Akademik BilgilerİLKER ÇOBANOĞLU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ilker.cobanoglu@ege.edu.tr
- Telefon: 311 10 10-4162
Eğitim Bilgileri- Lisans: Gazi Üniversitesi Tek. Eğt. Fak. Bilg. Sis. Öğretmenliği, Türkiye, 1995
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Eğitim Prog. ve Öğrt. A.B.D, Türkiye, 2005

Mesleki Faaliyetleri (3 adet)- 2nd International Computer and Instructional Technologies Symposium (Member of Organizing Committee), 2008
- 1. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı (Düzenleme Kurulu Üyesi), 2007
- E.Ü. Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni Komitesi Üyesi, 2006-2007
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Feyzioğlu, B., Demirdağ, B., Ateş, A., Çobanoğlu, İ. ve Altun, E. (2011). Kimya Öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Algıları: İzmir İli Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,11(2), 1005-1029.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (13 adet)- Çobanoğlu İlker (2017).Böte Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 11-13 Ekim 2017. Selçuk, İzmir.
- ÇOBANOĞLU İLKER,ATEŞ ÇOBANOĞLU ALEV (2016).The student teachers’ technology use and intentions for blended learning based courses. 3rd International Conference on New Trends in Education (Özet bildiri)
- Çobanoğlu, İ. (2015). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumları. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2015) Abstracts, sf. 75, Afyon, 20-22 Mayıs, 2015.
- Çobanoğlu, İ. (2014). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Mesleki Kaygıları. International Conference on New Trends in Educational Technology. 14-15 Nisan, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagosa, K.K.T.C
- Çobanoğlu, İ. (2014). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Hazırbulunuşlukları. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2014) Abstracts, sf. 131, Edirne, 18-20 Eylül, 2014.
- Çobanoğlu. İ., Ceylan, Z. & Sözer. G. (2010). Preservice computer teachers’ views and preferences about e-learning. 13th International Conference ICT in the education of the Balkan countries. Varna, June 17-19, 2010.
- Altun, E., Demirdağ, B., Feyzioğlu, B., Ateş, A. & Çobanoğlu, İ. (2010). Demonstrating an interactive virtual chemistry laboratory software based on 7E learning cycle. 13th International Conference ICT in the education of the Balkan countries. Varna, June 17-19, 2010.
- Altun, E., Feyzioğlu, B, Demirdağ, B., Ateş, A. & Çobanoğlu, İ. (2010). Preservice computer teachers' views on developing chemistry software based on constructivist 7E model. World Conference on Educational Sciences (WCES), February 04-08, 2010 - Bahcesehir University, Istanbul, Turkey.
- Çobanoğlu, İ., Ateş, A., İliç, U. ve Yılmaz, E. (2009). Investigating prospective computer teachers’ perceptions on e-learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2009, p. 1460-1463 - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042809002602
- Altun, E., Demirdağ, B., Feyzioğlu, B., Ateş, A. ve Çobanoğlu, İ. (2009). Developing an interactive virtual chemistry laboratory enriched with constructivist learning activities for secondary schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2009, - p. 1895-1898. http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
- Çobanoğlu, İ. (2007). "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretime ve Bilgisayara Yönelik Tutumları", I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16-18 Mayıs, - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Altun, E ., Ateş, A., Arıkan, Y. D., Çobanoğlu, I., Kışla, T. (2007). 'Can we use weblogs as learning tools?', - 4th Balkan Congress : Education , The Balkans , Europe . Bulgaria , Stara Zagora . ( 22-24 June 2007).
- Çobanoğlu, İ. (2006). "Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları", 6. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 19-21 Nisan, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagosa, K.K.T.C

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Altun, E., Feyzioğlu,B., Demirdağ, B., Ateş, A. ve Çobanoğlu, İ. (2009). Yapılandırmacı öğrenme etkinlikleriyle zenginleştirilmiş etkileşimli sanal kimya laboratuvarının deney türlerine göre uygulamaları. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. - İzmir.
- Çobanoğlu, İ. ve Ateş, A. (2007). 'Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri Dersinin, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Öğretime ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi', 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye
- Çobanoğlu, İ. ve Bintaş, J. (2006). "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 13-15 Eylül, Muğla Üniversitesi, Muğla, Türkiye

Kitapları (1 adet)- Altun, E., Kisla, T. ve Çobanoğlu, İ. (2009). 'Alana özgü uygulamalar ve Bilgisayar Laboratuar ortamlarının incelenmesi' Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri için Özel Öğretim Yöntemleri I-II (ed. E. Altun). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- Araştırma Projesi, Ege Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, (2004 - 2005) “Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları”, Proje Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Jale BİNTAŞ, Görev: Araştırmacı.