Akademik BilgilerGÜLENGÜL MERMER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: gulengul.mermer@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 388 28 51
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye, 1995
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 2001

İdari ve Akademik Görevleri (7 adet)- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu (Öğr. Gör.), 2003-
- Kemalpaşa Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı, İzmir, 1998-2003
-  Van Merkez 6 Nolu Sağlık Ocağı ve Van Doğumevi, 1997-1998
- Konak Doğumevi, İzmir, 1994-1997
- Sivas Numune Hastanesi, 1991-1994
- Kars AÇSAP Merkezi (Ebe), 1989-1991
-  Kars Merkez Kümbetli Köyü (Ebe), 1987-1998
Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- Türk Silahlı Kuvvetleri Üreme Sağlığı Programı Eğitici, 2004-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Halk Sağlığı (1011701)
- Hemşirelik (1040101)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- 2003, Türkistanlı E.Ç., Mermer G.M., Yıldız F., - "Evka 4 Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanma Durumları" Sağlık ve Toplum- Health and Society, 13:1, 2003, 81-86

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- E Ceber, G Mermer, G Aslan, U Yucel. To Determine the Pregnants Behaviours about Pregnancy in Two Primary Health Service District in Bornova. - 4th International Congress of Reproductive Health & Family Planning. Abstract Book 286-287, April 20-23 2005. Ankara TURKEY (Poster presentation)
- G Aydemir, E Ceber, N Sogukpinar, G Mermer. Assesment of practice of nutritional and lifestyle factors associated breast cancer among women. - The 2nd APOCP General Assembly Conference. New Paths to Cancer Prevention in the Asian Pacific Region. Abstract Book 84-85, November 1st-3rd 2004. Seoul, KOREA (Poster presentation)
- Çeber E., Mermer G., Aydemir G., The Effect Of An Educational İntervention An Promating Breast Self-Examination Among Women İn Bornova, İzmir, The First Regional Meeting Of The Asian Pacific Organization For Cancer Prevention, 2003 İzmir P: 55

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- Ceber E, G Mermer, G Aslan. Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitiminde Halk Sağlığı Hemşireliği Öğrencilerinin Rolü. - I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu. Kongre Özet Kitabı:115, 24-26 Kasım 2004 Ankara. (Poster Bildiri)
- Mermer G., Öztürk H., Pektaş İ., "Kadınlarda Ruh Sağlığını Geliştirme Davranışları" 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, (Uluslar arası Katılımlı), 24-26 Kasım 2004, Ankara (Poster Bildiri).
- 2004, Bilge A., Mermer G.Savaşın Çocuk Sağlığına Etkisi Ve Çözüm Önerileri I. Ulusal Sağlığı Geliştirme Sempozyumu (poster bildiri)
- Günay İ., Mermer G., Mermer N., Günay T., Oğuz T., "Kemalpaşa İlçe Merkezinde Emzirme Durumu" ll. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 2003 İstanbul (Poster Bildirisi)
- Çeber E., Mermer G.M., Yıldız F., "Evka 4 Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanma Durumları" 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 23-28 Eylül 2002
-  Mermer G., Çeber T, E., Sarper B., Gerçek E., "15-49 Yaş Evli Kadınlara Verilen Aile Planlaması Eğitiminin Etkinliğinin Belirlenmesi" Vlll. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2002 Diyarbakır 173-179- Poster Bildiri.
- Süleymanoğlu M, G., Bayık A., " Damlacık Köyünde Tip ll Diabetes Mellitus Prevalansının Belirlenmesi ve Diabetes Mellituslu Hastalara Uygulanan Diabet Eğitimi Programının Değerlendirilmesi" Vlll. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2002 Diyarbakır 638-641- (Poster Bildiri)

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Aile Planlaması Derneği İzmir Şubesi
- Türk Hemşireler Derneği
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2001, Damlacık Köyünde Tip ll Diabetes Mellitus Prevalansının Belirlenmesi ve Diabetes Mellituslu Hastalara uygulanan Diabet eğitimi Programının Değerlendirilmesi, Hemşirelik Programı, Yüksek Lisans Tezi, İZMİR, 2001.