Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerCESUR MEHENKTAŞ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
İletişim Bilgileri- E-posta: mehenktas@hotmail.com
- E-posta: cesur.mehenktas@ege.edu.tr
- Telefon: 0.232.5128616/125, İş Telefonu
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Türkiye, 1993
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1999
- Doktora: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 2006
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, Türkiye, 2006

Uzmanlık Alanları- Gıda Mühendisliği (6140000)
- Gıda Teknolojisi (6140200)
- Süt İşleme Mühendisliği (6140202)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- 2007, Mehenktaş, C., Metin, M., Yağı Azaltılmış Beyaz Peynir Üretiminde Egzopolisakkarit Üreten Starter Kültür Kullanımının Peynir Özelliklerine Etkileri: II. Dokusal ve Duyusal Özelliklere Etkileri, Hasad-Gıda, Sayı: 260, 16-25.
- 2007, Kaya, A., İşçi, Ö., Mehenktaş, C., Altı Sigma Metodolojisi’nde İnsan Faktörü, Hasad-Gıda, Eylül-Ekim, Yıl: 23, Sayı: 268, 44-47.
- 2006, Mehenktaş, C., Metin, M., Yağı Azaltılmış Beyaz Peynir Üretiminde Egzopolisakkarit Üreten Starter Kültür Kullanımının Peynir Özelliklerine Etkileri: I. Kimyasal Özelliklere ve Randımana Etkileri, Hasad-Gıda, Sayı: 258, 20-27.
- 2005, Bayaz, M., Mehenktaş, C., Lipid Bazlı Biyoaktif Bileşikler, Gıda, 30(1): 31-36.
- 2004, Mehenktaş, C., Bayaz, M., Fonksiyonel Gıdalar: Önemi ve Üretiminde Kullanılan Teknikler, Gıda, 29(5): 367-371.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 0, Yüksek Lisans Tezi (1999) - Beyaz Peynirin Olgunlaşması Sırasında Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Tiramin Oluşumuna Etkisi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Doktora Tezi (2006) - Egzopolisakkarit (EPS) Üreten Starter Kültürlerin Yağı Azaltılmış Beyaz Peynirin Bazı Özelliklerine Etkisi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- 2004, Mehenktaş, C., Bayaz, M., The Use of Milk-Derived Components in Formulation of Functional Foods, International Dairy Symposium, Recent Developments in Dairy Science and Technology, Isparta, Turkey.
- 2004, Bayaz, M., Mehenktaş, C., Conjugated Linoleic Acid: A Natural Bioactive Component of Milkfat, International Dairy Symposium, Recent Developments in Dairy Science and Technology, Isparta, Turkey.
- 2003, Bayaz, M., Mehenktaş, C., Anticancer Properties of Olive Oil, The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP), Izmir, Turkey, 35.
- 2003, Bayaz, M., Mehenktaş, C., The Role of Conjugated Linoleic Acid in Cancer Prevention, The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP), Izmir, Turkey, 44.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- 2006, Yaman, Ü. R., Mehenktaş, C., Soya İzoflavonları ve Sağlığımız, Türkiye 9. Gıda Kongresi 24-26 Mayıs, Bolu.
- 2003, Mehenktaş, C., Metin, M., Yağ İçeriği Azaltılmış Peynir Üretim Yöntemleri, Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, İzmir, 207-212.
- 2003, Mehenktaş, C., Bayaz, M., Metin, M., Süt ve Süt Ürünlerinde Yüksek Basınç Uygulaması, II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir.
- 2003, Mehenktaş, C., Bayaz, M., İmitasyon Peynirler, II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir.
- 2003, Bayaz, M., Mehenktaş, C., Akdeniz Diyeti ve Sağlık, II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir.
- 2003, Bayaz, M., Mehenktaş, C., Gümüşkesen, A., Konjuge Linoleik Asit, II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir.
- 2000, Mehenktaş, C., Metin, M., Beyaz Peynirin Olgunlaşması Sırasında Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Tiramin Oluşumuna Etkisi, VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Tekirdağ, 337-345
- 1999, Metin, M., Mehenktaş, C., Peynir Olgunlaşması Sırasında Biyojenik Amin Oluşumu, 2000'li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, İzmir, 41.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2007, Araştırma Projesi, Egzopolisakkarit (EPS) Üreten Starter Kültürlerin Yağı Azaltılmış Beyaz Peynirin Duyusal Özellikleri ve Su İçeriğine Etkisi, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı.
- 1999, Araştırma Projesi, Beyaz Peynirin Olgunlaşması Sırasında Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Tiramin Oluşumuna Etkisi, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı.