Akademik BilgilerDr. SERAP AKDENİZ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
Temel Bilimler Bölümü
Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı
İletişim Bilgileri
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı- Temel Bilimler Bölümü., Türkiye , 1992
- Yüksek Lisans: E.Ü.Sosyal Bil.Enst., Türkiye, 1994
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü, Türkiye , 2011

Mesleki Faaliyetleri (1 adet)-  TRT İzmir Şubesi İstisna Akidli Ses Sanatçısı. , 1993-1997
Uzmanlık Alanları- Müzikoloji (3040600)
Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- “Toygun Dikmen’le Müzik Yaşamı Üzerine Görüşme”, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, Sayfa; 99-106, Sayı:1-2011, 16 Ocak 2012.
- “Toygun Dikmen’le Müzik Yaşamı Üzerine Görüşme”, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, Sayfa; 99-106, Sayı:1-2011, 16 Ocak 2012.
- “Toygun Dikmen’le Müzik Yaşamı Üzerine Görüşme”, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, Sayfa; 99-106, Sayı:1-2011, 16 Ocak 2012.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2012, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 10-Dtmk-002,, İzmir Tahtacılarının Müziklerinin İncelenmesi”. Çanakkale Kaz Dağlarından başlayıp, Adana’ya kadar olan hat üzerinde, diğer bir deyişle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan Tahtacılar, atalarının yaptığı işle anılan, geçmişte göçebe bir yaşam sürmüş olmakla birlikte, günümüzde yerleşik yaşama geçmiş Alevi topluluklarıdır. Tahtacılar ‘Tahtacı’ kültürel kimliğini atalarının üretim etkinliklerinden dolayı kabul etmekle birlikte, günümüzde farklı iş alanlarında ve sosyal çevrelerde varlıklarını sürdürmektedirler. Tahtacılar gerek inanç ve kültürleri, gerekse müzik ve semahları ile Anadolu Alevilerinden farklı uygulamalara sahiptirler. Bu farlılıkları ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen projede İzmir ve civarında yaşayan Tahtacıların müzikleri incelenerek analiz edilmiş, Tahtacı kültürel kimliğinde müziğin önemi tanımlanmaya çalışılmıştır. Proje kapsamında İzmir Bademler, Doğançay, Uzundere, Naldöken, Kemalpaşa Yukarı Kızılca ve Narlıdere’de alan çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Tahtacı kültürel kimliğinin en önemli ifade aracı olan Tahtacı semahları ve nefesleri kaydedilerek notaya alınmış ve müzikal analize tabii tutulmuştur. “İzmir Tahtacılarının Müziklerinin İncelenmesi” adı altında gerçekleştirilen bu proje ile Tahtacı kültürel kimliğinin, müziğinin sürekliliği ve yeni nesle aktarılmasına katkı sağlaması hedeflenmiştir. Ayrıca alan çalışmaları sonucunda elde edilen ses, video görüntüsü ve fotoğrafların, notaya alınan semah ve nefeslerin kurumumuz arşivine aktarılması ile eğitimimize katkı sağlaması da projenin diğer bir amacıdır. Çanakkale Kaz Dağlarından başlayıp, Adana’ya kadar olan hat üzerinde, diğer bir deyişle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan Tahtacılar, atalarının yaptığı işle anılan, geçmişte göçebe bir yaşam sürmüş olmakla birlikte, günümüzde yerleşik yaşama geçmiş Alevi topluluklarıdır. Tahtacılar ‘Tahtacı’ kültürel kimliğini atalarının üretim etkinliklerinden dolayı kabul etmekle birlikte, günümüzde farklı iş alanlarında ve sosyal çevrelerde varlıklarını sürdürmektedirler. Tahtacılar gerek inanç ve kültürleri, gerekse müzik ve semahları ile Anadolu Alevilerinden farklı uygulamalara sahiptirler. Bu farlılıkları ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen projede İzmir ve civarında yaşayan Tahtacıların müzikleri incelenerek analiz edilmiş, Tahtacı kültürel kimliğinde müziğin önemi tanımlanmaya çalışılmıştır. Proje kapsamında İzmir Bademler, Doğançay, Uzundere, Naldöken, Kemalpaşa Yukarı Kızılca ve Narlıdere’de alan çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Tahtacı kültürel kimliğinin en önemli ifade aracı olan Tahtacı semahları ve nefesleri kaydedilerek notaya alınmış ve müzikal analize tabii tutulmuştur. “İzmir Tahtacılarının Müziklerinin İncelenmesi” adı altında gerçekleştirilen bu proje ile Tahtacı kültürel kimliğinin, müziğinin sürekliliği ve yeni nesle aktarılmasına katkı sağlaması hedeflenmiştir. Ayrıca alan çalışmaları sonucunda elde edilen ses, video görüntüsü ve fotoğrafların, notaya alınan semah ve nefeslerin kurumumuz arşivine aktarılması ile eğitimimize katkı sağlaması da projenin diğer bir amacıdır.