Akademik BilgilerÖZKAN ÖZTEKTEN
DOÇENT
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ozkan.oztekten@ege.edu.tr
- Telefon: +90.232.311 13 26, Fakülte - Oda
- Web sayfası: http://edebiyat.ege.edu.tr/bolumler/turk/ozkan_oztekten.php
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1992
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, 1995
- Doktora: Ege Üniversitesi, Eski Türk Dili Bilim Dalı, 2002
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2003
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2011

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Md. Yrd.lığı, 2011-2016
Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Yeni Türk Dili (2010401)
- Eski Yazı (3050100)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (18 adet)- "Osmanlı Türkçesindeki Arapça Alıntılarda Yapımlık Ses Değişiklikleri - İlletli Kökler", Yalım Kaya Bitigi: Osman Fikri Sertkaya Armağanı, Ed. Hatice Şirin USER- Bülent GÜL, Ankara: TKAE Yay., 2013, 489-498.
- Dönüşlülük Zamiri Özne Olabilir mi? Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2007 / 2, Ankara, 2010, 101-114. s.
- Her Söze 'Maydanoz', Türk Dili, S: 694 Ekim 2009, 501-509.s.
- 2009, Türkiye Türkçesi Ağızlarında Bazı Tatarca Sözler, Kul’tura Narodov Priçernomor’ya (Nauçnıy Jurnal), N.158, Simferopol-KRIM/UKRAINA, 113-114.
- 2008, The Relation between Reflexive Pronoun and the Subject in Turkish, International Journal of Central Asian Studies, Vol.12., 1-16.
- Su Kasidesinin Dili Üzerine, Tunca Kortantamer İçin, Ege Ü. Edebiyat Fak. Yay., İzmir, 2007, 491-526.s.
- Cumhuriyetin Türkçesi, Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi-2005, Karaman, 2005, 293-296.s.
- Dobruca Tatar Türkçesinde Söz Başı "d" ve "g" Sesleri Üzerine, Tika I. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu Bildirileri, Simferopol-Kırım/Ukrayna, 2005, 42-44.s.
- Türkçedeki Arapça Alıntıların Fonolojisi Üzerine, Ege Ün. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, C.:X, İzmir, 2001, 313-322.s.
- Edebî Dil ve Yeni Dil Bilimi Yöntemleri (Üzbek Bayçura'dan), Ege Ün. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, C.:X, İzmir, 2001, 115-124.s.
- Aile Ağacı, Dalga Teorisi ve Diyalektoloji (Ernst Pulgram'dan), Ege Ün. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, C.:X, İzmir, 2001, 323-328.s.
- Şeyhzade Babiç (Öldürülmesinin 80. Yılında) (1895-1919), Türk Kültürü, 444.S., Nisan-2000, 239-243.s.
- Bugünkü Tatar Şiirinden Bir Örnek: Razil Veliyev Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 6.S:, Güz 1998, 654-663.s.
- 'Erat' Sözü Hakkında, Türk Dili, 552.S. (Aralık-1997), 520-524.s.
- Reformcu Tukay ve İshakî'nin Eserlerinde Millet Kaderi Meselesinin Yansımaları (Ramile Yarullina'dan), Türk Kültürü, 409. S., Mayıs 1997, 306-312.s.
- Tatar Türkçesi İle Türkiye Türkçesi Arasındaki Eş Seslilik İlişkisine Bir Kaç Örnek Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 3.S., Bahar 1997, 197.s.
- Bir Tatar Masalı: 'Yılan Patşası Şahmara', Milli Folklor, 33.S., Bahar 1997, 131-137.s.
- Sapar Kürenov, Kafkasya Oğuzları veya Türkmenleri (Kitap Tanıtma), Türk Dili, 527.S., Kasım 1995, 1249-1252.s.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (11 adet)- ‘İki Dilli Sözlüklerine Göre Osmanlı Türkçesinin “Temel Sözcükler”i', Elginkan Vakfı 3. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı: “Geçmişten Geleceğe Türk Sözlükçülüğü” - 19-21 Nisan 2017, İstanbul.
- "Türkiye Türkçesinde Bir Zarf-Fiilleşme Örneği: -AcAk+İyelik Eki+Yönelme Hali Eki", XI. Büyük Türk Dili Kurultayı, 25-28 Eylül 2016, Budapeşte / Macaristan
- "Türk Dili Yadigarları ve Reşit Rahmeti Arat", Reşit Rahmeti Arat - Halıkara Fenniy-Gameliy Konferensiya, 21-22 May 2015, Kazan-Tataristan/Rusya Federasyonu
- 'Türkiye Türkçesinde Yardımcı Sesin Ekleşmesi' VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 20-25 Ekim 2008, Ankara
- "Dönüşlülük Zamiri Özne Olabilir mi?", 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir
- "Some Tatarish Words in Turkish Dialects", Preservation and Development of Native Languages in Multinational States: Problems and Perspectives, June 23-24 2006, Kazan-Tataristan / Russian Federation
- "Dünya Dillerinde Türkçenin İzleri", Uluslararası 6. Türk Kültürü Kongresi: Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Etki ve Katkıları, 21-26 Kasım 2005, Ankara
- "Tatar-Başkurt Meselesi"nin Bir Sonucu Olarak "Başkurtça", Uluslararası Volga-Ural Çalıştayı, Bilkent Üniversitesi, 20-21 Şubat 2004, Ankara
- "Dobruca Tatar Türkçesinde Söz Başı "d" ve "g" Sesleri Üzerine", TİKA I. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 31 Mayıs-4 Haziran 2004, Akmescit-Simferopol / Kırım-Ukrayna
- "Türkçenin Dünya Dillerine Etkisine Genel Bir Bakış", 5. Lefke Edebiyat Buluşması, Lefke Avrupa Üniversitesi, 29-30 Nisan 2004, Lefke-KKTC.
- "Türk Dilinde Güne Bağlı Zaman Sözleri", 46th Permanent International Altaistic Conference, 22-27 Haziran 2003, Ankara

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- "Cumhuriyet'in Türkçesi", 21. Yüzyıldan Cumhuriyete Bakış Bilgi Şöleni, İzmir, 5-6 Kasım 2003
- "Türk Sözlüğünde 'Mahpus' ve 'Hapishane'", Hapishaneler Sempozyumu, Marmara Ün., 4-5 Aralık 2003.
- "Türkçedeki Arapça Alıntıların Fonolojisi Üzerine", II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir Ün., 31 Mayıs-2 Haziran 2000
- "Tatar Türkçesi İle Türkiye Türkçesi Arasındaki Eş Seslilik İlişkisine Bir Kaç Örnek", II. Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 16-18 Mayıs 1996

Kitapları (8 adet)- Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü (Hazırlayanlar: Şükrü Haluk Akalın, Recep Toparlı, Gürer Gülsevin, Mustafa Öner, Erdoğan Boz, Hatice Şirin User, Özkan Öztekten, Özgür Ay, Mehmet Yasin Kaya) Türk Dil Kurumu Yayınları: 1161, Ankara, 2015, s. 1639. ISBN 978-975-16-3126-8.
- 2010, 18. Yüzyılda Karışık Dilli Bir Metin Bahâdur Şâh'ın Arz-namesi (Batırşa Aliyev'den Çariçe Elizaveta Petrovna'ya) Konya:Kömen Yayınları
- 'Tatar-Başkurt Meselesi' ve Başkurtça, Tarihten Bugüne Başkurtlar, Ed. A.M.Özyetgin, A.Merthan Dündar, İlyas Kamalov, İstanbul, 2008, 69-91.s. (Kitap Bölümü)
- Başkurt Yazılı Edebiyatı-2: Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi-Başkurt Edebiyatı-II, 30.C., Ankara, 2005. (aktarma)
- Başkurt Yazılı Edebiyatı-1: Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi-Başkurt Edebiyatı-I, 29.C., Ankara, 2004, 272-479.s. (aktarma)
- Temel Tıp Terimleri Sözlüğü, Editör: Doç. Dr. Figen GÖVSA GÖKMEN, İzmir, 2001, XXXXV+898 s. (Yazar Kurulu arasında)
- Özbek Yazılı Edebiyatı: Başlangıcından Bugüne Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi-Özbek Edebiyatı-I, 14.C., Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, 346-447., 1370-1448.s. (aktarma)
- X.-XX. Asırlar: Başlangıcından Bugüne Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi-Özbek Edebiyatı-II, 15.C., Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, 25-91.s. (aktarma)

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Türk Dil Kurumu Çalışma Grubu Üyesi (2004-2012)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (6 adet)- Yüksek Lisans, 2014, Sibel HÜSEYİN, Nedim Divanı'nın Söz Varlığı İncelemesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Yeni Türk Dili), 2014.
- Yüksek Lisans, 2013, Eraslan CANDAN, Arthur Lumley Davids’e Göre XIX. Yüzyılda Osmanlı Türkçesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Yeni Türk Dili), 2013.
- Yüksek Lisans, 2011, Şirin AKSOY, Bir Tatar Yazarı Garif Ahunov’un “Goměr Yulı”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Yeni Türk Dili), 2011.
- Yüksek Lisans, 2010, Bahar ERİŞ, Attila İlhan’ın Dili Üzerine Bir İnceleme: Sokaktaki Adam ve Gazi Paşa, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Yeni Türk Dili), 2010.
- Yüksek Lisans, 2008, Abdülkadir ATICI, Yıldız Dergisi - Kırım Türkçesi Derlemeleri-I (Giriş-Metinler-Dizin) Ege Ün. Sos. Bil. Ens. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Yeni Türk Dili), 2008
- Yüksek Lisans, 2007, Burcu KAÇMAZ, Türkiye Türkçesinin Yazılışı ve Okunuşu Ege Ün. Sos. Bil. Ens., Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Yeni Türk Dili), 2007