Akademik BilgilerFUNDA YOLDAŞ
DOÇENT
Ödemiş Meslek Yüksekokulu
İletişim Bilgileri- E-posta: fundayoldas@hotmail.com /fundayoldas@yahoo.com
- Telefon: 0 232 545 32 72
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Türkiye, 1992
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Türkiye, 1996
- Doktora: Ege Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Türkiye, 2003

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)-  Ödemiş Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003-
- Ödemiş Meslek Yüksekokulu Sebze Üretim Program Koordinatörlüğü, 1996-
Mesleki Faaliyetleri (3 adet)- Sebze Yetiştiriciliğinde Üretim Planlaması, 2001-Devam Ediyor
- Sebze Yetiştiriciliğinde Gübreleme, 1997-Devam Ediyor
- Sebze Yetiştirme Teknikleri, 1996-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Bahçe Bitkileri (5010100)
Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- Yoldaş, F., ve Eşiyok, D. 2001. Brokkoli’ de Sıcaklık, Dikim Sıklığı, Ekim ve Dikim Zamanlarının Generatif Gelişim Ve Kalite Kriterleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Sergisi’ 01. 15-26 Ekim

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- N.Mordoğan, Ş.Ceylan, F.Yoldaş, H.Çakıcı. 2002. Effect of Manuring on Yield Quality and mineral content of Red Pepper.International Conference on Sustainable Land use and Management.10-13 June Çanakkale. Turkey. 459-460,Poster.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (15 adet)- 0, Yoldaş, F., ve Eser, B. 1998. Havuç (Daucus carota) Üretiminde Tohumlara Ekim Öncesinde Yapılan Farklı Uygulamaların Çimlenme ve Çıkış Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi S:235-241, Cilt:I. 7-11 Eylül 1998, Aydın.
- 0, Ceylan,Ş., Oktay, M., Yoldaş, F., Çakıcı, H., ve Çavuşgil, V.1999. Çinko Katkılı ve Katkısız Kompoze gübrelerin Karpuz (Citrullus lanatus) Yetiştiriciliğinde Verim, Bazı Bitki ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Zir. Fak. Dergisi. Vo
- Ceylan, Ş., Mordoğan,N., Çakıcı, H., ve Yoldaş, F. 2001. Azotlu Gübrelemenin Domates Bitkisinde Verim, Azot Birikimi ve Besin Element İçeriği Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Zir. Fak. Derg., 2001, 38(2-3):103-110. ISSN 1018-8851.
- Ceylan,Ş., Yoldaş, F., Mordoğan, N., ve Çakıcı, H. 2000. Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Hayvansal Gübrelerin Verim ve Kaliteye Etkisi. III. Sebze Tarımı Sempozyumu, s: 51-55. 11-13 Eylül 2000, Isparta.
- Yoldaş, F., Pişkin, Ü., Akdemir, H., ve Aşkın, A. 2000. Küçük Menderes Koşullarında Uygun Kabak Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. III. Sebze Tarımı Sempozyumu, s: 119-124. 11-13 Eylül 2000, Isparta.
- Mordoğan,N., Ceylan, Ş., Çakıcı, H., ve Yoldaş, F. 2001. Azotlu Gübrelemenin Marul Bitkisindeki Azot Birikimine Etkisi. Ege Üniversitesi Zir. Fak. Derg., 2001., 38 (1): 85-92. ISSN 1018-8851.
- Yoldaş, F., ve Özge, M. 2001. Isıtmasız Yüksek Plastik Tünel Altında Yetiştirilen Domates Bitkilerinde Farklı Gövde Sayılarının Verim ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri. VI Ulusal Seracılık Sempozyumu s:79-84, 3-7 Eylül 2001, Fethiye-Muğla.
- Yoldaş, F., ve Eşiyok, D. 2001. Brokkoli’ de Sıcaklık, Dikim Sıklığı, Ekim ve Dikim Zamanlarının Generatif Gelişim Ve Kalite Kriterleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Sergisi’ 01. 15-26 Ekim
- Yoldaş, F., Görgen, Ö., ve Akdemir, H. 2001. Meslek Yüksekokullarında Tarım Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi. I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 18-19 Ekim, 2001, İstanbul.
- Akdemir, H., Görgen, Ö., Yoldaş, F., ve Ceylan, Ş. 2001. Tarıma Dayalı Eğitim Veren Meslek Yüksekokullarına Bir Örnek: Ödemiş Meslek Yüksekokulu. I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 18-19 Ekim, 2001, İstanbul.
- Yağmur,B., Ceylan, Ş., Yoldaş,F., ve Oktay, M., 2002. Çinko Katkılı ve Katkısız Kompoze Gübrelerin Sakız Kabağı (Cucurbita Pepo cv.) Yetiştiriciliğinde verim ve Bazı Verim Kriterlerine Etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(1):111-117 ISSN 1018
- Yoldaş, F., 2003. Brokkoli’ de Sıcaklık Dikim Sıklığı Ekim ve Dikim Zamanlarının Generatif Gelişim ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2003(Doktora Tezi).
- Ceylan, Ş., Yoldaş, F., Alan, Ö., Günen, Y., ve Akdemir, H., 2003. 2003’e girerken Meslek Yüksekokullarının Dünü ve Bugünü(2. Ulusal MYO Sempozyumu-Sözlü)
- Akdemir, H., Yoldaş, F., Alan, Ö., Günen, Y., 2003. Meslek Yüksekokullarında Tarıma Dayalı Programların İrdelenmesi(2. Ulusal MYO Sempozyumu-Poster)
- Akdemir, H., Alan, Ö., Yoldaş, F, Ceylan, Ş., 2003. Tarıma Dayalı Meslek Yüksekokullarına Bir Yaklaşım(2. Ulusal MYO Sempozyumu-Poster).

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2000, Araştırma Projesi, Ödemiş Yöresinde Tarla Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Maydanoz Bitkisinde Azotlu Gübrelemenin NO3 ve NO2 İçeriği İle Verim ve Diğer Kalite Kriterlerine Etkisi
Kazanılan Burslar (2 adet)- 1999, Vegetable Production MASHAV- ISRAEL
- 1999, International Course of Vegetable Production, The Netherlands