Akademik BilgilerADNAN TÜRKSOY
PROFESÖR
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği Bölümü
Konaklama İşletmeciğili Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: adnanturksoy@yahoo.com
- E-posta: adnan.turksoy@ege.edu.tr
- Telefon: (232) 724 0189 - 724 9520 Faks:724 9529
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Üni., Türkiye, 1990
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üni., Türkiye, 1992
- Doktora: Dokuz Eylül, Türkiye, 1995
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1997
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 2006
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2013

İdari ve Akademik Görevleri (7 adet)- Yüksekokul Müdürlüğü, 2012-
- Ege Üniversitesi Senato Üyeliği, 2012-
- Konaklama İşletmeciliği Bölüm Başkanı, 2010-
- Müdür Yardımcılığı, 2009-2012
- Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-
- Müdür Yardımcılığı, 2001-2003
- Yönetim Kurulu Üyeliği, 1997-2003
Uzmanlık Alanları- Yönetim ve Organizasyon (2150300)
- Turizm İşletmeciliği Eğitimi (2261101)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (25 adet)- Türksoy, Adnan ve Nejat Altıniğne, “Konaklama İşletmelerinde Gıda Güvenliği ve Çeşme İlçesinde Yer Alan Turizm Belgeli Konaklama Tesislerinde Gıda Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, Ege Üniversitesi, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, 2008, s.607-631.
- Türksoy, Adnan, “Konaklama İşletmelerinde Mali Başarısızlığa Yol Açan Etmenler”, Ege Üniversitesi, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, 2007, s.99-115.
- Türksoy, Adnan ve Selcen Seda Türksoy, “Otel İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma: Çeşme İlçesinde Turizm Belgeli Otel İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma Alanlarına İlişkin Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, s.83-104
- Türksoy, Adnan, 'Otel İşletmelerinde Mali Başarısızlığa Yol Açan Faktörler: Ülkemizdeki Halka Açık Otel İşletmelerine İlişkin Bir Değerlendirme', Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl:2, Sayı:4, 2005, s.46-55.
- Türksoy, Adnan, “Otel İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)”, Ege Üniversitesi, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:5, Sayı:1-2, 2005, s.11-17.
- Türksoy, Adnan, “Restoranlarda Sunulan Menülerin Karlılık ve Beğenilirlik Açısından Analizi”, Akademik Gıda, Mayıs-Haziran 2004
- Türksoy, Adnan 'Yiyecek & İçecek İşletmelerinde Atık Yönetimi', Food Sektör Dergisi, Yıl:2, Sayı:1, 2002, s.54.
- Bölükoğlu, İlhan - Türksoy, Adnan (Müşterek), “Menü Analiz Sürecinde Kullanılan Yöntemlerden Menü Mühendisliğindeki Son Gelişmeler: İşgücünü Dikkate Alan Bir Model,” Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:III Sayı:II 2001, s.22-37.
- Türksoy, Adnan, “Turizm ve Otelcilik Sektörünün Geleceği Üzerine Düşünceler', Tosyöv Girişim, Sayı:20, 1999, s.26-28.
- Timur, Alp – Adnan Türksoy (Müşterek), “Ege Bölgesi Turizmi ve Gelişme Stratejileri', Standard, Eylül 1995, s.137-145.
- 1994, Türksoy, Adnan, "Dünya Turizmi Mersin'e:Karlılığınız Konusunda Kararsız Kalmaya Kararlımısınız?" Türsab,(Sayı:126)S.56-58.
- Türksoy, Adnan, "Turizm Sektörünü Yönetenler Olarak Niçin Bilgisayar Kullanmıyor Sunuz? "Turizm Dünyası,(Şubat 1994),S.38-40
- Türksoy, Adnan, "Yiyecek Maliyetlerinin Üretim Öncesi kontrolünde Kullanılan Yöntemlere Genel Bir Bakış:Pre-costing Methods, "Turizm Dünyası (Ocak 1994).S.46-50.
- Türksoy, Adnan, "Otelcilik Endüstirisinde Faaliyet Kaldıracı Yardımıyla İşletme Riski Analizi,"Verimlilik,(Haziran 1993),S.125-38.
- Türksoy, Adnan, "Otellerde Yiyecek İçecek Bölümünün Önemi, "Turizm Dünyası,(Temmuz/Ağustos 1993).
- Türksoy, Adnan, "Turizm İşletme Kredilerinin Etkinliğini Artırmak İçin Yeni Bir Finansman Modeli Önerisi",İktisat,İşletme ve Finans , (Nisan/Mayıs1993) , S.58-61.
- Türksoy, Adnan, "Turizm İşletmelerinde İmaj Nasıl Geliştirilir" Anatolia,(Temmuz 1993),S.28-29.
- Türksoy, Adnan, "Turizm İşletmelerinde Maliyet Standardizasyonu Ne Ölçüde Mümkündür?" Standart,(Haziran1993),S.27-28.
- Türksoy, Adnan, "Turizm Yatırımlarının Finansmanında Alternatif Yeni Çözümler:Venture-capital,Leasing,Factoring,Franchising,"Kalkınma,(Haziran1993)S.30-33.
- Türksoy, Adnan, "Otel İşletme Maliyetlerinin Yönetimsel Bakımdan Değerlendirilmesi",Kalkınma,(Haziran 1992),S.8-12.
- Türksoy, Adnan, "Otel İşletmelerinde Bilgisayar Kullanımı ve Gelişme Projeksiyonları",Bilgisayar,(Haziran 1992),S.102-108,International Tourism Magazine (Nisan 1992)S,8-10,Turizm Dünyası,(Mayıs 1992)S.14-16.
- Türksoy, Adnan, "Toplumsal Değişme ve Turizmin Değişime Etkileri" Türiye İktisat,(Mayıs 1992)S,63-72
- Türksoy, Adnan, "Turizmin Enflasyon Üzerindeki Etkileri:1983-1991 Dönemi Türk Turizmine İlişkin Metodolojik Bir Değerlendirme,"Banka ve Ekonomik Yorumlar,(Kasım/Aralık 1992),S.49-58
- Türksoy, Adnan, "Yiyecek Maliyet Kontrolünde Bilgisayarları Etkin Olarak Nasıl Kullanabiliriz? Turizm Dünyası,(Eylül 1992),S.64-65.
- Türksoy, Adnan, "Ülkemiz Sosyal Turiziminin Geliştirilmesinde Kapasitesi Sorunu",İzmir Ticaret Odası Dergisi,(Mayıs 1992)S,15-16,Turizm Dünyası,(Nisan 1992),S.22-23.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- "An Evaluation of Ecotourism Potential as a Tourism Product in Izmir" New Perspectives and Values in World Tourism & Tourism Management in the Future, Turk-Kazakh International Tourism Conference, 20-26 November 2006, Antalya, s.694-705.
- 'Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Karaburun Yarımadasında Turizmin Planlanması ve Geliştirilmesi' II. Uluslararası Turizm, Çevre ve Kültür Sempozyumu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü – İzmir Goethe Enstitüsü, 10-11 Mayıs 2004, İzmir, s.221-231

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (15 adet)- Yürik, Esin Özkan – Adnan Türksoy, "Turizm Gelirlerinin Artırılması Açısından Bir Alternatif: Yat Turizmi", Çeşme Turizm Sempozyumu, Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, 21-23 Kasım 2007, s.684-691.
- Türksoy, Adnan ve Esin Özkan Yürik, "Konaklama İşletmelerinde Yeni Bir Yönetim Stratejisi Olarak Yiyecek Ve İçecek Hizmetlerinin İşletme Dışı Firmalar Tarafından Yürütülmesi’, Çeşme Turizm Sempozyumu, Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, 21-23 Kasım 2007, s.684-691.
- Yürik, Esin Özkan ve Adnan Türksoy, "Dünya Dünyada ve Avrupa’da Yeni Turizm Eğilimleri ve İzmir", İzmir Turizm Sempozyumu, İzmir Valiliği – İzmir Kültür Turizm İl Müdürlüğü, (18-19 Nisan 2006), 12s.
- Gezgin, İsmail, Rauf Uçucu ve Adnan Türksoy, "Meslek Yüksekokulunda Turizm Eğitim-Öğretimi ve MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi," II. Ulusal Meslek Yüksekokullar Sempozyumu, (15-17 Ekim 2003), İzmir, s.110-112.
- Türksoy, Adnan, "Ülkemiz Otel İşletmelerinde Erken Uyarı Sistemine Olan Gereksinim," II. Turizm Şurası, Turizm Bakanlığı, Ankara, (12-14 Nisan 2002), s.117-119.
- Yürik, Esin Özkan ve Adnan Türksoy, "Turizmin Çeşitlendirilmesi Çerçevesinde Kırsal Turizm ve Kapsamı', I. Ulusal Turizm Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, (17-19 Eylül 1998), Eğridir, s.45-49.
- Türksoy, Adnan, "Turizm Sektöründe Bilgisayar Kullanımının Bugünkü Durumu ve Geleceğe Dönük Beklentiler', VI. Ulusal Turizm Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, (18-20 Kasım 1995), Aydın, 7s.
- Türksoy, Adnan, "Bilgisayar Grafiklemesi Yardımıyla Bölgesel Turizm Planlama Modelleri ve Doğu Karadeniz Turizmine Uygulanabilirliği,"4.Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi,Karadeniz Tek.Üni-Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, 16-17 Haziran 1994, Trabzon, 12s.
- Türksoy, Adnan, "Avrupa Turizminde Mega Trendler ve Ülkemize Yansıması Beklenen Boyutları (1994-2000)" IV.Ulusal Turizm Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, (26-28 Ekim 1993), Kuşadası, 12S.
- Türksoy, Adnan, "İşletmelerde Simülasyon Yöntemi Yardımıyla Fiyatlama Kararlarının Optimizasyonu" I.Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Dokuz Eylül ÜniVersitesi (11-12 Kaım 1993), İzmir, 20S.
- 1993, Türksoy, Adnan, "Turizm Eğitimine Dinamizm Kazandırma Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi,"Turizm Eğitimi Workshop, Turizm Bakanlığı,Turizm Eğitimi ve Genel Müdürlüğü (9-11 Aralık 1992),S.431-33.
- Türksoy, Adnan, "Yönetim Bilişim Sistemlerinde Esneklik Sorunu:Turizm Sektörü Örneği,"Araştırma Sempozyumu,Devlet İstatistik Enstitüsü. Türk Matematik Derneği (22-24 Kasım 1993).Ankara,7S.
- Türksoy, Adnan, (Seminer)"Ülkemizde Mesleki Turizm Eğitimi Mozaiği ve E.Ü.Çeşme Meslek Yüksek Okulunun Bu Mozaikteki Yeri,"Selma Yiğitalp Lisesi Meslek Yüksekokulu Programlarının Tanıtımı Semineri,(Mart1993),İzmir,7S.
- Türksoy, Adnan, "Ülkemiz Otelcilik Endüstrisine İşletme Sermayesi Kaynağı Olarak T.Kalkınma Bankası A.Ş.Kredileri,"III.Ulusal Turizm Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kuşadası Belediyesi (25-27 Kasım1992),Kuşadası,8.S.
- Türksoy, Adnan - Esin Özkan, "Sosyal Turizmi ve Gençlik Turizmi Kavramları,"1.Gençlik Turizmi Workspor'u,(14-16 Mayıs 1992),Turizm Bakanlığı,Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü,Ankara,S.139-46.

Kitapları (8 adet)- Timur, Alp, Fisun Baykal, Gözde Emekli, Adnan Türksoy, Esin Özkan Yürik, Nilgün Avcı, v.d., "İzmir İli Ekoturizm Güzergahları", Ege Turizm Derneği, İzmir, 2009, 300s.
- Türksoy, Adnan ve Esin Özkan Yürik, "Özel İlgi Turizmi", Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, (Editörler: Necdet Hacıoğlu ve Cevdet Avcıkurt), Ankara: Nobel Yayın, 2008, s.255-273.
- Türksoy, Adnan, "Konaklama İşletmelerinde Mali Başarısızlık ve Tahmini," Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, (Editörler: Fevzi Okumuş ve Umut Avcı), Ankara: Detay Yayıncılık, 2008, s.292-312.
- Türksoy, Adnan, Konaklama Yönetim Muhasebesi: Maliyet Analizleri, Ankara: Turhan Kitabevi, 2007, 369 s.
- Türksoy, Adnan, Yiyecek & İçecek İşletmeleri Yönetimi, (3. Bası), Ankara: Turhan Kitabevi, 2007, 376 s.
- Yürik, Esin Özkan ve Adnan Türksoy, 'Hava Yolu Ulaşımı ve Biletleme (Ticketing)', Ankara: Turhan Kitabevi, 2002, 197s.
- Türksoy, Adnan, 'Ağırlama Endüstrisinde Bilgisayar Sistemleri', Ankara, 1997, 218s.
- Timur, Alp - Orhan İçöz - Hüseyin Avni Egeli – Adnan Türksoy, Zeynep Arslan - Osman E. Çolakoğlu, 'Ege Bölgesi Turizminin Sektörel Analizi ve Gelişme Stratejileri', Ege Sanayici ve İşadamları Derneği, Ege Bölgesi Sektörel Gelişme Stratejileri (SEGES) Projesi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar –7, İzmir, 1994, 207s.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- 2009, Araştırma Projesi, Yürik, Esin Özkan, Türksoy Adnan, Avcı Nilgün ve S. Seda Türksoy, 'Çeşme İlçesi Turizm Kaynaklarının Verimli Kullanımında Benchmarking Tekniğinin Uygulanması: Çeşme – Sakız Adası Karşılaştırması', Ege Üniversitesi, Bilim Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi
- 2009, Araştırma Projesi, Türksoy, Adnan, Avcı, Nilgün ve Aydoğan Aydoğdu, 'Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Sınıflarının Modernizasyonu, Ege Üniversitesi, Bilim Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi
- 2009, Araştırma Projesi, Türksoy, Adnan., Nejat Altıniğne, Esin Özkan, İsmail Gezgin, 'Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Bilgisayar Laboratuarı ve Alt Yapısının Modernizasyonu', Ege Üniversitesi, Araştırma Fon Saymanlığı, Bilimsel Araştırma Altyapı Projesi
- Araştırma Projesi, Türksoy, Adnan ve Selcen Seda Türksoy, 'Konaklama Sektöründe Yeni Bir Yönetim Stratejisi Olarak Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) Olanakları: Çeşme Yarımadası Örneğinde', Ege Üniversitesi, Bilim Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi 2006, 66s.
- Araştırma Projesi, Türksoy, Adnan, Nejat Altıniğne, Zeren Sözeri ve Taner Baysal, 'Toplu Beslenme Yapılan Çeşme Konaklama Sektöründe HACCP Yönetimi ve Denetiminin İrdelenmesi', Ege Üniversitesi, Bilim Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi, 2006, 56s.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Türk İstatistik Derneği