Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerMUSTAFA BOLCA
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Toprak Bilimi Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: mustafa.bolca@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: E.Ü. Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1990
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1993
- Doktora: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye, 1998
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesit, Türkiye, 2003
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye, 2007

Uzmanlık Alanları- Toprak Bilimi (5011301)