Akademik BilgilerMURAT ÜNAL
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: murat.unal@ege.edu.tr
- Telefon: (0232)3884000/1856, Kurum Telefonu
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi R-Tv-Sinema Bölümü, Türkiye, 1993
- Yüksek Lisans: E.Ü. S.B.E , Radyo-Televizyon Yüksek Lisans Programı, Türkiye, 1996
- Doktora: E.Ü. S.B.E. Radyo-Televizyon Doktora Programı, Türkiye, 2005
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye, 2006

İdari ve Akademik Görevleri (15 adet)- Kırılgan, Kurmaca, Proje Danışmanlığı, Yön: C. Sinan Altundağ, 2003
- Sinemayı Düşünmek Seminerler Dizisi - 2", Etkinlik Yürütücüsü, İletişim Fakültesi 2 Nolu Anfi, 2002
- Ege Üniversitesi Uluslararası Görsel İletişim Sempozyumu (VISCOM 2002), Organizasyon Komitesi Üyeliği, E. Ü. Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, 2002
- Workshop: Modern Çağın Popüler Sanatı Animasyon, Moderatör, 2. Ege Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali, 2002
- Workshop: Dijital Kaydet, Real-Time Kurgula, Moderatör, 2. Ege Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali, 2002
- Ege Üniversitesi 2. Uluslararası Kısa Film Festivali, Festival Yürütücüsü, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Konferans Salonu, 2002
- "Karanlık Gemi Kırmızı Merdiven", Kurmaca Film, Proje Danışmanı, Yönetmen: Arda Sarıgün, 2001
- "Türkiye'de Sinema Eğitimi ve Kısa Film Paneli", Etkinlik Yürütücüsü, E. Ü. Yabancı Diller Bölümü Konferans Salonu, 2001
- "Ege Üniversitesi 1. Ulusal Kısa Film Günleri", Festival Yürütücüsü, E. Ü. Yabancı Diller Bölümü Konferans Salonu, 2001
- "Sinemayı Düşünmek Seminerler Dizisi - 1", Etkinlik Yürütücüsü, İletişim Fakültesi 2 No'lu Anfi, 2001
- "Türkiye'de Sinema Eğitimi ve Kısa Film Paneli", Etkinlik Yürütücüsü, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Konferans Salonu, 2001
- Kadın ve Sinema Paneli", Panel Düzenleyicisi, E.Ü. Yabancı Diller Bölümü Konferans Salonu, 2000
- "Düğün Epizodu, Belgesel Ön-Araştırma Ekibi, E,Ü. Yaşayan Kültür Varlıklarımız Projesi ", Yönetmen: Prof. Dr. Seyide Parsa, 1998
- "Doğum Epizodu, Belgesel Ön-Araştırma Ekibi, E.Ü. Yaşayan Kültür Varlıklarımız Projesi", Yönetmen: Prof. Dr. Seyide Parsa., 1998
- "Ölüm Epizodu, Belgesel Ön-Araştırma Ekibi, E,Ü. Yaşayan Kültür Varlıklarımız Projesi ", Yönetmen: Prof. Dr. Seyide Parsa, 1998
Mesleki Faaliyetleri (13 adet)- Çağdaş Film Yapım Sürecinde Ses Kayıt ve Aydınlatma Uygulamaları”: araştırma projesinde üyelik., 2003
- E.Ü. İletişim Fakültesi Sayısal Film Atölyesi öneri dosyasının hazırlanması. İlgili web sitesinin ve interaktif kitapçığın hazırlanması, 2002
- Yeni Anlatım Olanakları: Görüntü ve Ses Kurgusunda Bilgisayar Uygulamaları”: araştırma projesinin cihaz altyapısının kurulması., 2002
- E.Ü. İletişim Fakültesi Ege Ajans “:Görsel Habercilik”: donanım altyapısının kurulması, 2002
- Ege Üniversitesi 2. Uluslararası Kısa Film Festivali’:ne ait http://www.iletisim.ege.edu.tr/~egekisa adresindeki sitenin tasarım ve yayımı, 2002
- Ege Üniversitesi Uluslararası Görsel İletişim Sempozyumu'nun http://www.iletisim.ege.edu.tr/~viscom adresindeki sitesinin ve afişinin tasarımı., 2002
- Üniversitesi İletişim Fakültesi dijital kurgu ünitesinin kurulması. İlgili beş ihalede Teknik Üyelik, 2002
- Ege Üniversitesi 1. Ulusal Kısa Film Günleri etkinliğine ait, http://www.kisafilmgunleri.cjb.net sitesinin tasarlanarak yayımlanması, 2001
- http://www.sineplatform.cjb.net akademik içerikli internet sitesinin tasarımı ve yayımlanması, 2000-Devam Ediyor
- Türk Sinema Tarihi dersinin asiste edilmesi, 1994-Devam Ediyor
- İletişim Fakültesi Erkek Basketbol Takımı Antrenörlüğü, 1994-1998
- İletişim Fakültesi Sinema Topluluğu faaliyetlerinin ve süpervizörlüğünün yürütülmesi, 1994-2001
- Dünya Sinema Tarihi dersinin asiste edilmesi, 1994-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- İletişim Bilimleri (2270000)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (23 adet)- 2006, “Kemal Sunal Sineması” Makale, Yeni Düşünceler Dergisi’nin Güz Sayısında yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.
- 2006, “Çocuksu Kişiliği Bekleyen Tehlikelere Sinemasal Bir Bakış”, Makale, Yeni Düşünceler Dergisi’nin Bahar Sayısında yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.
- “Popüler Filmler ve Kültürel İnşa”, Makale, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nin 2006 Bahar Sayısında yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.
- 2003, Shakespeare Tragedyaları ve Beyazperdede Hamlet”:, Seminer, İzmir Sanat Merkezi
- 2003, Psikanalitik Film Çözümlemesi”:, Seminer, Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Etkinliği, Ege Üniversitesi Konservatuarı Salonu
- 2003, Amerikan Sinemasına Bakış-1: Amerikan Toplumu’:nun Kültürel İnşasında Hollywood’:un İşlevi”:, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Etkinliği, Edebiyat Fakültesi 306 Nolu Sınıf
- 2003, Amerikan Sinemasına Bakış-2: “:70’:lerin Toplumsal Bağlamı ve Hollywood Rönesansı”:, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Etkinliği, Edebiyat Fakültesi 306 Nolu Sınıf
- Tragedya ve Michael Almereyda’:nın Hamlet’:i”:, Seminer, Ege Üniversitesi Tiyatro Günleri ’:2003, Ege Üniversitesi Kültür ve Sanat Anfisi
- 2003, Bilal İnci ve Düştaşıyan Filmi Üzerine”:, Güray’:ın Günlüğü Programı, Canlı Yayın, Yeni TV
- 2003, Bilim-Kurgu Filmleri ve Gerçek Dünyanın Sosyo-Ekonomik Düzeni”:, Ersal Yavi İle Sil Baştan Programı, Canlı Yayın, İzmir TV
- 2003, Savaş ve Emperyalizm Olgularına Savaş Filmleri Üzerinden Bakmak”:, Ersal Yavi İle Sil Baştan Programı, Canlı Yayın, İzmir TV. Diğer katılımcı Doç. Dr. Ertan Yılmaz
- 2003, Televizyon Kanallarındaki Kapkaç Haber Görüntülerinin Analizi”:, Akşam Haberleri, Canlı Yayın, İzmir TV. Diğer katılımca Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı
- Gülmecenin Toplumsal İşlevi ve Türk Güldürü Sineması”:, Ersal Yavi İle Sil Baştan Programı, Canlı Yayın, İzmir TV, 28 Mayıs 2003. Diğer katılımcı Öğr. Gör. Osman Dikiciler
- Sinemada Çocuk İmgesi ve Türk Toplumu’:nda Çocuğun Konumu ve Sorunları”:, Ersal Yavi İle Sil Baştan Programı, Canlı Yayın, İzmir TV, 11 Haziran 2003. Diğer katılımcılar Arş. Gör. Dr. Emel Tütüncü, Avukat Özlem Yılmaz
- "Donnie Darko ve 80’:lerin Amerikan Toplumu”:, Seminer, İzmir Sanat Merkezi, Ekim 2003 programına kabul edildi.
- 2002, İtalyan Sineması ve Mario Bolognini’:nin Toto ve Kadınlar Filmi”:, Seminer, E. Ü. Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, İtalyan Kültür Merkezi, E.Ü. Edebiyat Fakültesi ve E. Ü. İletişim Fakültesi
- 2002, Türkiye’:de Kısa Film”:, Sahne Tozu Programı, Canlı Yayın, Yeni TV
- 2001, Pelikülle Çalışmak-1, Joel Sclemowitz, Çev: Murat Ünal, http://www.sineplatform.cjb.net/sinestudyo/pelikullecalismak.htm
- 2001, Sinemasal Güldürüye Psiko-Sosyolojik Bir Bakış Denemesi", Seminer, İzmir Sanat Merkezi Oditoryumu
- Düş Kurma Hakkı, Makale, Genç Artı Dergisi, s. 18-19, sayı.2, Haziran 2001.
- 2001, "Kemal Sunal Filmleri”:, Seminer, Ege Üniversitesi Sinemayı Düşünmek Seminer Dizisi, Seminer
- 2000, Kemal Sunal’:ın Ardından: Dudağımızın Duldasında Dondu Gülüşler, Makale, http://www.sineplatform.cjb.net/sineyazi/kemalsunal.htm
- Film Dilleri, William C. Constanzo, Çev: Murat Ünal, Düşünceler Dergisi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sayı:10, Şubat 1997.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (26 adet)- "Karanlıkta Gökkuşağı", Kurmaca-Deneysel Film, Yönetmen Yardımcılığı ve Kurgu. 2001. Yönetmen: Şebnem Nantu. (Eser, TRT2-İlk Kare Programında yayınlanmıştır.)
- "Siyah Beyaz", Kurmaca Kısa Film, Kurgu 2001, Yönetmen: Hasan Vahdani
- "Deniz Üstü Köpürür”:, Kurmaca Kısa film, Yönetmen, 2002
- 0, "İletişim Fakültesi Tanıtım Filmi”:, Yönetmen, 1999. (Alev Fatoş Kaylı ve Koray Ersoy ile birlikte.)
- “:Serzeniş”:, Kısa metraj film, Kurgu, 2002, Yönetmen: Sinan Altundağ
- “:Düşerken”:, Kısa metraj film, Kurgu, 2002, Yönetmen: Rana Kuddaş
- “:Öteki”:, Kısa metraj film, Kurgu (Post-prodüksiyon), 2002, Yönetmen: Hande Ertınas
- “:Kum Hayalleri”:, Belgesel Film, Kurgu, 2002, Yönetmen: Ece Karakaya
- “:Ege Üniversitesi 2001-2002 Mezuniyet Filmi, Kurgu, 2002, Yönetmen: Gözde Okyay
- “:Tanrıların Kanı”:, Belgesel Film , Kurgu, 2002
- “:Dörtnala”:, Belgesel Film, Post-Prodüksiyon, Yön: Ali Bilgin, Manolya İlgün, 2002
- “:Balık”:, Kurmaca, Kurgu, 2002, Yön: Lale Kabadayı
- “:Ege Üniversitesi 2002-2003 Tanıtım Filmi, Kurgu, 2002, Yön: Lale Kabadayı (Eser, Yeni TV - Sahne Tozu Programında yayınlanmıştır.)
- “:Engel Değil”:, Belgesel, Seslendirme, 2003, Yön: Manolya İlgin, Ali Bilgin, Gökhan Zincir, Deniz Yeşilgün. (Eser Maltepe Üni. 2003 Spor Belgeselleri Yarışması’:nda ödül kazanmış ve İzmir Yeni TV’:de yayınlanmıştır.)
- "Düşlerin Rengi", Uzun metraj film senaryosu (Sinan Altundağ ve Onur Çakmak ile birlikte), 2001
- "Can Simitsiz Girmem Abi!", Kısa metraj film projesi, 2. İzmir Kısa Film Festivali AIDS konulu film yarışmasına gönderildi. (Sinan Altundağ ile birlikte), Kasım 2001
- 0, "Gemiler", Belgesel film projesi, Öneri dosyası TRT'ye teslim edildi.
- “:Kaktüsü Öpmek”:, Kısa Film Senaryosu, 2003 Ankara Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali senaryo yarışmasına katıldı, 2003.
- “:Proje 216”:, Bilim-Kurgu Kısa Film Öyküsü, 72. Enternasyonal İzmir Fuarı Bilim-Kurgu Kısa Film Öyküsü Yarışmasına katıldı, 2003
- “:Kırılgan”:, Kurmaca, Senaryo, (Sinan Altundağ ve Ayça Tunç ile birlikte), 2003, Yön: C. Sinan Altundağ. (Eser 9. Antalya Altınportakal Kısa Film ve Video Filmleri Yarışması’:na katılmıştır)
- “:Kırılgan”:, Kısa Film Senaryosu, (Sinan Altundağ ve Ayça Tunç ile birlikte), 2003 Ankara Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali senaryo yarışmasına katıldı (C. Sinan Altundağ ve Ayça Tunç ile birlikte), 2003
- - “Hayata Koşmak-Ruh ve Beden Sağlığının Önemi”, Yarı-dramatik Belgesel, Senaryo ve Yönetim, 2005. (Eserin TSK bünyesinde CD olarak dağıtımı ve arşivlemesi yapılmıştır.)
- - “Dezavantajlı Çocuklar Derneği Tanıtım Filmi”, Yönetmenlik, 2005. (Eser K.K.T.C. Bayrak TV’de yayınlanmıştır.)
- - “Sağlık Gıda Kontrol Setinin Kullanımı”, Eğitici Tanıtım Filmi, Görüntü Yönetmenliği ve Kurgu, 2005. (Eserin TSK bünyesinde etkileşimli CD olarak dağıtımı ve arşivlemesi yapılmıştır.)
- - “Ulaştırma Lojistik Merkezi’nin Görevleri”, Eğitici Tanıtım Filmi, Görüntü Yönetmenliği ve Kurgu, 2005. (Eserin TSK bünyesinde etkileşimli CD olarak dağıtımı ve arşivlemesi yapılmıştır.)
- - “Üçlü Tel Engeli İnşası”, Eğitici Tanıtım Filmi, Görüntü Yönetmenliği ve Kurgu, 2005. (Eserin TSK bünyesinde etkileşimli CD olarak dağıtımı ve arşivlemesi yapılmıştır.)

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- 2003, DV Formatı ve Non-Lineer Kurgu”:, Seminer, Ege Üniversitesi 2. Uluslararası Kısa Film Festivali

Kazandığı Ödüller (4 adet)- 2008, 10.Uluslararası Eskişehir Film Festivali Sinema Kültürüne Katkı Ödülü (Makale Mansiyonu)
- 2008, Hayata Farklı Bakanlar, Jameson Cinema Film Awards, 1.'lik. Yön: Baran Gündüzalp, Danış: Murat Ünal
- 2008, İçimdeki Düşman (Belgesel Dalı 1.'liği), Doğu Akdeniz Uluslararası Sualtı Fot. ve Film Fes. K.K.T.C.
- 2005, - Takdir Belgesi. 2004–2005. Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu. Hayata Koşmak Belgeseli.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (3 adet)- Doktora, 2005, "Türk Güldürü Sinemasında Eleştirel Bakış: Yavuz Turgul Sineması". Doktora Derecesi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon Anabilim Dalı. Mezuniyet yılı 2005.
- Doktora, 2005, "Türk Güldürü Sinemasında Eleştirel Bakış: Yavuz Turgul Sineması". Doktora Derecesi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon Anabilim Dalı. Mezuniyet yılı 2005.
- Yüksek Lisans, 1996, Günümüz Türk Sinema Seyircisi Profili. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-TV-Sinema Anabilim Dalı.