Akademik BilgilerBEHZAT ORAL BİTLİSLİ
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Deri Mühendisliği Bölümü
Deri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: oral.bitlisli@ege.edu.tr
- Telefon: +902323112644
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Deri Teknolojisi Bölümü, Türkiye, 1990
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1993
- Doktora: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1999
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Müh. Fak. Deri Mühendisligi Bölümü, Türkiye, 1999
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Müh. Fak. Deri Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 2006
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2011

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007-2010
Uzmanlık Alanları- Deri Teknolojisi (5011101)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (11 adet)- Bitlisli B.O., Yaşa İ., Aslan A., Çadırcı B.H., Başaran B., Physical and Antimicrobial Characteristics of Aloe Vera Treated Split Suede Leather, Journal of The American Leather Chemists Association, 105(2), 34-40 (2010)
- Geraldes V., Minhalma M., de Pinho M. N., Anil A., Özgunay H., Bitlisli B. O., Sarı Ö, Nanofiltration of Cork Wastewaters and Their Possible Use in Leather Industry as Tanning Agents, Polish Journal of Enviromental Studies, Volume: 18, Issue: 3, Pages: 35 (2009)
- Zengin A. C., Bitlisli B.O., Yaşa İ., Ericsen N. T., Sequential secretion of collagenolytic, elastolytic, and keratinolytic proteases in peptide-limited cultures of two Bacillus cereus strains isolated from wool, Journal of Applied Microbiology, Volume: 107, Issue: 1, Pages: 226-234, (2009)
- Başara B., Ulaş M., Bitlisli B.O. and Aslan, A., Distribution of Cr (III) and Cr (VI) in chrome tanned leather, Indian Journal of Chemical Technology, 15(5), 511-514 (2008)
- Bitlisli B.O., Yumurtaş A., Self-Cleaning Leathers-The Effect of Nano TiO2, The Journal of The Society of Leather Technologists and Chemists, 92(5), 183-186 (2008)
- Yigit E., Bitlisli B.O, Teker E., Basaran B., Kravana H.A., "A Study on Cost Accounting in Garment Leather Manufacturing", The Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists, 90(2), 68-72, (2006)
- Bitlisli B.O., Karaçaki E., "Utilisation of Leather Industry Solid Wastes in the Production of Porous Clay Brick", The Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists, 90(01), 19-22, (2006)
- Basaran, B., Iscan, M., Bitlisli, B., O. and Aslan, A., Heavy Metal Contents of Various Finished Leathers, The Journal of The Society of Leather Technologists and Chemists, 90(6), 229-234 (2006)
- Bitlisli B.O., Karavana H., Başaran B., ve Aslan A., "Importance of Using Genuine Leather in Shoe Production in Term of Foot Comfort", The Journal of The Society of Leather Technologists and Chemists,89(3), 107-110 (2005)
- Bitlisli B.O., Başaran B., Sarı Ö., Aslan A. ve Zengin G., "Some Physical and Chemical Properties of Ostrich Skins and Leather", Indian Journal of Chemical Technology, 11, 654-658 (2004)
- Bitlisli B.O., Karavana H., Başaran B., Sarı Ö., Yaşa İ,. ve Birbir M., "The Effect of Conservation Defects on The Suede Quality of Double Face", The Journal of The American Leather Chemists Association, 99, 494-501 (2004)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (11 adet)- Başaran B., Bitlisli B.O., Aslan A., Akyüz F. Ve Karavana H.A., “ Deri Finisajında Renk Görünümü, Estetik ve Finisajdaki Gelişmeler”, Standard, Ekonomik ve Teknik Dergi, Türk Standardları Enstitüsü, 44(520), 62-65, Ankara, 2005
- Aslan A., Bitlisli B.O., Basaran B., "Devekusu Ham Derilerinde Karsilasilan Yüzüm ve Konservasyon Hatalari", Hayvansal Uretim (Journal of Animal Production), 46(1), 30-33, (2005)
- Başaran B., Bitlisli B.O. ve Aslan A., “Ayakabılık Yüzlük Derilerde Mukavemet Özelliklerinin Önemi”, Ayakkabı, İzmir Ayakkabıcılar Odası Yayın Organı, 8(31), İzmir,68, İzmir, 2004
- Bitlisli B.O., Başaran B., Aslan A. ve Zengin G., “Yüzlük Derilerin Su Buharı Geçirgenliği Özelliğine Ayakkabı Boyalarının Etkisi”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, İzmir, 40(1), 149-154, 2003
- Başaran B., Bitlisli B.O., Aslan A. ve Zengin G., “Yüzlük Derilerin Dinamik Su Geçirgenliği ve Statik Su Emme Özelliklerine Ayakkabı Boyalarının Etkisi”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, İzmir, 40(2), 145-151, 2003
- Sarı Ö. ve Bitlisli B.O., “Yağ Alma Flottelerindeki Doğal Yağların Deri Yağlamada Kullanılabilirliği Üzerine Araştırmalar”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, İzmir, 39(1), 127-134, 2002
- Sarı Ö., Bitlisli B.O., Başaran B. ve Gülümser G., “Kertenkele Derisi Üretim Teknolojisi Üzerine Bir Araştırma”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, İzmir, 39(1), 135-140, 2002
- Sarı Ö. ve Bitlisli B.O., “Eğitim ve Sanayideki Yeri”, Deri Dünyası, Ege Bölgesi Deri Sanayicileri Derneği Yayın Organı, Ekim 2001 Sayısı, 78-82, İzmir, 2001
- Bitlisli B.O. ve Yılmaz B., “Ege Bölgesindeki Deri Fabrikalarında Ayakkabı Tabanında Kullanılmak Üzere İşlenen Köselelerin Çeşitli Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma”, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1), 203-207, İzmir, 1999
- Afşar A., Bitlisli B.O. ve Karavana H.A., “Ham Derilerin Kesim ve Yüzüm Teknikleri”, Bülten, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayın Organı, Ham Deri Özel Sayısı, 9-11, İzmir, 1999
- Sarı Ö., Bitlisli B.O. ve Başaran B., “Su Esaslı Yağ Giderme Yöntemlerinin Teknolojik ve Ekonomik Önemi”, Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği Dergisi, 1(6), 3-10, İstanbul, 1998

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 0, Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren Deri Fabrikalarında Ayakkabı Tabanında Kullanılmak Üzere İşlenen Köselelerin Çeşitli Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993 (Yüksek Lisans Tezi)
- 0, Yağ Alma Flottelerindeki Doğal Yağların Deri Yağlamada Kullanılabilirliği Üzerine Araştırmalar, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 (Doktora Tezi)

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- 2009, Başaran B., Bitlisli B.O., Ocak B., Önem E., Klimatik Koşulların Bazı Deri Fiziksel Özelliklerine Etkisi, Poster Presentation, I. International Leather Engineering Symposium, April 29th-May 1st, 483-487p, İzmir, Turkey
- 2009, Başaran B., Bitlisli B.O., Işık N.O., Ocak B., Florokarbon Bileşiklerinin Deri Özellikleri Üzerine Etkileri, Poster Presentation, I. International Leather Engineering Symposium, April 29th-May 1st, 451-456p, İzmir, Turkey
- 2009, Mutlu M. M., Tarlea M. M., Macovescu G., Radulescu H.C., Zengin, A.Antifungal Activity Testing of the Wet Blue Bovine Leather Treated with 2-Aminobenzothiazole-6 Substituted Derivatives in the - form of Sulphonic Acids Biocides, Part II, I. International Leather Engineering Symposium, April 29th-May 1st, 317-326p, İzmir, Turkey
- 2009, Tarlea M. M., Mutlu, M.., Bitlisli B. O., Başaran B., Zengin A.C., Antifungal Compounds for Leather Part 1. Synthesis of Some Benzothiazoles Biocide for Bovine Hides, I. International Leather Engineering Symposium, April 29th-May 1st, 139-150p, İzmir, Turkey
- Basaran B., Bitlisli B.O., Isik N.O., Iscan M. ve Aslan A., 2003, Carcinogenic Heavy Metals In Leather Products, The First Regional Meeting Of The Asian Pacific Organization For Cancer Prevention(APOCP), Poster Presentation, Ege University, 35, İzmir, 2003
- Çolak S., Gülümser G. ve Bitlisli B.O., "Deri İşlentisinde Atık Su ve Kirlilik Yükünde Minimizasyon", Uluslar arası Arıtım 2000 Sempozyumu, İstanbul, 98-105, Ener Yayıncılık Reklamcılık Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti, 2001

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (13 adet)- Bitlisli B.O., Aslan A., Afşar A., Başaran B., Devekuşu Derisi Üretimi ve Değerlendirilmesi, Türkiye I. Ulusal Devekuşu Yetiştiriciliği Kongresi, Bildirler Kitabı, Devekuşu Yetiştiricileri Derneği Yayın No:1, 2-4 Haziran, Bursa, 2006
- Yaşa İ., Bitlisli B.O., Çadırcı B.H., Başaran B. ve Karavana H.A., "Katı Kültür Fermantasyonu ile Aspergillus parasiticus TEM’den Proteaz Üretimi ve Kıl Giderme İşleminde Kullanımı", I. Ulusal Deri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 89-98, İzmir, 2004
- Başaran B., Bitlisli B.O., Sarı, Ö., Özbalta N. ve Güngör A., "Deri Kurutulmasında Yeni Teknolojiler: Isı Pompalı Kurutucular", I. Ulusal Deri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 633-648, İzmir, 2004
- Karavana H.A., Önenç A., Bitlisli B.O., Başaran B. ve Gülümser G., "Kesim Öncesi Koşulların Sığır Ham Deri Kalitesine Etkileri", I. Ulusal Deri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 57-64, İzmir, 2004
- Başaran B., İşcan M. ve Bitlisli B.O., "Deri Üretiminde Kullanılan Zararlı Kimyasallar ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri", I. Ulusal Deri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 379-386, İzmir, 2004
- Başaran B., Bitlisli B.O., Özgünay H. ve Sarı Ö., "Türk Ayakkabı Sektöründeki Gelişmeler ve Beklentiler", TMMOB Sanayi Kongresi 2001, Küreselleşme ve Sanayileşme Bildiriler Kitabı, Yayın No E/2001/291, 511-519, Ankara, 2002
- Bitlisli, B.O., Başaran, B., Akyüz, F. ve Sarı, Ö., "Türk Deri Sanayindeki Muhtemel Değişim ve Gelişimlerin Değerlendirilmesi", TMMOB Sanayi Kongresi 2001, Küreselleşme ve Sanayileşme Bildiriler Kitabı, Yayın No E/2001/291, 521-529, Ankara, 2002
- Sarı Ö. ve Bitlisli B.O., "Askeri Amaçlı Ayakkabı ve Botlarda Yüzlük Derilerden Kaynaklanan Problemler ve Çözümleri", Piyade 2000 Sempozyumu, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı, Bildiriler CD’si, İstanbul, 2000
- Erdem C., Coşkun O., Afşar A. ve Bitlisli B.O., "Fitalik Asit Tuzlarının Kullanımı ile Krom Banyosundaki Krom Oksit Tüketiminin Artırılması", Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği Deri Sempozyumu, Poster Sunum, Bildiriler Kitabı, 62, İstanbul, 1999
- Keser H., Taşdoğan B., Hastan Y., Gülümser G.ve Bitlisli B.O., "Güderi İşleme Teknolojisindeki Yeni Gelişmelerin İncelenmesi", Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği Deri Sempozyumu, Poster Sunum, Bildiriler Kitabı, 62, İstanbul, 1999
- Sarı Ö. ve Bitlisli B.O., "Türkiye’de Kösele Üretimi ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi", II. Ayakkabı ve Yan Sanayi Sempozyumu, Konya Ticaret Odası Eğitim Yayınları, Yayın No 2, 94-106, Konya, 1996
- Sarı Ö., Özgören H., Başaran B. ve Bitlisli B.O., "Deri ve Kürk Endüstrisi", Türkiye Ziraat Mühendisleri IV. Kongresi, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları,Yayın No 26, Cilt 2, 911-926, Ankara, 1995
- Sarı Ö. ve Bitlisli B.O., "Ayakkabı Mühendislik Teknikleri Ve Önemi", Deri ve Ayakkabıda Kalite Kontrol Semineri, Sümerbank Holding A.Ş. Bursa Araştırma ve Geliştirme ve Eğitim İşletmesi, Yayın No 140, 130-169, Bursa, 1993

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (10 adet)- Araştırma Projesi, Deri Finisaj İşlemlerinde Finisaj Katlarına Bağlı Olarak Renk Düzgünlüğü ve Parti Homojenliğinin Sağlanması Üzerine Bir Araştırma, 05 MÜH 001, Araştırmacı, 2009
- Araştırma Projesi, Nano TiO2 'in Mamul Derilerin Bazı Haslık Değerlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Proje Yöneticisi, 2009
- Araştırma Projesi, Aloe Vera'nın Deri Sanayinde Kullanım İmkanları Üzerine Araştırmalar. 05 MÜH 045. Proje Yöneticisi. 2008
- Araştırma Projesi, Bazı Vurmalı Çalgılarda Kullanılan Doğal Derilerin Ses Özelliklerinin Araştırılması. 03 MÜH 007. Araştırmacı. 2007
- Araştırma Projesi, Ham Derilerdeki Mikroorganizmal Faaliyetin Mamul Deri Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 04 MÜH 009, Proje Yöneticisi, 2005
- Araştırma Projesi, Devekuşu Derisi Üretim Teknolojisi Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 04 MÜH 013, Proje Yöneticisi, 2005
- Araştırma Projesi, Tıbbi Amaçlı Post Üretimi Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 01 MÜH 017, Proje Yöneticisi, 2005
- Araştırma Projesi, Deri Üretiminde Florokarbon Bileşiklerinin Kullanımı ve Deri Özelliklerine Etkileri Üzerine Araştırmalar. 01 MÜH 016. Araştırmacı. 2005
- Araştırma Projesi, Deri Sanayi Katı Atıklarının Tuğla Üretiminde Kullanılabilirliği Üzerine Araştırmalar, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2001 MÜH 043, Proje Yöneticisi, 2004
- Araştırma Projesi, Ege Bölgesinde Faaliyet Gösteren Deri Fabrikalarında Ayakkabı Tabanında Kullanılmak Üzere İşlenen Köselelerin Çeşitli Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 1991 ZRF 052, Proje Yürütücüsü, 1993
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Deri Teknologları, Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği (DETEK)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (6 adet)- Yüksek Lisans, 2010, N. Kanlı, Yüzlük Derilerin Su Buharı ve Hava Geçirgenliği Özelliklerine Bazı Finisaj Türlerinin Etkisi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 2010, Zengin, A. C., Keratinolotik Enzimlerin Deri Sanayinde Kullanım İmkanlarının Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Deri Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir
- Yüksek Lisans, 2008, A.Yumurtaş, Nano TiO2 'in Mamul Derilerin Bazı Haslık Değerlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2007, A. Anıl, Mantar Meşesi Kabuklarının İşlenmesinde Ortaya Çıkan Atıksuların Deri Sanayinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2004, E.Karaçakı, Deri Sanayi Katı Atıklarının Tuğla Üretiminde Kullanılabilirliği Üzerine Araştırmalar, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2003, E.Yiğit, Deri Üretim Sanayinde Birim Maliyetlerin Hesaplanması Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü