Akademik BilgilerBUKET KOSOVA
DOÇENT
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: buket.kosova@ege.edu.tr, İş
- Telefon: +90-(0)232-390 22 65, İş
- Web sayfası: http://med.ege.edu.tr/medical_biology/, İş
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fak., Tıbbi Biyolojik Bilimler, Türkiye, 1991
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Tıp Fak., Tıbbi Biyoloji ABD, Türkiye, 1994
- Doktora: Ruprecht-Karls Universitaet Heidelberg, Biologie, Almanya, 1999
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Tıp Fak., Tıbbi Biyoloji ABD, Türkiye, 2000

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Ege Tıp Fakültesi Tanıtım Komisyonu Üyesi, 2007-
Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- Ege Üniv. Bilimsel Araştırma Topluluğu (EBAT), Genetik Dersleri Danışmanlığı, 2000-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Tıbbi Biyoloji (1010100)
- Moleküler Biyoloji (4010200)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (12 adet)- Dilşat Özkan-Arıksoysal, Burçin Tezcanlı, Buket Kosova, Mehmet Özsöz. Design of Electrochemical Biosensor Systems for the Detection of Specific DNA Sequences in PCR-Amplified Nucleic Acids Related to the Catechol-O-methyltransferase Val108/158Met Polymorphism Based on Intrinsic Guanine Signal, Anal Chem. 2008 Feb 1, 80(3): 588-596.
- Zuhal Eroğlu, Mehmet Erdoğan, Aslı Tetik, Muammer Karadeniz, Şevki Çetinalp, Buket Kosova, Cumhur Gündüz, Ahmet Gökhan Özgen, Candeğer Yılmaz. The relationship of the methylenetetrahydrofolate reductase C677T gene polymorphism in Turkish type 2 diabetic patients with and without nephropathy, Diabetes Metab Res Rev. 2007 Nov, 23(8): 621-624.
- Meral Kayıkçıoğlu, Zuhal Eroğlu, Buket Kosova, Murat Olukman, Ayşegül Karataş, Levent H. Can, Can Hasdemir. Acute myocardial infarction following an arthropod bite: is hereditary thrombophilia a contributing factor?, Blood Coagul Fibrinolysis. 2006 Oct, 17(7): 581-583.
- Meral Kayıkçıoğlu, Can Hasdemir, Zuhal Eroğlu, Buket Kosova, Levent H. Can, Müge Ildızlı, Oğuz Yavuzgil, Serdar Payzın, Cüneyt Türkoğlu. Homozygous factor V Leiden mutation in two siblings presenting with acute myocardial infarction: a rare cause of myocardial infarction in the young, Blood Coagul Fibrinolysis. 2005 Jun, 16(4): 281-286.
- Fatma Zekiye Aşkar, Hasan Yurday Çetin, Emre Kumral, Özgül Çetin, Ahmet Acarer, Buket Kosova, Tahir Yağdı. Apolipoprotein E ε:4 Allele and Neurobehavioral Status After On-Pump Coronary Artery Bypass Grafting, J Card Surg. 2005 Sep-Oct, 20(5): 501-505.
- Cumhur Gündüz, Çığır Biray, Buket Kosova, Berna Yılmaz, Zuhal Eroğlu, Fahri Şahin, Serdar Bedii Omay, Özgür Çoğulu. Evaluation of Manisa propolis effect on leukemia cell line by telomerase activity, Leuk Res. 2005 Nov, 29(11): 1343-1346.
- Mete Akısü, Zuhal Balım, Hasan Çetin, Buket Kosova, Mehmet Yalaz, Nejat Topçuoğlu, Nilgün Kültürsay. The role of angiotensin-converting enzyme and apolipoprotein-E gene polymorphisms on lipid compositions in newborn infants with intrauterine growth restriction, Early Hum Dev. 2004 Jul, 78(2): 95-103.
- Özgür Çoğulu, Buket Kosova, Emin Karaca, Cumhur Gündüz, Ferda Özkınay, Serap Aksoylar, Hüseyin Gülen, Mehmet Kantar, Haldun Öniz, Deniz Karapınar, Nazan Çetingül, Ayşe Erbay, Canan Vergin, Cihangir Özkınay. Evaluation of Telomerase mRNA (hTERT) in Childhood Acute Leukemia, Leuk Lymphoma. 2004 Dec, 45(12): 2477-2480.
- Zuhal Balım, Buket Kosova, Krista Falzon, Stephanie Bezzina Wettinger, Yusuf Çolak. Budd-Chiari syndrome in a patient heterozygous for the point mutation C20221T of the prothrombin gene, J Thromb Haemost. 2003 Apr, 1(4): 852-3.
- Buket Kosova, Nelly Panté, Christiane Rollenhagen, Alexandre Podtelejnikov, Matthias Mann, Ueli Aebi, Ed Hurt. Mlp2p, A Component of Nuclear Pore Attached Intranuclear Filaments, Associates with Nic96p, J Biol Chem. 2000 Jan, 275(1): 343-50.
- Natalia Gomez-Ospina, Garry Morgan, Thomas H. Giddings, Jr., Buket Kosova, Ed Hurt, Mark Winey. Yeast Nuclear Pore Complex Assembly Defects Determined by Nuclear Envelope Reconstruction, J Struct Biol. 2000 Oct, 132(1): 1-5.
- Buket Kosova, Nelly Panté, Christiane Rollenhagen, Ed Hurt. Nup192p Is a Conserved Nucleoporin with a Preferential Location at the Inner Site of the Nuclear Membrane, J Biol Chem. 1999 Aug, 274(32): 22646-51.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (12 adet)- Figen Tarhan, Filiz Vural, Buket Kosova, Kenan Aksu, Özgür Çoğulu, Gökhan Keser, Cumhur Gündüz, Murat Tombuloğlu, Gonca Öder, Emin Karaca, Eker Doğanavşargil. Telomerase activity in connective tissue diseases: elevated in rheumatoid arthritis, but markedly decreased in systemic sclerosis, Rheumatol Int. 2008 Apr, 28(6): 579-583.
- Zuhal Eroğlu, Nur Selvi, Buket Kosova, Çığır Biray, Emre Kumral, Nejat Topçuoğlu, Meral Kayıkçıoğlu. Absence of apolipoprotein B-3500 mutation in Turkish patients with coronary and cerebrovascular atherosclerosis. Anadolu Kardiyol Derg 2008, 8: 7-9.
- Özgür Çoğulu, Buket Kosova, Cumhur Gündüz, Emin Karaca, Serap Aksoylar, Ayşe Erbay, Deniz Karapınar, Canan Vergin, Filiz Vural, Murat Tombuloğlu, Nazan Çetingül, Ferda Özkinay. The evaluation of hTERT mRNA expression in acute leukemia children and 2 years follow-up of 40 case. Int J Hematol. 2008 Feb 22, [Epub ahead of print].
- Vildan Bozok Çetintaş, Onur Fevzi Erer, Buket Kosova, İlker Özdemir, Nejat Topçuoğlu, Serir Aktoğu, Zuhal Eroğlu. Determining the relation between N-acetyltransferase-2 acetylator phenotype and antituberculosis drug induced hepatitis by molecular biologic tests. Tuberk Toraks. 2008 Jan, 56(1): 81-86.
- Çağ Çal, Özgür Erdoğan, Buket Kosova, Fatih Erken, Ali Veral, Mustafa Delibaş. İdrar NMP22 Testi, Telomeraz Testi Ve Sitolojisinin Tek Veya Birlikte Kullanımları Yüzeyel Mesane Tümörü Nükslerinin Tanısında Yeterli Olabilir Mi? Türk Üroloji Dergisi 2006, 32(4): 472-477.
- Zuhal Eroğlu, Çığır Biray Avcı, Murat Kılıç, Buket Kosova, Erdal Özen, Cumhur Gündüz, Nejat Topçuoğlu. Ege Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde Karaciğer Transplantasyonu Alıcı ve Donörlerindeki Faktör V Leiden Gen Mutasyonunun Prevalansı. Ege Tıp Dergisi 2006 Eylül-Aralık, 45(3): 185-189.
- Murat Ulukuş, Zuhal Eroğlu, Ahmet Özgür Yeniel, Erzat Toprak, Buket Kosova, Özgür Deniz Turan, Mustafa Ulukuş. Frequency of Factor V Leiden (G1691A), Prothrombin (G20210A) and Methylenetetrahydrofolate Reductase (C677T) Genes Mutations in Woman with Adverse Pregnancy Outcome, J Turkish-German Gynecol Assoc. 2006 Sept, 17(3): 195-201.
- Salim Şehirali, M. Murat İnal, Yusuf Yıldırım, Zuhal Balım, Buket Kosova, Tülin Karamızrak, Muzaffer Sancı, Nejat Topçuoğlu, Sivekar Tinar. Prothrombin G20210A mutation in cases with recurrent miscarriage: a study of the mediterranean population, Arch Gynecol Obstet. 2005 Dec, 273(3): 170-173.
- Vildan Bozok Çetintaş, Buket Kosova. Farmakogenetik, Sendrom 2004 Ağustos, 16(8): 42-54.
- Nezih Oktar, Nejat Topçuoğlu, Berna Yılmaz, Eren Demirtaş, Ferda Özkınay, Cumhur Gündüz and Buket Kosova. Suppression of Malignancy with Differentiating Agent in Human Brain Tumours Multicellular Spheroids, Nörol Bil D. 1999, 16(1): 25 sayfa.
- Buket Kosova and Klaus Hellmuth. Neue Import- Und Exportwege durch die Kernpore, Biospektrum 1998, 1: 34-6.
- Mehmet Polatlı, Zuhal Balım, Ertürk Erdinç, Nejat Topçuoğlu, Abdullah Sayıner, Özden Günel, Murat Alkanat, Buket Kosova. Asbest maruziyetinde BAL sıvısında asbest cisimcikleri ve hücre dağılımı, Solunum Araştırma Derneği Ulusal Kongresi, Nevşehir 1994, Solunum Dergisi 1995 Haz, 19: 883-91.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- KOSOVA B., Highway tracks at the pore complex. Molecular Mechanisms of Intracellular Transport, SFB 352 Heidelberg Spring Meeting, 16-18 April 1999
- KOSOVA B., HURT E.C., Genetic Analysis of a Nuclear Pore Subcomplex. 12. Hefetagung, Stadthalle Ober-Ramstadt, 17-19 Oktober 1996

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- KOSOVA B, PANTÉ N, ROLLENHAGEN C, PODTELEJNIKOV A, MANN M, AEBI U, HURT EC., Çekirdek İçi Yeni Transport Yolları. VI.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 2-5 Kasım 2000 Denizli
- KOSOVA B.: HURT E.C., Nup192p ve Nup195p: Maya çekirdek Por Kompleksi'nin İki Yeni Üyesi. 5.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi 21-24 Eylül 1998 İzmir
- KOSOVA B., TOPCUOĞLU N., Millipor Filtrasyon Tekniği ve Sitolojik Materyellerde Kullanılması. 5.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, 21-24 Eylül 1998 İzmir
- POLATLI M, BALIM Z, ERDİNÇ E, TOPÇUOĞLU N, SAYINER A, GÜNEL Ö, ALKANAT B, KOSOVA B. Asbest maruziyetinde BAL sıvısında asbest cisimcikleri ve hücre dağılımı. XXII.Türkiye Solunum Araştırma Derneği Ulusal Kongresi, 18-21 Eylül 1994 Nevşehir

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2000, Araştırma Projesi, Berna YILMAZ, Zuhal BALIM, Nejat TOPÇUOĞLU, Ferda ÖZKINAY, Cihangir ÖZKINAY, Cumhur GÜNDÜZ, Buket KOSOVA, Özgür ÇOĞULU. Kistik Fibroz Hastalarındaki Mutasyonların Moleküler Yöntemlerle Saptanması. Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No. 2001/TIP/001, 2001-2003.
- 1995, Araştırma Projesi, Nezih OKTAR, Nejat TOPÇUOĞLU, Berna YILMAZ, Eren DEMİRTAŞ, Ferda ÖZKINAY, Cumhur GÜNDÜZ, Buket KOSOVA. İnsan Beyin Tümörleri Sferoid Hücre Kültüründe Differansiyasyon ajanı ile Malignitenin Supresyonu. Araştırma Fon Saymanlığı, Proje No. 1993/TIP/016, 1993-95.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (5 adet)- Türk Biyokimya Derneği
- Türk Elektron Mikroskobi Derneği
- Türk Hematoloji Derneği
- Türk Tıbbi Biyoloji Derneği
- Üroonkoloji Derneği
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1995, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Kazandığı Ödüller (9 adet)- 2008, Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü, 5. Uludağ Üroloji Günleri
- 2007, Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü, 43. Türk Pediatri Kongresi
- 2007, Genç Katılımcı Ödülü, 33. Ulusal Hematoloji Kongresi
- 2007, Roche Endüstri Ödülü, 33. Ulusal Hematoloji Kongresi
- 2007, Poster Birincilik Ödülü, 4. Ulusal Bağımlılık Kongresi
- 2003, Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü, 39. Türk Pediatri Kongresi
- 2003, EBİLTEM Proje Yarışması Birincilik Ödülü
- 2002, Wyeth Bilimsel Araştırma Yarışması A Grubu Birincilik Ödülü
- 1994, Poster Birincilik Ödülü, Türkiye Solunum Araştırma Derneği
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (2 adet)- Yüksek Lisans, 2006, Prostat Kanserli Olgularda Glutatyon S-Transferaz P1 Geninin Ile105Val Polimorfizminin ve Promoter Bölge Hipermetilasyonunun Araştırılması. Öğrenci: Ar. Gör. Rukiye ÖZEL, T.C. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji...
- Yüksek Lisans, 2005, Psikiyatrik Olgularda Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör ve Katekol-O-Metiltransferaz Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması. Öğrenci: Ar. Gör. Burçin TEZCANLI, T.C. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji Anabilim Da...