Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerIŞIL AKTUĞLU
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Reklamcılık Bölümü
Genel Reklamcılık Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: isil.aktuglu@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi , Türkiye , 1994
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Türkiye , 1996
- Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Türkiye , 2000
- Yardımcı Doçentlik: 2001
- Doçentlik: Ege Üniversitesi , Türkiye , 2007

İdari ve Akademik Görevleri (11 adet)- • Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2011-
- • Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2010-
- • Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-
- • Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-
- • Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-
- • ADEK Kurulu Üyeliği; , 2009-
- • Yeni Düşünceler Dergisi Editörlüğü, 2009-
- Doç.Dr. İletişim Fakültesi Fakültesi, Ege Üniversitesi, 2007-
- Yar.Doç. İletişim Fakültesi Fakültesi, Ege Üniversitesi , 2001-2007
- Dr.Ar.Gör. İletişim Fakültesi Fakültesi, Ege Üniversitesi , 2000-2001
- Ar.Gör. İletişim Fakültesi Fakültesi, Ege Üniversitesi , 1996-2000
Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- Eğitmen, Elginkan Vakfı, 1999-2007
Uzmanlık Alanları- İletişim Bilimleri (2270000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- .“Kültürün Reklam Üzerindeki Etkisi: Reklam Biçimlerinin Belirlenmesi”, Emine Bengü Çolakoğlu ile birlikte Ege Üniversitesi yeni Düşünceler; 2011; sayı:6
- “Global Reklamcılık Stratejilerinde Kültürel Miyopi”, Emine Bengü Çolakoğlu ile birlikte, Ege Üniversitesi yeni Düşünceler; 2010; sayı:5
- “Küresel Reklâm Stratejilerinin Belirlenmesinde Kültürel Farklılıkların Önemi”, Ayşen Temel İle birlikte, Konya Selçuk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yıl:2010, cilt:6, sayı:3.
- . “Kültürün Pazarlama İletişimindeki Önemi Ve Farklı Ülkelerdeki Uygulamalarında Kültürel Değerlerin Aktarımı”, Ege Üniversitesi yeni Düşünceler; 2009; sayı:4
- “Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği”,Global Media Journal Turkish Edition(ISSN 1450-4170)- Küresel İletişim Dergisi güz 2006, sayı: 2
- .“Yeni Ürünlerin Tanıtım(Lansman) Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Bir İletişim Modeli Önerisi”, İletişim- Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını, sayı:4 ,117-132, 2006
- “Markalar Nasıl Tercih Ediliyor?(Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma), Ayşen Temel İle bilikte,Konya Selçuk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yıl:2006, sayı:15.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (10 adet)- “Güçlü Marka Ne Demektir?”, Reklamca- İzmir Reklamcılar Derneği Yayınları, Yıl:18, Sayı:34, Nisan 2004
- “Türkiye’nin İmajı ve Marka Değerinin Arttırılmasında İletişim Çabaları-Türkiye’nin Marka Değerinin Oluşturulması İçin Bir Model Önerisi”, Yrd.Doç.Dr.Mine Saran’la birlikte; Kalder Forum, Yıl:2, Sayı:8, Ekim-Kasım-Aralık 2002.
- Kurumsal Reklam, Media-Cat Pazarlama İletişimi Dergisi, Mart, 1998.
- Bankacılık Sektöründe Kurumsal Reklam Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Pazarlama Dünyası Dergisi, yıl:12, sayı:70,Temmuz- Ağustos,1998.
- Reklam Mesajlarının Oluşturulmasında Temel Esaslar, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, yıl:11, sayı:11, 1998
- Bir İletişim Biçimi Olarak Reklam, D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Sinemasal Dergisi, yıl:1, Sayı: 1,1998.
- Müşteri Tatminin Sağlanması, Pazarlama Dünyası Dergisi, yıl:12,sayı:71 Eylül-Ekim, 1998.
- Reklamın Gelişimi, Perspektif İletişim Dergisi, yıl:1, sayı:2,Aralık 1998.
- Reklam Stratejileri, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, yıl:11, sayı:10, 1997.
- Internet Reklamcılığı, Pazarlama Dünyası Dergisi,yıl:11, sayı:63, Mayıs-Haziran, 1997.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (15 adet)- .“Advertising Restricted: Social Media as a New Way out for Alcoholic Beverages a Case Study on Mey İçki”, , İçten Duygu Çallı ile birlikte, 06-08 Ekim 2011, International Conference On Business, Management and Economics(ICBME11.), Yaşar Üniversitesi. Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve sempozyum bildirileri Cd’nde tam metin olarak yayınlanmıştır.
- “A New Dımensıon In Brand – Customer Communıcatıon: E – Catalogues:“A Study On Fashion Brands”,Ayşen Temel Eğinli ve İçten Duygu Çallı ile birlikte, 07-09 Ekim 2010, International Conference On Business, Management and Economics(ICBME10.), Yaşar Üniversitesi. Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve sempozyum bildirileri Cd’nde tam metin olarak yayınlanmıştır.
- “Global Marka Değerinin Yaratılmasında Bir Kültürel Bileşen Olarak Sözsüz İletişim Öğelerinin Kullanımı: HSBC Marka Değeri Kampanyası Örneği”, Ayşen Temel Eğinli ile birlikte, , 07-09 Ekim 2010, International Conference On Business, Management and Economics(ICBME10.), Yaşar Üniversitesi. Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve sempozyum bildirileri Cd’nde tam metin olarak yayınlanmıştır.
- “Etkili Satış Yönetimi Ve Müşteri İlişkilerinin Anahtarı:İletişim Becerileri,(Satış Temsilcilerinin Müşteriye Yaklaşım Tarzları Ve İletişim Becerilerine İlişkin Bir Araştırma)”,Ayşen Temel Eğinli ile birlikte, 28-29 Mayıs 2009, Uluslararası Pazarlama İletişimi Sempozyumu-Marcom, ,Ege Üniversitesi. Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve sempozyum bildirileri Cd’nde tam metin olarak yayınlanmıştır.
- . “Mutluluk Pazarlaması Kapsamında Türkiye’deki Çikolata Reklamlarında Mutluluk Kavramının Kullanımı”,Ebru Gökaliler ve Ayda Sabuncuoğlu ile birlikte, 28-29 Mayıs 2009, Uluslararası Pazarlama İletişimi Sempozyumu-Marcom, ,Ege Üniversitesi. Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve sempozyum bildirileri Cd’nde tam metin olarak yayınlanmıştır.
- “What Advertising Says: Psychoanalytical Approach in Understanding the Advertising Message,“Analyzing Fragrance Advertisements in Magazines”,İçten Duygu Çallı ile birlikte, 23 to 25 September 2009, Communication, Cognition and Media: Communication Sciences International Congress, Catholic University of Portugal, in Braga (Northern Portugal),Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve sempozyum bildirileri kitabında tam metin olarak yayınlanmıştır.
-  “Guerılla Executıons Of Global Brands In The Local Markets” , İçten Duygu Çallı ile birlikte, 22-24 Ekim 2009, International Conference On Business, Management and Economics(ICBME09.), Yaşar Üniversitesi Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve sempozyum bildirileri Cd’nde tam metin olarak yayınlanmıştır.
- “Duygusal Zeka Temelinde Bireylerin Aşkla Bağlandıkları Markaların (Lovemark) Yaratımında Oynayan Reklam Çekicilikleri”, Ebru Gökaliler ve Ayda Sabuncuoğlu ile birlikte, 9-10 2008, II. Uluslararası Duygusal Zeka Ve İletişim Sempozyumu, Ege Üniversitesi. Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve sempozyum bildirileri kitabında tam metin olarak yayınlanmıştır.
- “Reklam Mesajlarının Algılanmasında İletişimsizlik: Kültürel Yanlış Anlamalar”,Nihan Aytekin ile birlikte, 2-4 Mayıs 2007, 2nd. International Conference in Communication And Media Studies: Communication in Peace/Conflict in Communication,Doğu Akdeniz Üniversitesi. Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve sempozyum bildirileri kitabında tam metin olarak yayınlanmıştır.
- . “Recruiment Advertisements as a New Promotion Tool”, Nihan Aytekin ile birlikte, 2-4 Mayıs 2007, The Third International Conference on Business, Management and Economics”,Yaşar Üniversitesi. Bu bildiri sözlü olarak sunulmuştur.
- . “Analysing Of Children Oriented Advertising Applications With Respect To Ethical Principles”, 14-16 Haziran 2006; 4 th International Symposium Communication in the Millenium, Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve sempozyum bildirileri kitabında tam metin olarak yayınlanmıştır.
- . “Üniversite Gençliği Örneğinde Yeni Bir İletişim Biçimi Olarak Cep Telefonu Mesajları Ve Yaşamımızdaki Yeri”, Araş.Gör.Ayşen Temel Eğinli ile birlikte, 1 – 3 Kasım 2006;Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı, Marmara Üniversitesi. Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve sempozyum bildirileri kitabında tam metin olarak yayınlanmıştır.
- .“Çocuklar Reklamlardan Ne Anlıyor? Çocukların Televizyon Reklamlarını Anlamlandırmasına İlişkin Bir Araştırma”,Araş.Gör.Ayşen Temel Eğinli ile birlikte, 6-8 Kasım 2006, 3. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi,İstanbul Üniversitesi. Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve sempozyum bildirileri kitabında tam metin olarak yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.
- “Ürün Sorumluluğunun Aktarılmasında Reklam Ve Etik Kaygılar”; 17-19 Mart 2004; İkinci Uluslararası İletişim Sempozyumu: Türk Ve Amerikalı İletişimcilerle Buluşma, İstanbul Üniversitesi.Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve sempozyum bildirileri kitabında tam metin olarak yayınlanmıştır
- . “Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği”; 5-7 Mayıs 2004; İletişim ve Medya Çalışmaları Uluslararası Konferansı-“İletişim Etiği: Kültür, Toplum, Kimlik, Doğu Akdeniz Üniversitesi. Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve sempozyum bildiri özetleri kitapçığında bildirinin özeti yayınlanmıştır.Bildiri metninin güncellenmiş ve gözden geçirilmiş olarak Global Media Journal Turkish Edition(ISSN 1450-4170)- Küresel İletişim Dergisi güz 2006, sayı: 2,yayınlanmıştır.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- “Kültürün Reklam Üzerindeki Etkisi: Reklam Biçimlerinin Belirlenmesi”, Emine Bengü Çolakoğlu ile birlikte,2-4 Temmuz 2009, V. Kültür Araştırmaları Sempozyumu-Medya ve Kültür, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Bu bildiri sözlü olarak sunulmuştur.
- “Bir Halkla İlişkiler Faaliyeti Olarak Kurum İçi Gönüllü Çalışma Grupları Ve Bu Grupların Örgütsel İletişim Sürecinde Kullandığı İletişim Yöntem Ve Araçlarının Analizi”; Birgül Temiztürk ile birlikte, 27/28 Nisan 2006, “II.Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu”-İzmit. Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve sempozyum bildirileri kitabında tam metin olarak yayınlanmıştır.
- “Güçlü Markaların Oluşturulması Ve Marka Değeri” ;11-13 Mart 2005; Uluslararası Otomotiv-Oto Yedek Parça Ticari Araçlar ve Servis Ekipmanları İhtisas Fuarları, Markalaşma ve Fuarlar Paneli
- “Pazarlama Stratejileri İçinde Marka Değeri Ve Önemi”; 15/16 Nisan 2005, “Marka Yönetimi Sempozyumu”-Gaziantep. Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve sempozyum bildirileri kitabında tam metin olarak yayınlanmıştır.
- “Kalite Göstergesi Markaların Yönetilmesi Süreci ve Firmalar Açısından Önemi”, 10.Ulusal Kalite Kongresi, Kasım 2001, İstanbul; Bu bildiri kongre bildirileri adlı CD-Rom’da tam metin olarak yayınlanmıştır.
- “Marka Yönetimi ve Reklam İlişkisi, 1.Ulusal İletişim Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2000, Ankara.; Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve sempozyum bildiri özetleri kitapçığında bildirinin özeti yayınlanmıştır.
- . “Ürün Sorumluluğu- Kalite İlişkisinde Marka Yöneticilerinin Rolü”, 9.Ulusal Kalite Kongresi, 21-22 Kasım 2000, İstanbul.; Bu bildiri sözlü olarak sunulmuş ve kongre bildirileri adlı CD-Rom’da tam metin olarak yayınlanmıştır.

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (17 adet)- 2011, • Mehmet Sedat İpar; “Turizmde Destinasyon Markalaşması Ve İstanbul Üzerine Bir Uygulama”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2011.
- 2010, • Hasret Aktaş, Mücahid Zengin; “Dagmar Modeli: Deterjan Reklamları Örneğinde Görsel Bir Çözümleme”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı:24, 2010,Ss.31-43.
- 2009, • Mustafa Karadeniz; ”Product Positioning in Marketing Management”, Journal of Naval Science and Engineering,2009, Vol. 5, No 2, pp. 98-110.
- 2009, • Ali Gülçubuk; “Yeni Ürünlerde Markalama Stratejilerinin Önemi, Seçimi ve Değerlendirilmesi”, MUFAD Muhasebe Finansman Dergisi; sayı.44, Ekim 2009,ss.190-198.
- 2009, • Fatih Çerçi; “Çocukların Reklamı Anlama Ve Algılama Düzeyleri İle Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Mersin İlinde Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2009.
- 2007, • Elif Seyhan; “Markalaşma Sürecinde Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Yeri Ve Önemi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara - 2007
- 2006, • Müge Elden, Sinem Yeygel; Kurumsal Reklamın Anlattıkları, Beta Yayınları, İstanbul 2006
- 2006, • Müge Elden, Sinem Yeygel; Kurumsal Reklamın Anlattıkları, Beta Yayınları, İstanbul 2006
- 2006, • Hatice Doğan; “Müşteri Odaklı Web Sitelerinin Tasarlanması Ve Bu Sitelerin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006.
- 2004, • Zakir Avşar, Müge Elden, Reklam ve Mevzuatı, Radyo Televizyon Üst Kurulu Yayın No:8, Ankara 2004.
- 2004, • Belma Güneri Fırlar, Sinem Yeygel; Sanal Ortamlarda Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları No:29, İzmir 2004.
- 2003, • Özkan Tikveş; Halkla İlişkiler&Reklamcılık Temel Bilgiler- Uygulamalar, Beta Yayınları, İstanbul,2003
- 2003, • Müge Elden, Reklam Yazarlığı, İletişim Yayınları İstanbul 2003.
- 2002, • Yavuz Odaaşı, Mine Oyman; Pazarlama İletişimi Yönetimi, Media Cat Yayınları, İstanbul, 2002.
- 2002, • Ahmet Bülent Göksel, Nilay Başok Yurdakul, Temel Halkla İlişkiler Bilgileri, Ege Üniversitesi Yayınları, No:15, İzmir 2002.
- 1999, • Nahide Karabay; “Stratejik Pazarlama Yönetimi ve Türk Basın İşletmeleri”, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl:13,sayı:73,Ocak-Şubat 1999.
- 1999, Mustafa Mazlum, Fatma Demirci; ”Emlak Pazarlaması” Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl:13,sayı:74, Mart- Nisan 1999
Kitapları (3 adet)- Karpat Aktuğlu,I., “Marka Yönetimi- Güçlü Ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler”, İletişim Yayınları,İstanbul,2004.
- Karpat, I., “Bankacılık Sektöründen Örneklerle Kurumsal Reklam”, Yayınevi Yayıncılık,İstanbul, 1999.
- Gürüz, D.,Güneri,B.,Ker,M.,Yaylacı,G,Karpat,I.;“Halkla İlişkiler Yönetimi”, İzmir,1998.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- • Ege Üniversitesi Kalite Odağı
- • İzmir Halkla ilişkiler Derneği
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2002, 7.Toplam Kalite Yönetimi Makale Yarışmasında Mansiyon ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (7 adet)- Doktora, 2012, Çallı,İ.D,“Uluslararası Reklamcılık Açısından Göç ve Kültür İlişkisi: Türk Göçmenlere Yönelik Televizyon Reklamlarının İncelenmesi” konulu Bilimsel Araştırma Projesi,Ege Üniversitesi
- Doktora, 2010, Aytekin, N, “Türkiye’de Gazete Reklamlarında Doğa İmgesinin Sunumu”, Ege Üniversitesi
- Doktora, 2010, Gökaliler(Aközek),E, “İnternet Reklamcılığında Yeni Bir Mecra: Arama Motoru Reklamcılığı”, Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2010, Özyiğit,C, “Tüketim Mallarında Çizgi Roman Kahramanlarının Kullanılmasının Marka Bilinirliğine Etkisi”, Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2005, Aytekin,N, “Farklı Kültürel Geleneklere Sahip Firmaların Uyguladıkları Reklam ve Tanıtım Stratejileri Üzerine Bir İnceleme”, Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2005, Aközek,E, “Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Marklaşama Çalışmaları ve Reklamın Etkisi “Pınar Hindi’nin Markalaşma Çalışmalarının İncelenmesi”, Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2004, Erdem, Y.A, “Reklamda ‘Tüketim Ve Bastırılmış Güdü Etkileşimi’nin Kullanımı ‘Bastırılmış Cinsellik’ Güdüsü Üzerinden Bir İnceleme”, Ege Üniversitesi