Akademik BilgilerELİF ESİN HAMEŞ
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü
İletişim Bilgileri- E-posta: esinhames@gmail.com
- Telefon: 232.388 4000 - 2582
- Telefon: 232.388 4955
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji AD, 1992
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1996
- Doktora: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 2004

İdari ve Akademik Görevleri (7 adet)- E.Ü. Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Eğitim Stratejik Planı komisyon üyeliği , 2011-
- Doç. Dr. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, 2009
- Y. Doç. Dr. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, 2009
- E.Ü. Mühendislik Fakültesi Eğitim Öğretim Çalışma Grubu üyesi , 2009-
- E.Ü. Mühendislik Fakültesi Tehlikeli Atık Komisyonu üyeliği ve Biyomühendislik Bölümü Atık Sorumlusu, 2009-
- Uzman Dr. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBILTEM), Laboratuvar Hizmetleri Sorumlusu, 2004-2009
- Uzman, Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBILTEM), Laboratuvar Hizmetleri Sorumlusu, 1996-2004
Mesleki Faaliyetleri (51 adet)- TUBA Mühendislik Terimleri Sözlüğü Yayına Hazırlama Kurulu Üyeliği, 2011-Devam Ediyor
- Koordinatör, ACTINOCC (Ege University Actinomycetes Culture Collection), World Data Centre for Microorganisms (WDCM). Registration number 952, 2009-Devam Ediyor
- Kjeldahl Yöntemiyle Toplam Azot Tayini Teori ve Uygulamaları, İzmir, 30 Kasım 1999.,
- FISh; Facilitating Innovation for Sustainable Fisheries and Marine Resources”, Avrupa Birliği - ETI projesi, 508547, Proje Personeli, Nisan 2004- Nisan 2006.,
- International Vth. Bioengineering Congress, 16-18 Haziran 2010. İzmir, Kongre Sekreteri.,
- Biyoremediasyon; Temel Esasları ve Uygulamaları, İzmir, 10–11 Aralık 2007. Organizasyon komitesi üyesi,
- Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi Uygulamalı Eğitim Kursu, İzmir, 7–8 Nisan 2004,
- Agro-Endüstri ARGE Proje Pazarı, AKM, İzmir, 30–31 Mayıs 2002,
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Tanıtım Semineri, 23 Şubat 2001,
- İki Fazlı Isı Eşanjörlerinin Tasarımı, (Sempozyum), İzmir, 01–04 Haziran 1999,
-  Organizasyon komitesi başkanı, Gen Teknolojisi Uygulamaları, (Sempozyum), İzmir,01–05 Mayıs 2000,
- Kromatografide Son Gelişmeler, İzmir, 4 Mayıs 2006,
- HACCP II (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları), 25 – 26 Mart 2004,
- ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer), İzmir, 15 Mayıs 2002,
- Yüksek Basınç sıvı Kromatografisi (HPLC), İzmir, 13–15 Aralık 2000. ,
- Heterojen Kataliz, (Sempozyum) İzmir, 17–20 Kasım 1998,
- Organizasyon komitesi üyesi. Biyoteknoloji ve Sanayi, (Sempozyum), İzmir, 6–9 Mart 2000,
- Organizasyon komitesi üyesi, İleri Enerji Sistemlerinin Ekserji Analizi, İzmir, 12–14 Aralık 2005,
- HACCP I (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları), 10–11 Ocak 2004,
- Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri Teori ve Uygulamaları, İzmir, 5–7 Şubat 2002.,
- Uluslararası Ölçüm Sistemleri ve Türkiye’deki Durumu, (workshop), İzmir, 7 Temmuz 2000,
- EBİLTEM Proje Sergisi 99, İzmir, 25–27 Ekim 1999,
- Hücre İmmobilizasyon Teknikleri: Tarım ve Sanayideki Uygulamaları, (Sempozyum), İzmir, 20–22 Ekim 1999. Organizasyon komite üyesi.,
- Geçmişten Günümüze Mikroskobun Evrimi Sergisi, AKM, İzmir,19–22 Nisan 2005,
- Laboratuar Güvenliği (Eğitim kursu), İzmir, 29–30 Mayıs 2003. Organizasyon komitesi başkanı,
- Soğutma Sistemleri Uygulamalarındaki Yeni Gelişmeler ve Tekn., İzmir, 16–19 Temmuz 2001,
- Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi Teori ve Uygulamaları, İzmir, 29–31 Mayıs 2000,
- Fikirden Ürüne Teknoloji Serüveni, (Sempozyum) İzmir, 01–03 Ekim 1998,
- Organizasyon komitesi üyesi. BİYOMED 6 - Uluslararası Katılımlı Biyomedikal Bilim ve Teknoloji, (Sempozyum), İzmir, 06–08 Ekim 1999.,
- TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Proje Yarışması, İzmir, 19–22 Nisan 2005,
- Bilim Fuarı, İzmir Fuarı, 06–19 Ocak 2003,
- Organizasyon komitesi üyesi, Fuel Cell Technology, İzmir, 4 Haziran 2001,
- Gaz Kromatografisi Teori ve Uygulamaları, İzmir, 24–26 Nisan 2000.,
- EUREN-TR 3 Avrupa Bilim-Eğlence Gecesi–3, Avrupa Birliği Projesi, Etkinliğin Uygulanması (iş paketi II) Koordinatörü, 26 Eylül 2008. ,
- Organizasyon komitesi üyesi. Çevre Biyoteknolojisi, (Sempozyum), İzmir, 14–17 Eylül 1998,
- Dijital Görüntüleme Teknikleri Uygulamalı Eğitim Kursu, İzmir, 9–10/10–11 Şubat 2005,
- HPLC (High Performance Liquid Chromatography), İzmir, 15 Kasım 2002.,
- Gaz Kromatografisi Teori ve Uygulamaları II, İzmir, 25–27 Nisan 2001.,
- UV-vis. Spektroskopisi Teori ve Uygulamaları I, İzmir, 24 Şubat 2000.,
- EUREN-TR 2 Avrupa Bilim-Eğlence Gecesi–2, Avrupa Birliği Projesi, Etkinliğin Uygulanması (iş paketi II) Koordinatörü, 28 Eylül 2007.,
- Organizasyon komitesi üyesi. Biyoproseslerde Kantitatif Ayırım Teknikleri, (Sempozyum), İzmir, 1–3 Aralık 1997.,
- Organizasyon komitesi üyesi, Ekserji ve Uygulamaları (Exergy and its applications), İzmir, 26–27 Temmuz 2004,
- Fotoğraf Teknikleri, (Eğitim kursu), İzmir, 02–04 Temmuz 2002.,
- Biyoteknoloji ve Etik (Panel), İzmir, 26 Mart 2001,
- UV-vis. Spektroskopisi Teori ve Uygulamaları II, İzmir, 27 Ocak 2000.,
- EUREN-TR 1 Avrupa Bilim-Eğlence Gecesi–1, Avrupa Birliği Projesi, Etkinliğin Uygulanması (iş paketi II) Koordinatörü, 22 Eylül 2006.,
- Organizasyon komitesi üyesi. Daha Temiz Bir Çevre İçin Teknoloji, (Sempozyum), İzmir, 1–5 Eylül 1997,
- Temel Kalibrasyon Eğitimi, (Eğitim Semineri), İzmir, 26 Nisan 2004,
- Biyoteknolojide Hızlı Yöntemler ve Çalışma Prensipleri, (Eğitim kursu), İzmir, 13–14 Haziran 2002 ,
- Organizasyon komitesi üyesi, Sanayide Su Yönetimi, (Eğitim kursu) İzmir, 22 Mart 2001,
- Amino Asit Analizi Teori ve Uygulamaları, İzmir, 23-24 Aralık 1999.,
Uzmanlık Alanları- Mikrobiyoloji (1010500)
- Bakteriyoloji (1070301)
- Biyomühendislik (6120000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (22 adet)- Akay, Ş., Ekiz, G., Kocabaş, F., Hameş-Kocabaş, E.E., Korkmaz, K.S., Bedir, E. A new 5,6-dihydro-2-pyrone derivative from Phomopsis amygdali, an endophytic fungus isolated from Hazelnut (Corylus avellana). Phytochemistry Letters, 7:93-96, 2014
- Demir T, Özen MÖ, Hames-Kocabaş, EE. Antioxidant and Cytotoxic Activity of Physalis peruviana. Medicinal Plant Research 2014, Vol.4, No.3, 30-34
- Özlem Öner, Güner Ekiz, E. Esin Hameş , Volkan Demir, Özkan Gübe, F. Can Özkaya, M. Baki Yokeş, Ataç Uzel and Erdal Bedir, Cultivable Sponge-Associated Actinobacteria from Coastal Area of Eastern Mediterranean Sea. Advances in Microbiology, 4:306-316, 2014
- Nikolaev A, Yushkov GY, Oks EM, Oztarhan A, Akpek A, Hames-Kocabas E, Urkac ES, Brown IG. Modification of antibacterial surface properties of textiles and polymers by vacuum arc ion source implantation. Applied Surface Science, 2014, http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.04.002
- Özcan, K., Çetinel Aksoy, S., Kalkan, O., Uzel, A., Hames-Kocabas, E.E., Bedir, E. Diversity and antibiotic producing potentials of cultivable marine derived actinomycetes from coastal sediments of Turkey. Journal of Sediment and Soils. 2013, DOI 10.1007/s11368-013-0734-y.
- Demir, T., Gube Ö., Yücel M., Hameş-Kocabaş, EE. Increased alkalotolerant and thermostable ribonuclease (RNase) production from alkaliphilic Streptomyces sp. M49-1 by optimizing the growth conditions using response surface methodology. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 10.1007/s11274-013-1325-1 (2013)
- Hameş-Kocabaş, E.E., Demirci, B., Uzel, A., Demirci, F. Volatile composition of Anatolian propolis by HS-SPME, antimicrobial activity against food contaminants and antioxidant activity. Journal of Medicinal Plant Research, 7(28):2140-2149, 2013
- Bayir, E. Bilgi, E Şendemir Ürkmez, A., Hameş-Kocabaş, E.E. The effects of different intensities, frequencies and exposure times of extremely low frequency electromagnetic fields on the growth of Staphylococcus aureus and Escherichia coli O157:H7. Electromagnetic Biology and Medicine. DOI: 10.3109/15368378.2013.853671 2013
- Hameş-Kocabaş , E.E, Uzel, A. Isolation strategies of marine-derived actinomycetes from sponge and sediment samples. Journal of Microbiological Methods. 88 (2012) 342–347
- Çetinel Aksoy, S., Uzel, A., Hameş Kocabaş, EE. Extracellular Serine-Proteases Produced by Thermoactinomyces Strains from Hot Springs and Soils of West Anatolia. Annals of Microbiology Volume 62, Issue 2 (2012), Page 483-492
- Deveci, O., Sukan, A., Tuzun, N., Hames-Kocabas, E.E. Chemical composition, repellent and antimicrobial activity of Schinus molle L. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 4(21), pp. 2211-2216, 2010.
- Urgen, M., Kocabaş, F., Nalbantsoy, A., Serçinoğlu, O., Hames-Kocabaş, E.E., Uzel, A., Bedir, E. Bioassay-guided Isolation of Antibacterial and Cytotoxic Compounds from the Mesophilic Actinomycete M-33-5. Natural Product Communications 5:2, 249-259, 2010
- Uzel, A., Hameş-Kocabaş, EE, Bedir, E. Prevalence of Thermoactinomyces thalpophilus and T. sacchari strains that have biotechnological potential at Hot Springs and Soils from West Anatolia in Turkey. Turk J Biol. 34 (2010)
- Hameş Kocabaş, E.E., Uçar, F., Ersin, N.K., Uzel, A., Alpöz, A.R., The colonization and vertical transmission of Streptococcus mutans in Turkish children, Microbiological Research 163:168-172 (2008).
- Akmemiş Korkmaz, Ç., Hameş-Kocabaş, E.E., Uzel, A., Bedir, E., Tryptamine Derived Amides with Thiazole Ring System from Thermoactinomyces strain TA66-2, Magnetic Resonance in Chemistry, 46, 80-83 (2008).
- Yeşil Çeliktaş, Ö., Hameş Kocabaş, E.E., Bedir, E., Vardar Sukan, F., Özek, T., Başer. K.H.C., Antimicrobial Activities of Methanol Extracts and Essential Oils of Rosmarinus officinalis depending on Location and Seasonal Variations Food Chemistry 100:2, 553–559 (2007).
- Uzel, A., Hameş Kocabaş, E.E., Production of organic solvent stable alkaline protease from a marine Streptomyces strain Marac 1-4, Fresenius Environmental Bulletin, Vol 16, No.11b, 1523-1525 (2007).
- Hameş Kocabaş, E.E., Uzel, A., Alkaline Protease Production by an Actinomycete MA1-1 Isolated from Marine Sediment, Annals of Microbiology, Vol. 57, Number 1, 71–76 (2007).
- Kılıç, T., Karahan, A., Dirmenci, T., Arabacı, T., Hameş-Kocabaş, E., Gören A.C. Essential oil compositions of some species of Cyclotrichıum and antimicrobial activities, Chemistry of Natural Compounds, Vol. 43, No.6 (2007)
- Uzel, A., Uçar, F., Hameş Kocabaş, E.E., Prevalence of Legionella pneumophila serogrup 1 in waters distribution systems on İzmir province in Turkey, APMIS 113, 664–669 (2005)
- Kocataş, N., Hameş Kocabaş, E.E., Alpöz, AR, Uzel, A., Transmission of Streptococcus mutans in a group of Turkish families, Oral Microbiology and Immunology 19, 408-410 (2004)
- Gören, C.A., Bilsel, G., Bilsel, M., Demir, H., Kocabaş, E.E., Analysis of Essential oil of Coridothymus capitatus (L.) and Its Antibacterial and Antifungal Activity, Zeitschrift fur Naturforschung Section C, A Journal of Biosciences, 58c, 687–690 (2003).

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Basmacıoğlu-Malayoğlu, H., Özdemir, P., Hameş-Kocabaş, E.E. Chemical compositions and antibacterial activity of the essential oils from some plant species, Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 2010 48 (1):13-21
- Hameş Kocabaş, E.E., Yeşil Çeliktaş, Ö., Işleten, M., Vardar-Sukan, F., “Antimicrobial Actvitiy of Pine Bark Extract and Assesment of Potential Application in Cooked Red Meat”, Gıda Dergisi, Sayı 3: 123-127, 2008.
- Hameş Kocabaş, E.E., Alpöz, A.R., Akmemiş, Ç., “Tükürükten izole edilen Streptococcus mutans ve Lactobacillus sp. üzerinde sodyum florürün ve klorheksidin glukonatın antibakteriyel etkisi”, Akademik Dental, 25, 52–57 (2005).
- Hameş E.E., Dizbay, M., “Bacillus stearothermophilus var. calidolactis C953’ten alfa-Galaktosidaz Üretimi”, Tr. J. of Biology, 23(1), 47–54 (1999)

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (20 adet)- Demir, T., Özen, M.Ö., Hameş-Kocabaş, EE. Antioxidant and Cytotoxic Activity of Physalis peruviana. Workshop on Plant Products Chemistry & International Symposium on Medicinal-Aromatic Plants, 5-7 June 2013, Izmir Turkey
- Özkaya, F.C., Bedir, E., Hameş-Kocabaş, E.E. Isolation of siderophores from sponge associated Pseudomonas fluorescens. Workshop on Plant Products Chemistry & International Symposium on Medicinal-Aromatic Plants, 5-7 June 2013, Izmir Turkey
- Keskin, Z., Duman, O.M., Ozen, M.O., Hames-Kocabas, E.E., Sendemir Urkmez, A. Use of bacterial cellulose membranes produced in static culture as a tissue engineering scaffold for dermal fibroblasts and mechanical characterization. 19th International Biomedical Science and Technology Symposium (BIOMED2013) 12-15 November 2013, Kuşadası, Aydın, Turkey.
- Bayır, E., Bilgi, E., Hameş-Kocabaş, EE., Şendemir-Ürkmez, A. The utilization of bacterial cellulose and hydroxyapatite-bacterial cellulose composite as a tissue scaffold. 19th International Biomedical Science and Technology Symposium (BIOMED2013) 12-15 November 2013, Kuşadası, Aydın, Turkey.
- Ekiz, G., Hameş-Kocabaş, E.E., Nalbantsoy, A., Bedir, E. Two Quinone Derivatives from the Fungus Septofusidium berolinense and Their Biological Activities VI. International Bioengineering Congress, 12-15 November 2013, Kuşadası, Aydın, Turkey.
- Demir, T., Hameş-Kocabaş, E.E., Öncel, S. Vardar Sukan F. An Optimization Approach to Scale up of Keratinase Production by Streptomyces sp. by Utilizing Chicken Feather” VI. International Bioengineering Congress (BEC2013), 12-15 November 2013, Kuşadası, Aydın, Turkey.
- Semiha Çetinel Aksoy, Ataç Uzel, E. Esin Hameş-Kocabaş, Ikhlas A. Khan, Erdal Bedir. Purification and identification of secondary metabolites from marine derived Streptomyces rochei 6CM016 and their antimicrobial activities. 15th European Congress on Biotechnology, 23-26 September 2012, Istanbul, Turkey
- Kadriye Özcan, Semiha Çetinel Aksoy, Orçun Kalkan, Ataç Uzel, E. Esin Hames-Kocabas, M. Baki YOKEŞ, Erdal BEDİR. Biodiversity and bioactivity of some marine sediment derived actinomycetes from Turkey. 15th European Congress on Biotechnology, 23-26 September 2012, Istanbul, Turkey.
- Kadriye Özcan, Ataç Uzel, E. Esin Hames-Kocabas, Erdal Bedir. Isolation of secondary metabolites from a marine derived Streptomyces sp. 9CM17 and investigation of their antimicrobial activities. 15th European Congress on Biotechnology, 23-26 September 2012, Istanbul, Turkey
- Özlem ÖNER, Güner EKİZ, E. Esin HAMEŞ-KOCABAŞb, Volkan DEMİR, Özkan GÜBE, F. Can ÖZKAYA, M. Baki YOKEŞ, Ataç UZEL, Erdal BEDİR. Cultivable Sponge-associated Actinobacteria: Phylogenetic Diversity and Antimicrobial Activities. 15th European Congress on Biotechnology, 23-26 September 2012, Istanbul, Turkey
- Akay Ş., Ekiz, G., Kocabas, F., Kocabaş, E., Korkmaz, KS, Bedir, E. Secondary Metabolites from Phomopsis amygdali, an Endophytic Fungus Isolated from Hazelnut (Corylus avellana). 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 04-09 September, 2011 in Antalya, Turkey
- Sukan, A., Günerken, E., Hames Kocabas, EE. Comparison of Optimisation Methodologies for Bioprocesses. V. International Bioengineering Congress, 16-19 June 2010, İzmir, Turkey.
- Gübe, O., Demir, T., Yücel, M., Hameş- Kocabaş, E.E. RNase Production by Actinomycetes. V. International Bioengineering Congress, 16-19 June 2010, İzmir, Turkey.
- Hameş-Kocabaş E. E., Uzel A. Bedir E. The establishment of Ege University Actinomycetes Culture Collection.V. International Bioengineering Congress, 16-19 June 2010, İzmir, Turkey.
- Ali Akpek, E. Esin Hames Kocabas, Ozkan Gube, Efim Oks, Georgy Yushkov, Alexey Nikolaev, Ahmet Oztarhan "Comparison of antibacterial properties of ion implanted and conventional nano particle treated medical textiles" 16th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams -SMMIB2009–13th-18th September 2009, Japan
- Urgen, M. Kocabaş, F., Nalbantsoy, A., Serçinoğlu, O., Hames-Kocabaş, E.E., Uzel,A., Bedir, E. Bioassay-Guided Isolation Studies on Mesophilic Actinomycetes M33-5 possessing antibacterial and cytotoxic activities. 57th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, August 2009, Geneva, Switzerland
- Hameş-Kocabaş, E.E., Akmemiş Korkmaz, Ç., Uzel, A., Bedir, E., "New Compounds from Thermophilic Actinomycetes Isolated from Hot Spring Water", 10th International Symposium on the Genetics of Industrial Microorganisms (GIM) p. 183 , June 24–28, 2006, Prague, Czech Republic.
- Yeşil Çeliktaş, Ö., Hameş Kocabaş, EE., Bedir, E., Vardar, F., Başer, KHC,, Özek, T., "Antimicrobial activities of methanol extracts and essential oils of Rosmarinus officinalis as a natural preserving agent", 1st International Food and Nutrition Congress, p.40, June 15–18, 2005, İstanbul, Turkey.
- Hameş Kocabaş, E.E., Uçar, F., Ersin, N.K., Uzel, A., Alpöz, A.R., "Transmission of Streptococcus mutans in a group of Turkish families by AP-PCR", International Association for Dental Research (CED/NOF/ID-IADR), p0562, Agust 25–28, 2004, İstanbul, Turkey.
- Ergücü, Z., Pehlivan, S., Alpöz, A.R., Kocabaş, E.E., Gökay, N., "Genotypic Identification of Streptococcus mutans isolated from sound and carious teeth by AP-PCR", The 81st General Session of the International Association for Dental Research (IADR), J. Dent Res 82 (Spec Iss B), B-352, June 25–28, 2003, Goteborg, Switzerland.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (25 adet)- Eyüp Bilgi, Ece Bayır, E. Esin Hameş-Kocabaş, Aylin Şendemir-Ürkmez. Bakteriyel Selülozun Manyetik Nanopartiküller ve Hidroksiapatit için Taşıyıcı Olarak Kullanılması. Ege Nanoteknoloji Günleri 18-19 Nisan 2013, İzmir
- Eyüp Bilgi, Ece Bayır, Aylin Şendemir-Ürkmez, E. Esin Hameş-Kocabaş. Nanofiber yapılı bakteriyel selülozun alternatif karbon kaynakları ile üretilmesi. Ege Nanoteknoloji Günleri 18-19 Nisan 2013, İzmir
- Eyüp Bilgi, Ece Bayır, Aylin Şendemir‐Ürkmez, E. Esin Hameş‐Kocabaş Mikroorganizmaların Ketlenmesinde Elektromanyetik Alan Kullanımı. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir
- Semiha Çetinel Aksoy, Kadriye Özcan, Orçun Kalkan, Ataç Uzel, E. Esin Hames-Kocabas, Erdal Bedir. Ege ve Akdeniz kıyı sedimentlerindeki culture edilebilir Aktinomiset Çeşitliliği ve Antimikrobiyal Aktivite Taraması. 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir
- Ece Bayır, Eyüp Bilgi, Esin Hameş Kocabaş and Aylin Şendemir Ürkmez The Effects of Extremely Low Frequency Electromagnetic Field on Healthy and Osteosarcoma Cells. 17. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BIYOMUT 2012, 3-5 Ekim 2012, İstanbul
- Kalkan, O., Çetinel Aksoy, S., Uzel, A., Erdal Bedir, Hameş-Kocabaş, EE. Denizel sünger ve sediment örneklerinden fungus izolasyonu. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Çanakkale
- Öner, Ö., Özkaya FC, Gübe Ö, Kula C., Ekiz G., Yokeş, B., Uzel A., Hameş Kocabaş, EE, Bedir E. Süngerlerle ilişkili aktinomisetler: Denizel biyoçeşitlilik ve antimikrobiyal bileşik üretim potansiyelleri. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Çanakkale.
- İşler, C., Akgün İH, Hameş Kocabas, EE. Farklı ekolojik çevrelerden izole edilen aktinomiset suşlarının aktinomisin D üretimleri. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Çanakkale.
- Kuşçuoğlu, D., Özkaya FC., Sukan, A., Uzel, A., Hameş-Kocabaş, EE. Bazı keratinöz atıkların değerlendirilmesinde aktinomisetlerin potansiyeli. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Çanakkale
- Hameş-Kocabaş,EE., Kemp,C., Fowler, K., Hesketh,A., Bibb, M. Recombineering. İTÜ Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi, 27-31 Ağustos 2010, İstanbul
- Uzel, A., Hameş-Kocabaş, EE, Bedir, E. Çeşitli Kaynaklardan Biyoaktif Metabolit Üreticisi Aktinomisetler Üzerine Çalışmalar 21-25 Haziran 2010. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli
- Sukan, A., Tüzün, N., Hameş-Kocabaş, E.E., Deveci, Ö., Vardar-Sukan, F. Yalancı karabiber ağacından (Shinus molle) elde edilen ekstre ve uçucu yağların antimikrobiyal ve böcek kovucu etkinliği, 16. Biyoteknoloji Kongresi, 14-16 Aralık 2009, Antalya.
- Akpek, A., Hameş-Kocabaş, E.E., Gube, Ö., Oks, E., Yushkov, G., Nikolaev, A., Oztarhan, A. Medikal Tekstillerde İyon İmplantasyon ve Konvansiyonel Nano Tekstil Teknolojilerinin Antibakteriyel Etkinliklerinin Belirlenmesi. 16. Biyoteknoloji Kongresi, 14-16 Aralık 2009, Antalya.
- Uzel, A., Hameş Kocabaş, E.E., Kaçar, A., "Deniz sedimentinden izole edilen Streptomyces Marac 1-4 suşundan organik çözgen varlığında kararlı alkali proteaz üretimi", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, 23–27 Haziran 2008
- Hameş Kocabaş, E.E., "DNA yapımında yeni ve güçlü bir metot: Recombineering", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, 23–27 Haziran 2008
- Aksoy Çetinel, S, Hameş-Kocabaş, E.E, Uzel, A., Ege Bölgesinden İzole edilen Termofilik Aktinomisetlerden Termostabil Alkalen Proteaz Üretimi, IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresi, İzmir, 15-18 Ekim 2008
- Hameş Kocabaş, E.E., Uzel, A., "Deniz sedimentinden izole edilen alkalifilik Actinomycetes MA1-1`den alkali proteaz üretimi ve kısmi karakterizasyonu", 15. Biyoteknoloji Kongresi, sf. 33, Antalya, 28-31 Ekim 2007
- Hameş Kocabaş, E.E., Kemp, C., Fowler, K., Hesketh, A., Bıbb, M., "Streptomyces coelicolor’ın antibiyotik üretiminde yeni regülatör genlerin izolasyonu ve karakterizasyonu", 15. Biyoteknoloji Kongresi, sf. 302, Antalya, 28-31 Ekim 2007
- Hameş Kocabaş, E.E., Uzel, A., Bedir E., "Ekstrem koşullarda yaşayan aktinomisetlerden yeni antimikrobiyal moleküllerin eldesi", Inno-Venture-Proje Pazarı, sf.47, İzmir, 13–14 Aralık 2007
- Akmemiş, Ç., Kocabaş, E.E., Uzel, A., Ekiz, G., Bedir, E., "Ege Bölgesi kaplıca kaynakları ve çevresinden izole edilen termofilik Aktinomisetlerden yeni antimikrobiyal moleküllerin elde edilmesi", 14. Biyoteknoloji Kongresi, sf. 537, Eskişehir, 31 Ağustos –2 Eylül 2005
- Kocataş, N.K., Kocabaş, E.E., Alpöz, A.R., Uzel, A. "Streptococcus mutans’ın ailesel geçişinin moleküler biyolojik yöntemlerle incelenmesi", Türk Pedodonti Derneği V. Ulusal Sempozyumu, sf. 56, Konya, 28–29 Mayıs 2004
- Yeşil Çeliktaş, Ö., Hameş Kocabaş, E.E., Bedir, E., Vardar, F., Başer, K.H.C., Özek, T., "Rosemarinus officinalis uçucu yağlarının ve metanol ekstrelerinin bölgesel ve mevsimsel farklılıklarına bağlı olarak antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi", 15 . Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), sf.128-129, Antalya, 06-09 Ekim 2004.
- Uzel, A., Uçar, F., Hameş, E.E., İzmir’deki çeşitli turistik tesislerde lejyoner hastalığı etkeninin PCR ile saptanması, Ege Üniversitesi Proje Sergisi 2002-EBİLTEM, sf.30, İzmir, 4–15 Kasım 2002
- Akmemiş, Ç., Kocabaş, E.E., Alpöz, A.R., "Ağızdan izole edilen Streptococcus mutans ve Lactobacillus sp. üzerinde sodyum flor ve klorheksidin glukonat preparatlarının antimikrobiyal etkisi", Ege Üniversitesi Proje Sergisi 2002-EBİLTEM, sf.44, İzmir, 4-15 Kasım 2002
- Kocabaş, E.E., Pehlivan, S., Uzel, A., Ergücü, Z., Alpöz, A.R. "Diş çürüğü Kavitesi ve Sağlam Diş Yüzeylerinden İzole Edilen Streptococcus mutans’ın AP-PCR Yardımıyla Tiplendirilmesi", Proje Sergisi 2002- EBİLTEM, sf.42, İzmir, 4–15 Kasım 2002

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 5 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 83 kez kaynak gösterilmiştir.
Kitapları (2 adet)- Atac Uzel & E .Esin Hames-Kocabas, Legionella Pneumophila: From Environment to Disease. Nova Biomedical Books, ISBN: 978-1-60876-947-6 Published by Nova Science Publishers, Inc. New York 2010.
- Uzel Atac; Hames-Kocabas E. Esin. Legionella pneumophila: Legıonnaries' Dısease Ed. Lutsenko A; Palahniuk V, Water Microbiology: Types, Analyses and Disease-Causing Microorganisms Microbiology Research Advances Pages: 55-104 364p. Published by Nova Science Publishers, Inc. New York 2010.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (24 adet)- 2013, SANTEZ, 0198.STZ.2013-1 , Bakteriyel Selülozdan Doğal Yüz Maskesi Üretimi
- 2013, BAP 13-FBE-005, Biyomedikal uygulamalar için Bacillus licheniformis ATCC 9945a'dan γ-PGA üretimi.
- 2012, TUBITAK HD, Denizel Kökenli Filamentöz Fungus İzolatlarından Fitaz Üretimi ve Karakterizasyonu
- 2012, TUBITAK 125M250, Tavuk Tüylerinden Büyük Ölçekte Keratinaz Üretimi
- 2011, BAP Projesi 11 MÜH 005 , Tavuk tüylerinin yeniden değerlendirilmesi
- 2011, TUBITAK Öğr. dest, Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanın Mikroorganizmalar, Sağlıklı ve Karsinojenik Memeli Hücreleri Üzerine Etkisi
- 2011, BAP 11 DIŞ 019 , Çölyaklı çocuklarda beslenme alışkanlıkları, ağız içi bulguları, koruyucu diş hekimliği ve dişhekiminin erken tanıdaki önemi
- 2009, 09 MÜH 078 , Ege Bölgesindeki sıcak su kaynaklarından izole edilen Aktinomisetlerden ekstrasellüler ribonükleaz (RNaz) üretimi ve büyüme koşullarının üretime etkileri
- 2009, TUBITAK109S361 , Denizel Aktinomisetlerden Yeni Antimikrobiyal Molekullerin Elde Edilmesi.
- Araştırma Projesi, Ege Bölgesindeki sıcak su kaynaklarından elde edilen 163 adet termofilik aktinomisetin termostabil alkalen proteaz aktivitesi bakımından taranması ve en aktif üreticilerin karakterizasyonu”, TÜBİTAK Projesi, TBAG-HD/319 (107T599), 2008
- 2008, Avrupa Birliği Projesi, EUREN-TR 3 Avrupa Bilim-Eğlence Gecesi–3
- 2007, Avrupa Birliği Projesi, EUREN-TR 2 Avrupa Bilim-Eğlence Gecesi–2
- 2006, AFS MUH 007, Pinus türlerinden ve reçinelerinden elde edilecek ekstrelerin antioksidan, antienflamatuar ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi
- 2006, Avrupa Birliği Projesi, EUREN-TR 1 Avrupa Bilim-Eğlence Gecesi–1,
- Araştırma Projesi, Ege Bölgesinde ekstrem koşullarda yaşayan aktinomisetlerden yeni antimikrobiyal moleküllerin elde edilmesi”, TÜBİTAK Projesi, SBAG 2746, 2004
- 2004, Avrupa Birliği Projesi Hibe projesi, TR0205.01/002/01/33, FASCAP-KULA; Doğal ve Kültürel Miras Kapsamında Kırsal Kesim Kadınına Yönelik Sürdürülebilir Geçim Projesi (Sustainable Subsistence for Rural Women in the context of Natural and Cultural Heritage Project)
- 2004, Avrupa Birliği - ETI projesi, 508547, FISh; Facilitating Innovation for Sustainable Fisheries and Marine Resources
- Araştırma Projesi, Streptococcus mutans’ın Türk aile içi bireylerdeki geçişinin moleküler biyolojik yöntemlerle izlenmesi”, TÜBİTAK Projesi, TBAG/AY299, 102T225, Araştırıcı, 2003 ve Ege Üniversitesi EBİLTEM E04/15/02, 2003
- Araştırma Projesi, FEN-ÇEV Fen Fakültesi Çevre Projesi”, Ege Üniversitesi EBİLTEM Öğrenci Destek Projesi, E18/02/01, 2001
- Araştırma Projesi, Topikal flor ve klorheksidin verniği uygulamalarının tükürük Lactobacillus sp. ve Streptococcus mutans üzerine etkisi”, Ege Üniversitesi EBİLTEM Öğrenci Destek Projesi E18/06/01, 2001
- Araştırma Projesi, Streptococcus mutans'ın diş yüzeylerinden izolasyonu, identifikasyonu ve AP-PCR analizi ile genotipik ayrımlarının incelenmesi”, EU Dişhekimliği Fakültesi Araştırma Fon Saymanlığı projesi, 2000.
- Araştırma Projesi, Legionella pneumophila serogrup I’ in çevresel su örneklerinden moleküler biyolojik yöntemler ile tayini”, TÜBİTAK Projesi TBAG/AY224, 100T138, 1999 ve Ege Üniversitesi EBİLTEM Projesi 2000 BİL 027, 2000.
- Araştırma Projesi, Ege Bölgesi için endüstriyel atık/artık borsası ve veri tabanı geliştirilmesi”, Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı projesi 98/BİL/024, 1998
- Araştırma Projesi, Bacillus stearothermophilus var. calidolactis C953’ten alfa galaktosidaz üretimi ile ilgili bir araştırma”, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı projesi, 94/FEN/026, 1994
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- Biyologlar Derneği BİO-DER (01.02.1994 )
- Biyoteknoloji Derneği (15. 06. 2007)
- World Data Centre for Microorganisms (04.11.2009)
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2007, TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu. John Innes Centre, Moleküler Mikrobiyoloji Bölümü (Norwich, UK) “Streptomyces coelicolor’ın Antibiyotik Üretiminde Yeni Regülâtör Genlerin İzolasyonu ve Karakterizasyonu”
Kazandığı Ödüller (3 adet)- 2013, VI. International Bioengineering Congress (BEC2013), Poster Değerlendirme İkincilik Ödülü, Proje adı : An Optimization Approach to Scale up of Keratinase Production by Streptomyces sp. 2M21 by Utilizing Chicken Feather, 12-15 November 2013, Kuşadası.
- 2008, 1. IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresi, “Biyoproses Mühendisliği Bölümü” Poster Değerlendirme Birincilik Ödülü. Proje adı; “Ege Bölgesinden İzole edilen Termofilik Aktinomisetlerden Termostabil Alkalen Proteaz Üretimi”, 15-18 Ekim 2008.
- 2002, 3. Ege Üniversitesi EBILTEM Proje Yarışması 2002, Biyolojik Bilimler Kategorisi Üçüncülük Ödülü. Proje adı; “İzmir’deki Çeşitli Turistik Tesislerde Lejyoner Hastalığı Etkeninin PCR ile Saptanması”, 2002.
Patentler (2 adet)- 2013, 2013/08604, Hammadde Olarak Keçiboynuzu ve Kuru Fasulye Kullanılarak Bakteriyel Selüloz Üretim Yöntemi, E. Esin Hameş-Kocabaş, Eyüp Bilgi, Ece Bayır, Aylin-Şendemir-Ürkmez
- 2014, 2014/04316, İçi boş yapıda farklı şekillerde bakteriyel selüloz üretimi için reaktör, E. Esin Hameş-Kocabaş, Suphi Öncel, Eyüp Bilgi, Ece Bayır, Aylin-Şendemir-Ürkmez.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (5 adet)- Yüksek Lisans, 29.12.2011, Fındık Bitkisinin (Corylus avellana) Farklı Organlarından Endofitik Fungusların İzolasyonu ve Sekonder Metabolitlerinin Araştırılması, Şeref Akay, Biyomühendis, (ikinci danışman)
- Yüksek Lisans, 28.05.2012, M125-4 Aktinomiset izolatı kullanılarak Keratinöz Atıklardan Keratinaz üretim optimizasyonu ve Karakterizasyonu. Biyolog Deniz Kuşcuoğlu, Biyolog
- Yüksek Lisans, 27.08.2012, Sünger İlişkili Bakterilerin İzolasyonu, Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Seçilen Suşun Metabolitlerinin Araştırılması. Biyokimyager F. Can Özkaya, Biyokimyager.
- Yüksek Lisans, 14.05.2014, Tavuk tüyü kullanılarak keratinaz üretiminin laboratuvar ölçeğinde optimizasyonu, Tuğçe Demir, Biyomühendis.
- Yüksek Lisans, 10.08.2012, Katı Kültür Fermentasyonu ile Aktinomiset M135-3’den Aktinomisin D Üretimi. Biyolog Canberk İşler.