Akademik BilgilerDEVRİM ŞÜFA ERDOĞAN
YARDIMCI DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Geoteknik Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: devrim.erdogan@ege.edu.tr
- Telefon: 3884000 / 5168
Eğitim Bilgileri- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Böl. Geoteknik, Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Dokuz Eylül Üniv. İnş. Müh. Böl., Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh. Geoteknik, Türkiye, 1997
- Doktora: Dokuz Eylül Fen Bil. Enst. İnşaat Müh. Geoteknik, Türkiye, 2006

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2009-2011
Mesleki Faaliyetleri (2 adet)- 1. 15.05.2001-28.08.2003 tarihleri arasında 2547 sayılı kanunun 39.maddesi kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri, Wayne State Üniversitesi (Michigan, Detroit) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Prof.Dr.Takaaki Kagawa’nın daveti üzerine misafir araş,
- Amerika’da Wayne State Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak davetli olduğum süre içerisinde Michigan Department of Transportation, MDOT, tarafından finanse edilen ‘Durability of Concrete Bridge Components’ adlı projede yaklaşık bir sene kadar çalı,
Uzmanlık Alanları- Sayısal Yöntemler (2150500)
- Numerik Modelleme (6170105)
- İnşaat Mühendisliği (6240000)
- Geoteknik (6240100)
- Zemin Mekaniği (6240101)
- Temel Mühendisliği (6240102)
- Zemin Dinamiği (6240103)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 1. Erdoğan, D. (2011). “Çevrimsel Hareketlilik Davranışına Bağlı Yanal Zemin Deformasyonlarının Efektif Gerilme Tabanlı Sayısal Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 13, No.3.
- 1. Erdoğan, D., Altun, S. (2008). “Kum / Geotekstil Arayüzey Kayma Dayanımının Direkt Kesme Kutusu Deneyleri İle Belirlenmesi”, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 23, No.2, p.1-11.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)-  S. Altun1, N. Uğur2, D. Erdoğan3, A. Sezer4,"Monotonic Triaxial Tests On Fiber Reinforced Sand",10th. International Congress On Advances In Civil Engineering, 17-19 October 2012, Middle East Technical University, Ankara,TURKEY
- 9. Altun, S., Eskişar, T., Kuruoğlu, M., Erdoğan, D., Özden, G.(2011) “A Multistage Mıcrozonation Study Of The Northern Bay Area Of Izmir”, 5th. International Conference On Earthquake Geotechnical Engineering”, 5ICEGE, Santiago, Chilie, Paper No.AMMAL(uluslararası bildiri, sözlü, tam metin).
- Sezer, A., Altun, S., Erdogan, D., Göktepe, A.B. (2008). "The Correlation between CBR Strength and Fractal Dimensions of Sands", 12th. International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG), 1-6
- Altun,S., Göktepe, A.B., Sezer, A., Erdoğan, D. (2005). "Lateral Spreading Analysis of Highway Slopes with FuzzyRule-Based Approach", Proceedings of International Conference on Problematic Soils, Eastern Mediterranean University, Famagusta, N.Cyprus, V

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Erdoğan, D., Altun, S., Sezer, A., Tuna,Ç. (2008). "Farklı Tipte Geotekstil Kullanımının İyi Derecelenmiş Kumun Mekanik Özelliklerine Etkisi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, Cilt 2., s.769-778
- Erdoğan,D., Altun, S., Sezer, A., Özden,G. (2007). "Kinematik Zemin-kazık Etkileşiminin Winkler Temeline Oturan Kiriş Yöntemi İle Analizi", Teori ve Uygulamada Zemin-Yapı Etkileşimi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 1. Özel Konulu Sempozyumu, İstan
- Erdoğan,D.,Özden,G. (2006). "Suya Doygun Kumlu Zemin İçin Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Algoritması", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, s.257-266.
- Erdoğan, D., Kayalar, A.Ş., Altun,S., Göktepe,B. (2005). "Turgutlu Tuğla ve Kiremit Fabrikaları Katı Atıklarının Geoteknik Özellikleri", İnşaat Mühendisleri Odası, Geoteknik Sempozyumu, Adana, s.409-424.
- Altun,S.,Göktepe, A.B.,Erdoğan,D.,Tan,Ö. (2005) "Kumların Sıvılaşma Sırasındaki Akma Davranışı", İnşaat Mühendisleri Odası, Geoteknik Sempozyumu, Adana, s.109-119.
- Kayalar, A.Ş., Erdoğan,D. (1996). "Tuğla Kırıntı Daneleri Topluluğunun Bazı Geoteknik Özellikleri", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Altıncı Ulusal Kongresi, DEÜ, Cilt II., s.488-498.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (7 adet)- 2012, 106M13-TÜBİTAK Projesi,, 106M13-TÜBİTAK Projesi, “İzmir Metropolü Kuzey Kıyı Bölgelerinde Dinamik Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi”. (Araştırmacı)
- 2010, 10MÜH017- EGE Üniversitesi BAP Projesi,, . 10MÜH017- EGE Üniversitesi BAP Projesi, “Grup Kazıkların Yanal Yük Taşıma Kapasitelerinin Laboratuvar Model Kazık Deneyleri İle İncelenmesi Ve Bulguların Mevcut P-Y Yöntemleri İle Analizi” (Proje Yürütücüsü-Devam ediyor).
- 2010, 10MÜH016- EGE Üniversitesi BAP Projesi,, 10MÜH016- EGE Üniversitesi BAP Projesi, “Görüntü Analizi İle Yatay Yüklenmiş Tekil Kazık Çevresindeki Deformasyonların Belirlenmesi Ve Analizi” (Araştırmacı-Devam ediyor)
- 2009, 06MÜH048- EGE Üniversitesi BAP Projesi,, 06MÜH048- EGE Üniversitesi BAP Projesi, “Monotonik Yükler Altındaki Suya Doygun Kum Zeminlerin Drenajsız Kayma Mukavemeti Davranışları ve Sıvılaşma Potansiyellerinin Üç Eksenli Basınç Deneyleri ile Belirlenmesi “. (Proje Yürütücüsü-Tamamlandı)
- 2009, 09MÜH087- EGE Üniversitesi BAP Projesi, , 09MÜH087- EGE Üniversitesi BAP Projesi, “Monotonik Yanal Yükler Altındaki Tekil Ve Grup Kazık Davranışlarının Model Kazık Deneyleri İle İncelenmesi (Proje Yürütücüsü-Devam ediyor)
- 2007, 106M529-TÜBİTAK (Hızlı Destek) Projesi,, 1. 106M529-TÜBİTAK (Hızlı Destek) Projesi, “Geosentetiklerle İyileştirilmiş Kum Zeminlerin Mekanik Özelliklerindeki Değişimin Belirlenmesi ve Analizi”. (Proje Yürütücüsü-Tamamlandı)
- 2000, Araştırma Projesi, 2. 05MÜH051-EGE Üniversitesi AFS Projesi, “Geosentetiklerle İyileştirilmiş Kum Zeminlerin Mekanik Özelliklerindeki Değişimin Belirlenmesi”. (Araştırmacı)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (3 adet)- Yüksek Lisans, Devam ediyor, Fiber katkılı kum ve silt zeminlerin mekanik özelliklerindeki değişimlerin incelenmesi
- Yüksek Lisans, 2012 (Devam Ediyor), Fiber İle Donatılandırılmış Kum ve Silt Zeminlerin Kayma Dayanımı Davranışlarının Üç Eksenli Basınç Deneyleri İle İncelenmesi
- Yüksek Lisans, 2012 (Devam ediyor), İnce Dane İçeren Kumların Mekanik Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi