Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerMUTLU BOZTEPE
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: mutlu.boztepe@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 3111668
- Web sayfası: http://electronics.ege.edu.tr/boztepe
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Uni. Elektrik-Elektronik Müh.Böl., Türkiye, 1991
- Yüksek Lisans: Ege Üni. Güneş Enerjisi Enst., Türkiye, 1995
- Doktora: Ege Üni. Güneş Enerjisi Enst., Türkiye, 2002

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- Katalunya Politeknik Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü, İspanya, Misafir araştırmacı (3 ay), 2012
- Ege Üni. Mühendislik Fakültesi, Yardımcı Doçent, 2006-
- Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı Başkanı, 2004-2011
- Ege Üni. Mühendislik Fakültesi, Öğretim Görevlisi, 2003-2006
- Ege Üni. Mühendislik Fakültesi, Araştırma Görevlisi, 1994-2003
Mesleki Faaliyetleri (6 adet)- Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi dergisine makale hakemliği,
- IEEE Journal of Photovoltaics dergisine makale hakemliği,
- Turkish Journal of Electrıcal Engineering & Computer Sciences dergisine makale hakemliği,
- IEEE Transaction on Power Electronics dergisine makale hakemliği,
- IEEE Transaction on Industrial Electronics dergisine makale hakemliği,
- IET Power Electronics dergisine makale hakemliği,
Uzmanlık Alanları- Elektrik Makinalarının Kontrolu (6080102)
- Güç Elektroniği (6080105)
- Yenilenebilir Enerji Sistemleri (6250504)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- M. Boztepe, F. Guinjoan, G. Velasco, S. Santiago, A. Chouder, E. Karatepe, "Global MPPT Scheme for Photovoltaics String Inverters Based on Restricted Voltage Window Search Algorithm", IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 61, no.7, pp.3302-3312, 2014.
- S. Zengin, F. Deveci, M. Boztepe, "Volt-Second Based Control Method for DCM Flyback Micro-Inverters to Improve Total Harmonic Distortion", IET Power Electronics, Vol. 6, Issue 8, Pages 1600-1607, 2013.
- S.Zengin, F. Deveci, M. Boztepe, "Decoupling Capacitor Selection in DCM Flyback PV Micro-inverters Considering Harmonic Distortion", IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 28(2), 816-825 pp., 2013.
- E.Karatepe, T.Hiyama, M.Boztepe, M.Çolak, "Voltage Based Power Compensation System for Photovoltaic Generation System Under Partially Shaded Insolation Conditions", Energy Conversion and Management, Volume 49, Issue 8, August 2008, Pages 2307-2316
- E.Karatepe, M.Boztepe, M.Çolak, "Development of Suitable Model for Characterizing Photovoltaic Arrays With Shaded Solar Cells", Solar Energy, Volume 81, Number 7, Pages 977-992, 2007
- Karatepe, E., Boztepe, M.,Çolak, M., "Neurall Network Based Solar Cell Model", Energy Conversion and Management, Volume 47, Issues 9-10, June 2006, Pages 1159-1178

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Çolak,M.,Boztepe, M., "Güneş Pilleri ile Çalışan Peltier Elemanlı Bir Soğutucu Sistem",Termodinamik Aylık Dergi, sayfa 44-48, Kasım 1995

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- Boztepe,M., "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Ülkemiz", EMO İzmir Şubesi Aylık Bülteni, Sayı:122, Sayfa 20-23, Haziran 2000

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (14 adet)- S.Zengin, M.Boztepe, "Variable Switching Frequency operation of DCM Flyback Micro-inverter", 8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO 2013), Bursa, 28-30 November 2013.
- S.Zengin, M.Boztepe, "Evaluation of Two-Stage Soft-Switched Flyback Micro-inverter for Photovoltaic Applications", 8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO 2013), Bursa, 28-30 November 2013.
- B.Oğuz Gürses, S. Sabancı, H. Çevik, G.K. Özboduç, L. Çetin, M. Boztepe, M. Sarıkanat, T. Turhan, Ö. Mermer, A. Baltacı, "The concept design of microrobot based surgery robot for the treatment of non - communicating hydrocephallus", Proceedings of 19th International Biomedical Science and Technology Symposium (BIOMED2013) , İzmir, November 12-15, 2013.
- K.E.Çalışal, E.Yıldırım, B.O.Gürses, M.Boztepe, 'Design of dsPIC Based Drive System for Linear Motor', ICAST 2010, 4th Int. Student Conf. on Science and Technology, İzmir,May 25-26, 2010.
- E.Özdemir, Y.Can, M.Boztepe, 'Flyback Regulator Design using dsPIC SMPS', ICAST 2010, 4th Int. Student Conf. on Science and Technology, İzmir,May 25-26, 2010.
- S.Çekinir, M.Boztepe, "A comparative analysis of grid-connected PV system topologies", 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), Denizli, June 27-30, 2010.
- B.O.Gürses, A.Baltacı, M.Boztepe, M.Sarıkanat, "Vibration Control of Beams Via Electromagnetic Fields", Proceedings of International Symposium of Mechanism and Machine Science (AzCIFToMM), Izmir, October 5-8, 2010.
- B.O.Gürses, A.Baltacı, M.Boztepe, M.Sarıkanat, "Space Vector Modelling and Control of a Three-Pole Magnetic Bearing", Proceedings of International Symposium of Mechanism and Machine Science (AzCIFToMM), Izmir, October 5-8, 2010.
- L.Çetin, E.Uyar, M.Boztepe, "Visually Guided Control Of a Mobile Manipulator",IEE SMC International Conference on Distributed Human-Machine Systems, Athens, Greece, March 9-12 2008.
- M.Boztepe, E.Çetin, E.Deniz, M.Çolak, "Evaluation of Sun Tracking in Photovoltaic Arrays using Shading Analysis", 5th International Symposium on Electrical and Computer Systems, European University of Lefke, Turkish Republic of North Cyprus 27-28 Nov 2008.
- M.Boztepe, M.Çolak, 'Implementation of Maximum Power Point Tracking Control in Single Phase Utility Interconnected Photovoltaic Inverter', 5th International Workshop CPE2007, Gdansk, Poland, May. 29- Jun. 1, 2007.
- E.Karatepe, T.Hiyama, M.Boztepe, M.Çolak, ‘Power Controller Design for Photovoltaic Generation System under Partially Shaded Insolation Conditions’, IEEE Intelligent Systems Applications to Power Systems, ISAP 2007, Kaohsiung, Taiwan, 5-8 Nov. 2007
- Karatepe E., Boztepe M., Çolak M., "Estimation of Equivalent Circuit Parameters of PV Module Using Neural Network" International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks - TAINN 2003, Çanakkale
- Boztepe,M., Çolak M., "Design and Test of a PV Energised Peltier Cooling-Box", Proceeding of World Renewable Energy Congress V, pp.1759-1762, 1998

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (11 adet)- S. Zengin, M.Boztepe, E.Karatepe, "Benzetilmiş Tavlama ile Flyback Mikro-eviricide Güç Kaybı Optimizasyonu(Power Loss Optimization in Flyback Micro-inverter Using Simulated Annealing)", Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Ulusal Sempozyumu (ELECO 2012), 29 Kasım – 1 Aralık 2012, Bursa, Türkiye.
- S.Çekinir, M.Boztepe, "Fotovoltaik Aydınlatma Sistemlerinde Optimum Boyutlandırma", II.Elektrik Tesisat Kongresi, İzmir, 24-27Kasım 2011.
- E.Magsoodi, M.Boztepe, "Buck Tipi dc-dc Dönüştürücü Tabanlı Bir Fotovoltaik Simulatörün Dinamik Analizi", 6. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2011), Denizli, 14-16 Ekim, 2011.
- F.Deveci, S.Zengin, M. Boztepe, "Mikrodenetleyici Kontrollü Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Evirici Tasarımı", 6. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2011), Denizli, 14-16 Ekim, 2011.
- F.Deveci, M.Boztepe, "Kurşun-Asit Bataryalar için Sıcaklık Kompanzasyonlu Şarj Cihazı Tasarımı", Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO 2010, Bursa, 2-5 Aralık, 2010.
- M.Boztepe, "İzmir ve Çevresinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli ve Kullanımı", İzmir Kent Sempozyumu, İzmir, 08-10 Ocak 2009.
- Boztepe M., Çolak M., "Şebekeye Bağlı Bir Fotovoltaik Çatı Sisteminin Bir Yıllık Performans Sonuçları", V. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU, İstanbul, 26-28 Mayıs 2004.
- Boztepe M., Çolak M., Karatepe E., "Şebekeye Bağlı Bir Fotovoltaik Çatı Sisteminin Sürekli Hal Modeli ve Simulasyonu", V. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU, İstanbul, 26-28 Mayıs 2004
- Karatepe E., Boztepe M., Çolak M., "Güneş Pillerinde Dağınık Seri Direncin Etkisinin Modellenmesi ve Optimizasyonu", V. ULUSAL TEMİZ ENERJİ SEMPOZYUMU, İstanbul, 26-28 Mayıs 2004
- Engin M., Boztepe M., Çolak, M., "Fotovoltaik Enerjinin Ölçümü Amaçlı Bilgisayara Bağlanabilir bir Datalogger Sisteminin Tasarımı", Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, İzmir, 18-20 Ocak 2001
- Çolak, M., Boztepe, M., "Güneş Pilleri ile Çalışan Peltier Elemanlı bir Soğutucu Sistemin Tasarımı", II.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, yayınlanmamış poster bildiri, 10-14 Ekim 1995

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 4 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 78 kez kaynak gösterilmiştir.
İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (40 adet)- 2011, Francesco Adamo, Filippo Attivissimo, Attilio Di Nisio, and Maurizio Spadavecchia. Characterization and Testing of a Tool for Photovoltaic Panel Modeling. IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, 60(5):1613–1622, MAY 2011
- 2011, Ali Naci Celik. Artificial neural network modelling and experimental verification of the operating current of mono-crystalline photovoltaic modules. SOLAR ENERGY, 85(10):2507–2517, OCT 2011
- 2011, Eloy Diaz-Dorado, Andres Suarez-Garcia, Camilo J. Carrillo, and Jose Cidras. Optimal distribution for photovoltaic solar trackers to minimize power losses caused by shadows. RENEWABLE ENERGY, 36(6):1826– 1835, JUN 2011.
- 2011, Hamidreza Ghoddami and Amirnaser Yazdani. A Single-Stage Three- Phase Photovoltaic System With Enhanced Maximum Power Point Tracking Capability and Increased Power Rating. IEEE TRANSAC- TIONS ON POWER DELIVERY, 26(2):1017–1029, APR 2011
- 2011, Kashif Ishaque and Zainal Salam. An improved modeling method to determine the model parameters of photovoltaic (PV) modules using di erential evolution (DE). SOLAR ENERGY, 85(9):2349–2359, SEP 2011
- 2011, Kashif Ishaque, Zainal Salam, and Hamed Taheri. Simple, fast and accurate two-diode model for photovoltaic modules. SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 95(2):586–594, FEB 2011.
- 2011, Kashif Ishaque, Zainal Salam, Hamed Taheri, and Syafaruddin. Model- ing and simulation of photovoltaic (PV) system during partial shading based on a two-diode model. SIMULATION MODELLING PRAC- TICE AND THEORY, 19(7):1613–1626, AUG 2011
- 2011, J. H. Jo and T. P. Otanicar. A hierarchical methodology for the mesoscale assessment of building integrated roof solar energy systems. RENEWABLE ENERGY, 36(11):2992–3000, NOV 2011
- 2011, Evagelia V. Paraskevadaki and Stavros A. Papathanassiou. Evaluation of MPP Voltage and Power of mc-Si PV Modules in Partial Shading Conditions. IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, 26(3):923–932, SEP 2011
- 2011, Jagdish C. Patra. Neural network-based model for dual-junction solar cells. PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS, 19(1):33–44, JAN 2011
- 2011, Jagdish Chandra Patra. Chebyshev Neural Network-Based Model for Dual-Junction Solar Cells. IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION, 26(1):132–139, MAR 2011
- 2011, Amirnaser Yazdani, Anna Rita Di Fazio, Hamidreza Ghoddami, Mario Russo, Mehrdad Kazerani, Juri Jatskevich, Kai Strunz, Sonia Leva, and Juan A. Martinez. Modeling Guidelines and a Benchmark for Power System Simulation Studies of Three-Phase Single-Stage Photo- voltaic Systems Task Force on Modeling and Analysis of Electronically- Coupled Distributed Resources. IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, 26(2):1247–1264, APR 2011
- 2010, Alexandre De Bernardinis, Denis Candusso, Fabien Harel, Xavier Fran- cois, and Gerard Coquery. Experiments of a 20 cell PEFC operat- ing under fault conditions with diode by-pass circuit for uninterrupted power delivery. ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 51(5):1044–1054, MAY 2010
- 2010, E. Karatepe, Syafaruddin, and T. Hiyama. Simple and high-e ciency photovoltaic system under non-uniform operating conditions. IET RE- NEWABLE POWER GENERATION, 4(4):354–368, JUL 2010
- 2010, Sara M. MacAlpine, Michael J. Brandemuehl, and Robert W. Erickson. ANALYSIS OF POTENTIAL FOR MITIGATION OF BUILDING- INTEGRATED PV ARRAY SHADING LOSSES THROUGH USE OF DISTRIBUTED POWER CONVERTERS. In ES2010: PROCEED- INGS OF ASME 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EN- ERGY SUSTAINABILITY, VOL 2, pages 447–456. ASME, Adv En- ergy Syst Div; ASME, Solar Energy Div, 2010.
- 2010, F. Martinez-Moreno, J. Munoz, and E. Lorenzo. Experimental model to estimate shading losses on PV arrays. SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, 94(12):2298–2303, DEC 2010
- 2010, Tat Luat Nguyen and Kay-Soon Low. A Global Maximum Power Point Tracking Scheme Employing DIRECT Search Algorithm for Photo- voltaic Systems. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELEC- TRONICS, 57(10):3456–3467, OCT 2010
- 2010, Nevzat Onat. Recent Developments in Maximum Power Point Tracking Technologies for Photovoltaic Systems. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY, 2010
- 2010, D. Picault, B. Raison, S. Bacha, J. de la Casa, and J. Aguilera. Fore- casting photovoltaic array power production subject to mismatch losses. SOLAR ENERGY, 84(7):1301–1309, JUL 2010
- 2010, Heri Suryoatmo jo, Adel A. Elbaset, Syafaruddin, and Takashi Hiyama. GENETIC ALGORITHM BASED OPTIMAL SIZING OF PV-DIESEL-BATTERY SYSTEM CONSIDERING CO(2) EMISSION AND RELIABILITY. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVA- TIVE COMPUTING INFORMATION AND CONTROL, 6(10):4631– 4649, OCT 2010
- 2010, Syafaruddin, Engin Karatepe, and Takashi Hiyama. DEVELOP- MENT OF REAL-TIME SIMULATOR BASED ON INTELLIGENT TECHNIQUES FOR MAXIMUM POWER POINT CONTROLLER OF PHOTOVOLTAIC SYSTEM. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE COMPUTING INFORMATION AND CONTROL, 6(4, SI):1623–1642, APR 2010
- 2010, Niket Thakkar, Daniel Cormode, Vincent P. A. Lonij, Steve Pulver, and Alexander D. Cronin. A SIMPLE NON-LINEAR MODEL FOR THE EFFECT OF PARTIAL SHADE ON PV SYSTEMS. In 35TH IEEE PHOTOVOLTAIC SPECIALISTS CONFERENCE, IEEE Pho- tovoltaic Specialists Conference. Honolulu, HI, JUN 20- 25, 2010
- 2010, Qingshan Xu, Xiangdong Sun, Kazuto Yukita, Yasuyuki Goto, and Katsuhiro Ichiyanagi. Researches on Cascaded Photovoltaic Modular Systems for Performance Improvement with Power Margin Evaluation. IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC EN- GINEERING, 5(6):664–669, NOV 2010
- 2009, E. M. Al-Qubaisi, M. A. Al-Ameri, A. A. Al-Obaidi, M. F. Rabia, L. El-Chaar, and L. A. Lamont. Microcontroller Based Dust Cleaning System for a Standalone Photovoltaic System. In 2009 INTERNA- TIONAL CONFERENCE ON ELECTRIC POWER AND ENERGY CONVERSION SYSTEMS (EPECS 2009), pages 109–114, 2009
- 2009, F. Almonacid, C. Rus, L. Hontoria, M. Fuentes, and G. Nofuentes. Characterisation of Si-crystalline PV modules by artificial neural net- works. RENEWABLE ENERGY, 34(4):941–949, APR 2009
- 2009, I. Caluianu, G. Notton, Iolanda Colda, S. Caluianu, and A. Damian. Photovoltaic Energy Generation under Partially Shading Condi- tions. In 2009 8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AD- VANCED ELECTROMECHANICAL MOTION SYSTEMS (ELEC- TROMOTION 2009), pages 293–298, 2009
- 2009, G. Carannante, Ciro Fraddanno, Mario Pagano, and Luigi Piegari. Ex- perimental Performance of MPPT Algorithm for Photovoltaic Sources Subject to Inhomogeneous Insolation. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 56(11):4374–4380, NOV 2009
- 2009, Sara M. MacAlpine, Michael J. Brandemuehl, Leonor L. Linares, and Robert W. Erickson. EFFECT OF DISTRIBUTED POWER CON- VERSION ON THE ANNUAL PERFORMANCE OF BUILDING- INTEGRATED PV ARRAYS WITH COMPLEX ROOF GEOME- TRIES. In ES2009: PROCEEDINGS OF THE ASME 3RD INTER- NATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SUSTAINABILITY, VOL 1, pages 989–998. ASME, Adv Energy Syst Div; ASME, Solar Energy Div, 2009
- 2009, R. Ramaprabha and B. L. Mathur. MATLAB based Modelling to Study the In uence of Shading on Series Connected SPVA. In 2009 SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING TRENDS IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY (ICETET 2009), pages 364– 368
- 2009, Weixiang Shen, Yi Ding, Fook Hoong Choo, Peng Wang, Poh Chiang Loh, and Kuan Khoon Tan. Mathematical model of a solar module for energy yield simulation in photovoltaic systems. In 2009 INTERNA- TIONAL CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS AND DRIVE SYSTEMS, VOLS 1 AND 2, International Conference on Power Elec- tronics and Drive Systems PEDS, pages 325–330
- 2009, S. Silvestre, A. Boronat, and A. Chouder. Study of bypass diodes configuration on PV modules. APPLIED ENERGY, 86(9):1632–1640, SEP 2009
- 2009, Filippo Spertino and Jean Sumaili Akilimali. Are Manufacturing I-V Mismatch and Reverse Currents Key Factors in Large Photovoltaic Ar- rays? IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 56(11):4520–4531, NOV 2009
- 2009, Syafaruddin, E. Karatepe, and T. Hiyama. Artificial neural network- polar coordinated fuzzy controller based maximum power point tracking control under partially shaded conditions. IET RENEWABLE POWER GENERATION, 3(2):239–253, JUN 2009
- 2009, Syafaruddin, Engin Karatepe, and Takashi Hiyama. Polar coordinated fuzzy controller based real-time maximum-power point control of photovoltaic system. RENEWABLE ENERGY, 34(12):2597–2606, DEC 2009
- 2009, A. Ubisse and A. Sebitosi. A new topology to mitigate the e ect of shad- ing for small photovoltaic installations in rural sub-Saharan Africa. EN- ERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, 50(7):1797–1801, JUL 2009
- 2009, Qing-shan Xu, Loi Lei Lai, Norman Tse, and Katsuhiro Ichiyanagi. HYBRID BEHAVIORS ANALYSIS OF PHOTOVOLTAIC ARRAY PERFORMANCE. In PROCEEDINGS OF 2009 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING AND CYBERNETICS, VOLS 1-6, pages 3448–3456
- 2008, M. Chegaar, N. Nehaoua, and A. Bouhemadou. Organic and inorganic solar cells parameters evaluation from single I-V plot. ENERGY CON- VERSION AND MANAGEMENT, 49(6):1376–1379, JUN 2008
- 2008, S. Chowdhury, S. P. Chowdhury, G. A. Taylor, and Y. H. Song. Mathe- matical Modelling and Performance Evaluation of a Stand-Alone Poly- crystalline PV Plant with MPPT Facility. In 2008 IEEE POWER & ENERGY SOCIETY GENERAL MEETING, VOLS 1-11, IEEE Power and Energy Society General Meeting-PESGM, pages 169–175.
- 2008, Adel Mellit and Soteris A. Kalogirou. Artificial intelligence techniques for photovoltaic applications: A review. PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE, 34(5):574–632, OCT 2008
- 2007, Ali Naci Celik and Nasir Acikgoz. Modelling and experimental verifica- tion of the operating current of mono-crystalline photovoltaic modules using four- and five-parameter models. APPLIED ENERGY, 84(1):1– 15, JAN 2007
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (7 adet)- 2012, 108M267, Tubitak Projesi, "Bir Santrifüj Pompa için Prototip Aktif Manyetik Yatak Sistemi Tasarımı ve Optimizasyonu (Design and optimization of the Active Magnetic bearing systems for centrifugal pumps)" Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Aysun BALTACI, Araştırmacılar: Yrd. Doç.Dr. Mutlu BOZTEPE, Yrd.Doç.Dr. Mehmet SARIKANAT
- 2012, BAP 10/MUH/062, "Mikrodenetleyici ile Flyback dc-dc dönüştürücünün Kontrolü" Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Mutlu BOZTEPE, Araştırmacı: Yrd.Doç.Dr. Engin KARATEPE
- 2000, Araştırma Projesi, E.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 'Bilgisayar Kontrollü ve Portatif bir Güneş Pili I-V Eğrisi İzleyici Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi', 2005, Araştırmacı
- 2000, Araştırma Projesi, E.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 'Fotovoltaik Enerji Sistemini Şebekeye Bağlayan Bir DC/AC İnverterin Tasarlanması', 2001
- Araştırma Projesi, E.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 'EG&G (Princeton Applied Research) marka polaragrafik analizörün çalışmasının PC ile kontrolü ve elde edilen verilerin grafik paket programlarında değerlendirilmesi için donanım ve yazılımdan oluşan bir kontrol arabiriminin tasarlanıp denenmesi', 2000
- 2000, Araştırma Projesi, E.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 'Ölçme Verilerini Bilgisayarda Toplayıp Değerlendirebilen bir Sistemin Geliştirilmesi', 1997
- 2000, Araştırma Projesi, E.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 'Güneş Pilleri ile Çalışan Peltier Elemanlı Bir Soğutucu Sistemin İncelenmesi',1995
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- EMO, Elektrik Mühendisleri Odası
- IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (4 adet)- Yüksek Lisans, 2013, Sinan ZENGİN, Tez konusu:“ İki Aşamalı ve Yumuşak Anahtarlamalı Flyback Tipi Fotovoltaik Modül Evirici Tasarımı”, E.Ü. Fen Bil. Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Müh. A.B.D.
- Yüksek Lisans, 2012, Selen ÇEKİNİR, Tez konusu:“Fotovoltaik Güç Sistemlerinin Modellenmesi ve Benzetimi”, E.Ü. Fen Bil. Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Müh. A.B.D.
- Yüksek Lisans, 2009, (2. tez danışmanı), B.Oğuz GÜRSES, Tez konusu: "Kirişlerin Elektromanyetik Alan ile Titreşim Kontrolü", E.Ü. Fen Bil. Enstitüsü, Makine Müh. A.B.D.
- Doktora, 2006, (2. tez danışmanı), Engin KARATEPE, Tez: "PV Jeneratörlerin Kısmi Gölgelenme ve Uyumsuzluk Koşullarında Bulanık Mantık ile MGN Kontrolü ve Farklı Sistem Konfigürasyonlarının Karşılaştırılması", E.Ü., Güneş En.Enst.A.B.D.