Akademik BilgilerNUMAN SABİT ÇETİN
DOÇENT
Güneş Enerjisi Enstitüsü
Güneş Enerjisi Bölümü
Enerji Teknolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: numan.sabit.cetin@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 3111222
- Web sayfası: http://eusolar.ege.edu.tr/turkce/akademik/~cetin.html
- Web sayfası: www.youtube.com/watch?v=SCMrXlpWR4A
Eğitim Bilgileri- Lisans: Marmara Ünv., Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik-Elektronik, Türkiye, 1990
- Yüksek Lisans: Kocaeli Ünv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Eğitimi, Türkiye, 1999
- Doktora: Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enst., Enerji Teknolojisi, Türkiye, 2006
- Yardımcı Doçentlik: Ege Ünv., Güneş E. Enst.., Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı, Türkiye, 2007
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, Türkiye , 2015

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Müdür Yardımcısı, Kırkağaç MYO, Celal Bayar Üniversitesi, 2000-2003
- Elektronik Anabilim Dalı Başkanlığı, Elektronik ve Haberleşme Müh., Atatürk Ünv., 1995-2000
Uzmanlık Alanları- Elektrik Eğitimi (2250900)
- Enerji Teknolojisi (6030301)
- Elektirik Makinaları (6080100)
- Elektrik Makinaları Tasarımı (6080103)
- Güç Elektroniği (6080105)
- Elektrik Enerjisi Kullanımı (6080106)
- Enerji Sistemleri Analizi (6080201)
- Enerji (6250500)
- Yenilenebilir Enerji Sistemleri (6250504)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- KARABACAK, K., ÇETİN, Numan S., "Artificial neural networks for controlling wind-PV power systems: A review", Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, 804-827 pp., 2014
- ATEŞ, A.M., ÇETİN, N.S., "Identifying system characteristics for autonomous wind turbines: measurement system design", Journal of Renewable and Sustainable Energy, 2013, DOI:10.1063/1.4811806.
- KUCUK, M., CETİN, Numan S., EMEKSİZ, C., “Stress Analysis of Shape Memory Alloys Used in Wind Turbine Blade Root Connection”, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Sciennce and Research, Vol.Special Issue 1, pp.667-676, 2012.
- ATA R., ÇETİN, Numan S., “Analysis of Height Affect of Average Wind Speed by ANN”, Mathematical and Computational Applications, in press, 2011.
- SALMANOĞLU, F., ÇETİN, Numan S., “The Software Package for Design Optimization of the Wind/Photovoltaic Autonomous Hybrid Power System: A Case Study for Ankara City”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, in press, 2011.
- ATA R., ÇETİN N.S., “3 kW Otonom Bir Rüzgar Türbini Kurulumu ve Enerji Eldesi”, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, ISSN 1304-4915, Cilt 23, No 1, s.41-47, 2008.
- ATA R., ÇETİN N.S., “Neural Prediction of Power Factor in Wind Turbines”, İstanbul University - Jounal of Electrical &Electronics Engineering, Vol.7, Num.2, pp.431-438, 2007.
- YURDUSEV M. A., ATA, R., ÇETİN Numan S.: "Assessment of Optimum Tip Speed Ratio in Wind Turbine Using Artificial Neural Networks", Energy (Elsevier), Vol.31, pp.2153-2161, 2006.
- ÇETİN N. S., YURDUSEV M. A., ATA R., ÖZDAMAR A.: "Assessment of Tip Speed Ratio of Wind Turbine" Math. Comput. Appl., Vol. 10 , pp.147-154, 2005. Vol. 10, No. 1

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- ATEŞ, A.M., ÇETİN, N.S., “Rüzgar Parametreleri İzleme Sistemi ve Uygulaması”, Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, 1-14 pp., 2012
- ÇETİN Numan S., BAŞARAN K., “Meslek Yüksekokulları İçin Alternatif Öneri: Yenilenebilir Enerji Teknolojisi Programı”, Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, 27-40 pp., 2012
- GÜLERSOY, T., ÇETİN, Numan S., “Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması”, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Politeknik Dergisi, Cilt:13, Sayı:3, s. 209-213, 2010.
- ÇETİN Numan S., “Yeni Kurulacak RES’lerde Nelere Dikkat Etmeliyiz?”, Ekoloji Teknik, Sayı 10, S.38-46, 2010.
- ÇETİN Numan S., ÇUBUKÇU M., “Güç Sistemleri Olarak Güneş ve Rüzgar Enerjilerine Türkiye’den Örnekler”: Ekoloji Teknik, Sayı 3, s.34-37, 2009.
- ÇETİN Numan S., “Rüzgar Enerjisi Çevrim Sistemleri ve Yatırım Fırsatları”, Kaynak Elektrik Mühendislik Dergisi, Sayı 233, S.162-166, Ekim 2008.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- KARABACAK K., ÇETİN Numan S., “Artificial Neural Network Control Systems for Wind-PV Hybrid Power Systems”, Conference of The Wind Power Engineering Community with Exhibition, oral presentation, 18-19 June 2013, Berlin, Germany.
- TOKER K.A., ÇETİN Numan S., “A Wind Energy Conversion Control System Simulation”, ICRERA 2012, International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Nov 11, 2012 - Nov 14, 2012, Nagasaki, Japan-2012.
- BAŞARAN K., ÇETİN Numan S., “Grid tie photovoltaic system”, 6th International Ege Energy Symposium & Exhibition, Izmir Turkey, pp.626-638, 28-30 June 2012.
- ATES A. M., ÇETİN Numan S., “5kWm autonomous wind turbine’s capacity factor calculation by instantaneous data”, 6th International Ege Energy Symposium & Exhibition, Izmir Turkey, pp.955-965, 28-30 June 2012.
- EMEKSİZ C., ÇETİN Numan S., “Method of artificial neural networks with parameters estimating wind Speeds”, 6th International Ege Energy Symposium & Exhibition, Izmir Turkey, pp.966-975, 28-30 June 2012.
- TOKER K.A., ÇETİN Numan S., “A FPGA Simulation and Implemention of A Wind Energy Conversion System”, 2011 IEEE PES Power Systems Conference & Expo, March 20-23, 2011 in Phoenix, Arizona, USA.
- ÇETİN Numan S., ÇELİK, H., BAŞARAN, K., “Rüzgar Türbinlerinde Kapasite Faktörü ve Türbin Sınıfı İlişkisi” 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), p.131-136, 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey.
- ÇETİN Numan S., ÖZDAMAR A.,ÇOLAK M., ÖZBALTA N., “Rüzgar Türbinlerinde Optimum Dizayn Devirlilik Sayısının Belirlenmesi”, IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu UTES’ 2002, 16-18 Ekim 2002, İstanbul
- ÇETİN, Numan Sabit: ÖZDAMAR, Aydoğan: KARA, Özer: ÖRER, Gürkan: 'Rüzgar Gülü Dişli Kutusu Optimum Çevrim Oranı Üzerine Bir Araştırma', VI. Türk-Alman Enerji Sempozyumu Kitapçığı, s.463-469, İzmir, 21-24 Haziran 2001.
- ÇETİN, Numan S.: "Küçük Güçlü Bir Rüzgar Türbini Tasarımı ve Elektrik Enerjisi Eldesi", VI. Türk-Alman Enerji Sempozyumu Kitapçığı, s.83-93, İzmir, 21-24 Haziran 2001.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (13 adet)- ÇETİN Numan S., DENIZ E., ATEŞ A.M., “Şebekeye Bağlı Rüzgar/Fotovoltaik Hibrid Güç Sistemleri”, VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Kayseri, s.166-172, 21-22 Ekim 2011.
- SALMANOĞLU F., ÇETİN Numan S., “İzmir İlinin DMİ ve REPA Kaynaklı Rüzgar Hızı Verilerinin İlçeler Bazında Karşılaştırılması”, VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Kayseri, s.574-586,. 21-22 Ekim 2011
- BAŞARAN, K., ÇETİN Numan S., “Sağlık Merkezi İçin Yenilenebilir Çevre Dostu Rüzgar Enerjisi”, VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, s.93-102, 21-22 Ekim 2011.
- ÇETİN Numan S., SALMANOĞLU F., "Rüzgar-PV Otonom Hibrid Güç Sistemlerinin Optimal Maliyetle Boyutlandırılması": RÜGES 2009 II. Rüzgar Enerjisi Sempozyumu, 4-5 Haziran 2009, Samsun.
- GÜNGÖR S., ÇETİN Numan S., "20kW Otonom Rüzgar Türbinlerinde Kullanılan Sürekli Mıknatıslı Senkron Generatörün Sonlu Eleman Yöntemi ile Optimizasyonu", RÜGES 2009 II. Rüzgar Enerjisi Sempozyumu, s.100-1003, 4-5 Haziran 2009, Samsun.
- DENİZ E., ÇETİN Numan S., "Rüzgar Enerjisinin Değişkenliğinin İstatistiksel Bir Analizi": RÜGES 2009 II. Rüzgar Enerjisi Sempozyumu, 4-5 Haziran 2009, Samsun.
- ÇETİN Numan S., "PV-Rüzgar Hibrid Güç Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve Söke Ölçeğinde Uygulanabilirliği": Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Rüzgar-Güneş Paneli, Adnan Menderes Üniversitesi, 29.04.2009, Aydın.
- Türkiye’de Kurulu Olan Büyük Güçlü Rüzgar Santrallerinin Kapasite Faktörlerine Genel Bir Bakış Ege Bölgesi Enerji Forumu, 12-13 Ekim 2009, Denizli.
- ÇETİN Numan S., "Ülkemizde Küçük Güçlü Rüzgar Türbinleri Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi", V. Yenilenebilir Enerjiler Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitapçığı s.14-15, 2007, İzmir
- ÇETİN Numan S., "Ülkemizde 3-10kW Gücünde Rüzgar Türbinlerinin Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi", IV. Yenilenebilir Enerjiler Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitapçığı s.19, 9-10 Haziran 2005, İzmir.
- ÇETİN N.S., ÖZDAMAR A., ÇOLAK M., ÖZBALTA N., "Rüzgar Türbinlerinde Optimum Dizayn Devirlilik Sayısının Enerji Üretimine Etkisinin Belirlenmesi", I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, 22-24 Mayıs 2003, Denizli.
- ÇETİN, N. Sabit: ÖZDAMAR, Aydoğan: ÇOLAK, Metin: ÖZBALTA, Necdet: 'Rüzgar Türbinlerinde Optimum Dizayn Devirlilik Sayısının Belirlenmesi', IV Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.369-377, İstanbul, 2002
- ÇETİN Numan S., "Kesintisiz Güç Kaynaklarında Çıkış Harmoniklerinin Bastırılması", ELECO’ 2000 Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 08-12 Kasım 2000, Bursa.