Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerMUSTAFA METİN
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: mustafa.metin@ege.edu.tr
- Telefon: (0232) 388 4000/3003, Gıda Müh. Böl.:
- Telefon: (0232) 342 7374, Rektörlük
- Telefon: (0232) 373 6219, Ege Meslek Yüksekokulu
- Telefon: (0232) 342 7374, Faks: (0232) 388 1071 - 339 9090 - 3399091
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fak., Türkiye, 1963
- Doktora: Justus-Liebig Üniversitesi, Almanya, 1966
- Doçentlik: Ankara Üniversitesi,Süt Teknolojisi, Türkiye, 1971
- Profesörlük: Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği B., Türkiye, 1977

İdari ve Akademik Görevleri (13 adet)- Ege Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığı, 2002-
- Ege Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 2002-
- Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, 2001-
- E.Ü. Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü, 2001-
- E.Ü. Müh. Fak. Gıda Müh. Böl. Gıda Teknolojisi A.B.D. Başkanlığı, 1997-2000
- Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, 1994-1995
- E.Ü. Ege Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1984-1997
- E.Ü. Müh. Fak.Gıda Müh. Böl. Gıda Tek. A.B.D. Başkanlığı, 1983-1994
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın Komisyonu Başkanlığı, 1982-1983
- Ege Üniversitesi Senato Üyeiği, 1979-1982
- E.Ü. Gıda Fak. Dekan Yardımcılığı, 1979-1982
- Türkiye Süt End. Kurumu Genel Müdürlüğü, 1978-1979
- H.Ü. Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 1977-1979
Mesleki Faaliyetleri (4 adet)- E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı Gıda Müh. Bölümü Araştırma Koordinatörü, 1990-1997
- E.Ü. Ziraat Fak. Yayın Komisyonu Başkanı, 1982-1983
- Türk Standartları Enstitüsü, çeşitli Süt ve Mamulleri standadı hazırlama raportörü, 1968-1993
- Beş Yıllık Kalkınma Planları "Süt ve Mamulleri Özel İhtisas Komisyonu" Başkanlığı ve üyeliği, 1965-2000
Uzmanlık Alanları- Gıda Bilimi ve Teknolojisi (5010900)
- Süt Teknolojisi (5011000)
- Süt Teknolojisi (5011001)
- Gıda Mühendisliği (6140000)
- Gıda Teknolojisi (6140200)
- Süt İşleme Mühendisliği (6140202)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- N. Koca, M. Metin, and V.B. Alvarez.2005.(Abstract). Chemical, textural and sensory properties of fresh Turkish Kashar cheese. J. Dairy Sci. Vol. 88, Suppl. 1.
- N. Koca and M. Metin. 2005. (Abstract) The use of fat replacers in low-fat fresh Kashar cheese: Composition, proteolysis and yield. J. Dairy Sci. Vol. 88, Suppl. 1
- Seckin, A.K. and Metin.M. 2005. (Short communication). The effect of process temperature and time on the occurrence of the products of cholesterol oxidation in butter. International Journal of Food Science & Technology, 40: 903-906
- Koca, N. and Metin, M. 2004.The textural, melting and sensory properties of low-fat fresh kashar cheese produced by using fat replacers, International Dairy Journal, 14(4):365-373.
- Gürsoy,O., Seçkin,A.K., Kınık,Ö Metin,M. 2003,Conjugated linoleic acid (CLA) content of most popular Turkish hard and soft cheeses. Milchwissenschaft, 58(11/12): 622-623
- Metin. M. 1968. Fettsaeurespektrum türkischer Butter in Vergleich zu deucther Butter. Milchwissenschaft 23. (5), 276-279
- Metin.M. und Janoschek, A. 1968. Das Fettsuerespektrum von deucther Winter- und Sommerbutter Türkisher und Italienischer Butter sowie deutcher Margarine. Milchwissenschaft 23. (1), 29-33

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (31 adet)- 2004, Seçkin, A. K. ve Metin, M., Süt ve Ürünlerinde Kolesterol Oksidasyon Ürünleri, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 10(2): 267-274.
- Seçkin, A.K., Metin, M., 2003, Kimyasal yolla sütten kolesterolün uzaklaştırılması, Gıda Mühendisliği Dergisi, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yayını, 14: 36-40
- Koca, N. ve Metin M. 2003. Yağı azaltmanın taze kaşar peynirinin bileşim, dokusal ve duyusal özellikleri üzerine etkisi, Akademik Gıda, 1(4):29-37.
- Koca, N. and Metin M., 2003 (basımda), İzmir piyasasında satışa sunulan pastörize sütlere uygulanan ısıl işlem düzeylerinin belirlenmesi, Gıda Dergisi.
- Öztürk, G.F. ve Metin, M.1996. Kaşar peyniri olgunlaştırılmasının hızlandırılması üzerine nötral proteaz/lipaz enzim konbinasyonunun etkileri.E.Ü.Müh.Fak.Dergisi, s:15(Baskıda)
- Öztürk, G.F. ve Metin, M. 1996. Yarı-sert tipte keçi peyniri imalatı üzerine bir araştırma. E.Ü.Müh.Fak.Dergisi,S:13(Baskıda)
- Öztürk, G.F. ve Metin, M. 1995. Fransa'da keçi peyniri üretimi.E.Ü.Müh.Fak.Dergisi, B13(2), 141-150
- Öztürk, G.F. ve Metin, M. 1992. Türkiye koşullarında yoğurt dondurması (frozen yoghurt) üretimi üzerine bir inceleme.E.Ü.Müh.Fak.Der.B 10,(1),93-115
- Metin. M. ve Öztürk. G.F. 1992. Kaşar peynirinin olgunlaşması ve kalite kriterleri üzerine çeşitli ambalaj materyallerinin etkisi.E.Ü.Müh.Fak.Der.seri:B,cilt:10,sayı:1,69-92
- Metin, M. ve Kumral, N. 1990. Avrupa topluluğu entegrasyonunda süt ve süt ürünleri, İzmir.Dokuz Eylül Ünv. Atmer.138s.
- Hocalar, B. ve Metin, M.1989. Sterilize sütlerde proteolisis.E.Ü.Gıda Müh. Dergisi seri:B,cilt:7,sayı:1,105-09
- Metin, M. ve Tavlaş, B. 1987. Sodyum kazeinat kullanımın yoğurt kalitesi üzerine etkileri.E.Ü. Müh.Fak.Der.Seri:B Cilt:V, Sayı:1(53-65)
- Metin, M. ve Tavlaş, B. 1987. Kalsiyum kazeinat kullanımının peynir randımanı üzerine etkileri. E.Ü.Müh.Fak.Der.Seri:B,cilt:V,sayı:2 33-46.
- 1986, Metin, M., Yoğurt kalitesi üzerine sodyum kazeinat kullanımının etkileri, Gıda Sanayi Araştırma 86 Sempozyumu
- Metin, M. ve Tavlaş, B. 1986. Sodyum kazeinat kullanımının yoğurt kalitesi üzerine etkileri.E.Ü.Müh.Fak.Dergisi. Seri:B, Cilt:V sayı:2(29-41)
- Metin, M.(1983) Peynir ve Yoğurt Teknolojisi, Endüstriyel Mikrobiyolojisi. İstanbul Tıp Fak. Vak.No:2 1.Baskı
- Metin, M.(1983) Süt sanayiinde peynir suyunun değerlendirilmesi.E.Ü. Müh.Fak. Dergisi.Yıl:1, sayı:1, 151-169
- Metin, M. 1981. Kuruluşundan günümüze kadar süt sanayii. 100. yılda ulusal gıda sanayii kitabı.
- Metin, M.(1980) Bazı büyük kentlerin süt ve mamülleri gereksinimleirnin karşılanması üzerine incelemeler.Gıda Fak. Yıllığı., Sayı:1,İzmir S:109-138
- Metin, M.(1979) Peynir yapım tekniği mekanizasyonu. E.Ü.Ziraat Fak. Der.Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova, İzmir
- Metin, M.(1977) Gıdalarda Kalite ve kalite kontrol kavramları. Gıda Dergisi,2,(4)'den ayrı basım.s:12
- Metin, M. ve Sezgin, E.(1976) Ankara piyasasındaki tereyağlarının saflık kontrolü üzerine Gaz Kromotografisi yöntemi ile incelemeler.Gıda Dergisi, 2,(1),51-66
- Metin, M ve Saldamlı, İ.(1976-1977) Gıdalarda bulunan yabancı maddeler.Gıda Dergisi,1,(4/5) ve 2,(1)den ayrı basım.36 sayfa
- Metin, M.(1976) Sterilize süt beslenme ve diyet dergisi.5,(2)'den ayrı basım.
- Metin. M.ve Sezgin, E.(1975)Zaanen ve Kilis keçi melezlerinin sütlerindeki yağ oranlarının Milkotester ve Gerber metodları ile tespiti üzerinde mukayeseli araştırmalar. Ziraat Fak. Yıllığı, 24,3-4-,368-381
- Eralp, M., Metin, M., Şahin, M.ve Sezgin, E. (1974) Ankara dolayları sütlerinden beyaz peynir imalatı tekniğinin ıslahı üzerine araştırmalar. TBTAK Yayınları No:207, T:O:A:G:,Seri No:27,S:44
- Metin,M. ve Sezgin, E. (1973) Formalinle konserve edilen sütlerdeki yağ oranlarının Milkotester ve Gerber metodları ile tespiti üzerine mukayeseli araştırmalar. Ziraat Fak. Yıllığı 22, (3-4), 606-623
- Metin, M. (1969) Çocuklara verilecek sütlerin yağ derecesi ne olamlıdır? Stockley ve Droesse'den çeviri. Ziraat Müh. Dergisi. 20-22,9-10
- Metin, M. (1969-1970) Toplum beslenmesinde süt ve mamüllerinin önemi. Zootekni Dergisi 2,(8) ve 3,(9)
- Metin, M. ve Üçüncü, M.(1969) Yaşlıların beslenmesinde süt ve mamüllerinin önemi. Zootekni Dergisi 2,(8),27-28.
- Metin. M. ve Eralp. M. (1968) Tereyağlarda bulunan yağ asitleri, değişim sınırları ve Alman tereyağları ile mukayesi.Ziraat Fak. Yıllığı, 18 (1), 45-55

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (8 adet)- 0, Metin, M, 1976, Süt ve mamullerinin beslenmedeki yeri ve önemi, Ankara Tic. Odası Dergisi, No:4: 3-5
- 0, Metin, M, 1979, İnsan Yaşamında Süt, Eczacıbaşı Dergisi, İstanbul, Sayı:7:4-7
- Metin, M, 1980, Uzun ömürlü süt, Bilim Birlik Başarı Dergisi,İzmir, Yıl:7, Sayı:25:23-24
- Metin, M, 1980, Beslenme üzerine bir sohbet, Gazete İzmir, 29.12.1980
- Metin, M, 1980, Gıda sanayiinde ambalaj sorunları, Bilim Birlik Başarı Dergisi, İzmir, Yıl:7, Sayı:28:21-24
- Metin, M, 1980, Gıdalarda kalite kontrolü, Yeni Asır, 06.06.1980
- Metin, M, 1980, Gıda maddelerinin standardizasyonu, Gazete İzmir, 20.12.1980
- Metin, M, 1981, Türkiye Sütçülük Araştırma Enstitüsü, Gazete İzmir, 06.01.1981

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- N. Koca, M. Metin, and V.B. Alvarez.2005.Chemical, textural and sensory properties of fresh Turkish Kashar cheese, 2005 Joint ADSA-ASAS-CSAS Meeting, July 24-28.Cincinnati, OH,USA.
- N Koca, M Metin. 2005.The use of fat replacers in low-fat fresh kashar cheese: composition, proteolysis and yield. - 2005 Joint ADSA-ASAS-CSAS Meeting, July 24-28.Cincinnati, OH,USA.
- Koca, N. and Metin, M. 2004. Relationships between instrumental texture, composition and sensory properties of White cheese, International Dairy Symposium, Recent Developments in Dairy Science and Technology, p: , May 24-28, Isparta, Turkey
- Koca, N and Metin, M.2003. The textural, melting and sensory properties of low-fat fresh kashar cheese produced by using fat replacers, 3rd NIZO Dairy Conference: Dynamics of Texture, Process & Perception, Arnem, The Netherlands, 11-13 June 20
- Ozturk, G.F., Metin, M., Koca, N., and Balkır, P. 2001. The use of some fat replacers in the production of set-type non-fat yoghurt, 6 th Karlsruhe Nutrition Symposium, Effect of Processing on the Nutritional Quality of Food, p:90, October 21-23, 2001, - Karlsruhe,Germany
- Koca, N. and Metin, M.1999. The effect of different starter culture combinatıon on quality, ripenning and sensory properties of izmir canned tulum cheese.Internatıonal Congress"Improved Tradional Foods for The Next Centruy", 28-29 October 1999, Valencia Spain.
- Koca, N. and Metin, M. 1999. The relatıon between instrumental and sensory evaluation of hardness of izmir canned tulum cheese using different starter culture combinatıons. International Congress "Improved Traditional Foods For The next Century", 28-29 October 1999, Valencia, Spain

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (20 adet)- Koca, N.: Metin, M., 2003, Bazı yağ ikame maddelerinin yağı azaltılmış taze kaşar peynirinin nitelikleri üzerine etkileri, Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, s: 62-68, 22-23 Mayıs 2003, Bornova, İzmir
- Mehenktaş, C.: Metin, M., 2003, Yağ içeriği azaltılmış peynir üretim yöntemleri, Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, s: 207-212, 22-23 Mayıs 2003, Bornova, İzmir
- 2003, Mehenktaş, C., Bayaz, M. ve Metin, M., Süt ve Süt Ürünlerinde Yüksek Basınç Uygulaması, II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir.
- Ozturk, G.F., Metin, M., Koca, N. ve Balkır, P. (2000). Bazı yağ ikame maddelerinin set-tip yağsız yoğurt üretiminde kullanımı - VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu “:Süt Mikrobiyolojisi ve Katlı Maddeleri" s:162-172, 22-23 Mayıs, Tekirdağ.
- 2000, Mehenktaş, C. ve Metin, M., Beyaz Peynirin Olgunlaşması Sırasında Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Tiramin Oluşumuna Etkisi, VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Tekirdağ, 337-345.
- Metin, M. ve Koca, N.(1999) Yağ ikame maddelerinin süt ürünlerinde kullanımı.2000' li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, 18-20 Ekim 1999, İzmir
- Metin, M. ve Mehenktaş, C.(1999) Peynir olgunlaşması sırasında biyojenik amin oluşumu. 2000'li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi,18-20 Ekim 1999, İzmir
- Metin, M.:Öztürk, G.F. ve Koca, N.(1998) Keçi sütünün peynire işlenerek değerlendirilmesi üzerine araştırmalar. 5. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu "Geleneksel Süt Ürünleri", 21-22 Mayıs 1998, Tekirdağ
- Koca, N. ve Metin, M.(1998) Çeşitli starter kültür kombinasyonlarının izmir teneke tulum peynirinin nitelikleri üzerine etkileri. 5. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu "Geleneksel Süt Ürünleri", 21-22 Mayıs 1998, Tekirdağ
- Koca, N ve Metin,M. (1998). Çeşitli starter kültür kombinasyonlarının İzmir teneke tulum peynirinin nitelikleri üzerine etkileri, - E.Ü. Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 19 - 21 Ekim 1998 I. Proje Sergisi.
- Metin, M., Öztürk, G.F. ve Koca, N.(1998). Keçi sütünün peynire işlenerek değerlendirilmesi üzerine araştırmalar, - E.Ü. Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, 19- 21 Ekim 1998, I. Proje Sergisi. E.Ü. Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 25 - 27 Ekim 1999 II. Proje Sergisi.
- Koca, N.:Metin, M. ve Üçüncü, M.(1994) Yoğurt üretiminde depolama aşamasındaki başlangıç asitlik değerleri ile depolanabilme süreleri ve duyusal nitelikleri arasındaki ilişkiler. III. Milli Sütçülük Sempozyumu 2-4 Haziran 1994 İstanbul. M.P.M.Yayınları - - No: 548,s:387-396
- Metin, M. ve Öztürk, G.F.(1994) Yoğurt işletmelerinde Sanitasyon. III. Milli Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu. 2-3 haziran 1994 İstanbul.Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No:548, s:145-165
- Metin, M.(1993)"Süt ve ürünleri ile ilgili yasal düzenlemeler ve sorunlar" ile "Dış ticarette ve AT ile ilişkilerde süt ve ürünlerinin yeri" konularında tartışmalı tebliğ,Türkiye 5. sütçülük Kongresi,20-21 mayıs. 1993 ANKARA
- Metin, M.(1992) Tüketicinin korunması açısından süt ve mamüllerine ilişkin mevzuat sorunları.Gıda Mevzuatımızda Aksayan Hususlar ve Çözüm Yolları Sempozyumu,Tekirdağ.
- Metin, M. ve Öztürk,G.F.(1991) Türkiye'de vakum paketlenmiş taze kaşar peynirlerinin yapımı ve düşündürlükleri.'.Milli Süt ve Süt ürünleri Sempıozyumu.Trakya Ünv. Tekirdağ Ziraat Fak.Yayın no:125, 158-180
- 1986, Metin, M., Yoğurt kalitesi üzerine sodyum kazeinat kullanımının etkileri, Gıda Sanayi Araştırma 86 Sempozyumu
- 1986, Metin, M., Yoğurt kalitesi üzerine sodyum kazeinat kullanımının etkileri, Gıda Sanayi Araştırma 86 Sempozyumu
- Metin, M.: Kayahan, M., 1984, Gıda katkı maddeleri ve kullanılma amaçları, Türkiye 4. Gıda Kongresi, 17-19 Nisan 1984, Ankara san. Matbaası, s: 213-223
- 0, 1986, Metin, M., Yoğurt kalitesi üzerine sodyum kazeinat kullanımının etkileri, Gıda Sanayi Araştırma 86 Sempozyumu

Kitapları (16 adet)- 2005, Süt Teknolojisi - Sütün bileşimi ve işlenmesi, E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 33 6. Baskı
- 2003, Süt Teknolojisi - Sütün Bileşimi ve işlenmesi, E.Ü . Mühendislik Fakültesi Yayınları No:33, 5.Baskı
- 2002, Metin, M. ve Öztürk, G.F., Süt ve Mamülleri Analiz Yöntemleri (Duyusal, Fizksel ve Kimyasal Analizler), Ege Meslek Yüksekokulu Basımevi, Bornova-İzmir, 439 sayfa.
- 2002, Süt Teknolojisi - Sütün Bileşimi ve İşlenmesi 4. Baskı
- Metin M:Süt Teknolojisi.1.Bölüm: Sütün Bileşimi ve İşlenmesi. E.Ü. Müh Fak.Yayın No:33,Genişletilmiş 3 Baskı, s:794, E.Ü. RektörlüğüBasımevi,s:794,Bornova,1999..
- Metin M: Süt Teknolojisi.1. Bölüm: Sütün Bileşimi ve İşlenmesi. E.Ü. Müh. Fak Yayın No:33, GENİŞLETİLMİŞ İKİNCİ BASKI, s:793, E.Ü. Rektörlüğü Basımevi,Bornova,1998.
- Metin M: Süt Teknolojisi 1.Bölüm:Sütün Bileşimi ve işlenmesi. E.Ü.Müh.Fak Yay. No:33,s:633. E.Ü.Rektörlüğü Basımevi, Bornova,1996.
- Metin M, Öztürk G.F.: Süt işletmelerinde Sanitasyon (Temizlik ve Dezenfeksiyon). E.Ü.Ege Meslek Yüksek Okulu Yayın No:17,s:410,E.Ü.Rektörlüğü Basımevi,Bornova,1995.
- Metin M, Hocalar (Tavlaş) B: Fermente Süt Mamulleri Teknolojisi. E.Ü. Ege Meslek Yüksek Okulu Çoğ. Yayın No: 7, s:112, Bornova,1990.
- Metin M, Tavlaş B: Tereyağı yapım tekniği . E.Ü. Ege Meslek Yüksek Okulu Çoğ. Yay. No:1,s:103 ,Bornova,1987.
- Metin M, Öztürk GF, Tavlaş B, Şakiroğlu S.: Süt ve mamulleri uygulama klavuzu. E.Ü. Müh Fak.Çoğ. Yayın No:60,s:182, Bornova.1985
- Metin, M. Süt ve Mamullerinde Kalite Kontrolu. Ank. Tic. Borsası yayınları No:1,s: 352,1977.
- Metin, M. und Waldburg, M.(1974) Kaese der Türkei. Handbuch der Kaese, Kaese der Welt von A-Z. Volkswirtschaftlicher Verlag GmbH, Kempten(Allgaeu).Kitabın Türkiye peynirleri ile ilgili kısmı hazırlanmıştır.902 s.
- Metin, M., 1966, Turkischer Weiskaese-eine Monographie Diss. des Justus Liebig Uni Gisessen p:75
- 0,
- 0,

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- 2097, Araştırma Projesi, Eralp, M., Metin, M., Şahin, M.ve Sezgin, E. (1974) Ankara dolayları sütlerinden beyaz peynir imalatı tekniğinin ıslahı üzerine araştırmalar. TBTAK Yayınları No:207, T:O:A:G:,Seri No:27,S:44
- Araştırma Projesi, Metin, M., 1979, Yurdumuzda tereyağlarına yemeklik margarinler karıştırmak sureti ile hilelerin tespiti üzerine Gaz-Kromatografisi metodu ile araştırmalar. Habilitasyon tezi, 80+22 s.
- Araştırma Projesi, Metin, M., 1966, Türkhischer Weiskaese -eine Monographie Diss. des Justus Liebig Uni Giessen p:75
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1964, MEB Doktora Bursu
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 1998, E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Sergisi Bilimsel Araştırmaları Teşvik Ödül
- 1998, E.Ü. Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Sergisi Bilimsel Araştırmaları Teşvik Ödül
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (19 adet)- Doktora, 2006, Mehenktaş, Cesur Egzopolisakkarit (EPS) Üreten Starter Kültürlerin Yağı Azaltılmış Beyaz Peynirin Bazı Özelliklerine Etkisi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 155 s.
- Doktora, 2006, Balkır, Pınar, Taze Kaşar Peynirlerine Yapılan Hilelerin Belirlenmesi ve Taklit Taze Kaşar Peynirlerinin Ayırt Edilme Yöntemleri,E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 108 s.
- Doktora, 2006, Mehenktaş, Cesur Egzopolisakkarit (EPS) Üreten Starter Kültürlerin Yağı Azaltılmış Beyaz Peynirin Bazı Özelliklerine Etkisi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 155 s.
- Doktora, 2006, Balkır, Pınar, Taze Kaşar Peynirlerine Yapılan Hilelerin Belirlenmesi ve Taklit Taze Kaşar Peynirlerinin Ayırt Edilme Yöntemleri,E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 108 s.
- Doktora, 2005, Seçkin, A. Kemal Kolesterolü Azaltılmış Beyaz Peynir Üretim Olanakları Üzerine Araştırmalar, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 209 s.
- Doktora, 2005, Seçkin, A. Kemal Kolesterolü Azaltılmış Beyaz Peynir Üretim Olanakları Üzerine Araştırmalar, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 209 s.
- Yüksek Lisans, 2002, Ürken, Ufuk, UF (Ultrafiltrasyon) yöntemi kullanılarak elde edilen peynir suyu tozunda demineralizasyon oranının arttırılması üzerine bir araştırma
- Doktora, 2002, Koca, Nurcan, Bazı yağ ikame maddelerinin yağı azaltılmış kaşar peynirinin nitelikleri üzerine etkileri, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 2002, Koca, Nurcan, Bazı yağ ikame maddelerinin yağı azaltılmış kaşar peynirinin nitelikleri üzerine etkileri, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 1999, Mehenktaş, Cesur, Beyaz peynirin olgunlaşması sırasında farklı tuz konsantrasyonlarının tiramin oluşumuna etkisi
- Yüksek Lisans, 1996, Koca, Nurcan, Çeşitli starter kültür kombinasyonlarının İzmir teneke tulum peynirinin nitelikleri üzerine etkileri
- Yüksek Lisans, 1995, İrkin, Reyhan, Beyaz peynirlerde nitrat ve nitrit tayin yöntemleri ve olgunlaşma süresince nitrat ve nitirit miktarında meydana gelen değişimler
- Doktora, 1993, Öztürk, Gül Figen, Kaşar peyniri olgunlaşmasının hızlandırılması üzerine nötral proteaz ve nötral proteaz/lipaz enzim kombinasyonunun etkileri, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 1993, Öztürk, Gül Figen, Kaşar peyniri olgunlaşmasının hızlandırılması üzerine nötral proteaz ve nötral proteaz/lipaz enzim kombinasyonunun etkileri, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 1992, Hocalar, Berna, Beyaz peynir kalitesi üzerine rekonstitüe süt kullanımının etkileri, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
- Doktora, 1992, Hocalar, Berna, Beyaz peynir kalitesi üzerine rekonstitüe süt kullanımının etkileri, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 1987, Fotocan, Melek, Liyofilize yoğurt kültürü eldesi ve muhafazası üzerine araştırmalar
- Yüksek Lisans, 1987, Ulucak, Hamdiye Belgin, Kayısılı Yoğurt Üretiminde Stabilizatör ve Kayısı Pulpu Oranlarının Duyusal Kalite Üzerine Etkisi
- Yüksek Lisans, 1986, Hocalar (Tavlaş),Berna.Kefir Tanesi ve Kefir Kültürü Kullanılarak Üretilen Kefirlerin Kalitesi Üzerine Olgunlaşma Koşullarının Etkisi