek Lisans, 1988, İncesulu ,Tuna. - 'Anne Sexton'ın Otobiyografik Şiirlerinde İmgeler ve Temalar'.
- Yüksek Lisans, 1988, Aydınoğlu,Nazife - 'A.Rich ve Sanatının İlk Evreleri'
- Yüksek Lisans, 1987, Direnç Dilek. - 'K. Ann Porter'ın Eserlerinde Kadın Kavramı'
- Yüksek Lisans, 1987, Erdinç,Hümeyra. - 'Saul Bellow'un Roman Kişilerinde Kişilik ve Uyum Arayışları'
- Yüksek Lisans, 1987, Önder,Nuray. - 'Kate Chopin'in Eserlerine Feminist Yaklaşım'
- Yüksek Lisans, 1987, Silkü, Atilla.- ' The Problem of Personalization İn R.Lowell's Later Poetry'
- Yüksek Lisans, 1986, Aktaş, Melek. "The Literary Reputation of Ernest Hemingway"
- Yüksek Lisans, 1986, Eruysal,Nesrin.- 'Henry James in the Portrait of a Lady ve Edith Wharton'un House of Mirth Adlı Romanlarında Trajik Bilinçlenme Süreçleri'
- Yüksek Lisans, 1985, Sağlam,Ülkü.'The Youtful Heroes of 1950 S: In the Works of J.D.Salinger'
- Yüksek Lisans, 1984, İşçi,Günseli.'Shakespeare'in Dört Büyük Tragedyasına Çağdaş Yaklaşımlar'