Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerHAFİZE ÖZTÜRK CAN
DOÇENT
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü
Ebelik Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: hafize.ozturk@ege.edu.tr, İzmir Atatürk SYO
- Telefon: (232) 388 28 51- 1933, İzmir Atatürk SYO
Eğitim Bilgileri- Lisans: Hacettepe Üniversitesi,Hemşirelik, Türkiye, 1992
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi,Kadın Sağlığı ve Hast.,Doğum Hemşireliği, Türkiye, 2000
- Doktora: Ege Üniversitesi,Kadın Sağlığı ve Hast.,Doğum Hemşireliği, Türkiye, 2006
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk sağlık Yüksekokulu, Türkiye, 2009
- Doçentlik: Ege üniversitesi, Türkiye , 2011

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Müdür Yardımcılığı, 2012-
-  Bilimsel Etik Kurul Komisyonu Başkan Yardımcılığı, 2009-2010
-  Ebelik Bölümü Eğitim komisyonu Başkanlığı, 2009-2012
- • Ebelik Bölüm Başkan Yardımcılığı (28.05.2008- 10.12.2008), 2008
Uzmanlık Alanları- Sağlık Bilimleri (1000000)
- Kadın Hastalıkları ve Doğum (1012401)
- Hemşirelik (1040000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (10 adet)- Nazan Tuna Oran, Aysegül Bilge, Hafize Öztürk Can, Yeliz Çakır Koçak, Mahide Demirelöz, Serap Karslıoğlu, Neriman Soğukpınar (2014). Influence of prenatal risks of pregnant women on mental symptoms, Anatolian Journal of Psychiatry, 15:157-164. doi: 10.5455/apd.36328
- Hafize Ozturk Can, Yesim Yesil, Aysun Eksioglu, Esin Ceber Turfan ,Women's Views on Wet Nursing and Milk Siblinghood: An Example from Turkey, Breastfeeding Medicine. December 2014, 9(10): 559-560. DOI: 10.1089/bfm.2014.0031.
- Sogukpınar N, Saydam BK, Can HO, Hadımlı A, Bozkurt OD, Yücel U, Kocak YC, Akmese ZB, Demir D, Ceber E, Ozentürk G ( 2013). Assessment of Cervical Cancer Risk in Women between 15 and 49 Years of Age: Case of Izmir, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 14 (3), 2119-2125
- Şenol S, Öztürk CAN H, Pektaş İ. Decision making and problem-solving skills of midwifery students in Turkey, HealthMed, Journal of Society for Development in New net environment in B&H,2012, 6(2),560-567
- Hadımlı A, Can H.Ö, Soğukpınar N, Bozkurt Ö.D, Akmeşe Z.B, Koçak Y.Ç, Sarıcan E.S, Saydam B.K.(2012) Kadınlar Genital Hijyen Amacıyla mı Vajinal Lavaj Yapıyorlar?, E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Medical Sciences, 1B0033, 7, (3), 16-27.
- Saydam BK, Çeber E, Bilge A, Can HÖ, Mermer G, Demirelöz M, Özentürk G. Reliability and Validity of the Reproductive Health Scale for Turkish Adolescents, Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010:30(2):659-68
- Koçak, Y.Ç., Can, H.Ö., Soğukpınar, N. (2010) Geleneksel Doğum Uygulamaları Ve Doğum Yardımcıları (Traditional Birth Practices and Birth Assistants), e-Journal of New World Sciences Academy, Life Sciences, 5, (4), Article Number: 4B0001, sy.01-06
- Oran NT, Can HÖ, Şenuzun F, Aylaz RD Health Promotion Lifestyle Cancer Screening Behaviors: A Survey among Academician Women, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol: 9, 2008, 515-518.
- 2008,Can HÖ, Ceber E, Sogukpinar N, Saydam BK, Otles S,, Ozenturk G,Eating Habits, Knowledge about Cancer Prevention and the HPLP Scale in Turkish Adolescents, Asian Pacific J Cancer Prev, 9, 2008, 569-574.
- Soğukpınar N, Saydam BK, Bozkurt ÖD, Öztürk H, Pelik A. Past and Present Midwifery Education in Turkey, Midwifery, 23(4), 2007, 433–442.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (20 adet)- Bozkurt ÖD, Hadımlı A, Can HÖ, Şenol S (2012). Üniversitede sağlık eğitimi alan kız öğrencilerin sağlık sorumluluğunun jinekolojik sorunlara ilişkin tutum ve davranışlara etkisi, Maltepe Tıp Dergisi, 4(4), Aralık, 19. (Özet Basım)
- Yücel Ü, Hadımlı A, Can HÖ (2010). Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Sezeryan Doğum epidemisi. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt 5, sy. 475-478
- Can HÖ, Bozkurt ÖD, Hadımlı A, Koçak Y, Baykal Z, Sarıcan ES, Soğukpınar N (2010). Doğru Bilinen Yanlış Uygulama: Vajinal Duş, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt 5, sy. 479-483
- CAN H.Ö. Öner Öİ, Çelebi E,Üniversite Öğrencilerinde Eğitimin Sorun Çözme Becerisine Etkisinin İncelenmesi, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt:4, Sayı: 10, Nisan 2009,35-58.
- Can HÖ, Soğukpınar N, Saydam BK, Çeber E. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Üniversite İşbirliği ile Kadın Sağlığını Güçlendirme Programı–2004 Üreme Sağlığı Eğitim Sonuçları, Üniversite ve Toplum Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, Aralık, 2008, Cilt 8, Sayı 4, 1-13.
- Öztürk H Durmuş AB: . Hemşirelerde Premenstural Sendrom Görülme Durumlarının İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:24, Sayı:2, 2008
- Saydam BK, Bozkurt ÖD, Hadımlı AP, Can HÖ, Soğukpınar N : Riskli Gebelerde Öz Bakım Gücünün Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi, Perinatoloji Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 3/Aralık, 2007, 131–139.
- Öztürk H, Sevindik FN, Yaman SÇ: Öğrencilerde Yalnızlık Ve Sosyal Destek İle Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Fırat University Journal of Social Science), Cilt:16, Sayı:1, 2006, 383–394.
- Mermer G, Öztürk H, Pektaş İ: . Kadınlarda Ruh Sağlığını Geliştirme Davranışları, Hemşirelik Formu, Ocak-Şubat, Mart-Nisan, 2006, 64-69.
- Öztürk H, Sevil Ü: Gebelikte Şiddet, Sağlık Ve Toplum Dergisi (Journal of Health and Society ) Yıl:15, Sayı: 1, Ocak-Mart, 2005, 25–31.
- Öztürk H:Ogilvie’s Sendromu, Ege Üniversitesi Hemşirelik Y.O. Dergisi Cilt:21, Sayı 1, 2005, 127–134.
- Oran NT, Öztürk H: Yaşlanmayla Birlikte Sık Görülen Ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Vulva Problemleri, Türk Geriatri Dergisi (Turkish Journal of Geriatrics), Cilt:7, Sayı:4,2004, 237-240.
- Öztürk H, Çeber E, Saydam BK, Soğukpınar N:Doğum Kontrol Yöntemlerinde Yenilikler, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, Cilt/Vol:6, Sayı/No:1,2, 2004,86-97.
- Öztürk H, Okçay H: İstenmeyen Gebelikler Ve İstemli Düşükler, Aile Ve Toplum Dergisi, Yıl:3, Cilt:2, Sayı:6, Ekim-Aralık, 2003, 63-70.
- Öztürk H, Demir ÜS: . AIDS’te Anne Bebek Etkilenimi Ve Sağlık Personelinin Korunması AIDS & Turkish Journal of AIDS, Sayı:18,2002, 52–56.
- Durmuş AB, Aylaz R, Öztürk H: Elazığ İl Merkezindeki Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Araştırmalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”, Hemşirelik Forumu Cilt:4, Sayı:1, Ocak-Şubat, 2001, 12–16.
- Öztürk H, Demir Ü: Erken Devrede Emzirmenin Anne-Bebek Sağlığı Açısından Yararları, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, 2001,58-62.
-  Durmuş AB, Aylaz R, Öztürk H,Elazığ İl Merkezindeki Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Araştırmalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”, Hemşirelik Forumu, Cilt:4, Sayı:1, Ocak-Şubat, 2001, 12–16.
- Durmuş AB, Öztürk H, Kurşun M: Hemşirelerin Öfke Düzeyleri Ve Öfke İfade Tarzlarının Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:16, Sayı:2–3, 2000, 21–29
- Öztürk H, Şirin A: Doğum Yapan Annelerde Algılanan Sosyal Destek Faktörlerinin Ve Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:16, Sayı:2–3, 2000, 31–40.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (12 adet)- Türk Silahlı Kuvvetleri Üreme Sağlığı Ve Aile Planlaması Projesi, Eğitimci, Mayıs 2004- Devam ediyor.
- Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, “Üreme Sağlığı Danışmanlık Eğitimi” Kurs Eğitimcisi, 19–22 Nisan 2004, Manisa.
- İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve E.Ü.İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu İşbirliği ile-“Eğitim Becerileri Geliştirme Eğitimi”, Kursu Eğitimcisi, 21– 25 Mart 2005, İzmir.
- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Y.O.-“Eğitim Becerileri ve Program Geliştirme Kursu”- Kurs Eğitimcisi–08–11 Ocak 2008, İzmir
- I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), Düzenleme Kurulu Üyeliği, 03-04Mayıs 2007, İzmir
-  İzmir İl Sağlık Müdürlüğü- “Eğitici Eğitimi Programı” Kurs Eğitimcisi–19–22 Şubat 2008, İzmir
- Ebelik Workhop (Midwifey Workshop), 23–25 Haziran 2008 Düzenleme Kurulu Üyeliği
- İzmir İl Emniyet Müdürlüğü- Eğitim Becerileri Kursu”-, Kurs Eğitimcisi- 08-12 Haziran 2009, İzmir
- I. Ulusal&Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5-7 Mayıs 2010, İzmir Genel Sekreter Yardımcısı
- I. Ulusal&Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5-7 Mayıs 2010, İzmir , “ Gelecekten Beklentilerimiz” Panel Başkanlığı- 7 Mayıs 2010-Cuma
- T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, İleri Eğitim Becerileri ve Program geliştirme Kursu” 07-11 Haziran 2010, Ankara.
- EÇEV ( Ege Çağdaş Eğitim Vakfı)-“Kadın Sağlığının Korunması “ Eğitimi, M.E.B. Yüzbaşı Şerafettin ilköğretim Okulu, İzmir, 11.11.2009.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (21 adet)- Akmeşe Z.B, Can H.Ö. Midwifery Roles and Traditional Practices of Turkey, ICM 29 th Triennial Congress, 19-23June 2011:Durban, South Africa, P62.
- Hadımlı A, Şanlı Y, Tanrıverdi A, Eren N, Can H.Ö. Bir kamu hastanesinde çalışan ebe ve hemşirelerin iş doyumu ve karar verme güçlerinin incelenmesi, I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu,
- Ekşioğlu A, Demirelöz M, Yücel U, Hadımlı A, Baykal Z, Koçak Y.Ç, Sarıcan E.S, Can H.Ö. İzmir İl merkezinde çalışan ebelerin örgütlenme durumlarının incelenmesi: Doğumevleri Örneği, I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu,
- Sarıcan E.S, Can H.Ö. Alternatif doğum yöntemleri ve pozisyonları dersi alan öğrencilerin yaptıkları rol-play ile ilgili görüşleri, I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu,
- Oran N.T, Can H.Ö, Hadımlı A. Ebelik öğrencilerine verilen “Sağlık Bilimlerinde Etik” Eğitiminin değerlendirilmesi, I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu,
- Atalay B, Sarıcan E.S, Can H.Ö. Doğum eyleminde Partograf kullanımı, I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu
- Denizci Z, Can H.Ö. Misafir Anne Projesi, I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu,
- Soğukpınar N, Saydam BK, Can HÖ, Hadımlı A, Bozkurt ÖD, Yücel U, Koçak YÇ, Akmeşe ZB, Demir D, Ceber E, Özentürk G Creating Awareness for the Early Diagnosis of Cervix Cancer, The 5 th APOCP Conference Asian Pacific Organization for Cancer Prevention, April 3-7, 2010, Istanbul, Turkey
- Can HÖ, Bozkurt ÖD, Hadımlı A, Koçak Y, Baykal Z, Sarıcan ES, Soğukpınar N.: Doğru Bilinen Yanlış Uygulama: Vajinal Duş, Uluslararası Multidispliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, Bildiri Özet Kitabı 687,İzmir.
- 2009,Can İ, Can HÖ, Şenol S.:Kadınların halk kütüphanesini kullanma durumu, Uluslararası Multidispliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, Bildiri Özet Kitabı, 227, İzmir.
- 2009,Yücel Ü, Hadımlı A, Can HÖ:Bir kadın sağlığı Sorunu: Sezeryan Doğum epidemisi, Uluslararası Multidispliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, Bildiri Özet Kitabı 684, İzmir
- 2008,Baykal Z, Koçak YÇ, Bozkurt ÖD, Hadımlı A, Can HÖ, Saydam BK,Soğukpınar N: The Relationship Between Gynecological Cancers and NutritionInternational Symposıum Food, Nutrition and Cancer April 17–19,2008, Abstract Book 92-93, Izmir, Turkey
- 2007,Öztürk H, Saruhan A:Gebelerde Algılanan Doğum Ağrısının Azaltılmasında Ele Uygulanan Buz Masajının Etkisinin İncelenmesi, 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19–22 Nisan 2007, Bildiri Özet Kitabı 255,Ankara.
- 2007,Çeber E, Saydam BK,Bilge A., Mermer GS, Öztürk H, Demirelöz M. Üniversite Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Tutumları Ölçeği'nin Geliştirilmesi. 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile PlanlamasıKongresi, 19–22 Nisan 2007, Bildiri Özet Kitabı, 252, Ankara.
- 2005,Öztürk H, Soğukpınar N., Saydam BK, Çeber E. Results of Reproductive Health Education in 2004: Non Governmental Organization (NGO) and University Cooperationwith Support Program of Women Reproductive Health, 4thInternational Congress of Reproductive Health & Family PlanningApril 20–23, 2005, Ankara-
- 2005,Saydam BK, Nazlı A, Çeber E, Öztürk H., Soğukpınar N.The Effect of Social Status of Women on Choosing of Family Planning Method, 4th International Congress of ReproductiveHealth & Family Planning, April 20–23, 2005, Abstract Book 281–282Ankara-Turkey.
- 2003,Saydam BK, Çeber E, Öztürk H.Pregraduated Family Planning Councelling Education and UID was Aplied Skill, 3rd International Congress of ReproductiveHealth&Family Planning, April 20–23, 2003, Abstract Book 169,Ankara-Turkey
- 2003,Soğukpınar N, Öztürk H, Saydam BK.The Evaluation of Nutrition for Cancer Prevention and Healthy Lifestyle in Adolescent, The First Regional Meeting of Asian Pasific Organisation for Cancer Prevention (APOCP) DevelopmentOctober 14–16, 2003, Abstract Book 42. İzmir-Turkey.
- 2003, Öztürk H, Çeber E, Saydam BK, Soğukpınar N.Innovation of Family Planning, 3rd International Congress of Reproductive Health & Family Planning, April 20–23, 2003, Abstract Book 170, Ankara-Turkey.
- 2003, Oran NT, Öztürk H, Ergün FS:Mammography and Pap-Smear Behaviours Women Academicians, The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP), October 14-16 2003, Abstract Book 50, İzmir-Turkey
- 1996, Durmuş AB, Aylaz R, Öztürk H,Elazığ İl Merkezindeki Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Araştırmalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, Hemşirelikte Araştırma Sempozyumu, 4-5 Temmuz 1996, İstanbul,

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (48 adet)- Moralılar S, Özkahya C, Koçak YÇ, Can HÖ, Ebelik eğitiminin öğrencilerin empatik eğilimlerinin gelişimine etkisi, III. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 11-13 Nisan 2012, Malatya,
- Akan A, Yücel U, Can HÖ, Sağlık Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrencilerin doyum düzeyleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesi, III. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 11-13 Nisan 2012, Malatya
- Akhanca, A, Denizci Z, Can HÖ, Ülke örnekleri: bebek Sandığı ve Anonim Doğum, III. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 11-13 Nisan 2012, Malatya,
- Dönmez A, Akhanca A, Deniczi Z, Balçık M, İçke S, Can HÖ, Ebelikte Uzmanlaşma, III. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 11-13 Nisan 2012, Malatya,
- Bulut, Z, Şanlı ŞY, Pırpanlar S, Akmeşe ZB, Can HÖ, Öğrenci görüşlerinden başladık: İyi bir ebe nasıl olur? III. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 11-13 Nisan 2012, Malatya,
- Can HÖ, Hadımlı A, Soğukpınar N, Bozkurt ÖD, Akmeşe ZB, Koçak YÇ, Sarıcan ES, Saydam BK. Kadınlar genital Hijyen amacıyla mı vajinal lavaj yapıyorlar?, 10. Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi, 03-06 Mart 2011
- Kızıldağ E, Hadımlı A, Can HÖ. Ebelik öğrencilerinin ebelikte örgütlenme ile ilgili bilgi ve düşüncelerinin incelenmesi, II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2011, Aydın,
- Sarıcan ES, Atalay B, Can HÖ. Doğal doğum yöntemi: Orgazmik Doğum, II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2011,
- Çağdaş HN, Ünal İ, Baykal Z, Can HÖ. Amniyotomi doğum eylemi süresini kısaltır mı? Derleme, II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2011, Aydın
- Bekmez A, Yıldız M, Demir FS, Sarıcan ES, Can HÖ. Ebenizin kim olduğunun biliyor musunuz?. II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2011, Aydın
- Çelik N, Özbay O, Akhanca A, Can HÖ, Oran NT. Ebelik öğrencilerinin taşıyıcı anneliğe yönelik düşünceleri, II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2011,
- 2010, Yücel U, Çağlar E, Çelik N, Akhanca A, Naçaroğlu E, Can HÖ Gazetelerde ebe/ebelik kelimesini İçeren haberlerin İncelenmesi,
- Semerci V, Uysal Z, Can HÖ Etkili Kontrasepsiyon Yöntem Kullanmak Üzere Aile Planlaması Kliniğine Başvuran Kadınların Geri Çekme Yöntemini Kullanma Ve Bırakma Nedenleri, I. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5–7 Mayıs 2010, sy. 72, İzmir
- Çatalgöl Ş, Can HÖ Ebelik Mesleğinin gelişiminde Besim Ömer Akalın’ın Yeri, I. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5–7 Mayıs 2010, sy. 153, İzmir
- 2010, Şahan E, Kerçin M, Can HÖ Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesini Kullanan Öğrencilerin Acil Kontrasepsiyon Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi,
- Bilge A, Can HÖ, Saydam BK, Genç RE Ruhsal Sorunlu Gebeler riskli midir? IV Ulusal psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 24-26 Haziran 2010, sy.166, Samsun.
- Aydemir H, Akan A, Can HÖ. Üniversite öğrencilerinin aile planlaması ile ilgili bilgi düzeyleri ve yöntem kullanma durumlarını etkileyen etmenler, I. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5–7 Mayıs 2010, sy. 136,
- Şahan E, Kerçin M, Can HÖ. Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ni kullanan öğrencilerin acil kontrasepsiyon konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi, I. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5–7 Mayıs 2010, sy. 136,
- Soğukpınar N, Saydam BK, Can HÖ, Hadımlı A, Bozkurt ÖD, Yücel U, Koçak YÇ, Akmeşe ZB, Demir D, Çeber E, Özentürk G. Kadınların serviks kanserleri yönünden taşıdıkları risk faktörlerinin Harvard Hastalık Risk İndeksine göre değerlendirilmesi, 12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 25–29 Eylül 2010, Antalya, sy.127.
- Koçak YÇ, Oran NT, Bilge A, Can HÖ, Karslıoğlu S, Demirelöz M,Soğukpınar N. Gebelerin Ruhsal Sorunlarının Belirlenmesi, 9. Uludağ Jinekoloji veObstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, sy: 420-421, Bursa
- 2009, Can H.Ö, Hadımlı A, Bozkurt Ö.D, Koçak Y.Ç, Baykal Z, Sarıcan E.S, Soğukpınar N.,Jinekolojik Kanserler Ve Meme Kanserinin Aile Planlaması Yöntemleri İle İlişkisi, 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 23-25 Nisan 2009, Ankara.
- 2009, Can HÖ, Bozkurt ÖD, Oran NT.:Kültür Ve Üreme Sağlığı, Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, 9-11 Nisan 2009, sy: 106, Çanakkale
- 2009, Koçak YÇ, Can HÖ, Soğukpınar N:Geçmişten Günümüze Geleneksel Doğum Uygulamaları ve Doğum Yardımcıları, Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, 9-11 Nisan 2009, sy: 140, Çanakkale
- 2009, Diler B, Sarıcan E.S, Hadımlı A, Koçak YÇ, Can HÖ.: Neonatal Ölüm nedenleri ve Etkileyen faktörler: Kütahya İli Örneği, V. Ana Çocuk sağlığı Kongresi, 07-09 Ekim 2009, Gaziantep
- 2009, Hadımlı A, Bozkurt ÖD, Can HÖ, Şenol S.:Ülkemizde Anne Haklarının 30 Yıllık Öyküsü, VI. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması, Kongresi, 15-17 Ekim 2009, sy: 42, İzmir
- Can HÖ, Bozkurt ÖD, Hadımlı A, Koçak YÇ, Soğukpınar N: Hemşirelik ve Ebelik Sempozyum ve Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Kadına Yönelik Şiddet Açısından Değerlendirilmesi, I. .Kadın Sağlığı Kongresi "Kadına Yönelik Şiddet", 20–22 Mart 2008,sy: 255, Ankara.
- Pektaş İ, Öztürk H, Şenol S: Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Karar Verme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi, I. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Ebelik Sempozyumu, 03–04 Mayıs 2007, Poster No:06, İzmir.
- 2006, Saydam BK, Öztürk H, Pelik A, Çakır Y, Baykal Z, Soğukpınar N: AIDS ve Toplumsal Cinsiyet, 8.AİDS, 6.CYBH Sempozyumu, 01-02 Aralık 2006, İzmir.
- Pelik A, Öztürk H, Bozkurt ÖD, Saydam BK, Soğukpınar N:. Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Karşılaştıkları Riskli Gebelikler ve Bunun Teorik Çerçeveye Uyumu, III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 22–24 Eylül 2005,sy: 263, İzmir.
- Bozkurt Ö.D., Pelik A., Saydam Karaca B., Öztürk H., Soğukpınar N:Riskli Gebelerde Öz Bakım Gücünün Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi, Türk Hemşireliğinde YüksekÖğretimin 50.Yılında Bilimselleşme, 3.Uluslararası – 10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7–10 Eylül 2005, İzmir.
- 2005, Öztürk H, Durmuş AB,:Hemşirelerde Premenstural Sendrom Görülme Durumlarının İncelenmesi, 3. Uluslar arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, sy:51, İzmir
- Öztürk H, Saydam BK, Aslantekin F, Soğukpınar N, Çeber E: Sağlığı Geliştirmede Basının Rolü: Gazeteler Halkı Aile Planlaması Konusunda Nasıl Bilgilendiriyor? I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu 24–26 Kasım 2004, sy:30, Ankara.
- Öztürk H, Öner Öİ, Çelebi E: Üniversite Öğrencilerinde Eğitimin Sorun Çözme Becerisine Etkisinin İncelenmesi, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), 24-26 Kasım 2004,sy:42, Ankara,
- 2004, Mermer G, Öztürk H, Pektaş İ,:Kadınlarda Ruh Sağlığını Geliştirme Davranışları, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), 24-26 Kasım 2004, Ankara,
- 2004, Oran NT, Öztürk H:Yaşlanmayla Birlikte Sık Görülen ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Vulva Problemleri, 1. Ulusal Yaşlı sağlığı Kongresi, 7-11 Nisan 2004,
- Öztürk H, Hazar H: Bakım Modellerinin Karşılaştırılması, III. Ulusal Klinisyen Hemşire ve Ebeler Kongresi, 3-5 Ekim 2003,sy:25, İzmir.
- 2003, Öztürk H, Sevil Ü,:Gebelikte Şiddet, II. Ulusal Ana Çocuk sağlığı Kongresi, 4-6 Haziran 2003, İstanbul,
- 2003, Öztürk H:Ogilvie’s Sendromu, III. Ulusal Klinisyen Hemşire ve Ebeler Kongresi, 3-5 Ekim 2003, İzmir,
- Alp Y., Danışmanlar: Soğukpınar N, Saydam BK, Öztürk H: Öğrencilerin Klinikteki Gebelerde Risk Durumlarının Araştırılması, GATA I.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 12–14 Mayıs 2002, Özet Kitabı sy 4, Ankara.
- Öztürk H, Sevil ÜD, Erken Devrede Bebeğin Emzirilmesi İle Plasenta Ayrılma Süresi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Maternal-Fetal Tıp& Perinatoloji -2002 ( The Annual Meeting of "The Society of Maternal Fetal Medicine& Perinatology" 2002-Turkey, 17-20 Nisan 2002,sy:2
- 2002, Durmuş AB, Öztürk H, Kurşun M,:Hemşirelerin Öfke Düzeyleri Ve Öfke İfade Tarzlarının Belirlenmesi, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı II. Ulusal Kongresi, 16-18 Kasım 2002, Ankara.
- 2002, Öztürk H, Sevil Ü.:AIDS’te Anne Bebek Etkilenimi Ve Sağlık Personelinin Korunması, 6. Türkiye AIDS Sempozyumu, 17-18 Ekim 2002, İzmir,
- 2001,Öztürk H, Sevil Ü.:Erken Devrede Emzirmenin Anne-Bebek Sağlığı Açısından Yararları, I. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 29–31 Mart 2001, Ankara,
- 2001, Öztürk H, Nazik F, Yaman SÇ.:Öğrencilerde Yalnızlık Ve Sosyal Destek İle Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi, I. Uluslararası–5. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongre’si, 2001, Kapadokya,
- Rahman SE, Öztürk H, Nazik F:Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Uygulama Alanındaki Durumlarının Değerlendirilmesi, 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu, 15-17 Haziran 2000, 95-102, Malatya,
- Öztürk H, Nazik F, Rahman SE: Çalışan Hemşireler Ve Öğrenci Hemşireler Gözü İle Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Uygulamadaki Durumlarının Değerlendirilmesi, 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu, 15-17 Haziran 2000, 113-120, Malatya,
- Durmuş AB, Öztürk H: Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Adölesanların Benlik Saygılarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi, XXXII. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25-28 Eylül 1996, sy:138, Ankara,
- 0,

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 1 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 32 kez kaynak gösterilmiştir.
İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (3 adet)- 2009, Yücel U, Çeber E. Özentürk G. Efficacy of a Training Course Given by Midwives Concerning Cervical Cancer Risk Factors and Prevention, Asian Pacific J Cancer Prev, 10,2009, 437-442
- 2009, Campos D, Austerlitz C, Allison RR, Povoa H, Sibata C.Nutrition and Orthomoleculer Supplementation in Lung Cancer Patients, Integrative Cancer Therapies, Vol: 8, No: 4, 2009, 398-408.
- 2006, Engin E, Çam O,Correlation between Psychiatric Nurses Anger and Job Motivation, Archives of Psychiatric Nursing, Vol: 20, No: 6 8December), 2006, 268-275.
Kitapları (1 adet)- Can HÖ: Menstrüel Siklus Bozuklukları, Edit: Şirin A. Kadın Sağlığı, BEDRAY Basın Yayıncılık Ltd.Şti., İstanbul,2008, 148-173.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- 2011-ASY0-002, Doğum Sonu Bakımın Annenin Yenidoğan Bakımından Memnuniyetine Ve Annelik Fonksiyonlarına Etkisi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No 2011-ASY0-002, İzmir, Yürütücü
- 2010, Araştırma Projesi, . Serviks Kanserinin Erken Tanısı İçin Farkındalık Yaratma Projesi, Proje No: 2007/ASYO/002, İzmir
- Araştırma Projesi, ELOYBE (Evde Lohusa, Yenidoğan Bakım Eğitimi), Türkiye Avrupa Komisyonu Delegasyonu, Türkiye Üreme Sağlığı Programı, Avrupa Birliği Projesi, Araştırmacı, İzmir Sağlık Kuruluşları Derneği ile DELTUR/2005/111450, 10.09.2007, İzmir Türkiye.
- Araştırma Projesi, Antenatal Eğitim ve Doğum Hazırlığı Sınıflarının Gebeliğe ve Doğum sonuçlarına Etkisi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No:05-ASYO-001, İzmir, 2007.
- Araştırma Projesi, Gebelerde Algılanan Doğum Ağrısının Azaltılmasında Ele Uygulanan Buz Masajı Etkisinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2005/ASYO/002,İzmir, 2006.
- Araştırma Projesi, Üniversite Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje No: 2005/ASYO/003, İzmir, 2006.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (6 adet)-  İnfertilite Hemşireliği Derneği
-  Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Derneği
-  Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği
- Hemşirelik Araştırma Geliştirme Derneği (HEMAR-G)
- Türk Ebeler Derneği
- Türk Hemşireler Derneği
Kazandığı Ödüller (3 adet)- 2011, II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Kongre Sözel Bildiri Birincilik Ödülü
- 2010, 12. Jinekolojik Onkoloji, Antalya. Sözel Bildiri Birincilik Ödülü.
- 2002, GATA I. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2012, Demir A. Doğum Sonu Bakımın Annenin Yenidoğan Bakımından Memnuniyetine Ve Annelik Fonksiyonlarına Etkisi, T.C. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik A.D., Yükseklisasn Tezi, 2012.