Akademik BilgilerCENGİZ COŞKUN
SANATÇI SÖZLEŞMELİ
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
Çalgı Yapımı Bölümü
Mızraplı Çalgı Yapımı Anasanat Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: cengiz.coskun@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 3884000/3084
Eğitim Bilgileri- Yüksek Lisans: E.Ü. Sosyal Bilimler Enst. Temel Bilimler A.B.D., Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi Konservatuvarı, Türkiye, 1995

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- MIZRAPLI ÇALGILAR ANASANAT DALI BAŞKANLIĞI, 2002-2008
Uzmanlık Alanları- Müzik (3040000)