Akademik BilgilerŞAFAK ERMERTCAN
PROFESÖR
Eczacılık Fakültesi
Temel Eczacılık Bölümü
Farmasötik Mikrobiyoloji AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: safak.ermertcan@ege.edu.tr
- Telefon: 311 1356
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye , 1993
- Yüksek Lisans: Ege üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye , 1993
- Doktora: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D., Türkiye , 1998
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji A.D., Türkiye , 1999
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji A.D., Türkiye , 2004
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji A.D., Türkiye , 2010

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Profesör, 2010-
- Doçent, 2004-2010
- Yrd.Doç.Dr., 1999-2004
Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- 1.Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, 1999
Uzmanlık Alanları- Mikrobiyoloji (1010500)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (16 adet)- 2011, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Eraç B, Taşlı H. An investigation of the antimicrobial impact of drug combinations against Mycobacterium tuberculosis strains. Turkish Journal of Medical Sciences; 41: 719-724
- 2010, Ermertcan Ş, Hoşgör-Limoncu M, Taşlı H, Çilli F, Coşar G. In vitro activity of linezolid in combination with vancomycin, teicoplanin, fusidic acid, and ciprofloxacin against gram-positive pathogens. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi; 30: 59-64
- 2009, Gülden E, Ermertcan Ş. Staphylococcus aureus ve Enterococcus faecium klinik izolatları üzerine kinupristin/dalfopristin ile vankomisin ve gatifloksasin kombinasyonlarının in vitro aktiviteleri. Mikrobiyoloji Bülteni; 43: 53-60
- 2009, Eraç B, Taşlı H, Ermertcan Ş, Çilli F, Hoşgör-Limoncu M. Dirençli gram-pozitif bakterilerde linezolid/ertapenem kombinasyonunun in-vitro aktivitesi. Mikrobiyoloji Bülteni; 43: 45-51
- 2009, Ermertcan Ş, Hoşgör-Limoncu M, Eraç B, Taşlı H, Çavuşoğlu C, Bozkurt H. In-vitro activity of linezolid against Mycobacterium tuberculosis strains isolated from Western Turkey. Japanese Journal of Infectious Diseases; 62: 384-385
- 2008, Ermertcan Ş, Hoşgör-Limoncu M, Taşlı H. Kan kültürlerinden izole edilen Klebsiella pneumoniae suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz varlığının araştırılması ve tiplendirilmesi. Mikrobiyoloji Bülteni; 42: 9-15
- 2008, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Taşlı H, Yurtman AN. Activity of amikacin, ertapenem, ciprofloxacin, and levofloxacin alone and in combination against resistant nosocomial pathogens by time-kill. West Indian Medical Journal; 57: 106-111
- 2007, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Taşlı H, Aydemir Ş. The post-antibiotic effects of linezolid against Gram-positive pathogens. Saudi Medical Journal; 28: 551-554
- Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Taşlı H, Kurutepe S. Metisiline dirençli stafilokok izolatlarında glikopeptid direncinin araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni 2007; 41: 511-516
- 2007, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Çavuşoğlu C, Eraç B. Determination of extended spectrum beta-lactamase frequency of Klebsiella pneumoniae strains isolated from urinary tract infections and typing with isoelectric focusing method. Turkish Journal of Pharmaceutical Science; 4: 151-157
- 2005, Buke C, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Çiçeklioğlu M, Tuncel M, Köse T, Esen Ş. Irrational use of antibiotics among university students. Journal of Infection; 51: 135-139
- 2003, Büke AÇ, Ermerrtcan Ş, Hoşgör-Limoncu M, Çiçeklioğlu M, Eren Ş. Rational Antibotic Use and Academic Staff. Int J Antimicrob Agents 21: 63-66
- 2003, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Çetin ÇB, Coşar G, Dinç G. Emergence of Phenotypic Resistance to Ciprofloxacin and Levofloxacin in Methicillin-Resistant and Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus Strains. Int J Antimicrob Agents 21: 420-424
- 2003, Limoncu MH, Ermertcan Ş, Coşar G, Tünger Ö. In vitro effectiveness of quinupristin/dalfopristin against Staphylococcus aureus strains. Int J Antimicrob Agent. 21: 493-494
- 2001, Ermertcan Ş, Hoşgör M, Tünger Ö, Coşar G. Investigation of Synergism of Meropenem and Ciprofloxacin Against Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter Strains Isolated from Intensive Care Unit Infections. Scand J Infect Dis 33: 818-821
- 1999, Badak FZ, Göksel S, Sertöz R, Nafile B, Ermertcan Ş, Çavuşoğlu C, Bilgiç A. Use of nucleic acid probes for identification of Mycobacterium tuberculosis directly from MB/BacT bottles. J Clin Microbiol 37:1602-1605

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (22 adet)- 2008, Ermertcan Ş, Hoşgör-Limoncu M, Taşlı H, Eraç B, Gazi H. Gram-negatif bakterilerde plazmit aracılı yüksek düzey aminoglikozit direncinin araştırılması. İnfeksiyon Dergisi; 22: 203-207
- 2006, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Çavuşoğlu C, Eraç B. Hastane infeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter kökenlerinde metallo-beta-laktamaz varlığının araştırılması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi; 36: 79-82
- 2005, Yılmaz FF, Ermertcan Ş. İdrar yolu infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli kökenlerinde florokinolon direncinin araştırılması. İnfeksiyon Dergisi; 19: 429-433
- 2004, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Coşar G. Investigation of The Bactericidal Effects of Vancomycin and Quinupristin/Dalfopristin on Staphylococcus aureus Isolates. Turk J Med Sci 34: 115-119
- 2003, Ermertcan Ş, Hoşgör-Limoncu M, Coşar G. Staphylococcus aureus Kökenlerinde Florokinolonlarla Karşılaşma Sonrasında Yüksek Düzey Oksasilin Direncinin Araştırılması. İnfeks Derg 17: 437-441
- 2003, İlk Parenteral Streptogramin: Kinopristin/Dalfopristin. İnfeks Derg 17: 437-441
- 2001, Çavuşoğlu C, Ermertcan Ş. Biyolojik Silahlar. İnfeks Derg 15: 119-122
- 2001, Hoşgör M, Ayhan S, İlgenli T, Alpöz AR, Hilmioğlu S, Ermertcan Ş. Sıçan Dişetinde Deneysel Olarak Oluşturulan Kronik Yangısal reaksiyondaki Hücreler Üzerine Fusidik Asitin Etkisi. İnfeks Derg 15: 57-60 . İnfeks Derg 14: 229-233
- Hoşgör M, Büke AÇ, Ermertcan Ş, Aydemir Ş, Coşar G. Klebsiella pneumoniae kökenleri üzerinde checkerboard yöntemiyle siprofloksasin ve meropenemin etkileşiminin araştırılması. İnfeks Derg 14 (1): 91-93,2000
- Hoşgör M, Ermertcan Ş, Eraç B, Coşar G. Çeşitli klinik örneklerden soyutlanan Staphylococcus aureus kökenlerinin fusidik aside in vitro duyarlılığı. İnfeks Derg 14(1): 99-101,2000
- Hoşgör M, Ermertcan Ş, Eraç B, Coşar G. Siprofloksasin ve fusidik asit arasındaki antibakteriyel antagonizma. İnfeks Derg 14(1): 103-107,2000
- Hoşgör M, Ermertcan Ş, Coşar G, Tünger Ö, Hazar S, Aydın N, Mutlu G, Tümbay E. Değişik illerden idrar yolu infeksiyonu etkeni olarak izole edilen Escherichia coli kökenlerinin kolisin tiplendirmesi. İnfeks Derg 14(2): 219-224,2000
- Hoşgör M, Coşar G, Ermertcan Ş, Yavaşal Çarıkçı A. Üropatojen Escherichia coli kökenlerinin bazı virulans özellikleri. İnfeks Derg 14(2): 225-228,2000
- 2000, Hoşgör M, Hilmioğlu S, Alpöz AR, Yalçın A, Ayhan S, İlgenli T, Şen BH, Ermertcan Ş, Önçağ RÖ. Sodyum Fusidatın Sıçan Karaciğerine Etkisi. İnfeks Derg 14: 229-233
- 2000, Tezel H, Hoşgör M, Ermertcan Ş, Özata F. Diş Tedavisinde Kullanılan Aerotor ve Mikromotor Anguldruvaları Üzerine Dezenfektanların Etkisinin Araştırılması. İnfeks Derg 14: 249-251
- Sayıner Arzu A, Altuğlu İmre, Durak İbrahim, Aydemir Şöhret, Zeytinoğlu Ayşın, Saydam Candan, Ermertcan Şafak, Savran Yağmur, Bilgiç Altınay. Muğla ili merkez ve Marmaris, Bodrum, Fethiye ilçelerinde seçilmiş gruplarda HBsAg prevalansı ve bulaşma yollarına ilişkin değerlendirme. İnfeks Derg 13(2):285-288,1999
- Yapar Nur, Hoşgör Mine, Çavuşoğlu Cengiz, Ayanoğlu Ömer, Ermertcan Şafak, Özinel Mehmet Ali. Uzun süreli damar içi kateter kullanımında infeksiyon ve kolonizasyon araştırılması. İnfeks Derg 12(3):333-336,1998
- Ermertcan Şafak, İnci Ramazan, Hilmioğlu Süleyha, Tümbay Emel. Candida kökenlerinin flukonazole in vitro duyarlılıklarının saptanmasında makrodilüsyon ve kolorimetrik mikrodilüsyon yöntemlerinin karşılaştırılması. İnfeks Derg 12(4):525-529,1998
- Ermertcan Şafak, İnci Ramazan, Hilmioğlu Süleyha, Tümbay Emel. Kan kültürlerinden soyutlanan Candida kökenlerinin flukonazole in vitro duyarlılığı. İnfeks Derg 12(4):531-533,1998
- Hoşgör Mine, Coşar Güner, Özbakkaloğlu Beril, Ermertcan Şafak, Yavaşal Aylin, Taşlı Hüseyin. Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının saptanmasında Dio-Sensitest ve disk difüzyon yöntemlerinin karşılaştırılması. İnfeks Derg 12(4):477-479, 1998
- Hoşgör Mine, Coşar Güner, Ermertcan Şafak, Özbakkaloğlu Beril, Yavaşal Aylin, Taşlı Hüseyin. İdrar yolu infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarının kolisin tiplendirmesi. İnfeks Derg 12(4):485-487,1998
- Özkan Feriha, Tünger Alper, Ulusoy Sercan, Ermertcan Şafak, Burhanoğlu Dilek, Özinel Mehmet Ali, Tokbaş Ayhan. Teikoplanin ve vankomisinin koagülaz olumsuz stafilokoklara karşı in vitro etkinliklerinin karşılaştırılması. İnfeks Derg 9(4):399-401,1995

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- 2011, Esra Belliler, Ayşe Nur Yurtman, Şafak Ermertcan. Investigation of fluoroquinolone resistance and efflux pump mechanism in Streptococcus pneumoniae isolates. Multi-Drug Efflux Systems, 12-17 Haziran, Les Diablerets, İsviçre, No:46
- 2008, Ermertcan Ş, Hoşgör-Limoncu M, Eraç B, Taşlı H, Çavuşoğlu C, Bozkurt H. In-vitro activity of linezolid against Mycobacterium tuberculosis strains. XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, 05-09 Ağustos, İstanbul, Özet Kitabı, Poster Bildiri No: BP-203
- 2003, Büke Ç, Hoşgör Limoncu M, Ermertcan Ş, Çiçeklioğlu M, Tunçel M, Köse T, Eren Ş. The Knowledge, Attitude and Behavior About Antibiotic Usage. 3rd Balkan Conference of Microbiology, İstanbul, P-70, 322
- 2003, Hoşgör Limoncu M, Ermertcan Ş, Coşar G. Investigation of Bactericidal Effect of Vancomycin and Quinupristin/Dalfopristin on Staphylococcus aureus Strains. 3rd Balkan Conference of Microbiology, İstanbul, P-306, 488
- 2003, Yılmaz FF, Ermertcan Ş. Fluoroquinolone Resistance in Escherichia coli Strains Isolated from Urinary Tract Infections. 3rd Balkan Conference of Microbiology, İstanbul, P-316, 494
- 2003, Hoşgör Limoncu M, Ermertcan Ş, Çavuşoğlu C, Eraç B. Investigation of Metallo-Beta-Lactamase Presence in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter Strains Isolated from Hospital Infections (Preliminary Study). 3rd Balkan Conference of Microbiology, İstanbul P-380, 540
- 2003, Hoşgör Limoncu M, Ermertcan Ş, Çavuşoğlu C, Eraç B. Determination of Extended Spectrum Beta-Lactamase Frequency of Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Urinary Tract Infections and Typing with Isoelectric Focusing Method. 3rd Balkan Conference of Microbiology, İstanbul, P-398, 556
- Ermertcan Ş, Hoşgör M, Tünger Ö, Coşar G. Investigation of Synergism of Meropenem and Ciprofloxacin Against Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter Strains Isolated from Intensive Care Unit Infections. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1-4 April 2001, İstanbul, Turkey.Poster bildiri.
- Hoşgör Mine, Ermertcan Şafak, Eraç Bayrı, Coşar Güner. İn vitro fusidic acid susceptibility of Staphylococcus aureus strains isolated from various clinical specimens. European Society of Chemotherapy, İnfectious Diseases 6th Scientific Meeting, Turkish Society of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases, Program and Abstract Book,20-22 May 1999, İstanbul,Turkey, No:79/C2
- Hoşgör Mine, Hilmioğlu Süleyha, Alpöz Ali Rıza, Yalçın Ayfer, Ayhan Semin, İlgenli Tunç, Şen Bilge Hakan, Ermertcan Şafak, Önçağ Özant. The investigation of the effect of sodium fusidate by biochemical methods and light and electron microscopy of the rat liver. The 4th Congress of Toxicology in Developing Coutries, Abstract,6-10 November 1999, Antalya,Turkey, S:126, No:P-035
- Ermertcan Şafak, Badak Fatma Zühre, Güzelant Asuman, Çavuşoğlu Cengiz, Erbaycu Oya, Göksel Servet, Tünger Alper, Bilgiç Altınay. Evaluation of the Gen-Probe amplified Mycobacterium tuberculosis Direct Test for direct detection of Mycobacterium tuberculosis from respiratory and nonrespiratory specimens. 98th General Meeting of the American Society of Microbiology, 17-21 May 1998, Atlanta,USA, No:U-63
- Badak Fatma Zühre, Çavuşoğlu Cengiz, Güzelant Asuman, Ermertcan Şafak, Tünger Alper. Comparison of the MB/BacT mycobacteria detection system with Loweinstein-Jensen in clinical specimens. tuberculosis from respiratory and nonrespiratory specimens. 98th General Meeting of the American Society of Microbiology, 17-21 May 1998, Atlanta,USA, No:U-63

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (18 adet)- 2008, Yurtman AN, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Eraç B. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamazların saptanmasında fenotipik yöntemlerin karşılaştırılması. XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 21-25 Ekim, Bodrum, Poster Bildiri No: P-018
- 2008, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Eraç B, Taşlı H. Mycobacterium tuberculosis kökenleri üzerine antimikrobiyal ilaçların sinerjistik aktivitesinin araştırılması. XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 21-25 Ekim, Bodrum, Poster Bildiri No: P-212
- 2006, Ermertcan Ş, Hoşgör-Limoncu M, Taşlı H, Çilli F, Coşar G. Gram pozitif patojenler üzerine linezolidin vankomisin, teikoplanin, fusidik asit ve siprofloksasin ile kombinasyonlarının in vitro etkinliği. 7. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Klinik-Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler, 13-15 Nisan, İstanbul, Program ve Özet Kitabı, Poster Bildiri No: P-53.
- 2006, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Taşlı H, Aydemir Ş. Gram-pozitif patojenler üzerine linezolidin post-antibiyotik etkisi. 7. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Klinik-Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler, 13-15 Nisan, İstanbul, Program ve Özet Kitabı, Poster Bildiri No: P-55
- 2006, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Taşlı H, Yurtman AN. Dirençli nozokomiyal patojenler üzerine çeşitli antibiyotik kombinasyonlarının in vitro etkinliği. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 12-16- Eylül, Belek-Antalya, Kongre Kitabı, Poster Bildiri No: P- 49
- 2006, Gülden E, Ermertcan Ş. Staphylococcus aureus ve Enterococcus faecium kökenleri üzerine kinupristin/dalfopristinin vankomisin ve gatifloksasin ile ikili kombinasyonlarının in vitro aktiviteleri. 8. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Klinik-Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler, 02-04 Nisan, İstanbul, Program ve Özet Kitabı, Poster Bildiri No: P-8
- 2004, Ermertcan Ş, Hoşgör-Limoncu M, Taşlı H. Kan kültürlerinden izole edilen Klebsiella pneumoniae kökenlerinde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz varlığının araştırılması ve tiplendirilmesi. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 19-23- Eylül, Kuşadası-Aydın, Kongre Kitabı, Poster Bildiri No: P- 240
- 2002, Hoşgör Limoncu M, Ermertcan Ş, Çetin ÇB, Coşar G, Dinç G. Metisilin Duyarlı ve Dirençli Staphylococcus aureus Kökenlerinde Siprofloksasin ve Levofloksasine Karşı Fenotipik Direnç Gelişimi. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, P12-09, 332
- 2002, Hoşgör Limoncu M, Ermertcan Ş, Coşar G, Tünger Ö. Staphylococcus aureus Kökenlerine Karşı Quinupristin/Dalfopristinin İn Vitro Etkinliği. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, P12-10, 332
- 2002, Büke AÇ, Ermertcan Ş, Hoşgör Limoncu M, Çiçeklioğlu M, Eren Ş. Yüksek Öğrenim Düzeyindeki Bir Grupta Antibiyotik Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışın Değerlendirilmesi. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, P12-47, 342
- Sertöz Yazan Rüçhan, Göksel Servet, Afşar İlhan, Ermertcan Şafak, Badak Zühre, Bilgiç Altınay. MGIT yöntemi ile Mycobacterium tuberculosis kökenlerinin birinci seçenek ilaçlara duyarlılığının saptanması. XXVIII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 4-9 Ekim 1998, Antalya, Özet Kitabı, No:02-41
- Göksel Servet, Sertöz Yazan Rüçhan, Badak Zühre, Ermertcan Şafak, Bilgiç Altınay. E test yöntemi ile Mycobacterium tuberculosis kökenlerinin birinci kuşak antitüberkülo ilaçlara duyarlılığının saptanması. XXVIII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 4-9 Ekim 1998, Antalya, Özet Kitabı, No:02-42
- Hoşgör Mine, Coşar Güner, Özbakkaloğlu Beril, Ermertcan Şafak, Yavaşal Aylin, Taşlı Hüseyin/Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının saptanmasında Dio-Sensitest ve disk difüzyon yöntemlerinin karşılaştırılması/XXVIII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi/Özet Kitabı'nda/Antalya/Bildiri No:12-194/4-9 Ekim,1998
- Hoşgör Mine, Coşar Güner, Ermertcan Şafak, Özbakkaloğlu Beril, Yavaşal Aylin, Taşlı Hüseyin/İdrar yolu infeksiyonlarından soyutlanan Escherichia coli suşlarının kolisin tiplendirmesi/XXVIII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi/Özet Kitabı'nda/Antalya/Bildiri No:18-331/4-9 Ekim,1998
- Ermertcan Şafak, İnci Ramazan, Tümbay Emel. Kan kültürlerinden soyutlanan Candida kökenlerinin flukonazole in vitro duyarlılığı. XXVIII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 4-9 Ekim 1998, Antalya, Özet Kitabı, No:12-242
- Ermertcan Şafak, İnci Ramazan, Tümbay Emel. Candida kökenlerinin flukonazole in vitro duyarlılıklarının saptanmasında makrodilüsyon ve kolorimetrik mikrodilüsyon yöntemlerinin karşılaştırılması. XXVIII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 4-9 Ekim 1998, Antalya, Özet Kitabı, No:12-244
- Sayıner Arzu A, Altuğlu İmre, Durak İbrahim, Aydemir Şöhret, Zeytinoğlu Ayşın, Saydam Candan, Ermertcan Şafak, savran Yağmur, Bilgiç Altınay. Muğla ili merkez ve Marmaris, Bodrum, Fethiye ilçelerinde seçilmiş gruplarda HBsAg prevalansı ve bulaşma yollarına ilişkin değerlendirme. IV.Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 4-6 Kasım 1998, Ankara, Program ve Özet Kitabı, No:P-45
- Özkan Feriha, Tünger Alper, Ulusoy Sercan, Ermertcan Şafak, Burhanoğlu Dilek, Özinel Mehmet Ali, Tokbaş Ayhan. Teikoplanin ve vankomisinin koagülaz olumsuz stafilokoklara karşı in vitro etkinliklerinin karşılaştırılması. II.Simpozyum Antimikrobik Kemoterapi Günleri: Klinik-Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler, 2-4 Mayıs 1995, Antalya, Program ve Özet Kitabı, No:10

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (5 adet)- AIDS Savaşım Derneği
- Ankara Mikrobiyoloji Derneği
- KLİMİK Derneği
- Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
- Viral Hepatitle Savaşım Derneği