Akademik BilgilerGÜLNUR SEVİN
DOÇENT
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Farmakoloji Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: gulnur.sevin@ege.edu.tr ;gulnursevin@gmail.com
- Telefon: 0 232 3885266, E.Ü. Eczacılık Fak.Farmakoloji AbD.
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 1991
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Farmakoloji, Türkiye, 1996
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Farmakoloji, Türkiye, 2003
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji AbD., Türkiye, 2005
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Türkiye , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (6 adet)- Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yatay Geçiş Komisyonu Üyeliği, 2014-
- Türk Farmakoloji Derneği Yayın Kurulu Üyeliği, 2014-
- Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı (FABAL)-kızılötesi Görüntüleme Cihazının Hayvan Görüntüleme Ünitesi Sorumlusu, 2012-
- E.Ü. Eczacılık Fakültesi, Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsilciği, 2011-2014
- E.Ü. Ecz. Fak. Staj Komisyonu Üyeliği, 2011-
-  Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Üyesi , 2009-2013
Uzmanlık Alanları- Farmakoloji (1030301)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (18 adet)- A. Saklamaz, B. Uyulgan, G. Sevin, L. Kebapcilar, O. Yılmaz, D. Cimrin, K. Kumanlıoglu, F. Bayraktar, The effects of raloxifene on osteocalcin, as a bone turnover marker in orchiectomized rats, Acta Endocrinologica (Buc), vol. X, no. 3, p. 340-351, doi: 10.4183/aeb.2014.340, 2014.
- C. Gonen Korkmaz, G. Sevin, G. Gokce, M. Zuhuri Arun, G. Yıldırım, B. Reel, A. Kaymak and D. Ogut, Analysis of tumor necrosis factor α induced and nuclear factor κB silenced LNCaP prostate cancer cells by RT qPCR, Experimental and Therapeutic Medicine, DOI: 10.3892/etm.2014.2032.
- Sevin G., Ozsarlak-Sozer G., Keles D., Gokce G., Reel B., Ozgur H.H., Oktay G., Kerry Z., Taurine inhibits increased MMP-2 expression in a model of oxidative stress induced by glutathione depletion in rabbit heart, 706:98–106, Eur J Pharmacol., 2013.
- Sevin G., Akcay Y. D., Ozsarlak-Sozer G., Yasa M., Low-Dose Fluvastatin Prevents the Functional Alterations of Endothelium Induced by Short-Term Cholesterol Feeding in Rabbit Carotid Artery, ScientificWorldJournal,2012:671728. doi: 10.1100/2012/671728, 2012.
- 2012, Sevin G., Yasa M., Akcay Y. D., Kirkali G., Kerry Z., Different responses of fluvastatin to cholesterol-induced oxidative modifications in rabbits: evidence for preventive effect against DNA damage, Cell Biochem Funct., 31: 325–332, 2013.
- 2012, Sucu H.K. , Sevin I.E., Rezanko T., Bezircioğlu H, Sevin G., Prevention of anterior scar formation following discectomy with a MediShield adhesion barrier: randomized experimental trial, Turkish Neurosurgery, Vol: 23, No: 3, 317-322, 2013.
- Gelosa P*, Sevin G*, Pignieri A, Budelli S, Castiglioni L, Blanc-Guillemaud V, Lerond L, Tremoli E, Sironi L. (*These authors contributed equally to this work). Terutroban, a thromboxane/prostaglandin endoperoxide receptor antagonist, prevents hypertensive vascular hypertrophy and fibrosis, Am J Physiol Heart Circ Physiol. Mar;300(3): H762-8, 2011
- Sarıkaya G., Alpan A.S., Taşlı H., Sevin G., Korkmaz-Gönen C., Güneş H.S., Antimicrobial and Cytotoxic Studies of New 2-Substitue-1H-Benzimidazole Derivatives, Acta Pharma Sci., 53: 381-392, 2011.
- Anacak Yetik G., Sevin G. Deneysel Hipertansiyon Modelleri (Experimental Models of Hypertension), Turk Klinikleri J Nephrol-Special Topics;3(3):50-62, 2010.
- Akıcı A., Alp F.İ., Ayanoğlu Dülger G., Elçioğlu K., Gümüşel B., Gündüz Ö., Kabasakal L., Durman Kaleli D., Kelicen P., Kerry Z., Melli M., Onay Beşikçi A., Özbay L., Özçelikay T., Özdemir O., Rollas S., Sevin G., Şehirli A.Ö., Tel B. C., Toklu H. Z., Turan N. N., Üstünes L., Yarış E., Yerer M.B.. Serbest Eczanelerde İlaç Sunumu Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: Akılcı İlaç Kullanımı Yönünden Değerlendirme. Hacettepe University J Fac. Pharm., 29( 1 ):75-80, 2009.
- Sevin G., Goksel G., Kerry Z., Fluvastatin improves vascular functions in rabbit carotid arteries loaded with oxidative stress, J. Fac. Pharm. Ankara, 36(2): 75-85, 2007.
- Kerry Z., Yasa M., Sevin G., Reel B., Yetik Anacak G., Özer A., Diverse effects of calcium channel blokers in the collar model, Acta Cardiol., 60 (5): 493-499, 2005
- Sevin G., Arun M.Z., Ustunes L., Androgens and anabolic steroids, Turk Klinikleri J Int Med Sci., 1(35):78-89, 2005
- Sevin G., Arun MZ., Üstünes L., Estrogens and progestins, Turk Klinikleri J Int Med Sci., 1(35):90-111, 2005.
- Sevin G., Özdemir N., Özer A., Üstünes L., Effects of defibrotide on morphological and contractile properties of rabbit carotid artery, Acta Pharm Turc., 46:171-183, 2004.
- Kerry Z., Yasa M., Akpınar R., Sevin G., Yetik G., Tosun M., Özdemir N., Erhan Y., Üstünes L., Özer A., Effects of nicardipine on collar-induced intimal thickening and vascular reactivity in the rabbit, 51: 441-447,J Pharm and Pharmacol., 1999
- Yasa M., Kerry Z., Yetik G., Sevin G., Reel B., Özdemir N., Erhan Y. Üstünes L., Berkan T., Özer A., Effects of treatment with FK409, a nitric oxide donor, on collar-induced intimal thickening and vascular reactivity, Eur J Pharmacol., 374: 33-39, 1999
- Karaoğlu (Sevin) G., Berkan T., Mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar, Sendrom, 7: 11, 53-59, 1995.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Sevin G., Toklu HZ., Beşikçi A., Özçelikay T., Kerry Z., Üstünes L., Dülger AG., Erköseoğlu İ., Yarış E., Trabzonda Düzenlenen Eczacılar İçin İlaçla Akılcı Tedavi Eğitimi’nin Anket Sonuçlarıyla Değerlendirilmesi, Farmakoloji Derneği Bülteni, 111:8-10, Ocak-Şubat 2012
- Özçelikay T., Kerry Z., Beşikçi, A., Sevin G., Toklu H., Dülger G., Yariş E., İlaçla Akılcı Tedavi Sürecinde Eczacının Karşılaştığı Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri, Farmakoloji Derneği Bülteni, 109:12-13, Temmuz-Eylül 2011
- Sevin G., Eczacılık Fakültelerindeki Farmakologlar için Akılcı İlaç Kullanımı Eğitici Eğitimi Kursunun Ardından. Farmakoloji Derneği Bülteni, 101:23-25, Temmuz-Eylül 2009.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (7 adet)- EAS (European Atherosclerosis Society)
- Klinik Eczacılık Derneği
- Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Üyeliği
- Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği
- Türk Biyokimya Derneği
- Türk Farmakoloji Derneği
- Türkiye Kızılay İzmir Şubesi
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2006, 2219 Tübitak doktora sonrası araştırma burs programı ile Milano Üniversitesi Farmakolojik Bilimler Departmanı
Kazandığı Ödüller (5 adet)- 2014, Türkiye İşveren Sendikaları Fedarasyonu (TİSK) 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri, Büyük Ödül, Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOP)-Engelsiz İlaç Projesi
- 2012, Tübitak Uluslar arası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
- 2012, EBİLTEM, Yurtdışı Bilimsel İlişkiler Oluşturma Destek Programı Seyahat Ödülü
- 2010, Novartis Farmakoloji Dalı Proje Destek Ödülü
- 1997, Türk Farmakoloji Derneği tarafından XIV. Ulusal Farmakoloji Kongresi’nde (Uluslar arası Katılımlı) poster mansiyon ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (2 adet)- Yüksek Lisans, 2009-2011, Matriks Metalloproteinaz (MMP) Enzimlerinden MMP-9’un vasküler reaktivitedeki rolü (Danışman).
- Yüksek Lisans, 2009-2011, Matriks Metalloproteinaz (MMP) Enzimlerinden MMP-2’nin vasküler reaktivitedeki rolü (Eş danışman).