Akademik BilgilerESRA DİRGAR
DOÇENT
Bergama Meslek Yüksekokulu
İletişim Bilgileri- E-posta: esra.dirgar@ege.edu.tr
- Telefon: 02326312861
Eğitim Bilgileri- Lisans: E.Ü.Müh. Fak. Tekstil Mühendisliği, Türkiye, 1989
- Yüksek Lisans: E.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği ABD, Türkiye, 1992
- Doktora: E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği ABD, Türkiye, 2004
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu, Türkiye, 2005

Uzmanlık Alanları- Konfeksiyon Teknolojisi (6210103)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Dirgar, E., Z. Öndoğan, M. Ç. Erdoğan (2005). “Konfeksiyon Sanayiinde Modüler Üretim Sistemi ile İlerleyen Demet Sisteminin Karşılaştırılması”,E. Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 1, İzmir, (Hakemli Makale).
- Dirgar, E., Z. Öndoğan, E. Kırtay (2005). “Konfeksiyon İşletmelerinde Çalışan Kalite Kontrol Elemanlarına Yönelik Bir Araştırmaı”,E. Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 2, İzmir, (Hakemli Makale).
- Dirgar, E., O. Kansoy, Z. Bahadır Ünal (2004). “Sosyal Sorumluluk”,E. Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 2, İzmir, s. 125-128.
- O. Kansoy, E. Dirgar, (2004). “Giysi Konforu”,E. Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 1, İzmir, s. 61-64.
- Dirgar, E., Z. Öndoğan (2004). “Modüler Üretim Sistemi”,E. Ü. Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, Yıl: 13, Sayı: 2, İzmir, s. 105-108.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- Aktuğlu Öndoğan Z., E. Dirgar, O. Kansoy (2003), “Örme Kumaştan Mamul Bir Konfeksiyon Ürününün Kalitesine Etki Eden Dikim Faktörlerinin İncelenmesi”, Ege Ü.
- Kansoy, O., E. Dirgar, E. Kırtay, Y. M. Aslan, G. Yavuz, (2004),” İş Kıyafetleri Tasarım ve İmalatında Ergonomik ve Fonksiyonel Yaklaşımlar”, Ege Ü. AR-GE Proje Pazarı, 01-12

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Kansoy, O., E. Dirgar, E. Kırtay, (2006), "Flexibility in Work Wear" 37. International
- 2006, Erdoğan, M. Ç., E. Dirgar, O. Kansoy, "The Effect of Check Dimensions on Fabric
- Öndoğan Z., Z. Bahadır Ünal, E. Dirgar, M. Ç. Erdoğan (2005), "A Research About
- Kansoy, O., E. Dirgar, E. Kırtay, (2005), "Functional Garment Design in Work Place", 5.
- Dirgar, E., Z. Öndoğan Aktuğlu (2004), " Sewing Parameters Which Affect The Product Quality on Knitted Garment", II. International İstanbul Textile Congress, 22-24 April 2004, İstanbul.
- Dirgar, E., Z. Öndoğan Aktuğlu (2004), "An Application for Modular Production System on Apparel", 3rd Indo-Czech Textile Research Conference, 14-16 June, Liberec, Czech Republic.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Kansoy, O., E. Dirgar, Kırtay, E., (2005), "İşçi Sağlığı Açısından İş Kıyafetlerinin Model
- Dirgar, E., O. Kansoy,Kırtay, E., (2005), "Konfeksiyon İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk
- Ünal Bahadır, Z., Z. Öndoğan, E. Dirgar (2004). " Bebek Giysilerinde Ergonomi", 10. Ergonomi Kongresi, 7-9 Ekim 2004, Bursa.
- Dirgar, E., O. Kansoy, E. Kırtay, G. Yavuz (2004), "Değişik Sektörlerde Kullanılan İş Kıyafetleri ve İş Kıyafetlerinin İşçi Sağlığı Açısından Önemi", 10. Ergonomi Kongresi, 7-9 Ekim 2004, Bursa.
- Dirgar, E., Z. Öndoğan, Z. Bahadır Ünal (2004), "Konfeksiyon Sanayiinde Modüler Üretim Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Bir Araştırma", VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim 2004, Konya.