Akademik BilgilerAYDOĞAN SAVRAN
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: aydogan.savran@ege.edu.tr
- Telefon: 90-232-3884000+1664, İş Tel
- Web sayfası: http://www.electronics.ege.edu.tr/asavran/
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği, Türkiye, 1990
- Yüksek Lisans: İTÜ,Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Türkiye, 1993
- Doktora: İTÜ, Uçak Mühendisliği, Türkiye, 2000
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Türkiye, 2000
- Doçentlik: Ege Üniversitesi,Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Türkiye , 2009
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Türkiye , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Devreler ve Sistemler ABD Başkanlığı, 2009-
Uzmanlık Alanları- Elektronik (6090100)
- Uçuş Kontrol Sistemleri ve Avionik (6180104)
- Kontrol ve Kumanda Sistemleri (6190400)
- Sistem Dinamiği ve Kontrol (6250103)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- Savran, A., "An Adaptive Recurrent Fuzzy System for Nonlinear Identification", Applied Soft Computing, 7 (2), 593-600, 2007.
- Savran, A., "Multifeedback-Layer Neural Network", IEEE Transactions on Neural Networks, 18 (2), 373-384, 2007.
- Savran, A., Taşaltın, R., Becerikli Y., "Intelligent Adaptive Nonlinear Flight Control For a High Performance Aircraft with Neural Networks" ISA Transactions, Vol. 45, No. 2, April 2006.
- Savran, A., "A Multilayer Feedforward Fuzzy Neural Network", Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), 3949, 78-83, 2006
- Karabıyık, A., Savran, A., "Hardware Implementation of a Wavelet Neural Networks using FPGAs", Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 4234, 1095-1104, 2006.
- Garmestani, H., Al-Haik, M.S., Savran, A., "Explicit and Implicit Viscoplastic Models for Polymeric Composite", International Journal of Plasticity, Volume 20, Issue 10, pp. 1875-1907, October 2004.
- 0,

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Savran, A., Taşaltın, R., “Otomatik İniş Kontrol Sistemi Tasarım ve Simülasyonu”, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Sayfa: 115-117, Eylül 1997.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 0, "Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Kalman Süzgeci ile Kestirimi", Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı,1993
- "Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Sistemler Temelli Uçuş Kontrol Tasarımı", Doktora Tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uçak Mühendisliği Programı, 2000

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Savran, A., Taşaltın, R., "Nonlinear Flight Control with Neural Network Based Adaptive PID Controllers", IASTED International Conference on Control and Applications, pp. 578-583, July 25-29, 1999, Banff, Canada.
- Savran, A., Taşaltın, R., "Estimation of Aircraft Aerodynamic Coefficients using Neural Networks", 2nd International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Vol. 1, pp. 375-380, August 6-7, 1998, Sakarya University, Adapazarı, Türkiye.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Savran, A., Taşaltın, R., "Yapay Sinir Ağı Temelli Otomatik İniş Kontrol Sistemi", Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’98), 15-16 Ekim 1998, Sayfa 163-166, İTÜ, İstanbul, Türkiye.
- Savran, A., Becerikli Y., Etçibaşı, T., Alcı, M., Derdiyok, A., "Yapay Sinir Ağları ile Doğrusal olmayan Kontrol", Bursa IV. Elektromekanik Sempozyumu, Sayfa: 186-188, 17-21 Aralık 1997, Bursa, Türkiye.
- Becerikli Y., Köklükaya, E., Etçibaşı, T., Savran, A., Alcı, M., "Toplamsal Beyaz Gauss Gürültülü Görüntülerin Kenar Uyumlu Kalman Süzgeciyle Onarımı", 4. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SİU’96), Bildiriler Kitabı, Sayfa: 232-236, 5-6 Nisan 1996, Kemer, Antalya, Türkiye.
- Savran, A., Korürek, M., Köklükaya, E., "Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Kalman Süzgeci ile Kestirimi", 3. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı (SİU’95), Bildiriler Kitabı, B: İşaret İşleme, Sayfa: 49-54, 26-28 Nisan 1995, Kapodokya, Nevşehir, Türkiye

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (10 adet)- 2008, Zairi F., Nait-Abdelaziz M., Gloaguen J.M., Lefebvre M., “Modelling of the elasto-viscoplastic damage behaviour of glassy polymers”, International Journal of Plasticity, 24 (6), 945-965, 2008
- 2008, Guarneri P., Rocca G., Gobbi M., “A neural-network-based model for the dynamic simulation of the tire/suspension system while traversing road irregularities”, IEEE Transactions on Neural Networks, 19 (9), 1549-1563,2008
- 2008, Rastovic D., “Fractional Fokker-Planck equations and artificial neural networks for stochastic control of tokamak”, Journal of Fusıon Energy, 27 (3), 182-187, 2008
- 2008, Nasution BB, Khan AI, “A hierarchical graph neuron scheme for real-time pattern recognition”, IEEE Transactions on Neural Networks, 19 (2), 212-229, 2008
- 2008, Chen M, Gautama T, Mandic DP, “An assessment of qualitative performance of machine learning architectures: Modular feedback networks”, IEEE Transactions on Neural Networks, 19 (1), 183-189, 2008
- 2006, El Kadi H Modeling the mechanical behavior of fiber-reinforced polymeric composite materials using artificial neural networks - A review COMPOSITE STRUCTURES 73 (1): 1-23 MAY 2006
- 2006, Khan AS, Farrokh B, “Thermo-mechanical response of nylon 101 under uniaxial and multi-axial loadings: Part I, Experimental results over wide ranges of temperatures and strain rates”, International Journal of Plasticity, 22 (8), 1506-1529, 2006
- 2006, Kontou E, Kallimanis A, “Thermo-visco-plastic behaviour of fibre-reinforced polymer composites”, Composıtes Scıence and Technology, 66 (11-12), 1588-1596, 2006.
- 2005, Kafka V, Vokoun D On backstresses, overstresses, and internal stresses represented on the mesoscale INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY 21 (8): 1461-1480 2005
- 2005, Fernandes FAN, Lona LMF Neural network applications in polymerization processes BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 22 (3): 401-418 JUL-SEP 2005
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (9 adet)- 2007, Araştırma Projesi, Alan Programlanabilir Kapı Dizisi (FPGA) Kullanarak Nöroyonga Tasarımı Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, 2002/MÜH/011
- 2001, Araştırma Projesi, Kartlı Elektrik Sayacı Optik Veri Okuma Birimi, Federal Elektrik, Adapazarı.
- 2000, Araştırma Projesi, Kartlı Elektrik Sayacı SIM Kart Birimi, Federal Elektrik, Adapazarı.
- 1999, Araştırma Projesi, Dallas DS-5000 Mikrokontrolör ile Ölçüm Kayıt Sistemi.
- 1998, Araştırma Projesi, Dizüstü Bilgisayarlar İçin Genel Amaçlı Seri ADC Kartı.
- 1997, Araştırma Projesi, Trafik Sinyalizasyon Sistemi Programlama Arabirimi, Mikrosis, Adapazarı.
- 1996, Araştırma Projesi, İntel 8751 Mikrokontrolör ile Asansör Kontrol Sistemi.
- 1994, Araştırma Projesi, Elektronik Kesici, Federal Elektrik, Adapazarı.
- 1991, Araştırma Projesi, Robot Tasarım Projesi, Eureka -Ölçsan,İstanbul .
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (5 adet)- Yüksek Lisans, 2009, Gacar, A., ”FPGA Tabanlı Görüntü İşleme Arabirimi”, Ege Üniversitesi, 2009
- Yüksek Lisans, 2008, Irmakçı,İ., ”Otomatik Araç Plaka Tanıma Sistemi”, Ege Üniversitesi, 2008
- Yüksek Lisans, 2005, Karabıyık, A., “Dalgacık Sinir Ağının Alan Programlanabilir Kapı Dizisi ile Donanımsal Gerçeklenmesi”, Ege Üniversitesi, 2005.
- Yüksek Lisans, 2003, Ünsal, S., “Alan Programlanabilir Kapı Dizisi Kullanarak Nöroyonga Tasarımı”, Ege Üniversitesi, 2003.
- Yüksek Lisans, 2003, Şahin, S., “Yapay Sinir Ağları Temelli Model Öngörülü Kontrol”, Ege Üniversitesi, 2003.