Akademik BilgilerNEHİR SOMER
PROFESÖR
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Farmakognozi AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: nehir.somer@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniv., Türkiye, 1993
- Yüksek Lisans: Ege Üniv., Türkiye, 1995
- Doktora: Ege Üniversitesi, Farmakognozi, Türkiye, 1999
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniv. Farmakognozi, Türkiye, 1999
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 2005

Uzmanlık Alanları- Farmakognozi (1030201)
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1995, Tübitak Yüksek Lisans Bursu