Akademik BilgilerŞAKİRE ANLIAK
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: sakire.anliak@ege.edu.tr
- Telefon: 02323884000/5470, iş telefonu
Eğitim Bilgileri- Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji, Türkiye, 1995
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Klinik Psikoloji, Türkiye, 2000
- Doktora: Ege Üniversitesi, Klinik Psikolojisi, Türkiye, 2004
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye, 2005

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2007-
- Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı, 2007-
- Yardımcı Doçent, 2005-
- Öğretim Görevlisi, 2001-2004
- Araştırma Görevlisi, 2001
Mesleki Faaliyetleri (24 adet)- Okul Öncesi Dönemde Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Ana- Baba Eğitim, MEB, Yalova Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü, 2009
-  Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2009
- Ege Üniversitesi Kreş, Tıp Fakültesi ve Kampüs Anaokullarında görev yapan öğretmenlere Yaşantıya Dayalı Eğitim Semineri, 2009
- Bridging Cultures Through Education, ETEN Anual Conference Commitee Member, 2009
- Ege Üniversitesi Kreş, Tıp Fakültesi ve Kampüs Anaokullarında görev yapan öğretmenlere Proje Yaklaşımı Semineri, 2009
- Ege Üniversitesi, Kreş, Anaokulu, Gündüz Bakımevi'nin İyileştirilmesi Komisyonu Üyeliği, 2008-Devam Ediyor
- Milli Eğitim Dergisi, 2008 güz sayısının Davetli Hakemi, 2008
- Kişiler Arası Problem Çözme Programı Semineri, MEB, Rize Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü, 2008
- Karşıyaka Bağımsız Anaokulu, Yaşantıya Dayalı Eğitim Modeli ve Okul Öncesi Eğitim Modelleri Semineri, 2008
- Konak Zübeyde Hanım Bağımsız Anaokulu, Yaşantıya Dayalı Eğitim Modeli ve Okul Öncesi Eğitim Programları Semineri, 2008
- Özel İzmir Sev İlköğretim Okulu Yaşantıya Dayalı Eğitim Modeli Semineri, 2008
- II. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Semineri, Okul Öncesi Dönemde Kişiler Arası Problem Çözme Becerisi, 2008
-  Okul öncesi Eğitimi Semineri Özel Çakabey Okulu “Okul Öncesi Dönemde Kişilerarası Bilişsel Problem Çözme Yeteneği Nasıl Geliştirilir?” Semineri, 2008
- A Descriptive Study: A Collobrative Study by Observing Behavioral Patterns of Preschool Children in Katholieke Hogeschool Limburg, 2008
- TUBİTAK PROJESİ kapsamında Düşünen Çocuk Yetiştirme Programı kapsamında 10 Aile Eğitim Semineri, 2007-2008
- Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün Anaokulu Öğretmenlerine yönelik 263 no’lu “ Çocuklarda Sorun Çözme Becerisi Semineri, 2007
- OÖ Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı bağımsız anaokulu öğretmenlerine BPÇ Eğitimi ve 480 çocuğun programdan yararlanması., 2007-2008
- Öğrencilerde Pozitif Davranış Geliştirme Projesi, Özel Ege Lisesi, Anne- Baba Okulu Eğitim Kardeş Kıskançlığı Seminer, 2006
- Ege Üniversitesi Kampus Anaokulu (4 yaş grubu velilerine) Düşünen Çocuk Yetiştirme Semineri, 2005-2006
- Ege Üniversitesi Kampus Anaokulu (6 yaş grubu) Proje Yaklaşımı Doğrultusunda Süt Projesi Gerçekleştirilmiştir, 2005
- Ege Üniversitesi Kampüs Anaokulu öğretmenlerine Proje Yaklaşımı Eğitimi., 2005
-  Ege Üniversitesi Kampus Anaokulu (4 yaş grubu için geliştirilmiş olan) Kişiler Arası Bilişsel Problem Çözme Programı Eğitimi, 2005-2006
-  Ege Üniversitesi Kampus Anaokulu, (5-6 yaş grubu için geliştirilmiş olan) Kişiler Arası Bilişsel Problem Çözme Programı Eğitimi, 2004-2005
- , 0
Uzmanlık Alanları- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (1050201)
- Uygulamalı Psikoloji (2100401)
- Eğitim (2240000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- 2009, Anliak, S. & Sahin, D. An Observational Study for Evaluating the Effects of Interpersonal Problem Solving Skills Training on Behavioral Dimensions, Early Child Development and Care, DOI: 10.1080/03004430802670819
- 2009, Anliak, S. & Dinçer, Ç. (in press).,'How Children’s Interpersonal Cognitive Problem-Solving Skills Change Through the Years.37 (in press)
- 2008, Anliak, S, & Sahin Beyazkurk, D. Career Perspectives of Male Students in Early Childhood Education. Educational Studies, Vol 34(4), 309 – 317.
- 2007, Beyazkürk, D., Anlıak, Ş., Dinçer, Ç. Akran İlişkileri ve Arkadaşlık. Eurasian Journal of Educational Research, 26, 13-26.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- 2008, Anliak, Ş., Yilmaz, H., & Şahin Beyazkurk, D. Okulöncesinde ve İlköğretimde Proje Yaklaşımı ve Uygulama Aşamaları. Milli Eğitim, 179, 101 – 112.
- 2006, Yılmaz, H, Beyazkürk, D., Anlıak, Ş. Proje Yaklaşımıyla Bir Uygulama Örneği: Süt Projesi. Milli Eğitim, 172, 155 – 174.
- 2005, Anlıak, Ş., & Yılmaz, H. Kuramsal Bakış Açısıyla Proje Yaklaşımı. Eğitim Araştırmaları, 17, 92-101.
- 2005, Anlıak Ş.,& Dinçer Ç. Okul Öncesi Dönemde Kişiler Arası Bilişsel Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi, Eğitim Araştırmaları, 20,122-134.
- 2005, Anlıak, Ş. ( Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Yaşamında Baba ve Erkek Öğretmenin Rolü ve Önemi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,20, 122-124.
- 0, (basımda) Şahin, D. ve Anlıak, Ş. Okul Öncesi Dönemde Çocukların Öğretmenleriyle Kurdukları İlişkiyi Algılama Biçimlerinin Değerlendirilmesi, Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- 2009, Sahin, D., & Anliak, S, The Effects of Child-Teacher Relationships on Interpersonal Problem Solving Skills of Children, ENSEC, Bogazici University, Turkey.
- 2009, Anliak, S, & Sahin, D., A Descriptive Study Observing Behavioral Patterns of Preschool Children in Turkey and Belgium, ENSEC , Bogazici University, Turkey
- 2009, Sahin, D., & Anliak, S., The Perceptions of Preschool Children about Their Relationships with Teachers, ETEN, Ege University, Turkey
- 2009, Anliak, S, & Sahin, D., The Effects of Child-Teacher Relationships on Interpersonal Problem Solving Skills of Children, ETEN , Ege University, Turkey
- 2008, Anliak, S., & Beyazkurk, D. "Preschool Teachers, Preschoolers and Interpersonal Problem Solving Skills" ETEN Annual Conference, Liverpool Hope University, Liverpool-UK,
- 2008, Lecture: The Effects of ' I Can Problem Solve Program' on turkish preschool children for international class, Katholieke Hogeschool Limburg
- 2007, Anlıak, Ş., Beyazkurk, D., Yılmaz,. Proje Yaklaşımıyla Bir Uygulama Örneği: Süt Projesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresinde Sözlü Bildiri
- 2006, Anliak, S. & Dinçer, Ç. 'The Effects of İnterpersonal Cognitive Problem Solving Program on Preschool Children". 7th International Conference on Education, Athens/GREECE, in International Perspectives on Education and Training, 615 – 624, ATINER, Athens
- 2004, Beyazkürk D., Anlıak, Ş., Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Erkek Öğrencilerin Mesleklerine Yönelik Düşünceleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresinde Poster Bildiri
- 2004, Anlıak, Ş., Dinçer, Ç,. 5 yaş Grubu Çocukları Kişiler Arası Problemlerini Nasıl Çözüyorlar? Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresinde Sözlü Bildiri

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- 2009, Dinçer, Ç., Anliak, Ş., Şahin, D.& Karaman, G. "Kişilerarası Bilişsel Problem Çözme Programının Okul Öncesi Eğitimi Kurumlarında Yaygınlaştırılması Projesi" Uluslar arası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
- 2007, Yılmaz, H., Beyazkürk, D., & Anlıak, Ş. "Proje Yaklaşımıyla Bir Uygulama Örneği: Süt Projesi" II. Uluslararası Okulöncesi Eğitim Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul-TÜRKİYE
- 2000, XI Ulusal Psikoloji Kongresi , Biliş ve Beyin İlişkisi: Nöropsikoloji ve Bilişsel Psikofizyoloji Başlıklı panelde konuşmacı

Kitapları (3 adet)- 2007, Anlıak, Ş. Öğrenmeyi Çekici Kılan Öğrenme Ortamlarının Hazırlanması. Eğitim Psikolojisi (1. Baskı) içinde (205-243). İstanbul: Lisans Yayıncılık. (Kitap Bölümü).
- Akbaba, S., & Anlıak, Ş. (2007) Eğitim Psikolojisi (1. Baskı) – Eş Editör. İstanbul: Lisans Yayıncılık
- 2006, Anlıak, Ş. Dinçer. Ç. 'The Effect of Interpersonal Cognitive Problem Solving Program on Preschool Children" in International Perspectives on Education and Training (29-26). ATİNER/ Athens (Kitap Bölümü)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- 2009, Araştırma Projesi, 'Türkiye'deki Okulöncesi Eğitim Kurumlarında 'Kişilerarası Bilişsel Problem Çözme Programı' nın Yaygınlaştırılması' TÜBİTAK Projesi.
- 2005, Araştırma Projesi, 'Okulöncesi Dönemde Proje Yaklaşımı Örneği: Süt Projesi' Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:0204EĞF002,
- 2000, Araştırma Projesi, 2009- 2011, Anlıak, S.,& Arda, T.B. “ Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi Programı Projesi” Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:09 EĞF 010
- 1994, Araştırma Projesi, Çocuk- Aile- Okul İlişkili Uygulamalı Araştırma Faaliyetinde Proje Öğrenci Asistanlığı
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı
- Türk Psikologlar Derneği