Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerKEMAL ALTIPARMAK
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: kemal.altiparmak@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü , Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Matematik Bölümü, Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı (1988-1992), Türkiye , 1992
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Matematik Bölümü, Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı (1992-1995), Türkiye , 1995
- Doktora: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Matematik Bölümü, Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı (1995-2000), Türkiye , 2000

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Yardımcı Doçent Doktor, 2003-
- Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Öğretim Görevlisi, 2000-2001
- Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Araştırma Görevlisi, 1994-2000
Uzmanlık Alanları- Matematik Eğitimi (2240501)
- Matematik (4030000)
- Uygulamalı Matematik (4030601)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (14 adet)- 2017, Kemal Altıparmak, Pınar Akın. Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Etkililiği Üzerine Deneysel Bir Çalışma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(Basım aşamasında).
- Kemal Altıparmak (2016). The Teachers views on Soroban abacus training, International Journal of Research in Education and Science, 2(1), 172-178, 2016.
- Kemal Altıparmak (2016).Eğitimin Çalışan Hafıza Üzerindeki Etkisi: Deneysel Bir Çalışma,İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, 16,3. 750-773.
- Altıparmak, K., & Özüdoğru, M. (2015). Error and misconception:Relation of fraction and partwhole. International Journal of Human Sciences, 12(2), 1465-1483. doi:10.14687/ijhs.v12i2.3404
- Kemal Altıparmak, “An examination of freshman student’s mathematical proof skills”, Educational Research (ISSN: 2141-5161) Vol. 5(1) pp. 1-7, January, 2014 DOI: http:/dx.doi.org/10.14303/er.2014.012
- Kemal Altıparmak, “Impact of computer animations in cognitive learning: differentiation”, International Journal of Mathematics Education and Science Technology, 2014.
- Süleyman Şafak, Kemal Altıparmak, “The Coefficients of the Polynomial Interpolation of Finite Differences and Numerical Differentiations”, Journal of Informatics and Mathematical Sciences, vol. 4, no. 2, 167-174, 2012
- Kemal Altıparmak, Turgut Öziş, “Numerical solution of Burgers’ equation with factorized Pade’ approximation”, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, vol. 21, no. 3, 310-319, 2011.
- Kemal Altıparmak, Ece Özdoğan, “Astudy on the teaching of the concept of negative numbers”, International Journal of Mathematics Education and Science Technology, vol.41, issue 1, 31-47, 2010.
- Kemal Altıparmak, “A numerical solution of the first-order hyperbolic partial differential equations by using a factorized diagonal non-polynomial approximation”, İnternational Journal of Pure and Applied Mathematics, vol. 52, no.5, 729-740, 2009.
- Kemal Altıparmak, Turgut Öziş, “Matematiksel ispat ve muhakemenin gelişimi üzerine bir inceleme”, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 25-37, 2005.
- Kemal Altıparmak, “Matematik öğretimi ve eğitimi ile bilişim teknolojisine genel bakış”, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 45-50, 2003.
- Kemal Altıparmak, “Semi-discretised heat equation approximated by linear finite element method”, İnternational Journal of Pure and Applied Mathematics, vol. 4, no.4, 371-378, 2003.
- Kemal Altıparmak, “A new algorithm with Pade Approximation for time dependent problems”, International Journal of Applied Matehematics, vol. 11, no.3, 255-265, 2002.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Kemal Altıparmak, “A note on the economized-rational approximation method for solving Burgers’ equation”, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, vol. 29, 1-11, 2006.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Kemal Altıparmak, Ersin Palabıyık (2016). İlköğretim 1-5 kesirler ve ondalıklı sayılar öğrenme alanına ait kazanımların revize edilmiş Bloom Taksonomisi’ne göre analizi, 15. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla.
- Kemal Altıparmak, Ersin Palabıyık (2016). İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ONDALIK SAYILAR KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ VE HATALARININ TESPİTİ VE ANALİZİ, 15. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla.
- 2015, EFFECT OF TRAINING ON THE WORKING MEMORY Kemal Altıparmak
- 2015, THEACHER'S VIEWS FOR SOROBAN ABACUS TRAINING Kemal Altıparmak

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- 2015, Hata ve Kavram Yanılgıları: Kesirler Kemal ALTIPARMAK, Melike ÖZÜDOĞRU

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 05/EGF/001 , “Türevle ilgili kavramların Flash programı ile oluşturularak, sonuçların öğrenciler üzerinde değerlendirilmesi.”, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenen 05/EGF/001 nolu proje. Görevi: Proje Yöneticisi (2006-2008).
- 99 Fen 030 , "Zamana bağlı kısmi diferansiyel denklemler için açık ve kapalı yöntemler.”, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenen 99 Fen 030 nolu proje. Görevi: Proje Yöneticisi (1996-1999).
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (3 adet)- Yüksek Lisans, 2009, 2. Tülin Özsarı, (2009). “İlköğretim 4. sınıf öğrencileri üzerinde işbirlikli öğrenmenin matematik başarısı üzerine etkisi: probleme dayalı öğrenme ( PDÖ) ve öğrenci takımları – başarı bölümleri ( ÖTBB )” Ege Üni...
- Yüksek Lisans, 2009, Pınar Akın, (2009). “İlköğretim 5. sınıf matematik dersi için probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi” Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim ABD, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2008, Ece Özdoğan, (2008). “İşbirlikçi öğrenme yönteminin ilköğretim 4. Sınıf matematik öğretiminde öğrenci tutum ve başarısına etkisi” Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim ABD, İzmir.