Akademik BilgilerBANU YÜCEL
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü
Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: banu.yucel@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Universitesi, Ziraat, Zootekni, Türkiye, 1991
- Yüksek Lisans: Ege Universitesi, Ziraat, Zootekni, Türkiye, 1994
- Doktora: Ege Universitesi Ziraat, Zootekni, Türkiye, 1999
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ziraat, Zootekni, Türkiye, 2002
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ziraat, Zootekni, Türkiye, 2006
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Ziraat, Zootekni, Türkiye , 2013

İdari ve Akademik Görevleri (6 adet)- Bölüm Başkanı, 2017-
- Bölüm Başkan Yardımcısı, 2014-2015
- Fakülte Tanıtım Komisyonu Üyeliği, 2009-
- Fakülte Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Grubu Üyeliği, 2009-2010
- ERASMUS Exchange Teacher- University of Helsinki, 2009-
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Arıcılık Tesisi Sorumlusu, 1996-
Mesleki Faaliyetleri (5 adet)- MASHAV Israel Beekeeping Training Course, Shefayim-1999,
- Metabolik Sendrom-Tiroid-Diyabet Hekim Kursu-2009,
- İpekböcekçiliği Eğitim Kursu, Bursa-1995,
- Organik Tarımda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Kursu-2009,
- AIC Apitherapy Internet Course, 1999,
Uzmanlık Alanları- Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı (5011403)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (24 adet)- Kösoğlu,M., Yücel, B., Özsoy,N., Topal, E., Engindeniz,S. 2017. Türkiye arıcılığında ana arının koloni gelişimine ve arıcılık ekonomisine etkisi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(1):55-60.
- Topal, E., Yücel,B., Yıldızdal,İ., Takma,Ç., Aydın,M., Karaca,Ü. 2017. Kiraz tozlaşmasında bal arısı ve bombus arısının kimi davranış özelliklerinin ve çevresel sıcaklık değişiminin bitki fenolojisi ile verim üzerine etkileri. Hayvansal Üretim (Basımda)
- Açıkgöz,Z., Yücel, B. 2016. Using facilities of Apilarnil (Bee Drone Larvae) in poultry nutrition. Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences, University of Sarajevo, Vol: LXI, No:66(1): 12-15.(CAB Abstracts, Nutrition and Food Sciences Database).
- Açıkgöz,Z., Yücel, B. 2016. Using facilities of Apilarnil (Bee Drone Larvae) in poultry nutrition. Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences, University of Sarajevo, Vol: LXI, No:66(1): 12-15.(CAB Abstracts, Nutrition and Food Sciences Database).
- Şahinler, N., Yücel, B. 2016. Biological activities and using facilities of Turkish propolis. Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences, University of Sarajevo, Vol:LXI, No:66(1):82-85. (CAB Abstracts, Nutrition and Food Sciences Database).
- Yücel,B., Şahinler, N. 2016. The mixed honey harvesting in Turkey; Effects on quality, marketing and standardization. Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences, University of Sarajevo, Vol:LXI, No:66(1):89-92. (CAB Abstracts, Nutrition and Food Sciences Database).
- Yücel, B., Önenç, A., Kaya, A., Altan, Ö. 2015. Effects of propolis administration on growth performance and neonatal diarrhea of calves. SOJ Veterinary Sciences, 1(1):102-106.
- Topal, E., Yücel, B., Kösoğlu,M. 2015. Arı ürünlerinin hayvancılık sektöründe kullanımı. Hayvansal Üretim, 56(2):48-53.
- 2015, Uygur, Ş.Ö., Yücel, B. 2016. İzmir yöresindeki bal arısı popülasyonlarında davranış özellikleri ve verim performansına ilişkin genetik parametre tahminleri ve seleksiyon verimliliğinin değerlendirilmesi. Hayvansal Üretim, 57(1): 41-48.
- 2013, Kösoğlu, M., Yücel, B., Gökbulut, C., Konak, R., Bircan, C. Hasat Zamanının Arı Sütünün Kimi Biyokimyasal ve İz Element Kompozisyonları Üzerine Etkisi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(2):233-237.
- 2013, Altan, Ö., Yücel, B., Açıkgöz, Z., Şeremet,Ç., Kösoğlu, M., Turgan, N., Özgönül, A.M. The Effects of apilarnil administration on growth, sexual development, fear behaviour and some blood characteristics in broiler chicks. British Poultry Science,54(3):355-361.
- 2011, Mert, G., Yücel, B. The efficiency levels of organic acids used for varroa (Varroa jacobsoni Q.) control in honey bee (Apis mellifera L.) colonies and their effects on colony development. Journal of Animal and Veterinary Advances , 10(9): 1106-1111.
- 2011, Yücel, B., Açıkgöz, Z.,Bayraktar, H., Şeremet,Ç. The Effects of Apilarnil (Drone Larvae) Administration on Broiler Performance and Secondary Sex Characteristics. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(17): 2263-2266.
- 2011, Yücel, B., Kösoğlu, M. İzmir Ekotipi ve İtalyan Melezi Bal arılarının Kimi Performans Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(6):1025-1029.
- 2008, Çallı, Ç., Tuğyan, K., Öncel, S., Pınar, E., Demirtaşoğlu, F., Yücel., B., Yılmaz,O., Kıray. A. The effectiveness of royal jelly on tympanic membranes perforations (An experimental study). The Journal of Otolaryngology, 37(2): 179-184.
- 2005, Yücel, B., Önenç, A., Bayraktar, H., Açıkgöz,Z., Altan, Ö. The effects of honey treatment on some quality characteristics and bacterial activity on poultry meat. Journal of Applied Animal Research, 28:53-56.
- 2005, . Açıkgöz, Z., Yücel, B., Altan, Ö. The effects of propolis supplementation on broiler performance and feed digestibility. Archiv für Geflugelkunde, 69(3):117-122.
- 2005, Sönmez,Ş., Kırılmaz, L., Yücesoy, M.,Yücel, B., Yılmaz,B. The effect of propolis in oral pathogens and human gingival fibroblasts. Journal of Ethnopharmacology 102(3):371-376.
- 2005, Yücel, B., Doğaroğlu, M. The impact of Nosema apis Z. infestation of honey bee (Apis mellifera L.) colonies after using different treatment methods and their effects on the population levels of workers and their honey production on consecutive years. Pakistan Journal of Biological Research, 8(8): 1142-1145.
- 2005, Yücel,B. Duman, İ.The effects of foraging activity of honeybees (Apis mellifera L.) on onion (Allium cepa) seed production and quality. Pakistan Journal of Biological Research, 8(1):123-126. 9.
- 2003, Saner,G., Engindeniz, S., Tolon, B., Çukur, F. The economic analysis of beekeeping enterprise in sustainable development : A case study of Turkey. Apiacta 38 (4): 342-351.
- 1997, Tolon, B., Yalçın, S. Bone characteristics and body weight of broilers in different husbandry systems. British Poultry Science (38):132-135.
- Tolon, B., Altan, Ö. 1996. Bal arılarının nektar (bal özü) toplama davranışları. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (1):185-191.
- Altan,Ö.,Tolon, B. 1995. Bal arılarında sıcaklık kontrolü (Termoregülasyon). E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(2): 233-240.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (30 adet)- Yücel,B. 2015. Propolis, Doğal Antibiyotik. Egeden, 21:32-34.
- Yücel,B., Varol,E. 2015. Arıcılıkta mobil veri kullanımı. Tarım Türk Hayvancılık, 54:72-74.
- Varol, E., Yücel, B. 2015. Bombus terrestris’in Bitkisel Üretimde Kullanımı; Artıları ve Eksileri. Petek,16:6-8.
- Yücel, B., Topal, E., Akçiçek,E., Kösoğlu,M. 2014. Propolisin insan sağlığına etkileri. Anadolu, J. of AARI, 24(2): 41-49.
- 2013, Topal, E., Yücel, B., Kösoğlu,M. Propolisin hayvancılık, tarım ve gıda teknolojisinde kullanımı. Hasad
- 2013, Yücel,B.Ülkemizin dünyaya armağanı; Çam balı. Petek
- 2012, Yücel,B., Kösoğlu, M. Arıcılıkta Balmumu;İşlenmesi, Saklanması ve Kalıntı Sorunu, Arıcının Sesi, 7:14-17.
- Yücel, B. 2011. Bal arılarında Varroa paraziti üremesinin baskılanması (SMR Karakteri). Hasad, 315: 62-64.
- Yücel, B. 2011. Bal arılarında hijyenik davranış. Hasad 317:50-53.
- Kösoğlu, M., Yücel, B. 2009. Bal arılarının insanlara armağanı “Arı ürünleri”. Hasad, 295: 42-45.
- Yücel, B. 2008. Çevresel sorunların bal arıları üzerine etkileri. Hasad, 279:40-43.
- 2008, Yücel.B. Apiterapide arı zehirinin kullanılması. Hasad Gıda, 272:38-42.
- 2008, Kösoğlu,M., Yücel, B., Saner,G., Doğaroğlu, M. Türkiye arıcılığında güncel gelişmeler. Hasad (Basımda)
- Yücel, U., Yücel, B. 2008. Fonksiyonel gıda bal: bal şarabı, bal birası ve bal katkılı içecekler. Hasad Gıda, 276:28-33
- Kösoğlu,M., Yücel, B., Saner,G., Doğaroğlu, M. 2008. Türkiye arıcılığında güncel gelişmeler. Hasad, 281:52-61.
- 2007, Mert, G., Yücel, B., Kösoğlu, M. Bal arısı hastalık ve zararlıları ile organik mücadele yöntemleri. Hasad, 261: 62-64 ve 263:52-58.
- 2005, Yücel,B., Akçiçek, E. Balın modern tıpta kullanımı. Hasad
- 2005, Yücel, B. Bal arısı (Apis mellifera L.) kolonilerinde varroa (Varroa jacobsoni Q.) ile mücadelede farklı organik asitlerin kullanılmasının koloni performansı üzerine etkileri. Hayvansal Üretim
- 2005, Yücel,B. Organik arıcılığın ülkemizdeki vizyonu. Hasad, 241:56-61.
- 2005, Yücel, B., Duran, G.Transgenik polenlerin bal arılarına etkileri. Hasad ,237:30-32.
- 2005, Yücel, B. Bal arısı (Apis mellifera L.) kolonilerinde varroa (Varroa jacobsoni Q.) ile mücadelede farklı organik asitlerin kullanılmasının koloni performansı üzerine etkileri. Hayvansal Üretim,46(2): 33-39.
- 2004, Yücel, B., Duran, G. Varroa (Varroa jacobsoni Q.) ile mücadelede organik asitlerin ve bitkisel maddelerin kullanımı. Hasad (2)10:22-25
- 2003, Açıkgöz, Z., Tolon, B. Kanatlı hayvan beslemede yaygın olarak kullanılmayan bir yem: ipekböceği krizalit unu. Hasad, Ekim: 29-31.
- 2002, Tolon, B. Bal arılarının bitkisel tozlaşmadaki önemi. Hasad, 210:62-65.
- 2000, Tolon,B., Önenç, A., Kaya, A., Altan, Ö. Balla muamelenin sığır etinde bazı kalite özellikleri üzerine etkileri. Hayvansal Üretim, 41:38-47.
- 1999, Tolon,B. Yaban arılarıyla mücadele yöntemleri. TKV, Teknik arıcılık Dergisi, 64: 18-22.
- 1999, Tolon,B. Yaban arılarında sosyal yaşam. Hayvansal Üretim Dergisi: 39-40: 120-127.
- 1997, Tolon,B. Apiterapi: Arı ürünlerinin insan sağlığındaki önemi. Hayvansal Üretim Dergisi, 37: 78-83.
- 1995, Altan, Ö., B.Tolon. Kuluçkalama Sistemleri, U.S. Feed Grains Council, News, 3:2-3.
- 1995, Açıkgöz, z., B.Tolon. Etlik damızlıkların beslenmesi. U.S. Feed Grains Council, News, 94:2-3.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- . Yücel, B. 2015. Organic Beekeeping in Turkey. Newsletter IAHA-IFOAM Animal Husbandry Alliance, Turkey and Middle East, 2(5):11-14.
- Yücel,B., Kösoğlu, M. 2009. Arı Ürünleri, Balıkesir Arı Yetiştiricileri Birliği Çiftçi Eğitim Broşürü.
- Kösoğlu, M., Yücel, B., Saner,G., Karaturhan,B., Çukur,F. 2009. Aydın İli Önder Arıcı Eğitim Projesi Broşürü, 44s.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (86 adet)- Ünal,H.H.,Kabil,E.,Yücel,B.,Gören,A.C.,Bilsel,G.,Kekeçoğlu,M. 2017. Apiterapi ve Arı Havası. 1. Uluslararası Katılımlı Apiterapi Kongresi, Türk-Ukrayna Apiterapi Zirvesi. 16-17 Aralık,İstanbul.
- Şahinler,N., Yücel, B. 2017. Arı hastalık ve zararlıları ile mücadelede iyi arıcılık uygulamalarının koloniye yansımaları. International Honey Commision Congress, IHC. 25-28 Eylül, Antalya-Türkiye.
- Yücel,B., Açıkgöz,Z., Altan,Ö., Bayraktar,H. 2017. The Efficacy of Apilarnil Administration on Sex Characteristics of Male Broilers. 45th International Beekeeping Congress, 29 September-4 October, İstanbul-Turkey.
- Gevrekçi,Y., Takma,Ç., Duman,İ., Yücel,B. 2017. The Effect of Honey Bee Pollination on Watermelon Fruit Quality. 45th International Beekeeping Congress, 29 September-4 October, İstanbul-Turkey.
- Gevrekçi,Y., Takma,Ç., Duman,İ., Yücel,B. 2017. The Effect of Honey Bee Pollination on Watermelon Fruit Quality. 45th International Beekeeping Congress, 29 September-4 October, İstanbul-Turkey.
- 2017, Topal,E., Yücel,B., Yıldızdal,İ., Karaca,Ü., Takma,Ç., Aydın,M., Effects of some behaviour characteristics of honey bee and bumble bee in cherry pollination. 45th International Beekeeping Congress, 29 September-4 October, İstanbul-Turkey.
- 2017, Topal,E., Yücel,B., Yıldızdal,İ., Karaca,Ü., Takma,Ç., Aydın,M., Effects of some behaviour characteristics of honey bee and bumble bee in cherry pollination. 45th International Beekeeping Congress, 29 September-4 October, İstanbul-Turkey.
- Kösoğlu,M., Saner,G., Karaturhan B., Yücel,B., Topal,E. 2017. “Hand in Hand with Beekeepers, Towards to Active Training”: A Case of Izmir Province. 45th International Beekeeping Congress, 29 September-4 October, İstanbul-Turkey.
- Yücel, B., Şahinler, N. 2017. Arı zehiri üretimi, işlenmesi ve pazarlamasındaki yeni yaklaşımlar. International Honey Commision Congress, IHC. 25-28 September, Antalya-Turkey.
- Yücel, B., Şahinler, N. 2017. Çam salgı balının dünya bal sektöründeki izleri. International Honey Commision Congress, IHC. 25-28 September, Antalya-Turkey.
- Şahinler, N., Yücel, B., Şahinler, S. 2017. Yakın geçmişten günümüze Türkiye arıcılığının değerlendirilmesi. International Honey Commision Congress, IHC. 25-28 September, Antalya-Turkey.
- Şahinler, N., Yücel, B., Şahinler, S. 2017. Yakın geçmişten günümüze Türkiye arıcılığının değerlendirilmesi. International Honey Commision Congress, IHC. 25-28 September, Antalya-Turkey.
- Yücel, B., Açıkgöz. Z. 2017. Api-Aromatherapy and Health. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 10-12 May, Konya-Turkey.
- Açıkgöz,Z., Yücel, B. 2017. Using aromatic plants in functional egg production. 1.International International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 10-12 May, Konya-Turkey
- Yücel,B., Kandemir,Ç., Taşkın,T., Koşum,N. 2017. Using facilities of Apilarnil (Bee Drone Larvae) in Animal Breeding. 45th International Beekeeping Congress, 29 September-4 October, İstanbul-Turkey.
- Akyüz,E., Yücel, B. 2017. A new hope in Neurology: Honey bee venom as a neuromodulator. 45th International Beekeeping Congress, 29 September-4 October, İstanbul-Turkey.
- Takma,Ç. Karaca,Ü, Yücel,B., Kösoğlu, M., Topal,E., Özsoy,N., Dayıoğlu,M. 2017. Investigation of Relationships between Honey Yield and Behavioral Characteristics with Decision Tree Method. 45th International Beekeeping Congress, 29 September-4 October, İstanbul-Turkey.
- Açıkgöz,Z., Yücel,B. 2017. Using bee pollen as a nutrient supplement or feed additive in poultry production. 45th International Beekeeping Congress, 29 September-4 October, İstanbul-Turkey.
- Özsoy,N., Yücel,B., Dayıoğlu,M., Takma,Ç., Karaca,Ü., Kösoğlu,M., Topal,E. 2017. Vision of morphological studies in beekeeping. 45th International Beekeeping Congress, 29 September-4 October, İstanbul-Turkey.
- Özsoy,N., Yücel,B., Dayıoğlu,M., Takma,Ç., Karaca,Ü., Kösoğlu,M., Topal,E. 2017. Vision of morphological studies in beekeeping. 45th International Beekeeping Congress, 29 September-4 October, İstanbul-Turkey.
- Özsoy,N., Yücel, B., Dayıoğlu,M. 2017. Reflections of inbreeding in honey bee colonies. 45th International Beekeeping Congress, 29 September-4 October, İstanbul-Turkey.
- Özsoy,N., Yücel, B., Dayıoğlu,M. 2017. Reflections of inbreeding in honey bee colonies. 45th International Beekeeping Congress, 29 September-4 October, İstanbul-Turkey.
- Açıkgöz,Z., Yücel, B. 2017. Honey as a functional food. 45th International Beekeeping Congress, 29 September-4 October, İstanbul-Turkey.
- Takma,Ç., Gevrekçi, Y., Yücel,B., Duman,İ. 2017. Effects of Honeybee (Apis mellifera L.) Pollination on Watermelon (Citrullus lanatus) Production. 45th International Beekeeping Congress, 29 September-4 October, İstanbul-Turkey.
- Yücel, B. 2017. Apiterapötik arı ürünleri nasıl üretilmeli? II. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu & Bal Şenliği, 13-15 Ekim, Marmaris, Türkiye.
- Kösoğlu,M., Yücel, B., Topal,E. 2017. Apiterapi İçin Arı Ürünleri Üretiminde Kritik Noktalar. 1. Uluslararası Katılımlı Apiterapi Kongresi, Türk-Ukrayna Apiterapi Zirvesi, 16-17 Aralık, İstanbul.
- Calli, C., Tuğyan, K., Öncel, S., Pınar,E., Demirtaşoğlu, F., Çallı, A.Ö., Yücel, B.,Yılmaz,O., Kıray,A. 2017. Treatment effects of royal jelly for tympanic membrane perforation in guinea pig (Cavia porcellus). 2nd International Marmaris Apitherapy and Bee Products Symposium,14-15 October,Marmaris/Muğla.
- Varadi,A., Yücel,B. 2016. Api-Feed and Veterinary Apitherapy Applications for Livestock. 5. Apiquality& Apimedica, 22-25 November, Rome/Italy.
- Yücel,B., Varol,E. 2016. The using facilities of mobile data in beekeeping practises. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, 1-6 November, Fethiye-Muğla/Turkey. P.284.
- Varadi,A., Yücel,B. 2016. Api-Feed and Veterinary Apitherapy Applications for Livestock. 5. Apiquality& Apimedica, 22-25 November, Rome/Italy.
- 2016, Takma,Ç., Özsoy,N.,Dayıoğlu,M., Karaca, Ü., Yücel,B. Identification of honey bee (Apis mellifera L.) races and ecotypes in several regions of Turkey according to some morphological characteristics by using discriminant analyses method. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, 1-6 November, Fethiye-Muğla/Turkey.P.245.
- Yanar, A., Onuç, Z., Saner,G., Güler,D., Yücel, B. 2016. Usage of remote sensing and geographic information systems in beekeeping: A case of Kemalpaşa/İzmir. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, 1-6 November, Fethiye-Muğla/Turkey.P.291.
- Yanar, A., Onuç, Z., Saner,G., Güler,D., Yücel, B. 2016. Usage of remote sensing and geographic information systems in beekeeping: A case of Kemalpaşa/İzmir. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, 1-6 November, Fethiye-Muğla/Turkey.P.291.
- Kösoğlu, M., Yücel, B. 2016. The effects of winterized three colonies together on colony performances. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, 1-6 November, Fethiye-Muğla/Turkey. P.299.
- Çukur,F., Yücel,B., Demirbaş, N. 2016. Food safety applications towards beekeeping activities in the EU and Turkey: Problems and suggestions. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, 1-6 November, Fethiye-Muğla/Turkey.P. 136.
- Yücel, B., Kolaylı, S. 2016. Bioactive components and effect mechanism of Apilarnil. 13th Asian Apicultural Association Conference, April 24-26, Jeddah- Kingdom of Saudi Arabia.
- Yücel, B., Yıldız,O. 2016. Using facilities of bee products in cosmetology. 13th Asian Apicultural Association Conference, April 24-26, Jeddah- Kingdom of Saudi Arabia.
- Açıkgöz,Z., Yücel, B., 2016. Use of Silkworm Pupae Meal as A Protein Source in Broiler and Laying Hen Diets. 27th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry. October, Bursa/Turkey.P.160.
- Yücel, B., Açıkgöz, Z. 2016. Using Facilities of Propolis as A Feed Additive in Animal Nutrition. 27th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry.October, Bursa/Turkey.
- Yücel, B., Topal, E. 2016. Diversity of bee products and production Technologies. 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, 1-6 November, Fethiye-Muğla/Turkey.P. 125.
- Açıkgöz,Z., Yücel, B., 2016. Use of Silkworm Pupae Meal as A Protein Source in Broiler and Laying Hen Diets. 27th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry. October, Bursa/Turkey.P.160.
- Yücel, B., Şahinler, N. 2015. Biological Importance, Production and Marketing of Apilarnil. International Congress on Safety and Authencity of Bee Products (FHTT), 21-22 May, İstanbul. S:37.
- Sönmez,Ş., Kırılmaz, L., Yücesoy, M.,Yücel, B., Yılmaz,B. 2015. The effect of propolis in oral pathogens and human gingival fibroblasts. 44th International Apicultural Congress, September 15-20, Daejeon-Korea. P:297.
- Doğaroğlu, M., Yücel, B., Saner,G. 2015. Pine honeydew honey; Importance, conditions of production and economy. 44th International Apicultural Congress, September 15-20, Daejeon-Korea. P:124.
- Yücel, B., Şahinler,N. 2015. The effects of mix harvesting on quality, marketing and standardization in Turkey. 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry. 27-30 September, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina. P: 49.
- Açıkgöz, Z., Yücel, B. 2015. The availability of Apilarnil in Poultry Production as a Feed Additive. 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry. 27-30 September, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina. P:24.
- Şahinler, N., Yücel, B. 2015. Biological activities and uses area of Turkish propolis. 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry. 27-30 September, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina. P:45.
- Yücel,B., Doğaroğlu,M. 2015. Arı ürünlerinde kalite güvencesi; “İyi Üretim Uygulamaları (GMP)”. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu. 20-22 Kasım, Marmaris-Muğla/TURKEY. P:25.
- Atayoğlu, A.T., Yücel,B. 2015. Arı zehirinin Apiterapik özellikleri. Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu. 20-22 Kasım, Marmaris-Muğla/TURKEY. P:39.
- Ünal, H.H., Kabil, E., Sezgin, A., Çakır, E.O., Yücel,B., Kaplan,M., Saraç,B. 2015. Identification of apiair component and to investigate the pharmacological effects. 32th World Veterinary Congress, 13-17 September, İstanbul.
- Ünal, H.H., Kabil,E., Sezgin, A.,Yücel, B., Kaplan,M. 2015. Research of the pharmacologic-toxicological parameters in apitherapy applications. 32th World Veterinary Congress, 13-17 September, İstanbul.
- Doğaroğlu, M., Kolaylı, S., Yücel, B., Yıldız,O., Hotaman, H., Topal,E., Kösoğlu,M. 2015. Bioactive Qualifications and Characteristics of Cherry Honey, Bee Pollen and Bee Bread. 44th International Apicultural Congress, September 15-20, Daejeon-Korea.P:456.
- Uygur,Ö., Yücel, B. 2014. Ana arı yetiştiriciliğinin esasları. 4.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 5-9 Kasım, Fethiye /Muğla, Türkiye, S:466.
- Altan, Ö., Yücel,B., Açıkgöz,Z., Şeremet, Ç., Kösoğlu,M.,Turgan,N., Özgönül, A.M. 2014. The effects of Apilarnil (Drone Larvae) administration on growth, sexual development, fear behaviour and some blood characteristics of broiler chicken.12th Asian Apiculture Association Conference, April 24-27, Antalya.
- Uygur,Ö., Yücel,B. 2014. İzmir Yöresi Bal Arısı Populasyonlarında Davranış Özellikleri ve Verim Performansına İlişkin Seleksiyon Verimliliğinin Değerlendirilmesi. 4.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 5-9 Kasım, Fethiye/ Muğla, Türkiye, S:467.
- Topal, E., Yücel, B., Kösoğlu,M., Karaca,Ü. 2014. General aspect for beekeeping in Turkey. 12th Asian Apiculture Association Conference, April 24-27, Antalya.
- Çallı, Ç., Tuğyan,K., Öncel,S., Pınar, E., Demirtaşoğlu, F., Çallı, A.Ö., Yücel, B., Yılmaz, O., Kıray,A. 2014. The efficiacy of royal jelly in a guinea pig (Cavia porcellus) tympanic membrane perforation. 12th Asian Apiculture Association Conference, April 24-27, Antalya.
- Yücel,B., Matin, G., Kargar,N. 2014. Survey of Honey Bees and Bee Products for Monitoring Environmental Pollution, International Congress on “Green Infrasturucture ans Sustainable Socities/Cities” GreInSus’14, May 8-10, Izmir, Turkey.Pp:200.
- Kösoğlu,M.,Topal, E., Yücel,B. 2014. Bal arısı kolonilerinde stres faktörleri ve alınabilecek önlemler. 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 5-9 Kasım, Fethiye/Muğla-Türkiye. S:25-28.
- 2013, Yücel, B., Kösoğlu,M.Comparisons of Mugla Ecotype and Italian Cross Honey Bees for Some Performances in Aegean Region (Turkey), 43rd International Apicultural Congress, 29 September- 4 October, Kyiv, Ukraine.
- 2013, Uygur,Ş.Ö., Yücel, B.Evaluation of selection productivity and genetic parameter estimations related to behavior characteristics and productivity performance of honey bee populations of Izmir and environments, 43rd International Apicultural Congress, 29 September- 4 October, Kyiv, Ukraine.
- 2013, Kosoglu,M., Yucel,B., Gokbulut, C., Konak, R., Bircan, C.The effect of harvesting time on some biochemical and trace lement compositions of royal jelly, 43rd International Apicultural Congress, 29 September- 4 October, Kyiv, Ukraine.
- 2012, Saner, G., Engindeniz, S., Yercan,M., Çukur, F., Karaturhan, B., Yücel, B., Kösoğlu, M.İzmir ili kentsel alanında tüketicilerin bal satın alma tercihleri ve tüketim düzeyleri. 3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 1-4 Kasım, Muğla-Türkiye. S: 215-223 (Sözlü Bildiri).
- Yücel, B., Açıkgöz, Z.,Bayraktar, H., Şeremet,Ç. 2011. The Effects of Apilarnil (Drone Larvae) Administration on Broiler Performance and Secondary Sex Characteristics. 1st International Poultry Meat Congress, 11-15 May, Silence Beach Resort-Antalya (Poster Bildiri)
- Saner, G., Engindeniz, S., Yercan,M., Karaturhan, B., Yücel, B., Çukur, F., Kösoğlu, M 2010. Türkiye’de bal ve diğer arı ürünleri üretim ve pazarlama stratejilerinin firma düzeyinde analizi. 2. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 6-8 Ekim, Muğla-Türkiye. S:64-73 (Sözlü Bildiri).
- Kösoğlu, M., Yücel, B. Yılmaz,E. 2009. Fingerprints of honeybees in Anatolia. 41 th International Beekeeping Congress, Apimondia, 15-20 September, Montpelier/ France (Poster Bildiri).
- 2008, Yücel, B. Çam salgı balı ile ilgili genel özellikler.1. Uluslar arası Muğla Aricilik ve Çam Balı Kongresi, 25-27 Kasım, Muğla- Türkiye. (Çağrılı Sözlü Bildiri).
- 2007, Yücel, B., Kösoğlu, M., Doğaroğlu,M. Physicochemical properties of Turkish honeydew honey. 1st Balkan Countries Beekeeping Congress, 29 March-1 April, İstanbul-Turkey, p.18. (Sözlü Bildiri).
- 2007, Kösoğlu, M., Yücel, B., Doğaroğlu,M. The current scene of Turkish beekeeping. 1st Balkan Countries Beekeeping Congress, 29 March-1 April, İstanbul-Turkey. p.29. (Sözlü Bildiri).
- 2007, Yücel, B. The effects of using different organic acids for against Varroa (Varroa jacobsoni Q.) treatment on colony performances of honey bee (Apis mellifera L.), 1st Balkan Countries Beekeeping Congress, 29 March-1 April, İstanbul-Turkey.p.11
- 2006, Yücel, B., Doğaroğlu, M., Şahinler, N. Antibiotic residues in Turkish pine- honeydew honey. Second European Conference of Apidology,10-14 September, Prague/CZ, p.129 (Sözlü Bildiri).
- 2005, Yücel, B., Kösoğlu, M., Doğaroğlu,M. Physicochemical properties of Turkish honeydew honey. 39th International Apicultural Congress, 22-26 August, Dublin-Ireland(Sözlü Bildiri)
- 2005, Doğaroğlu,M., Yücel, B., Kösoğlu, M. Comparison of the performances of important honey bee (Apis mellifera L.)races and ecotypes in different regions of Turkey. 39th International Apicultural Congress, 22-26 August, Dublin-Ireland ( Söz
- 2005, Yücel, B., Doğaroğlu, M., Kösoğlu, M., Duran, G. Facilities to improve organic beekeping in Turkey: problems and solutions. 39th International Apicultural Congress, 22-26 August, Dublin-Ireland (Sözlü Bildiri)
- 2004, Açıkgöz,Z., Yücel, B., Altan, Ö. Using possibilities of propolis in broiler nurition. XXII World’s Poultry Congress. 8-13 June, Istanbul-TURKEY.684p
- 2003, Engindeniz, S., Saner, G., Tolon, B., Çukur, F. Recent developments in Turkish beekeeping sector.Apimondia, 38th International Apicultural Congress, 24-29 August, Ljubljana- Slovenia, p.626 (Sözlü Bildiri).
- 2003, Saner,G., Engindeniz,S., Tolon,B., Çukur, F. The economic analysis of beekeeping enterprise in sustainable development: A case study of Turkey. Apimondia, 38th International Apicultural Congress, 24-29 August, Ljubljana- Slovenia. p.618. (Sözlü Bild
- 2003, Tolon,B., Duman, İ. The effect of pollination by honey bees (Apis mellifera L.) on onion (Allium cepa) seed production and quality. Apimondia, 38th International Apicultural Congress, 24-29 August, Ljubljana- Slovenia, p.554 (Poster Bildiri
- 2002, Silici,S.,B.Tolon. Further Chemical and Palynological Properties of some unifloral Turkish Honeys. The First German Congress for Bee Products and Apitherapy, 23-24 March, Passau, Germany.,61p.
- 2002, Tolon,B., A.Onenc, A.Kaya, O.Altan. Effects of propolis on growth of calves, The First German Congress for Bee Products and Apitherapy, 23-24 March, Passau-Germany, 71p.
- 1999, Tolon,B., K. Wallner. Varroasid use in Turkey and their residues in honeydew honey. 36th International Apicultural Congress, September 12-18, Vancouver / Canada, p. 267.
- 1999, Tolon, B., Ö. Altan. Arı ürünleri ihracatında karşılaşılan sorunlar. Uluslararası Hayvancılık Kongresi'99, 21-24 Eylül, İZmir, s.596-602.
- 1997, Tolon,B., Altan, Ö. General properties of Turkish microfloral honeys. 35th International Apicultural Congress’97, Antwerp-Belgium, poster 307, p.112.
- 1996, Yalcin, S., S.Özkan, P.Settar, B.Tolon. Influence of ambient temperature and genotype on bone parameters and incidence of leg disorders of male and female broilers. XX. World's Poultry Congress. India.
- 1995, Tolon, B., Yalcin.S. Etlik piliçlerde 6. ve 7. hafta karkas ağırlığı ve karkas kusurları üzerine değişik yetiştirme sistemlerinin etkileri, YUTAV'95, Uluslararası Tavukçuluk Kongresi, 24-27 Mayıs, İstanbul, 63-70.
- 1995, Yalcin, S., P.Settar, S.Özkan, B.Tolon. Effect of high ambient temperature on skin and meat composition of breast muscle of broilers, XII. European Symposium on the Quality of Poultry Meat, 25-29 September, Zaragoza/ Spain

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (31 adet)- Yücel,B. 2016. Bal arısı tozlaşmasının yaşamımızdaki önemi. Yaşamak için arı sempozyumu, 10-11 Ekim, KOP İdaresi, Konya.
- Akçiçek, E., Yücel,B. 2015. Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Apiterapi’nin Yeri. Geleneksel-Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları ve Hukuk Sempozyumu, 18 Nisan, İzmir.
- Yücel, B. 2015. İpekböceği Yetiştiriciliği ve Geliştirme Olanakları. Ödemiş İpekböcekçiliği Paneli, 18 Mayıs, Ödemiş-İzmir.
- Yücel, B. 2015. Organik Meşe Balı Üretimi. Kofçaz 2. Organik Tarım Paneli, 12-13 Ekim, Kofçaz-Kırklareli.
- Yücel, B. 2015. Arıcılığın Ege Bölgesi’ndeki Gücü ve Alternatif Arı Ürünleri Paneli,Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bölge Grup Toplantısı, 17-19 Kasım, Selçuk-İzmir.
- Yücel,B. 2015. Propolis ve sağlık. 13.Sağlık Halk Kongresi, 12-13 Mart, İzmir.
- 2013, Yücel, B.Arıcılıkta hijyen uygulamaları, katkı ve kalıntı sorunları. Camili Kafkas Arısı ve Balı Çalıştayı, 16-18 Ağustos, Camili-Borçka-Artvin (Çağrılı Bildiri).
- Yücel, B. 2010. Zootekni açısından Çine Arıcılık Müzesi. VI. Müzecilik Paneli, Çine Arıcılık Müzesi Çalıştay ve Paneli, 30 Nisan, Çine-Aydın, S: 54 (Sözlü Bildiri).
- Kösoğlu, M., Yücel, B. 2009. GAP Bölgesi’nde organik arıcılık olanakları. 1. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım, Şanlıurfa. S: 126-132 (Sözlü Bildiri).
- Yücel, B. 2009. Arı ürünleri ve sağlığa etkisi. 7. Halk Sağlığı Kongresi, 26-28 Şubat, İzmir. S: (Çağrılı Bildiri)
- 2008, Yücel, B. Çevresel sorunların bal arıları üzerine etkileri. TAYEK Hayvancılık Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı, 15-18 Nisan, Menemen- İzmir, S:7-14.(Sözlü Bildiri)
- Kaymakçı, M., Yücel, B., Özkan, E. 2007. Ege Bölgesi Semineri değerlendirme ve öneriler raporu. Ege Bölgesi Arıcılık Semineri’2007, 15-16 Şubat, İzmir, S:69-74 (Sözlü Bildiri).
- 2007, Mert, G., Yücel, B. Arıcılıkta Polen ve Nektar Kaynakları, TAYEK Ege Dilimi Hayvancılık Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı, 17-20 Nisan, Menemen- İzmir.S: 9-13. (Sözlü Bildiri)
- Yücel, B. Polen ve propolis üretimi. Ege Bölgesi Arıcılık Semineri’2007, 15-16 Şubat, İzmir, S:46-51 (Sözlü Bildiri).
- 2007, Mert, G., Yücel, B. Arılarda stresle mücadele yöntemleri. V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-8 Eylül, Van (Sözlü Bildiri)
- 2007, Kösoğlu, M., Yücel, B. Ülkemizde Paket Arıcılık Sistemi. V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-8 Eylül, Van ( Poster Bildiri)
- 2006, Yücel,U., B. Yücel. Fonksiyonel gıda bal: bal şarabı, bal birası, ve bal katkılı içecekler. Türkiye 9. Gıda Kongresi, 24-26 Mayıs Bolu. s:623-624.
- 2006, Kösoğlu, M., Yücel, B. Rize arıcılığı, sorunları ve çözüm önerileri. 1. Rize Sempozyumu, 16-18 Kasım, Rize.(Sözlü Bildiri)
- 2003, Tolon, B. Bal arılarının tarımsal ilaç zehirlenmelerinden korunması, II. Marmara Arıcılık Kongresi, 28-30 Nisan, Yalova, S:237-243. .(Sözlü Bildiri)
- 2001, Tolon,B., Ö.Altan. Çivril'de arıcılığın geliştirilmesi olanakları, Çivril Sempozyumu, 11-13 Eylül, Çivril-Denizli.(Basımda)
- 2000, Gürcan, K.,D. Oskay,B. Tolon. Türkiye arıcılığının yapısı ve bazı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılması. Türkiye 3. Arıcılık Kongresi, 1-3 Kasım, Adana. Bildiri Özetleri, 6.
- 2000, Tolon,B., A.Önenç,A. Kaya, Ö. Altan. Balla muamelenin sığır etinde bazı kalite özellikleri üzerine etkileri. Hayvansal Üretim Dergisi, 41.(Basımda)
- 2000, Tolon,B., İ.Oğuz, D. Oskay. Bal arısı ıslahında yeni yaklaşımlar. Türkiye 3. Arıcılık Kongresi, 1-3 Kasım, Adana. Bildiri Özetleri, 31.
- 2000, Tolon,B. Arı zehiri üretme teknolojisi, muhafaza ve pazarlama. TYUAP, Ege-Marmara Dilimi Hayvancılık Bilgi Alışveriş Toplantısı, 25-27 Nisan, No.97, s.1-12.
- 2000, Tolon,B. Apiterapide arı zehirinin kullanılması ile ilgili yeni gelişmeler (Poster bildiri). Türkiye 3. Arıcılık Kongresi, 1-3 Kasım, Adana. Bildiri Özetleri, 72.
- 2000, Oskay, D., B.Tolon. Bal arısı kolonilerinde kireç hastalığına karşı alınması gereken önlemler (Poster Bildiri). Türkiye 3. Arıcılık Kongresi, 1-3 Kasım, Adana. Bildiri özetleri,77.
- 1997, Akçiçek, E., B.Tolon, D.Oskay. Arı sütünün tıbbi özellikleri ve insan sağlığı açısından önemi, Tekirdağ II. Hayvancılık Sempozyumu, 9-10 Ocak, Tekirdağ
- 1996, Tolon,B., E.Akçiçek, Ö.Altan, M. Öztürk. Polenin insan sağlığı açısından önemi, Hayvancılık Ulusal Kongresi'96, İzmir, s.533-539.
- 1996, Parlak, O., B.Tolon. İpekboceginde (Bombyx mori) kritik periyotta juvenil hormon uygulamasının koza verimine etkileri. Hayvancılık Ulusal Kongresi'96, 18-21 Eylul, İzmir, s.548-555.
- 1996, Tolon,B. Arı ürünleri standartlarının üretim ve ihracat açısından irdelenmesi. Hayvancılık Ulusal Kongresi'96, İzmir. s.519-524.
- 1996, Yalçın, S., S.Özkan, B.Tolon, P.Settar. Mevsime bağlı sıcaklık değişimlerinin ve genotipin etlik piliçlerde göğüs etinin besin madde bileşimi üzerine etkileri. I.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Antalya, s.30-34.

Kitapları (10 adet)- Yücel, B., Topal, E., Kösoğlu, M. 2017. Superfood and Functional Food: (Chapter 2)Bee Products as Functional Food.ISBN: 978-953-51-5020-6. INTECH Pub.pp:15-33.
- Yücel, B., Topal, E., Kösoğlu, M. 2016. Superfood and Functional Food: Bee Products as Functional Foods.ISBN: 978-953-51-5020-6. INTECH Pub.
- Yücel, B., Ceylan, H. 2015. Apiair; Arı (Kovan) Havası ve Sağlık. Multidisipliner Yaklaşımlı Biyolojik Temelli Doğal Tedaviler- Biyoterapi (Apiterapi, Hirudoterapi, Maggot tedavi ve Ihtiyoterapi). Meta Basım, İzmir. S: 169-171.
- Yücel, B., Ceylan,H. 2015. Arı (Kovan) Havası ve Sesi’nin Apiterapi’de Kullanımı. Arı Ürünleri ve Sağlık (Apiterapi). Sidas Yayınevi, İzmir.s:177-182. ISBN: 978-605-5267-26-1
- . Yücel, B., Kösoğlu, M. 2015. Apiterapi’de Apilarnil. Arı Ürünleri ve Sağlık (Apiterapi). Sidas Yayınevi, İzmir. S:183-190. ISBN: 978-605-5267-26-1
- Yücel, B., Akçiçek,E. 2010. Ballı Yazılar. 13. Bölüm. Sağlığa Arı Ürünleri Penceresinden Bakış. S: 177-189. Apa Basım- İstanbul (Kitapta Bölüm Yazarlığı).
- Saner,G., Yücel, B., Kösoğlu, M., Yercan,M., Karaturhan,B., Çukur,F., Engindeniz,S. 2009. Organik Arıcılık (Çiftçi El Kitabı), Meta Basım Matbaacılık Bornova- İzmir. 66 s.
- Yücel, B. Ekolojik / Organik Tarım ve Çevre. Özsan Matbaacılık Tic.ve San. Ltd.Şti., Bursa-2008.18. Bölüm, Ekolojik Arıcılık, S: 238-246. (ISBN: 978-9944-0-199-0-3) (Kitapta Bölüm Yazarlığı)
- 2005, Saner,G., Engindeniz,S., Çukur, F., Yücel, B. İzmir ve Muğla illerinde faaliyet gösteren arıcılık işletmelerinin teknik ve ekonomik sorunları üzerine bir araştırma, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE), Ankara-200
- Tolon,B., Altan, Ö. Tarımsal Uygulamalar "Hayvansal Üretim Uygulamaları„.Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 552. Bornova-İzmir, 2004. 11. Bölüm, Arılarda Bakım-Yönetim, S:172-188 (ISBN- 975 483 567-5). (Kitapta Bölüm Yazarlığı)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (12 adet)- 2013, TUBITAK Projesi, No:109T547 , Türkiye bal arıları genetik farklarının koloni dayanıklılığına (vitality) etkileri
- 2008, Araştırma Projesi, Apilarnil’in Etlik Piliçlerde Eşeysel Gelişim, Davranışlar ve Performans Üzerine Etkisi ( E.Ü. BAP, 2007-ZRF-023 No’lu Proje)
- 2006, Araştırma Projesi, E.Ü. Ziraat Fakültesi Arılığında Organik, bal,polen, arı sütü üretim olanakları üzerine araştırmalar (E.Ü. Rektörlük Araştırma Fonu, 2003- ZRF-024 No'lu Proje)
- 2006, Araştırma Projesi, Ekolojik bal üretiminin teknik ve ekonomik yönden geliştirilmesi ve alternatif pazar olanaklarının saptanması üzerine bir araştırma: İzmir ili Kemalpaşa İlçesi örneği)(DPT Projesi: 04-DPT-004)
- 2005, Araştırma Projesi, Ege Bölgesi’nde Bal Arısı Kolonilerinde Nosema Apis’in Belirlenmesi ve Uygulanan Farklı Mücadele Yöntemlerinin Koloni Performansına Etkileri(Sinerji Tarım, tarafından desteklenmiştir
- 2005, Araştırma Projesi, Bal Arısı Kolonilerinde Varroa ile Mücadelede Organik Asitlerin Kullanılması (Sinerji Tarım, tarafından desteklenmiştir.)
- 2004, Araştırma Projesi, İzmir ve Muğla İllerinde Faaliyet Gösteren Arıcılık İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yapısı ile Sorunları Üzerine Bir Araştırma (E.Ü. Rektörlük Araştırma Fonu, 2001-ZRF-023 No’lu Proje
- 2004, Araştırma Projesi, Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Propolisin Kullanım Olanakları (E.Ü. Rektörlük Araştırma Fonu, 2001-ZRF-021 No’lu proje)
- 2004, Araştırma Projesi, Farkli konsantrasyonlardaki Propolis'in (ari katrani) oral patojen mikroflora ve diseti fibroblastlarna etkisinin in vitro incelenmesi (E.Ü. Rektörlük Araştırma Fonu, 2001-DIS-014 No’lu Proje)
- 1999, Araştırma Projesi, Muğla ve yöresi çamballarının biyokimyasal özellikleri üzerine bir araştırma. Doktora Tezi. E.Ü. Araştırma Fonu, 97-ZRF-038 No'lu Proje, Bornova / İzmir., 117s.
- 1995, Araştırma Projesi, Değişik Yetiştirme Sistemlerinin Etlik Piliçlerde verimle ilgili kimi özellikler üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi. E.Ü. Araştırma Fonu 93-ZRF-061 No'lu Proje, Bornova / İzmir, 55s.
- 1995, Araştırma Projesi, Etlik piliçlerde karkas özellikleri üzerine çevre sıcaklığının etkileri. E.Ü. Araştırma Fonu 93- ZRF-059 No'lu Proje, , Bornova/ İzmir, 35s.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Ege Zootekni Derneği
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1999, İsrail MASHAV Beekeeping Training and Research Programme
Kazandığı Ödüller (5 adet)- 2015, Altın Arı Ödülü
- 2012, TÜBİTAK Teşvik Ödülü
- 2006, TÜBİTAK Teşvik Ödülü (2 kez)
- 2006, EBİLTEM Teşvik Ödülü
- 2003, EBİLTEM Proje Yarışması, Sosyal Bilimler Kategorisi 2.lik Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (2 adet)- Doktora, 2012, Uygur, Ş.Ö. İzmir Yöresindeki Bal Arısı Populasyonlarında Davranış Özellikleri ve Verim Performansına İlişkin Genetik Parametre Tahminleri ve Seleksiyon Verimliliğinin Değerlendirilmesi. E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bornova-İzmir, ...
- Yüksek Lisans, 2006, Mert,G. Bal arısı kolonilerinde farklı organik asit uygulamalarının varroa mücadelesindeki etkileri. E.Ü. Fen Bilimler,i Enstisüsü Bornova-İzmir