Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerESİN PEKMEZ
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Matemetik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: sahin18@hotmail.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: DEÜ, Buca Eğt. Fak. Kimya Öğretmenliği, Türkiye, 1991
- Yüksek Lisans: DEÜ, Fen Bil. Enst., Kimya Öğretmenliği., Türkiye, 1996
- Doktora: Durham Üniv., School of Education, Science Edu., İngiltere, 2000
- Yardımcı Doçentlik: DEÜ, Buca Eğt. Fak. Fen Eğt., Türkiye, 2002
- Doçentlik: EGE ÜNİVERSİTESİ FEN EĞİTİMİ , Türkiye , 2012

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- EGE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCILIĞI, 2012-
- E.Ü. Eğitim Fak. O.Ö. Fen ve Mat. Alanlar Öğretmenliği Kimya AD Bşk., 2009-
- E. Ü. Eğitim Fak. İ.Ö. Bölüm Bşk. Yrd., 2008-2011
- E. Ü. Eğitim Fak. İ.Ö. Böl. Fen Bilgisi Öğretmenliği AD Başkanı, 2007-2009
Mesleki Faaliyetleri (6 adet)- • Karabağlar Milli Eğitim Bakanlığı’nca Öğretmen Yetiştirme Hizmet İçi Semineri, 2009
- : Proje Festivali”. Değerlendirme Jüri Üyesi, Özel Ege Lisesi, İZMİR , 2008, 2008
- : Erasmus Teaching Mobility Stuff Program Rotterdam University Rotterdam Hogeschool, Şubat 2008, 2008
- : Öğretmen Semineri. Fen Bilgisi Öğretimi. Yavuz Selim İlköğretim Okulu, 2007, 2007
- : 'Proje Festivali”. Değerlendirme Jüri Üyesi, Özel Işıkkent Eğitim Kampüsü, İZMİR ,2007, 2007
- : TÜBİTAK-MEB İşbirligince İlköğretim 6-7-8. 'Bu Benim Eserim' Proje Yarışmasında Fen Bilimlerinde Seçici Kurul Üyesi ,2006 – 2007- 2008, 2006-2010
Uzmanlık Alanları- Eğitim (2240000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Ros Roberts & Esin Sahin-Pekmez (2012): Scientific evidence as content knowledge: a replication study with English and Turkish pre-service primary teachers, European Journal of Teacher Education, 35:1, 91-109
- Gülten Şendur, Mustafa Toprak, Esin Şahin Pekmez,HOW CAN SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERCEIVE CHEMICAL EQUILIBRIUM? e-Journal of New World Sciences Academy,2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 1C0388
- Esin ŞAHİN PEKMEZ Using analogies to prevent misconceptions about chemical equilibriumAsia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Volume 11, Issue 2, Article 2, p.1 (Dec., 2010)
- "Teachers’ Understanding of the Nature and Purpose of Practical Work" Esin Şahin Pekmez, Philip M. Johnson, Richard Gott. Research in science and technological education, May 2005, 23:3-23.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- 'Turkish middle school students' difficulties in learning genetics concepts' 2009. M. S. Topçu, E. Şahin- Pekmez, Journal of Turkish Science Education, V. 6, Issue. 2.
- 1. “İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerine yönelik bilimin doğası ölçeğinin geliştirilmesi” Bilge Taşkın Can, Esin Şahin Pekmez. e-Journal of New World Sciences Academy (NEWWSA) 2008, V.3, N. 2: 296-306.
- 1. “İlköğretim yedinci sınıf vücudumuzdaki sistemler ünitesine yönelik bilimin doğası etkinlikleri” Bilge Can, Esin Şahin Pekmez. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, Sayı 2:16-19, Kasım 2008.
- 2. “The reflection of 2000 and 2004 science curricula on the prospective teachers” E. Şahin-Pekmez, B. Can. Journal of Turkish Science Education (TUSED), v.4, n.2:109-118, September, 2007. )
- 3. “Science teachers’ understanding of practical work – Fen Öğretmenlerinin laboratuar çalışmaları ile ilgili görüşleri” Esin Şahin Pekmez, D.E.Ü Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 18:73-80, 2005.
- 2. “Conflict and disagreement for a successful change – Başarılı bir değişim için fikir çatışmalarının gerekliliği” Esin Şahin Pekmez, Bilge Taşkın Can. D.E.Ü Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 18: 38-46, 2005.
- “Çoklu zeka kuramı: asit-baz ünitesi örneği. A. Günay Balım, Esin Şahin-Pekmez, Meltem Erdem, Ege Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004, Cilt:5(2), 13-19.
- “Fen Bilimleri Eğitiminde Kavram Haritasını Dogru Ve Anlaşılır Kullanabilme” Esin Şahin Pekmez, A. Günay Balım. Çağdaş Eğitim Dergisine, Nisan 2003, Yıl:28, Sayı:297, pp:22-29
- “Students’ Understanding of Higher Order Concepts in Chemistry: Focusing on Chemical Equilibrium- Öğrencilerin Kimyasal Denge konusundaki Kavram Yanılgıları” Esin Şahin Pekmez, Eğitim ve Bilim Dergisi, 2002, Cilt 27, Sayı 124. pp:61-70.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- 1. Şahin-Pekmez, E., Sağlam, M. And Yılmaz, H. (2009) Reviewing Undergraduate Science Education. ETEN Annual Conference, Kusadası Türkiye.
- 'A comparison of English and Turkish Student Teachers' Understanding and Application of Ideas about Evidence' ESERA 2009 Conference, 31 August-4 September 2009, Istanbul, TURKİYE E. Sahin-Pekmez, R. Roberts, R. Gott, H. Yılmaz, H. Turkmen
- 2. IOSTE, 2008, The use of science and technology education for peace and sustainable development, developing effective teaching material based on 7E model in chemical bonding unit. Burak Feyzioğlu, Husanettin Akcay, Esin Şahin-Pekmez ve Cengiz Tüysüz.
- 3. ETEN, 2008 "Primary School Students’ Performance of Scientific Process Skills" Esin Sahin-Pekmez, Gul Unal Coban, Bilge Can.
- 4. AREF 2007 "Comparison of computer assisted cooperative, competitive and individualistic learning: An example of Turkey". Akcay Husamettin, Burak Feyzioğlu, Esin Şahin Pekmez August 28 and August 31 2007 in Strasbourg Interuniversity Laboratory of Communication and Educational Sciences (LISEC – EA 2310, Haute Alsace University, Louis Pasteur University and Nancy 2 University).
- 5. NARST (National Association for Research in Science Teaching) 2007, New Orleans, Nisan 15-18, "A Study on Ptospective Teachers’ Belief about the Nature of Science and Self-Efficacy, B. Can, E. Şahin-Pekmez" . Sözlü Bildiri
- 6. 4th European Symposium on Conceptual Change, Mayıs 2004, Yunnistan. S. Moralı, E. Şahin Pekmez, E. Türnüklü, A. G. Balım. "Turkish primary school students’ difficulties in science topics that involves mathematics and ways to overcome them". Poster Bild

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- 1. İlköğretim kongresi, 15-17 kasım 2007. Hacettepe İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Tespiti Üzerine Nitel Bir Araştırma Esin Şahin-Pekmez, Gülcihan Dalkıran, M. Sami Topçu, Eylem Yıldız
- 2. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 7-9 Eylül 2006, E. Şahin Pekmez, B. Can, "Üniversitelerde Bilimin Doğası Anlayışı Biliniyor mu?" Sözel Bildiri.
- 3. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 7-9 Eylül 2006, B. Can, E. Şahin Pekmez, "Fen Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Öz Yeterlilikleri". Poster Bildiri.
- 4. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül 2005, Pamukkale Üniversitesi, E. Şahin Pekmez, B. Taşkın Can, "2000 ve 2004 Fen Öğretim Programlarının Öğretmen Adaylarına Yansımaları". Sözlü bildiri.
- 5. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül 2005, Pamukkale Üniversitesi, E. Şahin Pekmez, B. Taşkın Can, H. Aktamış. "Fen Laboratuvar Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri ile Yaratıcılıklarına Etkisi". Poster bild
- 8. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu T.C Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7-8 Eylül 2001 İstanbul. E. Şahin Pekmez "Fen Öğretmenlerin Bilimsel Süreçler Hakkındaki Bilgilerinin Saptanması". Poster bildirisi.
- 9. Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu T.C Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7-8 Eylül 2001 İstanbul. B. Çavaş, E. Şahin Pekmez "Fen Eğitiminde Kavram Haritaları ve Inspiration Programı Uygulamaları". Sözel Bildiri.
- 11. Kimya-93, IX. Kimya ve Kimya Müh. Sempozyumu Karadeniz Teknik Üniv. Fen-Edebiyat Fak., Eylül 1993, Trabzon. M. Toprak, S. Alp, E. Şahin, "Türkiye’de Yetişen Turunçgillerin Kabuklarındaki Biyoflavonoid İçeriklerinin İncelenmesi ve Ekonomik Değerinin Te spiti", Poster bildirisi.

Kitapları (1 adet)- 2005, Ergin. Ö, Şahin-Pekmez, E. & Öngel Erdal, S. Kuramdan Uygulamaya Deney Yoluyla Fen Öğretimi, Dinazor, Kitabevi

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- 2012, TÜBİTAK PROJESİ, NO: 112B098,
- 2011, TÜBİTAK PROJESİ, NO: 111B108,
- 2003, Araştırma Projesi, 1. İlköğretim Fen ve Matematik Öğretimi Programlarının İlişkilendirilmesi ve Entegrasyonu Konusunda Stratejiler Geliştirilmesi. Dokuz Eylül Üniv. Araştırma Fon Saymanlığı, 03.KB.EĞT.006 nolu proje S. Moralı, E. Şahin Pekmez (araştırmacı), E. Türnüklü, A. G. Balım.
- 2003, Araştırma Projesi, 2. İlköğretim Fen Öğretmen ve Öğrencilerinin 2000 Fen Öğretim Programında Belirtilen Yeni Öğretim Yöntemlerine ve Bilimsel Süreçlere Yaklaşımları, Dokuz Eylül Üniv. Araştırma Fon Saymanlığı, 03KB.EĞT.009 nolu proje. E. Şahin Pekmez (Proje yöneticisi), G. Ünal, B. Can
- 1996, Araştırma Projesi, 3. “The Isolation and Structure Determination of Some New Sesquiterpenes from Cedrus Libani Wood”. Dokuz Eylül Üniv. Araştırma Fon Saymanlığı 0901-94-01-12 no’lu proje
Kazanılan Burslar (2 adet)- 1996, YÖK-Dünya Bankası Doktora Bursu
- 0,
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (4 adet)- Yüksek Lisans, 2010, DOĞAL ORTAMINDA BİLİM ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASI ANLAYIŞINA ETKİLERİ
- Doktora, 2008, İlköğretim Öğrencilerinin Bilimin Doğası Anlayışını Etkileyen Faktörler
- Yüksek Lisans, 2005, Fen Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası ve Özyeterlik İnançları
- Yüksek Lisans, 2004, İlköğretim 8. Sınıf Genetik-Canlılarda Üreme ve Gelişme Ünitelerinin Öğreniminde ve Öğretiminde Karşılaşılan Zorlukların Tespiti