Akademik BilgilerHALİL İBRAHİM DURAK
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: halil.ibrahim.durak@ege.edu.tr
- Telefon: (232) 390 18 32-33
- Web sayfası: www.tead.med.ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye, 1989
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye, 1993
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı, Türkiye, 2000
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye, 2001
- Yüksek Lisans: MHPE, Universiteit Maastricht Faculty of Health Sciences, Hollanda, 2004
- Doçentlik: Ege Ünversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi, Türkiye, 2008

İdari ve Akademik Görevleri (10 adet)- Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve sekreteri, 2009-
- Üniversite Eğitim Komisyonu Üyesi, 2009-2016
- Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu Sekreteri, 2008-2016
- Tıp Dekanları Konseyi Sekreteri, 2007-2011
- EÜTF Tıp Eğitimi AD Başkanı, 2006-
- Üniversiteler Arası Kurul Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Genel Sekreteri, 2004-2008
- Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Genel Sekreteri, 2002-2004
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Socrates ve ECTS Koordinatörü, 2002-2004
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 2001-
- Türk Tabipleri Birliği Olağandışı durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Eğitici Üyeliği, 1995-2000
Mesleki Faaliyetleri (10 adet)- Türk Tıp Eğitimi Derneği üyeliği, 2010-Devam Ediyor
- Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Üyeliği, 2000-Devam Ediyor
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Destek ve Yardım Derneği Kurucu Üyeliği, 1999-Devam Ediyor
- Association of Medical Education Europe (AMEE) Üyeliği, 1998-Devam Ediyor
- Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği Üyeliği, 1998-Devam Ediyor
- Network of Community Based Medical Education Institutes Üyeliği, 1998-Devam Ediyor
- Disaster and Emergency Response Association (DERA) Üyeliği, 1997-2001
- Türkiye Aile Planlaması Derneği Üyeliği, 1995-1998
- AIDS Savaşım Derneği İzmir Şubesi Üyeliği, 1995-2005
- Türk Tabipleri Birliği İzmir Tabip Odası Üyeliği, 1994-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Halk Sağlığı (1011701)
- Eğitim Bilimleri (2220000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- Durak HI, Avanoğlu A ,'Factors Influencing the Choice of Pediatric Surgery as a Medical Career Among Turkish Pediatric Surgeons and Residents' Turkiye Klinikleri , J Med Sci 2011:31(2) 450-454
- 2010, Çalışkan SA., Durak Hi., Törün S., Karabilgin ÖS Developing a web-based multiple-choice question Medical Education 44:524-525
- 2009, Şenol Y,, Dicle Ö., Durak, Hİ.,Evaluation of the Dermatology Residents Using the Multisource (360-Degree) Assessment Method Kuwait Medical Journal: 41 (3): 205-209
- Durak HI, Vatansever K, van Dalen J, van der Vleuten C.Factors determining students' global satisfaction with clerkships: an analysis of a two year students' ratings database Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2008 13: 495-502
- Durak HI, Çalışkan SA, Bor S, van der Vleuten C 'Use of case-based exams as an instructional teaching tool to teach clinical reasoning ' Medical Teacher, Volume 29, Issue 6 July 2007 , pages e170 - e174
- Durak, H.İ., Çertuğ, A., Çalışkan, S.A., vanDalen, J., 'Basic life support skills training in a first year medical curriculum: six years’ experience with two cognitive–constructivist designs Medical Teacher, Vol. 28, No. 2, 2006, pp. e49–e58
- Durak HI, Vatansever K, Kandiloglu G. An early patient contact programme combining simulation and real settings. Med Educ. 2006 Nov:40(11):1137 PMID: 17054640
- Durak HI, Torun SE, Sayiner A, Kandiloglu G. Description and Evaluation of an Innovative Course on Learning and Study Skills for the First Year Medical Students. Tohoku J. Exp. Med., 2006, 210 p 231-237
- 2000, Peker GO, Baka M, Certug A, Ersahin Y, Zileli M, Hanci H, Coskunol H, Kirazli Y, Turk M, Gezgin Y, Ozturk L, Gokmen F, Tagci T, Durak I, Pogun S "Enriched' Neuroscience block for student-centered teaching and collective problem solving in large classes: A model for early vertical integration in community-based humanistic medical curriculum' European J.of Neuroscience 12: 518-518 Suppl.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- Vatansever, K., Durak, H.İ.,Tıpta Eğitici Gelişimi Nasıl Örgütlenmeli: Öğrenme kuramları, temel kavramlar, uygulamalar ve örnekler eşliğinde bir derleme Tıp Eğitimi Dünyası, 24, 28-38, 2007
- Durak, H. İ., “Ülkemizde mezuniyet öncesi tıp eğitimi sınavları yapılmalı mıdır?” Tıp Eğitimi Dünyası, 11:7-13, 2003
- Durak H. İ., Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin (sınama) öğretim üyeleri tarafından bilinmesi gereken temel ilkeleri, Tıp Eğitimi Dünyası, Sayı:7 (43-46), İstanbul, 2002.
- Çalışkan S. A., Törün S.E., Durak H. İ., İstanbul Üniversitesi İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri ölçme-değerlendirme kursu, Tıp Eğitimi Dünyası, Sayı 7, Sayfa:47-48, İstanbul, 2002.
- Durak H.İ., Tıpta Mezuniyet Öncesi Mesleksel Beceri Eğitimi ve Beceri Laboratuarı, Tıp Eğitimi Dünyası, Sayı 5, İstanbul, 2001.
- Türk M, Çiçeklioğlu M., Durak H.İ., Saçaklıoğlu F“:Ege Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencileriyle HIV/AIDS Konusunda Odak Grup Görüşmeleri”: HIV/AIDS, Hacettepe AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi, 3(1): 25-32, 2000
- 1999, Durak, H. İ., “:İdari yapı ve / veya Coğrafi Özelliklerine Göre Tanımlı Bölgelerde Olağandışı Durumlara Yanıt Planı Hazırlamak İçin Bir Kılavuz Denemesi.”: Türk Tabipleri Birliği Toplum ve Hekim Dergisi, 13(3):177-182, 1998
- Sayıner A.A., Altuğlu İ., Durak H.İ., Aydemir Ş., Zeytinoğlu A., Saydam C., Ermertcan Ş., Savran Y., Bilgiç A., “:Muğla İli Merkez ve Marmaris, Bodrum, Fethiye İlçelerinde, Seçilmiş Gruplarda HbsAg Olumluluğu Prevalansı Ve Bulaşma Yollarına İl. değ." İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection), 13 (2):285-288, 1999
-  Durak, H. İ., “:Sağlık Çalışanlarının Uzaktan Eğitiminde Kullanılabilir Bir Teknoloji Olarak Elektronik Posta.”: Türk Tabipleri Birliği Toplum ve Hekim Dergisi, 12(79):68-69, 1997

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (16 adet)- Durak HI, Sayiner A, Kandiloglu G. Demiral N. Renewing the Pre-clinical Skills Curriculum: reflections from a School's Five Year Experience' ' The Network-TUFH Annual Conference 9-14 Eylül 2006 Ghent-Belçika
- Durak HI, Deelman A, Vatansever K, Sayiner A,'Improving the Quality and Credibility of Primary Health Care by Educational Partnership: A Local Experience Through International Collaboration' The Network-TUFH Annual Conference 9-14 Eylül 2006 Ghent-Belçika
- Durak HI, Torun SE, Kandiloglu G. 'Effective Learning and Study Skills Course for 1st year Medical Students' AMEE 2006 14-18 Eylül Cenova-İtalya
- “:Early Contact with the Health Care System at Second Year Curricula: Visits to Selected PHC Settings in Ege University Faculty of Medicine”: The Network Conference, Innovation in health Professions Education and Community Orientation, 21-26 Ekim 2000, Manama–:Bahreyn
- Saçaklıoğlu F., Akçiçek F., Kandiloğlu G., Durak H.İ, Peker G“:Step by Step Educational Reform in Ege University Faculty of Medicine. Eleven Years of Experiences: Achievements, Limitations and Future Plans”: The Network Conference, Innovation in health Professions Education and Community Orientation, 21-26 Ekim 2000, Manama–:Bahreyn
- Peker, G.Ö., Baka, M., Çertuğ, A., Erşahin, Y., Hancı, H., Coşkunol, H., Zileli, M., Kirazlı, T., Tağcı, T., Durak, H. İ., Pöğün, Ş., "Enriched Nervous System Block, A Model for Early Vertical Integration in the Humanistic Medical Curriculum”: Conference of Association for Medical Education in Europe, 29 Ağustos-1 Eylül, 1999, Linköping, İsveç
- Peker, G.Ö., Baka, M., Çertuğ, A., Erşahin, Y., Hancı, H., Coşkunol, H., Zileli, M., Kirazlı, T., Tağcı, T., Durak, H. İ.,Enrichment of the Nervous System Block by Clinical Orientation Courses and Collective Problem Solving by Bio-psycho-social Approach: A Model for Early Vertical Integration in Humanistic Medical Curriculum”:Fourth Biennial Conference of the International Association of Medical Sciences Educators, 17-20 Temmuz, 1999, Washington, ABD
- Türk M., Gürsoy Ş., Çiçeklioğlu M., Durak H.İ., “:Norm Tables for the Evaluation of the Organisational Stress”: 15th ISOua Conference on Quality in Health Care, 5-7 Ekim 1998, Budapeşte- Macaristan
- Gürsoy Ş., Saçaklıoğlu F., Türk M., Durak H.İ., “:Evaluation of Health Care Units. Technical Facilities and Health Manpower of Secondary Level Hospitals in Aegean Region-Turkey ”: 15th ISOua Conference on Quality in Health Care, 5-7 Ekim 1998, Budapeşte- Macaristan
- .Karaca B., Coşkun E., Durusoy R., Efil Ş., Mızrak S., Durak H.İ., “:The Levels of “:The Levels of Satisfaction of Medical Students by the Medical Education Between 1997-1998 at Ege University Medical School”: 3rd International Student Congress of Medical Sciences, 15-18 Eylül 1998, İzmir-Türkiye
- Saçaklıoğlu, F., Durak, H. İ., "Evaluation of Clinical Skills Education of First Year Students at Ege University Faculty of Medicine”: Conference of Association for Medical Education in Europe (AMEE), 30 Ağustos-2 Eylül 1998, Prag-Çek Cumhuriyeti
- Karababa A.O., Saçaklıoğlu F., Doğan F., Şahin H., Durak H. İ., Türk M., Çiçeklioğlu M.,Yıldız B., Mandıracıoğlu A., Eser E., “:Evaluation of Effects of Boron Levels in Drinking Water on Male Fertility –: Kütahya, Turkey”: The Health of Populations in a changing Europe , Regionel Meeting. 3-6 Eylül 1997 Münster Almanya
- Mandıracıoğlu, A., Durak H. İ., Karaca, B., Kayıran A., Selvi Ç., "Preliminary Community-Based Study of Neurological Disorders in Suburban İzmir, in Turkey" International Epidemiological Association, 14th Scientific Meeting”:, 27-30 Ağustos, 1996, Nagoya, Japonya
- Karaca B., Coşkun E., Durusoy R., Efil Ş., Mızrak S., Durak H.İ., “:The Evaluation of the behaviour of Faculty Members and Fellows Facing Cancer Patients in Ege University Medical School Hospital”: ”: 2nd International Student Congress of Medical Sciences, 17-20 Eylül 1996, İzmir-Türkiye
- Saçaklıoğlu F., Amato Z., Soyer A., Karababa A.O., Uçku R., Durak H. İ., Elçi Ö., “:Turkish Medical Associations Courses on Disaster Preparedness and Health Care in Disaster Situations”: 6th International Conference of Disater Medicine and Technical Exhibition of Medical and Logistic Equipment for Disaster Situations, 3-6 Kasım 1996 Budapeşte-Macaristan
- Karababa A.O., Saçaklıoğlu F., Amato Z., Durak H. İ., Elçi Ö., Uçku R., Soyer A., “:Turkish Medical Associates Autumn School on Management of Health care in Disaster Situations”: 6th International Conference of Disater Medicine and Technical Exhibition of Medical and Logistic Equipment for Disaster Situations, 3-6 Kasım 1996 Budapeşte-Macaristan

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (48 adet)- Durak Hİ, Kandiloğlu G, Kabasakal Y, Kabasakal C, Sözbilen M, Çiçeklioğlu M, Vatansever K, Çalışkan SA, Törün SE, 'BVir tıp fakültesinde simüle hasta ile eğitim ve sınama yönteminin oluşturulma ve kurumsallaştırılması: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 5 yıllık deneyimi' Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi UTEK08, 6-9 Mayıs 2008 İzmir
- Karabilgin ÖS, Çalışkan SA, Durak Hİ, 'Simüle hasta eğitiminde mikroöğretim yönteminin kullanımı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli simüle hastalarla paylaşılan deneyim Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi UTEK08, 6-9 Mayıs 2008 İzmir
- Mıdık Ö, Vatansever K, Batı AH, Durak Hİ, 'Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk üç yıl beceri eğitimlerinin ulusal ÇEP ile karşılaştırmalı analizi' Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi UTEK08, 6-9 Mayıs 2008 İzmir
- Mıdık Ö, Vatansever K, Büyükakkuş A, Batı AH, Durak Hİ, 'Klinik beceri eğitimleri ile kurum kültürü ilişkisi: Çalışma Tasarısı' Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi UTEK08, 6-9 Mayıs 2008 İzmir
- Karabilgin ÖS, Durak Hİ, Çalışkan SA, Törün SE, 'Uzmanlık yeterlik (Borad) Sınavlarında Simüle/Standardize Hasta Kullanımı. Ege Üniversitesi TıpFakültesi Deneyimi Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2007 Ankara
- Çalışkan SA, Durak Hİ, Törün SE, Karabilgin ÖS, 'Uzmanlık Yeterlik Sınvalarının Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesinde Adımlar Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2007 Ankara
- Şahin H, Durak Hİ, 'Bir mezuniyet sonrası eğitici eğitimi programı değerlendirme deneyimi: karar vericilere yardımcı olma' Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2007, Ankara
- Durak HI, Demiral N, Vatansever K, Çalışkan SA, Törün SE, Karabilgin ÖS, Batı AH, Şahin H, Kandiloğlu G, Sayıner A 'Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Eğitim Programı Yenileme Çalışmaları Kapsamında İlk Üç Sınıfta Mesleksel Beceri Eğitimi Programındaki Değişim' IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2-5 Mayıs 2006 Adana
- Kandiloğlu G, Durak HI, Batı AH, Çalışkan SA, Karabilgin ÖS, Törün SE, Şahin H, Vatansever K, Demiral N, Çiçeklioğlu M, 'Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı' IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2-5 Mayıs 2006 Adana
- Durak HI, Törün SE, Çalışkan SA, Karabilgin ÖS, Şahin H, Vatansever K, Batı AH, Demiral N, Çiçeklioğlu M, Kandiloğlu G 'Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı' IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2-5 Mayıs 2006 Adana
- Aydın N, Altınışık M, Aydoğdu A, Dikicioğlu E, Başak O, Şentürk T, Durak HI 'Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimin Değerlendirmey Yönelik Anket Çalışması' IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2-5 Mayıs 2006 Adana
- Çalışkan SA, Şahin H, Demiral N, Karabilgin ÖS, Durak Hİ, Törün SE, Vatansever K 'Tıp Eğitimş Alanında Sık Kullanılan Terimler ve Açıklamaları' IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2-5 Mayıs 2006 Adana
- Şahin H, Erensoy S, Hekimgil M, Alkan Z, Sin A, Habif S, Çınar M, Çoğulu Ö, Özbek S, Üner A, Kitapçıoğlu G, Polat S, Durak Hİ, 'Patolojik ve Klinik Bilimlere Giriş: Evre 3 Blok 1 (Hastalık Etkenleri ve Mekanizmaları)' IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 2-5 Mayıs 2006 Adana
- Durak HI, Vatansever K, 'Program Değerlendirme Sürecinde Yöntem Seçimi ve Anket Geliştirme. EÜTF Program Değerlendirme Çalışmaları' Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Program değerlendirme Sempozyumu 26-28 Mayıs 2005 İzmir
- Vatansever K, Durak HI 'Merkezi, Sürekli Program Değelendirme Sistemi: EÜTF' nde Program değerlendirme Kurulunun Yapılanması ve İşlevleri' Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Program değerlendirme Sempozyumu 26-28 Mayıs 2005 İzmir
- 2005, Karabilgin ÖS, Demiral N, Çalışkan SA, Batı AH, Vatansever K, Çiçeklioğlu M, Şahin H, Durak HI, 'EÜTF II. Yıl Öğrencilerinin Temel İletişim Becerileri Uygulaması Hakkındaki Görüşleri' The Network-TUFH Annual Conference 9-14 Eylül 2006 Ghent-Belçika
- Özbek SS, Bilgen I, Savaş R, Çallı C, Durak HI, Çalışkan SA 'Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencilerinin Radyolojik Beceriler Eğitimi' Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Program değerlendirme Sempozyumu 26-28 Mayıs 2005 İzmir
- Törün, S.E., Durak, H.İ.,'Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde Birinci Sınıflara Yönelik "Etkin Öğrenme" Eğitimi: Hedefler, Yöntem ve İlk Uygulama Sonuçları' III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi UTEK04 12-16 Nisan 2004 Şanlıurfa
- Vatansever, K., Durak, H.İ., Çiçeklioğlu, M., Batı, H., Çalışkan S.A., Kandiloğlu, G., Avanoğlu, A., Sayıner, A., Erdener, A. 'Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ de Öğrenci Geribildirimleri ile Staj Eğitimlerinin Değerlendirilip Geliştirilmesi İşaret Listesi (2001-2003) III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi UTEK04 12-16 Nisan 2004 Şanlıurfa
- Demiral N, Vatansever K, Durak HI 'E.Ü.T.F Mesleksel Beceri Eğitimi Hedefleri Doğrultusunda Öğrenme Ortamı ve Araçları Önerisi' III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi UTEK04 12-16 Nisan 2004 Şanlıurfa
- Durak, H.İ., Törün, S.E., Çalışkan, S.A., Yemişçigil, A., Pöğün, Ş., Erdinç, M., Özacar, T., Akısü, M., Uslu, R.'Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ de Gelişim Sınavlarına Başlandı: Amaç, Yöntem ve İlk Deneyimler' III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi UTEK04 12-16 Nisan 2004 Şanlıurfa
- Batı, A.H., Durak, H.İ., Vatansever, K., Çiçeklioğlu, M., Çalışkan S.A., Kandiloğlu, G., Avanoğlu, A., Sayıner, A., Erdener, A. 'Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Öğrenci Geribildirimleri ilk üç sınıftaki ders kurullarının değerlenddirilmesi: İşaret Listesi (2002-2003) III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi UTEK04 12-16 Nisan 2004 Şanlıurfa
- Durak HI 'Bir Meslek Olarak Sağlık Çalışanları Eğitimciliği: Literatür ve Dünya Deneyimleri Işığında Analitik Bir Yorum' III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi UTEK04 12-16 Nisan 2004 Şanlıurfa
- Şanlı, U. A. , Karabulut, B. , Uslu, R. , Karasu, Z. , Bor, S. , Sezgin, C. , Göker, E. “:Klinik Nedenselleştirme Sınavı ( Core ): Onkoloji-Gastroenteroloji Bilim Dalları Uygulaması”: II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir
- Töz, H., Durak, H.İ., Özkahya, M., Duman, S., Aşçı, G., Akçiçek, F., Başçı, A., Atabay, G., “:Nefroloji Bilim Dalı Klinik Nedenselleştirme Sınavı”: II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir
- F.Saygılı, F., Çetinkalp, Ş., Durak, H.İ., Akçiçek, F., Yılmaz, C., Kabalak, T., Tüzün, M., Atabay, G., “:EÜTF 6.Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Endokrinoloji Klinik Nedenselleştirme Sınavı (CORE) II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir
- Erdem, N. , Kokuludağ, A. , Kırmaz, C. , Çalışkan, S.A. , Durak, H.İ. , Sin, A., Terzioğlu, E. , Sebik, F. “:Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde İntörnlerinde Uygulanan İmmunoloji Klinik Nedenselleştirme Sınavı (CORE) “: II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir
- Bor, S., Durak H.İ., Çalışkan, S.A., Karasu, Z. , Günşar, F., Akarca, U., Yılmaz, C., Çavuşoğlu, H., “:Ege Ünıversitesi Tıp Fakültesi İntörnlük Değerlendirmesinde Klinik Nedenselleştirme Sınavı (CORE): İlk Uygulamanın Değerlendirilmesi Ve Stajın Katkısı”:II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir
- Akçiçek, F., Uslu, R., Durak, H.İ., Çalışkan, S.A., Topal, A., İnal, V., Çağırgan, S., Göker, E., Kokuludağ,“:Eğitimde Liderliğin Önemi: 2000–:2001 Eğitim–:Öğretim Yılı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Yazılı Sınav Ve Soru Bankası Yönergesi”:II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir
- Peker, G.Ö., Baka, M., Koylu, E.O., Dağcı, T., Çertuğ, A., Erşahin, Y., Zileli, M., Hancı, H., Coşkunol, H., Kirazlı, Y., Türk, M., Gezgin, Y., L. Öztürk F., Gökmen, F., C. Saylam, C., Çalışkan, S.A., Durak, H.İ., Çakırcalı, E., Balaban, B., S. Çelikli, S “:Klinik Öncesi Kalabalık Sınıflarda Bütünsel Bakışla Klinik Bağıntılara ve Erken Dikey Entegrasyona Yönelim: Eğrisi ve Doğrusu İle Ege Tıp Fakültesi İkinci Sınıf Sinir Sistemi Ders Kurul....II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir
- Aydın, H.H. , Çelik, H.A. , Çalışkan, S.A. , Alper, G. , Durak, H.İ , Ersöz, B. “:Serbest Öğrenci Araştırma Gruplarının Biyokimya Eğitimindeki Yeri”: II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir
- Akçiçek, F., Batı, A.H., Çakırcalı, E., Çalışkan, S.A., Çertuğ, A., Çiçeklioğlu, M., Durak, H.İ, Erensoy, S., Kandiloğlu, G., Karabilgin, Ö.S., Mir, S., Peker, G.Ö. Saçaklıoğlu, F., Şahin, H., Törün, S.E. ”:E.Ü. Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı”:II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir
- Keser, G., Sin, A., Kokuludağ, A., Akçiçek, F., Durak, H.İ., Çalışkan, S.A., Aksu, K., Inal, V., Kabasakal, “:EÜTF İç Hastalıkları Kliniği Son Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Romatoloji-İmmunoloji Klinik Nedenselleştirme (CORE) Sınavının Değerlendirilmesi”: ”: II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir
- Durak, H.İ., Töz, H., Çalışkan, S.A., Tombuloğlu, M., Çağırgan, S., Akçiçek, F., “:Klinik Becerileri Ölçmek: 2000-2001 Yılında EÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalında 6. Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Klinik Nedenselleştirme Sınavları”: II.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir
- Çalışkan, S.A., Durak, H.İ., Törün, S.E., Karabilgin, Ö.S., Batı, A.H., Ergezen, F., Çertuğ, A., Saçaklıoğlu, F. “:İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Temel Yaşam Desteği Beceri Eğitimi Projesi" II.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir
- Çalışkan, S. A., Durak, H.İ., Törün, S.E. “:Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1999–:2000 Eğitim Öğretim Yılında Uygulanan Çoktan Seçmeli Sınavların Soru Analizleri”: II.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir
- Uslu, R., Durak, H.İ., Çalışkan, S. A., Töbü, M., Koçanoğulları, H., Erdem, N., Günşar, F., Özkahya, M., Özgen, G., Akçiçek F., “:Anabilim Dalı Soru Bankası: 2000-2001 Yılında EÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalında Çoktan Seçmeli Yazılı Sınavların Hazırlanma ve Uygulanmasına Yönelik Çalışmalar”: II.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir
- Durak H.İ., Saçaklıoğlu F.,”:Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’:nde 1997-1999 Yılları Arasında Birinci Sınıf Öğrencilerine Verilen Modüler Beceri Eğitiminin Öğrenci Beğenisi İle Değerlendirilmesi”: II.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 24-28 Nisan 2001, İzmir
- Türk M, Çiçeklioğlu M., Durak H.İ., Saçaklıoğlu F., “:Ege Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencileriyle HIV/AIDS Konusunda Odak Grup Görüşmeleri”: 4. Türkiye AIDS Kongresi, 8-10 Nisan 1999, Kuşadası-Aydın
- Bilgiç A., Altuğlu İ., Budak Z., Çavuşoğlu C., Çiçeklioğlu M., Durak H.İ., Erensoy S., Özacar T., Özkalay N., Özkan F., Pektok E., Saçaklıoğlu F., Saydam C., Sayıner A., Serin H., Türk M, Zeytinoğ“:İzmir AIDS Savaşım derneğinin 1997-1998 Yılı Etkinlikleri”:4. Türkiye AIDS Kongresi, 8-10 Nisan 1999, Kuşadası-Aydın
- Altuğlu İ, Durak H.İ., Çiçeklioğlu M. , Erbaydar S., Özkan F., Saçaklıoğlu F., Sayıner A., Türk M., Zeytinoğlu A., “:Farklı Eğitim Tekniklerinin HIV / AIDS Alanında Kullanılması”: 4. Türkiye AIDS Kongresi, 8-10 Nisan 1999, Kuşadası-Aydın
- Peker, G.Ö., Durak, H. İ., Kalaycı, T., Çelebi, G., Yılmaz, B., Özensoy, S., Uysal, A., Batı, H., Tanyalçın, T., Özacar, T., Saylam, C., Akçiçek, F., “:Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Eğitim-Öğretim Kılavuzu”: 1.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 12-15 Kasım, 1998, Ankara
- Akçiçek, F., Saçaklıoğlu, F., Durak, H. İ., Batı, H., “:Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Birimi”: 1.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 12-15 Kasım, 1998, Ankara
- Coşkun, E., Durusoy, R., Efil, Ş., Karaca, B., Mızrak, S., Durak, H. İ., “:Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin 1997-1998 Eğitim Öğretim Yılında Aldıkları Eğitimden Memnuniyet Düzeyleri”: 1.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 12-15 Kasım, 1998, Ankara
- Saçaklıoğlu, F., Durak, H. İ., “:Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’:nde Birinci Sınıflara Verilen Beceri Eğitimin Değerlendirilmesi”: 1.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 12-15 Kasım, 1998, Ankara
- Durak, H. İ., Saçaklıoğlu, F., “:Tıp Eğitimi ile İlgili Network, Birlik ve Kuruluşlar, Internet Temelli bir Tarama”: 1.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, 12-15 Kasım, 1998, Ankara
- Karababa AO., Saçaklıoğlu F.,Doğan F.,Şahin H., Durak H.İ., Gürsoy Ş., Türk M., Çiçeklioğlu M., Yıldız B., Mandıracıoğlu A., Eser E., “:İçme Suyundaki Farklı Bor Düzeylerinin Erkek Fertilitesi Üzerindeki Etkilerinin değerlendirilmesi”: 8-12 Aralık 1997 Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi –: Ankara
- Karababa, A. O., Durak, H. İ., Yeşilyurt R., Taşkın O., Elmas S., Esen B., Günder A., Mermut C., "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Süreci Başında ve Sonunda Aldıkları Eğitime ve Hekimlik Mesleğine Bakış Açıları”: III. Halk Sağlığı Günleri, 5-7 Mayıs 1993, Kayseri

Kitapları (5 adet)- Saçaklıoğlu F. Editörlüğünde 'Tıp Fakültesi Eğitim Programı Geliştirmede Öncelikli Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi Ege Üniversitesi Basımevi Ekim 2005
- III. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Kongre Kitabı Ege Üniversitesi Basımevi Nisan 2004
- II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Ege Üniversitesi Basımevi, Nisan 2001, İzmir
- Çakırcalı E., editörlüğünde Durak H.İ., Çalışkan A., Törün S.E., Karabilgin S., Batı H., Turgay A.S., Sarı D., Çetin N., “:Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Temel Tıbbi Girişimler Beceri Eğitim Rehberi”: EÜTF Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Yayın No 1, Ege Üniversitesi Basımevi, Eylül 2000, İzmir
- Saçaklıoğlu F., editörlüğünde Batı H., Çiçeklioğlu M., Demirsoy S., Durak H.İ., Emek M., Güzelant A., Gürsoy Ş., Karababa A.O., Kitapçıoğlu G., Lüleci E., Mandıracıoğlu A., Saçaklıoğlu F., Şahin H., “:Ceza ve Tutukevlerinde Sağlık Hizmetlerinin Standartları”: Çeviri, Türk Tabipleri Birliği, 1999, Ankara”: Çeviri, Türk Tabipleri Birliği, 1999, Ankara

Kazanılan Burslar (3 adet)- 1998, Maastricht University "Introducing Problem Based Learning"
- 1997, European Training Consortium in Public Health " Health Promotion"
- 1996, Dünya Sağlık Örgütü "Planning and Management of Primary Health Care"
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Doktora, 2000, “:Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi’:nde Mesleksel Beceri Eğitimi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’:nde 1997-1999 Yılları Arasında Birinci Sınıf Öğrencilerine Verilen Modüler Beceri Eğitiminin Öğrenciler Tarafından Değe...