Akademik BilgilerAYKUT LENGER
PROFESÖR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Politikası AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: aykut.lenger@ege.edu.tr
- Telefon: 3115284
- Web sayfası: https://www.researchgate.net/profile/Aykut_Lenger/publications
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) İktisat, Türkiye , 1994
- Yüksek Lisans: Ankara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ABD, Türkiye, 1998
- Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İkt., Türkiye, 2004

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- Profesör, Ege Üniversitesi İktisat Bölümü, 2015-
- Konuk Araştırmacı, UCLA (Univ. of California, Los Angeles), Department of Economics, ABD, 2012
- Doçent, Ege Üniversitesi İktisat Bölümü, 2009-2015
- Yrd. Doçent, Ege Üniversitesi İktisat Bölümü, 2005-2009
- Konuk Araştırmacı, Scuola Superiore Sant'Anna, LEM, Pisa Italy, 2003-2004
Mesleki Faaliyetleri (6 adet)- International Econometric Review, Danışma Kurulu Üyeliği , 2009-Devam Ediyor
- Workshop 'Follow the Technology…Technological Innovation and Technology Studies', University of Nijmegen, Ravenstein Netherlands, February, 2004
- Summer Schools on Economics of Technical and Institutional Change (ETIC) Session I, Louis Pasteur University Strasbourg, France, April, 2003
- European Summer School of Industrial Dynamics (ESSID) Bocconi University (Italy), Corsica, France, September, 2003
- Summer Schools on Economics of Technical and Institutional Change (ETIC) Session II, University of Maastricht, Netherlands, October, 2003
- İktisat, İşletme ve Finans, Akademik Bilimsel Kurul Üyeliği,
Uzmanlık Alanları- Ekonomi (2181700)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- 2016, "The Inter-industry Employment Effects of Technological Change", Journal of Productivity Analysis, 46(2-3), 235-248. doi:10.1007/s11123-016-0485-z ; you can access via http://rdcu.be/mQ5I
- 2016, "The Nonlinear Analysis of External Dynamics on Economic Growth: The Case of Turkey", International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, 9(1), 57-68 (with SP Gurel)
- 2012, “Bölgesel Kalkınmada Kamu Sermayesi ve Sosyal Altyapı: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”(Public Capital and Social Infrastructure in Regional Development: An Application on Turkey), İktisat, İşletme ve Finans, Vol.27, No.312, pp. 9-37 (with Meneviş Uzbay Pirili).
- 2008, 'Regional Innovation Systems and the Role of State: Institutional Design and State Universities in Turkey', European Planning Studies, Volume 16, Issue 8, 1101-1120
- 2006, 'To Innovate, or to Transfer? A study on spillovers and foreign firms in Turkey' Journal of Evolutionary Economics, 16(1-2), 137-153 (with Erol Taymaz)
- 2003, 'Efficiency in the Manufacturing Industry of Selected Provinces in Turkey: A Stochastic Frontier Analysis', Emerging Markets Finance and Trade, 39(2), 98-112, (with Özlem Önder and Ertuğrul Deliktaş)
- 2003, 'National Industry Cluster and Regional Specialization in Turkey', European Planning Studies, 11(6), 647-669, September (with Sedef Akgüngör and Neşe Kumral)
- 2003, 'Productivity in Turkish Manufacturing Industry: A Comparative Analysis on the basis of Selected Provinces', Yapı Kredi Economic Review, 14(1) June, 17-29 (with Özlem Önder) (Econlit)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- 2006, 'Bölgesel Yenilik Sistemleri ve Devletin Rolü: Türkiye’deki Kurumsal Yapı ve Devlet Üniversiteleri', Ege Akademik Bakış Dergisi, 6(2) Temmuz, 141-155.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (9 adet)- 2017, "Türkiye Ekonomisinde İstihdam Çarpanları", İktisat ve Toplum, Ocak
- 2017, "Türkiye Ekonomisinde İstihdam Çarpanları", İktisat ve Toplum, Ocak
- 2016, "Dördüncü Sanayi Devrimi ve Sanayide Dönüşüm", İşveren Dergisi, TİSK Yayınları, Mart-Nisan, 78-83, Ankara. http://tisk.org.tr/tr/e-dergiler/isveren/2016/mart-nisan/index.html#p=87
- 2016, "Yeni Teşvik Sisteminin Yüksek Teknoloji Sektörlerine Etkisinin Erken Analizi ve Bazı Öneriler", İşveren Dergisi, TİSK Yayınları, Eylül-Ekim, 87-91, Ankara. http://tisk.org.tr/tr/e-dergiler/isveren/2016/eylul-ekim/index.html#p=88
- 2012, "Büyümede Sürüdürülemezliğin Sürdürülmesi", İşveren Dergisi, TİSK Eylül-Ekim, 68-72, Ankara. http://tisk.org.tr/tr/e-dergiler/isveren/2012/eylul-ekim/index.html
- 2000, 'Productivity in Turkish manufacturing industry: A comparative analysis on the basis of selected provinces' , Working Paper Series, 00/12, ERC/METU:Ankara (Özlem Önder ile)
- 2004, 'Multinational Corporations as a Vehicle for Productvity Spillovers in Turkey', Working Paper Series, 04-09, DRUID: Copenhagen (Erol Taymaz ile)
- 2007, 'Türkiye’de Bölgesel Yenilik Sistemi ve Devlet Üniversiteleri', Tartışma Metni, 07/04, E.Ü. İktisat Bölümü: İzmir
- 2007, 'A Comparison of the Efficiency in Manufacturing in the Centre and Periphery of Europe', Tartışma Metni, 07/07, E.Ü İktisat Bölümü: İzmir

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (15 adet)- 2016, "Rethinking Convergence Hypothesis: Off-the Steady State Dynamics", International Conference on Economics: Inclusive and Sustainable Growth and Income Distribution, the Turkish Economic Association, September 20-22, Bodrum Turkey.
- The income gap between rich and poor countries:is it permanent? IV. Anadolu International Conference in Economics, June 10-12, 2015, Eskişehir,Turkey
- “Intellectual property rights and developing countries: The north-south-east model”, EY International Congress on Economics II (EYC2015), November 5-6, 2015, Ankara, Turkey
- 2013, 'Relaxing One More Assumption of Solowian Framework: Convergence and Non-Employed Population', International EconAnadolu Conference in Economics, June 19-21, Anadolu University, Eskişehir (with Caner Demir).
- 'The Role of Public Capital in Regional Economy', International Workshop on "Regional Competitiveness and International Factor Movements" 17-18 March 2011, Orléans France (Menevis Uzbay Pirili ile).
- 'Inter-industry Effects of Technological Change on Employment: The Turkish Manufacturing Industry Case ', North American Productivity Workshop VI, June 3-5, 2010, Rice University, Houston, USA.
- 'A Comparision of the Efficiency in Manufacturing in the Centre and Periphery of Europe' European Association for Comparative Economic Studies (EACES) 9th Bi-Annual Conference: Development Strategies-A Comparative View, September 7-9, 2006, Brighton UK
- "Innovation Networks and Foreign Firms", Innovation, Industrial Dynamics and Structural Transformation: Schumpeterian Legacies, University of Bocconi, June 9-12, 2004, Milan Italy (Erol Taymaz ile)
- "Dynamic Capability and Technological Development in Turkey" International Workshop on Public Research Institutions, International Business, and Technological and Economic Catch-up in Developing Regions, University of Catania, March 19-20, 2004, Catania Italy (Erol Taymaz ile)
- "MNCs and Productivity Spillovers in Turkey", Danish Research Unit in Industrial Dynamics (DRUID) Winter Conference, Aalborg Denmark, January 22-24, 2004 (Erol Taymaz ile).
- "Innovation Networks and Foreign Firms", Conference in Honour of Keith Pavitt: What Do We Know About Innovation?, University of Sussex, November 13-15, 2003, Brighton UK (Erol Taymaz ile)
- 'Realist Reflections in Instituional Economics" Ph.D Student Conference in Economic Methodology, University of Siena, May 2003, Italy
- "Technical Efficiency and Technical Change in the Selected Provinces of Turkey: A Stochastic Frontier Analysis", ERC/METU Conference in Economics V, September 2001, Ankara (Özlem Önder and E. Deliktaş ile).
- "National Industry Cluster: The Case of Turkey", Regional Studies Association Conference September 14-18 2001, Gdansk, Poland (Neşe Kumral ve Sedef Akgüngör ile)
- "Productivity in Turkish Manufacturing Industry: A Comparative Analysis on the Basis of Selected Provinces", ERC/METU Conference in Economics IV, September 2000, Ankara (Özlem Önder ile)

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- 2013, 'Off-the Steady State Dynamics in A Classical Convergence Analysis', Harran Üniversitesi Ekonomi Sempozyumu, 4 Ekim, Ş.Urfa
- "Bölgesel Kalkınmada Kamu Sermaye Stoku ve Sosyal Altyapı İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama", Bölgesel Kalkınmada Yerel Dinamikler Sempozyumu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, 18 Kasım 2011, Pamukale Üniversitesi, Denizli (Meneviş Uzbay Pirili ile)
- 'Bilgi Ekonomisine Dönüşümde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Rolü: Türkiye Örneği' Devlet Planlama Teşkilatı ve Pamukkale Üniversitesi KEAS’05: Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu - II, 13-16 Haziran 2005, Denizli (Neşe Kumral ve Sedef Akgüngör ile)

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (13 adet)- 2009, Abu O, Kirsten JF, 'Profit efficiency of small- and medium-scale maize milling enterprises in South Africa', Development Southern Africa, 26(3), 353-368
- 2009, Deliktas E, Onder AO, Karadag M, 'The spillover effects of public capital on the Turkish private manufacturing industries in the geographical regions', Annals of Regional Science, 43(2), 365-378
- 2009, Taymaz E, Ucdogruk Y, 'Overcoming the double hurdles to investing in technology', Small Business Economics, 33(1), 109-128.
- 2008, Rajesh Natarajan & Malathy Duraisamy, 'Efficiency and productivity in the Indian unorganized manufacturing sector: did reforms matter?,' International Review of Economics, Springer, vol. 55(4), pages 373-399, December.
- 2008, Natarajan, R.RS. and M. Duraisamy, 'Efficiency and productivity in the Indian unorganized manufacturing sector: did reforms matter?' International Review of Economics,55(4), December
- 2008, 'Regional specialization and industrial concentration patterns in the Turkish manufacturing industry: An assessment for the 1980-2000 period', European Planning Studies, 16(2), 303-323.
- 2008, Kilicaslan Y, Taymaz E, 'Labor market institutions and industrial performance: an evolutionary study', Journal of Evoultionary Economics, 18(3-4), 477-492.
- 2007, Taymaz, E. and Ş.Özler, 'Foreign Ownership, Competition and Survival Dynamics', Review of Industrial Organization, 31(1)
- 2007, Taymaz E, Ozler S, 'Foreign ownership, competition, and survival dynamics', Review of Industrial Organization, 31(1), 23-42.
- 2006, Akgungor S, 'Geographic concentrations in Turkey's manufacturing industry: Identifying regional highpoint clusters', European Planning Studies, 14(2), 169-197.
- 2005, Deliktas E, Balcilar M, 'A comparative analysis of productivity growth, catch-up, and convergence in transition economies', 41(1), 6-28.
- 2004, BN Goldar, VS Renganathan, R Banga, 'Ownership and efficiency in engineering firms in India, 1990-91 to 1999-2000', Economic and Political Weekly, 39(5)
- 2004, Karadag M, Deliktas E, Onder AO, 'The effects of public capital on private sector performance in Turkish regional manufacturing industries', European Planning Studies, 12(8), 1145-1156.
Kitapları (4 adet)- 2012, TÜrkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, "Türkiye'nin Büyüme Stratejisi: Yapısal Analiz ve Politikalar", Ö. Faruk Çolak, Osman Aydoğuş ve Aykut Lenger, Tisk Yayınları No. 325, Ankara.
- 2009, "Competitiveness of Turkey in Organic Exports to the European Market", International Marketing and Trade of Quality Food Products, - Editors: M.Canavari, A.Castelleni, N.Cantore, S. S.Roberta, E.Pignatti, Wageningen Academic Publisher, Netherlands ( a chapter with R.Funda Barbaros, Osman Aydoğuş, and Sedef Akgüngör)
- 'Kurumsal İktisat ve Eleştirel Gerçekçilik', Kurumsal İktisat , Eyüp Özveren (ed), Ankara, İmge Kitabevi, Şubat 2007 (Kitapta Bölüm).
- "Dynamic Capability, Innovation Networks and Foreign Firms", Technological Change and Economic Catch-up: The Role of Science and Multinationals, Grazia Santangelo (ed), Cheltenham, Edward Elgar Publications, November 2005 (a chapter with Erol Taymaz)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2009, Araştırma Projesi, 'Teknolojik Değişme ve İstihdam İlişkisi: İleri ve Geri Bağlantılar Kanalıyla Gerçekleşen Etkiler', TÜBİTAK Projesi, 107 K 384
- Araştırma Projesi, 'KOBİ'lerde Dönüşüm: Küçük Firmaların Büyük Başarıları', Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Raporu, İstanbul, Kasım 2008 (Erol Taymaz, Alpay Filiztekin, Mahir Fisunoğlu ve Yılmaz Kılıçarslan ile)
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Türkiye Ekonomi Kurumu
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2002, Türkiye Bilimler Akademisi Yurtiçi Yurtdışı Bütünleşik Doktora Bursu
Kazandığı Ödüller (3 adet)- 2011, En İyi Bildiri, "Bölgesel Kalkınmada Yerel Dinamikler Sempozyumu", Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, (Meneviş Uzbay Pirili ile)
- 2004, DRUID Winter Conference Aalborg Denmark, 'En İyi Üç Bildiriden Biri' (Erol Taymaz ile)
- 1996, Milliyet Büyük Ödülleri, Ekonomi Dalı İkincilik
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (5 adet)- Yüksek Lisans, 2012, Ahmet Eren Yıldırım, "Teknolojik Gelişme, İstihdam Yapısı ve Ücretler: Türkiye İmalat Sanayileri Üzerine Bir Çalışma”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2012, Tuğba Gökdoğan Gül, "İzmir Yüksek Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki Teknoloji Geliştirme Faaliyetlerinin Firmaların Performansına Etkisi", E.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Doktora, 2012, Pınar Sinem Gürel, "İktisadi Büyümeyi Etkileyen Dış Dinamiklerin Doğrusal Olmayan Analizi", E.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Doktora, 2012, Onur Altın, "Ekonomik Büyüme ve Finans", E.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2007, Kat, Ali, '1980 Sonrası Türkiye Ekonomisi'nde Dış Borçlar ve Büyüme', E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir