Akademik BilgilerFAİK OZAN DÜZBASTILAR
DOÇENT
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Avlama ve İŞleme Teknolojisi Bölümü
Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: f.ozan.duzbastilar@ege.edu.tr
- E-posta: duzbastilar@gmail.com
- Telefon: 0 232 311 1299, Bornova kampüs
- Telefon: 0 232 752 00 08, Urla kampüs
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, 1993
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 1996
- Doktora: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 2001
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye , 2003
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye , 2012

İdari ve Akademik Görevleri (13 adet)- E.Ü. Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdür V., 2017-
- E.Ü. Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür V., 2017-
- E.Ü. Meslek Yüksekokulları Üst Kurul Üyesi, 2017-
- E.Ü. Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Program Sorumlusu, 2017-
- E.Ü. Sualtı Araş. ve Uyg. Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2016
- E.Ü. Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, 2013-2016
- E.Ü. Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Program Sorumlusu, 2013-2016
- E.Ü. Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi, 2013-2016
- Doçent, 2012-
- E.Ü. Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, 2010-2013
- E.Ü. Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-2010
- Yardımcı Doçent, 2003-2012
- Araştırma Görevlisi, 1994-2003
Mesleki Faaliyetleri (63 adet)- Doktora Yeterlik Komitesi Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Turuğsan Olgaç), 2018
- Doktora Yeterlik Komitesi Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Taha Talip Türkistanlı), 2018
- Doktora Yeterlik Komitesi Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Ömer Arslan), 2018
- Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Tez adı: Stok Yoğunluğunun Bireysel Yöntemle Yetiştirilen Ahtapotların (Octopus vulgaris, Cuvier 1797) Gelişimi Üzerine Etkisi), 2017
- Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tez adı: Türkiye'deki Yat Limanlarında Tekne Güvenliği Üzerine Bir Araştırma), 2017
- E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonu Üyesi, 2017-Devam Ediyor
- Organizasyon Komitesi: Düzenleme Kurulu, Bilim Kurulu ve Oturum Başkanı-20. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, Ankara Üniversitesi, ANKÜSAM, 16-17 Kasım, İzmir, Turkey, 2017
- Profesyonel Sualtı Adamları Balıkadam, İkinci Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım Yeterlilik Sınavı ve Takım Muayenesi Komisyon Üyesi, 24-26 Mayıs, 2017, Ege Üniversitesi, Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, İskele, Urla, İzmir, 2017
- E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Deniz Araçları Komisyonu Üyesi, 2017-Devam Ediyor
- Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tez adı: Liman Tesislerinin Güvenlik Performansının Bulanık Mantık Yöntemiyle Ölçülmesi: Bir Liman Uygulaması), 2017
- Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sicences, Hakem, 2017
- Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Hakem, 2017
- E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyesi, 2017-Devam Ediyor
- Doktora Tez Jüri Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tez adı: Petrol/Kimyasal Tankerlerde Tehlikeli Yük Operasyonlarında Emniyet ve Risk Değerlendirmesi: Olasılıksal İlişki Analizleri), 2017
- Profesyonel Sualtı Adamları Balıkadam, İkinci Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım Yeterlilik Sınavı ve Takım Muayenesi Komisyon Üyesi, 26-29 Eylül, 2017, Ege Üniversitesi, Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, İskele, Urla, İzmir, 2017
- Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tez adı: Gemi-Gemi Trafik Hizmetleri Arasındaki Çatışmalar: E-Seyir Kavramı Kapsamında Bir Araştırma), 2017
- 3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, 26-28 Şubat 2016, Bilim Kurulu, 2016
- Profesyonel Sualtı Adamları Balıkadam - İkinci Sınıf Dalgıç Yeterlilik Sınavı ve Takım Muayenesi Komisyon Üyesi, 23-25 Mayıs, 2016, Ege Üniversitesi, Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, İskele, Urla, İzmir, 2016
- Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Hakem-1, 2016
- Profesyonel Sualtı Adamları Balıkadam - İkinci Sınıf Dalgıç Yeterlilik Sınavı ve Takım Muayenesi Komisyon Üyesi, 26-29 Eylül, 2016, Ege Üniversitesi, Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, İskele, Urla, İzmir, 2016
- Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Hakem-2, 2016
- Ocean Engineering, Hakem, 2016
- Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sicences, Hakem-1, 2016
- Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sicences, Hakem-2, 2016
- Doktora Tez Jürisi Başkanı, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Tez adı : Yasadışı Trol Balıkçılığının Engellenmesinde Anti-trol Resif Tasarım Ölçütlerinin Belirlenmesi Üzerine Çalışmalar), 2015
- Profesyonel Sualtı Adamları Balıkadam - İkinci Sınıf Dalgıç Yeterlilik Sınavı, Sınav Komisyon Üyesi, 26-28 Mayıs, 2015, Ege Üniversitesi, Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, İskele, Urla, İzmir, 2015
- Oturum Başkanı-(4. Oturum: 15:15-16:30-Sürdürülebilir Balıkçılık, 2.9.2015), 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 1-4 Eylül, İzmir, 2015
- Profesyonel Sualtı Adamları Balıkadam - İkinci Sınıf Dalgıç Yeterlilik Sınavı, Sınav Komisyon Üyesi, 16-18 Eylül, 2015, Ege Üniversitesi, Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, İskele, Urla, İzmir, 2015
-  Oturum Başkanı-(3. Oturum - 15 Kasım) 18. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (SBT2015) Ege Universitesi, Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, 14-15 Kasım 2015, İzmir, Türkiye, 2015
- Organizasyon Komitesi: Toplantı Sekreteryası-18. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, Ege Üniversitesi, Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, 14-15 Kasım, İzmir, Turkey, 2015
- Sualtı Dalış Takım Muayenesi Komisyon Üyesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İzmir Liman Başkanlığı (09-13.03.2015), 2015
- Danışman ve Konuk Sualtı Kameramanı, TRT Belgesel Kanalı: Akvaryum Derinlikler-4. Bölüm: Proje-Yaşama Oranları Çalışması.Yayımlanma tarihi: 10.12.2014 (21.30) (Proje Yürütücüsü: F. Ozan Düzbastılar, TÜBİTAK 110O335 nolu projeye ait belgesel çekimi), 2014
- Organizasyon Komitesi: Başkan-Sualtı Turizmi Çalıştayı (Ege Bölgesi Dalış Merkezleri), 16 Nisan 2014, Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, İskele, Urla İzmir, 2014
- Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Hakem, 2014
- Profesyonel Sualtı Adamları Balıkadam - İkinci Sınıf Dalgıç Yeterlilik Sınavı, Sınav Komisyon Üyesi, 23-26 Eylül, 2014, Ege Üniversitesi, Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, İskele, Urla, İzmir, 2014
- Danışman ve Konuk Sualtı Kameramanı, TRT Belgesel Kanalı: Akvaryum Derinlikler-2. Bölüm. Yayımlanma tarihi 19.11.2014 (21.30), 2014
- Organizasyon Komitesi: Konferans Sekreteryası-10th CARAH (Conference on Artificial Reefs and Related Aquatic Habitats), Ege University, Sep. 23-27, İzmir, Turkey, 2013
- Oturum Başkanı-(Session 1- 23 Sep.)10th CARAH (Conference on Artificial Reefs and Related Aquatic Habitats), Ege University, Sep. 23-27, İzmir, Turkey, 2013, 2013
- Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, Hakem, 2012
- Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (TrJFAS), Hakem, 2012
- Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tez adı: Balıkadamlarda Vücut Yağ Oranı Azot Narkotik Etkisi ve Mental Performans İlişkisinin İncelenmesi), 2010
- Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi TÜBİTAK-BİDEB destekli Yapay Resif Projelerinde Planlama ve Araştırma Yöntemleri Yaz Okulu Düzenleme Kurulu Üyesi ve Eğitmeni, 2010
- E.Ü. EMYO, Sualtı Teknolojisi Programı Öğretim Üyesi, 2010-2013
- Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Tez adı: Tekne Kapasitesi ve Çekim Hızına Uygun Trol Ağı Planlaması), 2009
- Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Tez adı: Sepet ile Avcılıkta Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av Oranlarının Belilenmesi), 2009
- T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Profesyonel Sualtıadamları Belgesi, Balıkadam, 2009-Devam Ediyor
- Ankara Üniversitesi, Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, 2008-Devam Ediyor
- Yüksek Lİsans Tez Jürisi Başkanı, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Tez adı : Güney Avrupa Ülkelerinde Yasadışı Balıkçılığın Engellenmesinde Yapay Resiflerin Kullanımı ), 2008
- Ocean Engineering, Hakem, 2008
- E.Ü. Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Dalış Eğitmeni (TSSF, Bir Yıldız Eğitmen), 2008-Devam Ediyor
- CIHEAM Design and Management of Artificial Reefs for Fisheries, Advanced Course, Zaragoza, İspanya, 2007
- Oturum Başkanlığı, Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, Koç Üniversitesi: İstanbul, 2007
- E.Ü. Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi TÜBİTAK-BİDEB destekli Sualtı Araştırma Yöntemleri Yaz Okulu Düzenleme Kurulu Üyesi ve Eğitmeni, 2006-2008
- E.Ü. Su Ürünleri Dergisi Cilt 23 Sayı:1-3, Ek, Hakem, 2006
- Doktora Tez Jüri Üyeliği, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Tez adı : Rüzgar Enerjisinin Süreksizliği Probleminin Hidrolik Enerji Depolama Yöntemiyle Çözümü Üzerine Bir Araştırma), 2004
- DenizTemiz Derneği/Turmepa Üyesi, 2004-Devam Ediyor
- E.Ü. Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Dalma Kursu Direktörü, 2004-2008
- Yüksek Lİsans Tez Jüri Üyeliği, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Tez adı : Küresel Vanalarda Vana Kayıp Katsayısının Sonlu Hacimler Yöntemiyle ve Deneysel Olarak Belirlenmesi), 2004
- Yüksek Lİsans Tez Jüri Üyeliği, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Tez adı : Pistonlu ve Merkezkaç Rüzgar Pompaları), 2004
- E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi, 2003-Devam Ediyor
- Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego, ABD, teknik ziyaret., 2002
- Institute of Fishing Technology and Fish Quality, Almanya, Hamburg 497. araştırma seferine katılım, 2002
- Su Ürünleri Fakültesi Yüzme Takımı Sorumlusu, 1995-2010
Uzmanlık Alanları- Su Altı ve Deniz Tababeti (1011117)
- Su Ürünleri (5011701)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (20 adet)- Akyol, O., Düzbastılar, F.O., Ceyhan, T. (2017). First report of Pempheris rhomboidea (Perciformes: Pempheridae) beneath offshore sea-cages in the Aegean Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 17, 449-450. DOI : 10.4194/1303-2712-v17_2_25
- Kaykaç, M.H., Düzbastılar, F.O.*, Zengin, M., Süer, S., Rüzgar, M. (2017). Measurements of fuel consumption of beam trawler and towing resistance of beam trawl used for veined rapa whelk (Rapana venosa Valenciennes, 1846) and underwater observations: Preliminary results. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 17, 901-909. DOI: 10.4194/1303-2712-v17_5_06
- Düzbastılar, F.O., Breen, M., Aydın, C., Özbilgin, H., Özgül, A., Ulaş, A., Metin, G., Gül, B., Lök, A. (2017). Seasonal variation in mortality of red mullet (Mullus barbatus) escaping from codends of three different sizes in the Aegean Sea. Scientia Marina 81 (3), 1-10. doi: http://dx.doi.org/10.3989/scimar.04600.19A
- Düzbastılar, F.O., Aydın, C., Gül, B. (2016). Mortality of non-target flatfishes from demersal trawl codends. Journal of Applied Ichthyology, 32:1194-1204, DOI: 10.1111/jai.13220.
- Düzbastılar, F.O., Laleli, T., Özgül, A., Metin, G. (2015). Determining the severity of skin injuries of Red mullet, Mullus barbatus (Actinopterygii: Perciformes: Mullidae), inflicted during escape from trawl codend. Acta Ichthyologica et Piscatoria 45 (1): 75–83. DOI: 10.3750/AIP2015.45.1.08
- Özgül, A., Ulaş, A., Lök, A., Düzbastılar, F.O., Metin, C. (2015). A comparison of alternative circle hook and J style hook performance in recreational pelagic longline fishery in Turkey. Turk. J. Fish. Aquat. Sci., 15: 19-27. doi: 10.4194/1303-2712-v15_1_03
- Özgül, A., Lök, A., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Tanrıkul, T.T., Pelister, C., (2015). Preliminary study on the use of an acoustic positioning system (VPS) to determine fish movements in artificial reef areas: a case study on Sciaena umbra Linnaeus,1758. J. Appl. Ichthyol., 1–7.
- Gül, B., Lök, A., Özgül, A., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Metin, C., (2011). Comparison of fish community structure on artificial reefs deployed at different depths on Turkish Aegean Sea Coast. Brazilian Journal of Oceanography, 59 (special issue CARAH):27-32.
- Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Aydın, C., Lök, A., Metin, C. (2011). Determining density of Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh and its effects on catch compositions of fishing gears. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences - 11:3, 385-391.
- Ulaş, A., Lök, A., Düzbastılar, F.O., Özgül, A., Metin, C. (2011). A new artificial reef design for octopus (Octopus vulgaris CUVIER, 1797) in the Aegean Sea and preliminary results. Brazilian Journal of Oceanography, 59 (special issue CARAH):21-25.
- Özgül, A., Lök, A., Düzbastılar, F.O., (2011). Two experimental fish aggregating systems (FADs)in the Aegean Sea: Their design and application. Brazilian Journal of Oceanography, 59 (special issue CARAH):13-19.
- Düzbastılar, F.O, Özgül, A., Aydın, İ., Gül, B., Soykan, O. (2010). A preliminary study on the survival of brown comber, Serranus hepatus (Actinopterygii, Perciformes, Serranidae), escaping from the codend of a bottom trawl Acta Ichthyologica et Piscatoria, 40 (1): 27–36.
- Düzbastılar, F.O., Aydın, C., Metin, G., Lök, A., Ulaş, A., Özgül, A., Gül, B., Metin, C., Özbilgin, H., Şensurat, T., Tokaç, A. (2010). Survival of fish after escape from a 40 mm streched diamond mesh trawl codend in the Aegean Sea. Scienta Marina 74 (4), 755-761.
- Düzbastılar, F.O, Özbilgin, H., Aydın, C., Metin, G., Ulaş, A., Lök, A., Metin, C. (2010).Mortalities of fish escaping from square and diamond mesh codends in the Aegean Sea. Fisheries Research, 106, 386-392.
- Düzbastılar, F.O., Şentürk, U. (2009). Determining the weights of two types of artificial reefs required to resist wave action in different water depths and bottom slopes. Ocean Engineering, Vol. 36, Iss. 12-13, 900-913.
- Lök, A., Gül, B., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Metin, C., (2008). Diel variations on the fish assemblages at artificial reefs in two different environments of the Aegean Sea (Western Coast of Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Scieneces 8:79-8
- Düzbastılar, F.O., Lök, A., Ulaş, A., Metin, C. (2006). Recent developments on artificial reef applications in Turkey: Hydraulic experiments. Bulletin of Marine Science Volume 78, Number 1, 195-202.
- Metin, C., Özbilgin, H., Tosunoğlu, Z., Gökçe, G., Aydın, C., Metin, G., Ulaş, A., Kaykaç, H., Lök, A., Düzbastılar, F.O., Tokaç, A., (2005). Effect of square mesh escape window on codened selectivity for three fish species in the Aegean Sea. Turk J. Vet. Sci. TÜBİTAK, 29, 461-468.
- Metin, C., Tokaç, A., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Lök, A., Özbilgin, H., Metin, G., Tosunoğlu, Z., Kaykaç, H., Aydın, C. (2004). Survival of red mullet (Mullus barbatus L., 1758) after escape from a trawl codend in the Aegean Sea, Fisheries Research, 70 (2004) 49-53.
- Lök, A., Metin, C., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Tokaç, A. (2002). Artificial reefs in Turkey, ICES Journal of Marine Science, 59: 192-195.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (15 adet)- Düzbastılar, F.O., Lök, A., Ulaş, A. (2018). Mortality of Common pandora (Pagellus erythrinus Linnaeus, 1758) escaping from demersal trawl codends: Water temperature effect. ge Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 35 (2), 1-1.
- Ulugöl, M., Düzbastılar, F.O. (2016). A case study for preventing illegal trawl fishery: The application of anti-trawl artificial reef and design criteria (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(1): 27-34. doi: 10.12714/egejfas.2016.33.1.05
- Düzbastılar, F.O. (2014). Dip trolünden kaçan Kurdele Balığının (Cepola macrophthalma) ölüm oranlarının belirlenmesi. Ege J Fish Aqua Sci 31(2): 61-68.
- Aydın, C., Düzbastılar, F.O. (2011). Trol kapıları performans ve tasarım ölçütleri. Ege J Fish Aqua Sci 28(4): 127-136.
-  Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Lök, A., Metin, C., (2007).Yapay resiflerde balık örnekleme yöntemlerinin etkinliğinin belirlenmesi üzerine bir ön çalışma, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt 24, Sayı: 3-4.
- Gül, B., Lök, A., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O. (2006). Ürkmez kıyılarında farklı substratlara yerleştirilmiş yapay resiflerdeki balık kompozisyonunun belirlenmesi, E. Ü., Su Ürünleri Dergisi, Cilt 23, Ek : 1-3 : 431-434s.
- Düzbastılar, F.O., Lök, A. (2004). Yapay resif inşasında kullanılan birincil malzemeler. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi Cilt 21, Sayı: 1-2, 181-185s.
- Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Metin, C. (2004). Kalamar (Loligo vulgaris Lamarck, 1798) avcılığında kullanılan el oltasının av verimi. Türk Sucul Yaşam Dergisi, I. Ulusal Malakoloji Kongresi, yıl 2, sayı 2, 17-23s.
- Düzbastılar, F.O., Tosunoğlu, Z., Kaykaç, H. (2003). Geleneksel ve kesimli dip trol ağları ile donam dirençlerinin teorik olarak hesaplanması. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 20, Sayı : 1-2, 15-25s.
- Düzbastılar, F.O. (2003). Farklı düzenlerde yerleştirilmiş küp yapay resif modellerinin lokal oyulma derinliklerinin ve dalga-akıntı özelliklerinin karşılaştırılması. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 20, Sayı : 3-4.
- Düzbastılar, F.O., Tokaç, A. (2003). Yapay resif boyutunun dalga hareketinden kaynaklanan lokal oyulma olayı üzerine etkilerinin belirlenmesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi Cilt 20 Sayı 3-4 373-381s.
- Tosunoğlu, Z., Kaykaç, H., Düzbastılar, F.O. (2002). Orjinal boyuttaki geleneksel ve kesimli dip trol ağlarının sualtı gözlemleri ve performans ölçümleri. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt 19, Sayı : 1-2, 209-219s.
- Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., (2001). Farklı paragat takımlarının av verimlerinin karşılaştırılması, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi Cilt 18 Sayı 1-2
- Lök, A., Düzbastılar, F.O., Ulaş, A. (2000). Atık malzemelerin yapay resif olarak kullanımı ve çevresel etkileri, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi Cilt 17 Sayı 1-2
- Hoşsucu, H., Düzbastılar, F.O., Ceyhan, T., Ayaz, A. (1999). Ortasu trolü avcılığında güverte ekipmanları, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt 15 Sayı 1-2

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- Düzbastılar, F.O. (2016). Bir Zamanlar Dalış - Tarihin Sayfalarından (1). Eğitim 35, Aylık Eğitim Gazetesi, Ocak 2016.
- Düzbastılar, F.O. (2014). Profesyonel Dalgıçlık. Denizden Merhaba, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Sayı: 2, 16-18.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (22 adet)- Özgül, A., Akyol, O., Düzbastılar, F.O., Ceyhan, T., Şen, H. (2017). The wild fish diversity around the sea cages in the Turkish Aegean Sea. ISEEP-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey.
- Kaykaç, M.H., Düzbastılar, F.O., Zengin, M., Süer, S., Rüzgar, M. (2016). Underwater Observations of Rapa Whelk Beam Trawl in the Black Sea. FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, 3-5 November 2016, Antalya, Turkey
- Özgül, A., Ulaş, A., Lök, A., Düzbastılar, F.O., Metin, C. (2013). A comparison of alternative circle hook and J style hook performance in traditional pelagic longline fishery in Turkey. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, 24-27 March, Book of Abstracts, OR 007, 17.
- Özgül, A., Lök, A., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Gül, B., Metin, C. (2013). Fish community structure on fish aggregation devices deployed at different depths on Aegean Sea coast of Turkey. The First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, 24-27 March, Book of Abstracts, OR 046, 56.
- Özgül, A., Lök, A., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Tanrıkulu, T.T., Pelister, C. (2013). Residency, home range, and habitat utilization of Scieana umbra, Scorpaena porcus and Scorpaena scrofa in artificial reefs using acoustic telemetry. 10th CARAH, İzmir, Turkey, Sep. 23-27, 47.
- Ulaş, A., Lök, A., Düzbastılar, F.O., Özgül, A., Metin, C., Gül, B. (2009). A new artificial reef design for octopus (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) and preliminary results in the Aegean Sea. 9th CARAH – International Conference on Artificial Reefs and Related Aquatic Habitats, November 8-13, Universidade Posistivo, Curitiba, PR-Brasil, 84.
- Lök, A., Metin, C., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Gül, B., Özgül, A., Aydın, İ. (2009). Introduction of national artificial reef programme of Turkey. 9th CARAH – International Conference on Artificial Reefs and Related Aquatic Habitats, November 8-13, Universidade Posistivo, Curitiba, PR-Brasil, 49.
- Özgül, A., Düzbastılar, F.O., Lök, A. (2009). Two experimental fish aggregating systems (FADs) in the Aegean Sea: Their design and application. 9th CARAH – International Conference on Artificial Reefs and Related Aquatic Habitats, November 8-13, Universidade Posistivo, Curitiba, PR-Brasil, 85.
- Düzbastılar, F.O. (2008). General criteria in artificial reef practices. 1st International Artificial Reef Workshop. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Çanakkale, Türkiye
- Lök, A.,Gül, B., Ulaş, A., Metin, C., Düzbastılar, F.O., Çakaloz, A.B., Özgül, A. (2007). Determination of fish composition at artificial reefs deployed three different depths (20, 30 and 40m) in Aegean Sea Coast of Turkey:Preliminary results. CIESM - Congress, 9-13 April, Istanbul
- Düzbastılar, F.O., Lök, A., Metin, C., Özbilgin, H., Metin, G., Ulaş, A., Özgül, A., Gül, B., Aydın, İ. (2007).Survival rates of six fish species after escape from a trawl codend in the Aegean Sea in winter. FAO-ICES WGFTFB Meeting, 23-27 April 2007 Dublin, İrlanda
- Tokaç, A.,Metin, C., Lök, A., Düzbastılar, F.O., Özbilgin, H., Metin, G., Ulaş, A., Aydın, C., Özgül, A., Gül, B., Aydın, İ. (2007). A review on survival studies in the Aegean Sea coast of Turkey. DEMaT'07, October 10-13, University of Rostock, Germany
- Tokaç, A., A. Lök, C. Metin, H. Özbilgin, F.O. Düzbastılar, A. Ulaş, G. Metin, H. Kaykaç, C. Aydın, Z. Tosunoğlu, (2006). Survival of red mullet (Mullus barbatus L., 1758), annular seabream (Diplodus annularis L., 1758) and - axillary seabream (Pagellus acarne Risso, 1827) after escape from trawl codend in the Mediterranean. ICES-FAO Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour, Ege University, Faculty of Fisheries, Izmir, Turkey 3-7 April 2006
- Gül, B., Lök, A., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O.(2005).Effects of surrounding substrates on fish assemblages associated with artificial reffs. 8. International Conference on Artificial Reefs and Artificial Habitats - April 10-14, Biloxi, Mississipi, USA
- Lök, A., Gül, B., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Metin, C. (2005). Diel variations in the fish fauna on artificial reefs in two different environments (The Aegean Sea Coast of Turkey). 8. International Conference on Artificial Reefs and Artificial Habitats - April 10-14, Biloxi, Mississipi, USA
- Düzbastılar, F.O., Lök, A., Ulaş, A., Metin, C. (2005). Recent Developments on artificial reef applications in Turkey: Results and aims. 8th International Conference on Artificial Reefs and Artificial Habitats - April 10-14, Biloxi, Mississipi, USA., 89.
- Lök, A., Metin, C., Özbilgin, H., Tokaç, A., Ulaş, A., Metin, G., Düzbastılar, F.O., Kaykaç, H., Aydın, C., Tosunoğlu, Z. (2002). Survival ratios of red mullet (Mullus barbatus) and annular sea bream (Diplodus annularis) after escaping trawl codend in the Eastern Aegean Sea, ICES Annual Science Conference and Centenary, 1-5 October 2002, Kopenhagen, Denmark, CM 2002/V:08
- Lök, A., Metin, C., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Tokaç, A. (1999). Artificial reefs in Turkey -7th International Conference on Artificial Reef and Related Aquatic Habitats, 7-11 October, San Remo, Italy
- Ulaş, A., Ünsal, S., Lök, A., Düzbastılar, F.O, Metin, C. (1999). The studies on artificial reef design for Octopus vulgaris (Cuvier) in İzmir Bay (Aegean Sea, Turkey). - 7th Internetional Conference on Artificial Reef and Related Aquatic Habitats 7-11 October, Sanremo, Italy
- Hoşsucu, H., Düzbastılar, F.O. (1998). Economical and environmental advantages of using wind energy in fishing vessels of Aegean (in Turkish). NESFWA/GRÜBKOT’:98, Symposium über die Nutzung der erneuerbaren Energiequellen Sonne und Wind auf Fisc hereischiffen und in Aquakulturbetrieben, İzmir, 41-50.
- Düzbastılar, F.O., Hoşsucu, H. (1997). Gırgır teknelerinde mekanik sistemler, Akdeniz Balıkçılık Kongresi, İzmir, 119-126s.
- Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Tokaç, A., Lök, A. (1997). İki farklı tasarımdaki resif bloklarının balık cezbetme etkinlikleri üzerine bir araştırma, Akdeniz Balıkçılık Kongresi, İzmir, 157-163s.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (23 adet)- Akyol, O., Ceyhan, T., Düzbastılar, F.O., Özgül, A., Şen, H. (2017). Ege Denizi'nde ağ kafesler civarında gözlemlenen ilgi çekici balık türleri ve memeliler. 20. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (Editörler: H. Erkanal, V. Şahoğlu, İ. Tuğcu), Ankara Üniversitesi, ANKÜSAM, 16-17 Kasım, İzmir, 13-17.
- Fidan, V., Atacan, C., Düzbastılar, F.O. (2017). Denizde kişisel canlı kalabilme teknikleri eğitimi ve önemi. 20. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, (Editörler: H. Erkanal, V. Şahoğlu, İ. Tuğcu), Ankara Üniversitesi, ANKÜSAM, 16-17 Kasım, İzmir, 227-237.
- Ulugöl, M., *Düzbastılar, F.O. (2015). Yasadışı trol balıkçılığının engellenmesi için bir öneri: Anti-trol yapay resif uygulaması ve tasarım ölçütleri. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 1-4 Eylül, İzmir, 161.
- Düzbastılar, F.O. (2015). Doğu Akdeniz'de dip trol ağlarından kaçan balıkların yaşama oranlarının araştırılmasında 15 yıllık süreç. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 1-4 Eylül, İzmir, 280.
- Düzbastılar, F.O. (2015). Balıklar ağdan kaçtıktan sonra yaşar mı? Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, 2015, İzmir, Bildiri Kitabı, F.O. Düzbastılar (Ed.), 197-207.
- Düzbastılar, F.O. (2014). Yapay resif projesi nasıl planlanır? 16 Nisan 2014, Ege Üniversitesi, Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Sualtı Turizmi Çalıştayı, İskele-Urla, İzmir.
- Düzbastılar, F.O. (2013). Dip trol ağlarından kaçan balıkların yaşama oranları (89-102). Kınacıgil, H.T ve Ünal, V. (Editörler), Ege Denizi Balıkçılığı ve Balıkçılarımız Çalıştayı Kitabı, 13-14 Mayıs, Foça, İzmir. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yayınları, Ankara, Yayın No:2, 140.
- Özgül, A., Lök, A., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Tanrıkulu, T.T., Pelister, C., (2013). Yapay resif alanlarındaki balık hareket modellerinin belirlenmesi. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül, İstanbul, 115-116.
- Özgül, A., Lök, A., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Metin, C., (2013). Yüzen yapay resiflerde küçük ölçekli av araçları ile avcılık. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül, İstanbul, 271.
- Şensurat, T., Düzbastılar, F.O., (2011). Sığacık Körfezi'nde belirlenen 3 farklı istasyonda balık faunasının görsel sayım teknikleri ile belirlenmesi. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (Akdeniz Üniversitesi, Antalya) Bildiri Kitabı, 268.
- Düzbastılar, F.O., Aydın, C., Lök, A., Metin, G., Ulaş, A., Metin, C., Gül, B., Özgül, A., Şensurat, T., Özbilgin, H., (2011). İzmir Orta Körfezi'nde (2007-2011 yılları arasında) dip trol ağlarından kaçan bazı balık türlerinin yaşama oranlarının araştırılması. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (Akdeniz Üniversitesi, Antalya) Bildiri Kitabı 142-143.
- Düzbastılar, F.O., Şensurat, T., Metin, G., Ulaş, A., (2011). Üç farklı trol torbasından kaçan kırma mercan (Pagellus erythrinus)türünün kış dönemine ait ölüm oranlarının araştırılması. 16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (Akdeniz Üniversitesi, Antalya) Bildiri Kitabı 143-144.
- Düzbastılar, F.O., (2010). Dip trol ağlarından kaçan balıkların yaşama oranlarının saptanması üzerine çalışmalar. Sualtı Seminerleri, 24 Nisan, 2010, Bornova, İzmir.
- Ulaş, A., Lök, A., Metin, C., Düzbastılar, F.O., Özgül, A. (2008).Ahtapot ( Octopus vulgaris Cuvier, 1797) Avclığına Yönelik, Yapay Resif Tasarımı ve Uygulaması. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İzmir, 115-119.
- Düzbastılar, F.O. (2007). Yapay resiflerde üretim mi? Cezbetme işlevi mi?, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 433s., Muğla 4-7 Eylül.
- Düzbastılar, F.O. (2007). Yapay resif blok ağırlığının dalga ve akıntı parametrelerine göre belirlenmesi, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 161s., Muğla., 4-7 Eylül.
- Düzbastılar, F.O., Ulaş, A., Lök, A., Metin, C., Özgül, A., Gül, B. (2007). Akdeniz’de bir ilk : aletli dalma tekniğini kullanarak dip trol ağlarından kaçan balıkların yaşama oranlarının belirlenmesi, SBT2007, Koç Üniversitesi, İstanbul, 140-146s.
- Lök, A., Düzbastılar, F.O. (2006). Kıyı balıkçılığında habitat çeşitliliğinin önemi ve yapay resif uygulamaları, Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İstanbul, 145-151s.
- Düzbastılar, F.O., Lök, A., Ulaş, A., Metin, C. (2002). Yapay resif uygulamalarında derinlik seçimi, stabilite ve lokal oyulma problemi, Türkiye Kıyıları 02, Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı,5-8 Kasım, Cilt 2, İzmir, 695-704s.
- Düzbastılar, F.O. (2002). Yapay resiflerin çevresel tasarım kriterleri, Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İstanbul, 76-83s.
- Düzbastılar, F.O., Lök, A., Metin, C., Ulaş, A. (2000). Çok amaçlı oşinografik gözlem sistemi verilerinin denizel yapılarda değerlendirilmesi, Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, Ankara
- Düzbastılar, F.O., Lök, A., Ulaş, A., Metin, C. (1999). Yapay resiflerin yerleştirilmesi ve sualtında düzenlenmesi, Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İstanbul
- Lök, A., Metin, C., Tokaç, A., Ulaş, Düzbastılar, F.O., Tosunoğlu, Z. (1998). Kıyısal alanlarda yapay resiflerin dalış turizmi ve olta balıkçılığı amaçlı kullanım imkanları, Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları, 15-19 Şubat, Bodrum

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (75 adet)- 2018, Kaykaç, M.H., Zengin, M., Tosunoglu, Z. (2018). Can Shifting Codend Mesh Shape and Mesh Size Increase the Size Selectivity of Red mullet (Mullus barbatus) in the Black Sea? Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 18: 859-870.
- 2018, Lee, M.O., Otake, S., Kima, J.K. (2018). Transition of artificial reefs (ARs) research and its prospects. Ocean and Coastal Management 154, 55–65.
- 2018, Pinnegar, J.K. (2018). Why the damselfish Chromis chromis is a key species in the Mediterranean rocky littoral – a quantitative perspective. Journal of Fish Biology 92, 851–872.
- 2018, Taylor, M.D., Becker, A., Lowry, M.B. (2018). Investigating the Functional Role of an Artificial Reef Within an Estuarine Seascape: a Case Study of Yellowfin Bream (Acanthopagrus australis). Estuaries and Coasts, https://doi.org/10.1007/s12237-018-0395-6
- 2018, Veldhuizen, L.J.L., Berentsen, P.B.M., de Boer, I.J.M., van de Vis, J.W., Bokkers, E.A.M. (2018). Fish welfare in capture fisheries: A review of injuries and mortality. Fisheries Research 204, 41–48.
- 2018, Yun, D-H., Kim, Y-T. (2018). Experimental study on settlement and scour characteristics of artificial reef with different reinforcement type and soil type. Geotextiles and Geomembranes, 46, 448–454.
- 2017, Jiao, L., Yan-xuan, Z., Pi-hai, G., Chang-tao, G. (2017). Numerical simulation and PIV experimental study of the effect of flow fields around tube artificial reefs. Ocean Engineering, 134, 96-104.
- 2017, Gülşahin, A., Soykan, O. (2017). Catch composition, length-weight relationship and discard ratios of commercial longline fishery in the Eastern Mediterranean. Cah. Biol. Mar. 58 : 1-7. DOI: 10.21411/CBM.A.B3268672
- 2017, Veldhuizen, L.J.L. (2017). Understanding social sustainability of capture fisheries. PhD thesis, Wageningen University, Wageningen, NL, ISBN 978-94-6257-964-4, 160 pages, DOI 10.18174/392826
- 2017, Zengin, M., Gümüş, A., Kaykaç, H., Tosunoğlu, Z., Akpınar, İ.Ö. (2017). Dip sürütme ağlarının bentik makrofauna üzerindeki etkileri: Marmara ve Karadeniz’deki güncel durum. Turkish Journal of Aquatic Sciences, 32(2): 76-95, doi: 10.18864/TJAS201707.
- 2017, Jawad, L.A., ,Ibanez, A.L., Sadighzadeh, Z., Naslund, J., Ünlü, E. (2017). Scale deformity descriptions for 23 species of fish, from various geographical areas and habitats. Marine and Freshwater Research, https://doi.org/10.1071/MF17110
- 2017, Toro-Ramírez, A., Sosa-Lopez, A., Ayala-Pérez, L.A., Pech, D., Hinojosa-Garro, D., Río-Rodríguez, R.D. (2017). Abundancia y diversidad de la ictiofauna en la Reserva de la Biósfera Los Petenes, Campeche, México: asociaciones con los ciclos nictimerales y las épocas climáticas. Lat. Am. J. Aquat. Res., 45(2): 311-321, DOI: 10.3856/vol45
- 2017, Kaykaç, M.H., Zengin, M., Tosunoglu, Z. (2017). Can Shifting Codend Mesh Shape and Mesh Size Increase the Size Selectivity of Red mullet (Mullus barbatus) in the Black Sea? Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, DOI: 10.4194/1303-2712-v18_7_04
- 2016, Tokaç, A., Herrmann, B., Gökçe, G., Krag, L.A., Nezhad, D.S., Lök, A., Kaykaç, H., Aydin, C., Ulaş, A. (2016). Understanding the size selectivity of red mullet (Mullus barbatus) in Mediterranean trawl codends: A study based on fish morphology. Fisheries Research, 174: 81-93.
- 2016, Alzorriz, N., Arregi, L., Herrmann, B., Sistiaga, M., Casey, J. (2016). Questioning the effectiveness of technical measures implemented bythe Basque bottom otter trawl fleet: Implications under the EUlanding obligation. Fisheries Research 175: 116–126.
- 2016, Yoon, H-S., Kim, D., Na, W-B. (2016). Estimation of effective usable and burial volumes of artificial reefs and the prediction of cost-effective management. Ocean & Coastal Management 120: 135-147.
- 2016, Yaakob, O.B., Ahmed, Y.M., Jalal, M.R., Faizul, A.A., Koh, K.K., Zaid, T.J. (2016). Hydrodynamic Design of New Type of Artificial Reefs. Applied Mechanics and Materials, Vol. 819, pp. 406-419, 2016
- 2016, Yun, D., Suh, S., Kim, Y., 2016. Settlement and Scour Characteristics of Artificial Reef according to Reinforced Ground. Journal of Ocean Engineering and Technology 30(3), 186-193. http://dx.doi.org/10.5574/KSOE.2016.30.3.186
- 2016, Erdoğan, Z., Torcu-Koç, H., 2016. Some biological aspects of brown comber, Serranus hepatus (L.) (Pisces: Serranidae), in the Sea of Marmara, Turkey. Acta Biologica Turcica, 29 (3), 104-110.
- 2016, Kazemi, S.H., Paighambari,S.Y., Şensurat, T., Naderi, R.A., Aydin, A. (2016). Size Selectivity of 75 and 90 mm Square Mesh Windows (SMW) Codend for Four Species in Persian Gulf (Hormuzgan Province, Iran) Dhow Prawn Fisheries. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 16: 103-111.
- 2016, Krafft BA, Krag LA, Engås A, Nordrum S, Bruheim I, Herrmann B (2016) Quantifying the Escape Mortality of Trawl Caught Antarctic Krill (Euphausia superba). PLoS ONE 11(9): e0162311. doi:10.1371/journal.pone.0162311
- 2015, Özbilgin, H., Eryaşar, A.R., Gökçe, G., Özbilgin, Y.D., Bozaoğlu, A.S., Kalecik, E., Herrmannd, B. (2015). Size selectivity of hand and machine woven codends and short term commercial loss in the Northeastern Mediterranean. Fisheries Research, 164: 73–85.
- 2015, Canepa, E.,Pensieri, S., Bozzano, R., Faimali, M.,Traverso, P.,Cavaleri, L. (2015). The ODAS Italia 1 buoy: More than forty years of activity in the Ligurian Sea. Progress in Oceanography,
- 2015, Amado, E.M., Souza-Bastos, L.R., Vidal, E.A.G., Leite, T.S., Freire, C.A. (2015) Different abilities to regulate tissue hydration upon osmotic challenge in vitro, in the cephalopods Octopus vulgaris and O. insularis, Marine and Freshwater Behaviour and Physiology, 48:3, 205-211, DOI: 10.1080/10236244.2015.1024078
- 2015, Divovich, E., Jovanović, B., Zylich, K., Harper, S., Zeller, D., Pauly, D. (2015). Caviar and politics: A reconstruction of Russia’s marine fisheries in the Black Sea and Sea of Azov from 1950 to 2010. Working Paper Series, Working Paper #2015 - 84, Fisheries Centre, The University of British Columbia, Canada, 24p.
- 2015, Acarlı, D., Ayaz, A., 2015. Using Concrete Artificial Reef as a Tool to Enrich the New Marine Habitat in Erdek-Ocaklar Bay (Marmara Sea, Turkey) FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume: 24 Issue: 2A, 602-609
- 2014, Tokaç, A.,Ünal,V., Tosunoğlu, Z., Lök, A., Ceyhan, T., Özbilgin, H. (2014). Summary and analysis of the available information for the Ecosystem Approach to Fisheries management in Turkey. The Ecosystem Approach to Fisheries in the Mediterranean and Black Seas J. Lleonart and F. Maynou (eds. Scientia Marina 78S1 April 2014, 29-36, Barcelona (Spain) ISSN-L: 0214-8358 doi:http://dx.doi.org/10.3989/scimar.04022.18A
- 2014, Woo, J.,Kim, D.,Yoon, H., Na, W. (2014). Characterizing Korean general artificial reefs by drag coefficients. Ocean Engineering, 82, 105–114.
- 2014, Lee,S.C., Hashim, R., Motamedi,S., Song, K. (2014).Department Utilization of Geotextile Tube for Sandy and Muddy Coastal Management: A Review. Hindawi Publishing Corporation e Scientific World Journal Volume 2014, Article ID 494020, 9 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/494020
- 2014, Eryaşar, A.R., Özbilgin,H., Gökçe, G., Özbilgin, Y.D., Saygu, İ., Bozaoğlu, A.S., Kalecik, E. (2014). The Effect of Codend Circumference on Selectivity of Hand-Woven Slack Knotted Codend in the North Eastern Mediterranean Demersal Trawl Fishery. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 14: 1-2.
- 2014, Kim, D., Woo, J., Yoon, H.-S., Na, W.-B. (2014). Wake lengths and structural responses of Korean general artificial reefs. Ocean Engineering, volume 92, issue , 83 - 91.
- 2014, Eryaşar,A.R., Özbilgin, H. (2014). Implications for catch composition and revenue in changing from diamond to square mesh codends in the northeastern Mediterranean. J. Appl. Ichthyol., 1–8
- 2014, Samy-Kamal, M., Forcada, A.,Sanchez Lizaso, J.L. (2014). Short-term effect of selectivity change in a trawling fishery in the Western Mediterranean. J. Appl. Ichthyol. 31, 265–275.
- 2014, Tessier, A., Verdoit-Jarraya, M., Blouet, S., Dalias, N., Lenfant,P. (2014). A case study of artificial reefs as a potential tool for maintaining artisanal fisheries in the French Mediterranean Sea. AQUATIC BIOLOGY. Vol. 20: 255–272. doi: 10.3354/ab00563
- 2013, Ulman, A., Bekişoğlu, Ş., Zengin, M., Knudsen, S., Ünal, V., Mathews, C., Harper,S., Zeller, D.,Pauly, D. (2013). From bonito to anchovy: a reconstruction of Turkey’s marine fisheries catches (1950-2010). Medit. Mar. Sci., 14/2, 309-342.
- 2013, Soykan, O., İlkyaz,A.T., Metin, G., Kınacıgil, H.T. (2013). Growth and reproduction of brown comber (Serranus hepatus Linnaeus, 1758) in the central Aegean Sea, Turkey. Turk J Zool 37: 211-217 © TÜBİTAK doi:10.3906/zoo-1203-34
- 2013, Irigoyen A.J., Galva´n D.E., Venerus L.A., Parma A.M. (2013). Variability in Abundance of Temperate Reef Fishes Estimated by Visual Census. PLoS ONE 8(4): e61072. doi:10.1371/journal.pone.0061072
- 2013, Tsung-Lung L.,Dong-Taur S. (2013). Numerical analysis of the influence of reef arrangements on artificial reef flow fields. Ocean Engineering 74:81-89.
- 2013, Lokesha, Sundar, V., Sannasiraj,S.A. (2013). Artificial Reefs: A Review. International Journal of Ocean and Climate Systems, 117-124.
- 2012, Benoît, H.P., Hurlbut, T., Chassé, J., Jonsen, I.D. (2012). Estimating fishery-scale rates of discard mortality using conditional reasoning.Fisheries Research, 125-126, 318-330.
- 2012, Ponton,D., Loiseau, N., Chabanet, P. (2012). Does light explain damselfish Chromis viridis abundances observed over coral colonies? Journal of Fish Biology, Volume 80, Issue 7, 2623–2628.
- 2012, Brennan, M. L., Ballard, R. D., Roman, C., Bell, K. L.C., Buxton, B., Colemana, D. F., Inglis, G., Köyağasıoğlu, O., Turanlı, T. (2012). Evaluation of the modern submarine landscape off southwestern Turkey through the documentation of ancient shipwreck sites. Continental Shelf Research Volume 43, 15 July 2012, Pages 55–70.
- 2012, Gücü, A.C. (2012). Impact of depth and season on the demersal trawl discard. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12: 817-830.
- 2012, Liu, Y., Guan, C., Zhao, Y. (2012). Numerical Simulation and PIV Study of Unsteady Flow Around Hollow Cube Artificial Reef with Free Water Surface. Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, Volume: 6 Issue: 4 Pages: 527-540.
- 2011, Özbilgin, H., Tokaç, A., Kaykaç, H., 2011. Selectivity of commercial compared to larger mesh and square mesh trawl codends for four fish species in the Aegean Sea. J. Appl. Ichthyol., 1–9.
- 2011, Bök, T.D., Göktürk, D., Kahraman, A.E. (2011). Bycatch in 36 and 40 mm PA Turkish twin rigged beam trawl codends. African Journal of Biotechnology, Vol. 10(37),7294-7302.
- 2011, Özgül,A., Lök, A., Düzbastılar, F.O. (2011). Two experimental fish aggregating systems (FADs) in the Aegean Sea: Their design and application. Volume 59, Issue SPEC. ISSUE 1, 2011, Pages 13-19.
- 2011, Ulaş, A., Aydın, İ., 2011. The effects of jig color and lunar bright on coastal squid jigging. African Journal of Biotechnology Vol. 10(9), 1721-1726.
- 2011, Feary, D.A., John A. Burt J.A., Bartholomew, A. (2011). Artificial marine habitats in the Arabian Gulf: Review of current use, benefits and management implications. Ocean & Coastal Management, 54,742-749.
- 2011, Lök, A., Düzbastılar, F.O., Gül, B., Özgül, A., Ulaş, A. (2011). Artificial reefs in fisheries management (Eds. S.A. Bortone, F.P. Brandini, G. Fabi and S. Otake). The Role of Artificial Reefs in Fisheries Management in Turkey, Chap. 10, 155-166.
- 2011, Pascaline, B., Catherine, S., Charbonnel, E. and Patrice., F., 2011. Monitoring of the Artificial Reef Fish Assemblages of Golfe Juan Marine Protected Area (France, North-Western Mediterranean). Brazilian Journal of Oceanographt, 59(special issue CARAH):167-176.
- 2011, D. Ponton, N. Loiseau, P. Chabanet., 2011.Does light explain damselfish Chromis viridis abundances observed over coral colonies? Journal of Fish Biology, 2012 - Wiley Online Library.
- 2011, Aydin, I. (2011). Is natural bait type a stochastic process for size and condition of fishes in the recreational fishery of Izmir Bay? Mediterranean Marine Science, Volume: 12 Issue: 2 Pages: 390-400.
- 2010, Sala A, Lucchetti A., 2010. The effect of mesh configuration and codend circumference on selectivity in the Mediterranean trawl Nephrops fishery.FISHERIES RESEARCH, Volume: 103, Issue: 1-3, Pages: 63-72.
- 2009, Barber,J.S. , Chosid.M. , Glenn, R.P. , Whitmore, K.A. (2009). A systematic model for artificial reef site selectionNew Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 2009, Vol. 43: 283–297 0028–8330/09/4301–0283 © The Royal Society of New Zealand.
- 2009, Duzbastilar, F.O., Şentürk, U., 2009. Determining the weights of two types of artificial reefs required to resist wave action in different water depths and bottom slopes, OCEAN ENGINEERING, Volume: 36, Issue: 12-13, 900-913.
- 2008, Coll, M., Bahamon, N., Sarda, F., Palomera, I., Tudela, S., Suuronen, P., 2008. Improved trawl selectivity: Effects on the ecosystem in the South Catalan Sea (NW Mediterranean). Marine Ecology Progress Series 355, pp. 131-147 .
- 2008, Wilhelmsson, D, Malm, T. (2008). Fouling assemblages on offshore wind power plants and adjacent substrata. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 79, 459-466.
- 2008, Seaman, W., 2008. Coastal Artificial Habitats for ishery and Environmental Management and Scientific Advancement. K. Tsukamoto, T. Kawamura, T. Takeuchi, T. D. Beard, Jr. and M. J. Kaiser, eds.Fisheries for Global Welfare and Environment, 5th World Fisheries Congress 2008, pp. 335–349.© by TERRAPUB.
- 2007, Tosunoglu, Z., 2007. Trawl codend design (44 mm diamond PE mesh) and the effect on selectivity for Pagellus erythrinus and Pagellus acarne, two species with different morphometrics. Journal of Applied Ichthyology 23 (5): 578-582.
- 2006, Düzbastılar, F.O., Lök, A., Ulaş, A., Metin, C. (2006). Recent developments on artificial reef applications in Turkey: Hydraulic experiments. Bulletine of Marine Science, Volume 78, Number 1, 195-202.
- 2006, Özbilgin, Y.D., Tosunoğlu, Z.,Özbilgin, H. (2006). By-catch in a 40 mm PE demersal trawl codend. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 30 (2): 179-185.
- 2006, Broadhurst, M.K., Suuronen, P., Hulme, A. (2006). Survival estimating collateral mortality from towed fishing gear. Fish and Fisheries, 7 (3), 180-218.
- 2005, Gratwicke, B., Seight, M.R. (2005). Effects of habitat complexity on Caribbean marine fish assemblages. Marine Ecology Progress series, Vol.292:301-310.
- 2003, Tosunoğlu, Z. (2003). Experiments on the Cod-end Selectivity of Beach Seine Nets on the Turkish Coast of the Aegean Sea. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27, 1049-1055.
Kitapları (6 adet)- Düzbastılar, F.O. (2017). İzmir'de Yasa Dışı Trol ve Alınabilecek Önlemler (Anti-trol). H.T. Kınacıgil, Z. Tosunoğlu, Ş. Çaklı, E. Bey ve H. Öztürk (Editörler), İzmir Balıkçılığı (169-178), Ağustos 2017, ISBN 978-975-18-0222-4, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Baskı: Kristal Reklam ve Matbaacılık Hizmetleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Gayrettepe Mahallesi Hamidiye Sok. No: 7 Beşiktaş - İstanbul, Türkiye, 304s.
- Düzbastılar, F.O. (Editör) (2015). Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, Bildiriler Kitabı, Urla, İzmir, Türkiye, 216s.
- Düzbastılar, F.O. (2012). Survival Studies: Investigating the survival of fish escaping from the codends of bottom trawls . In A. Tokaç, A.C. Gücü and B. Öztürk (Eds.), The State of the Turkish Fisheries (pp. 489-499), Publication Number: 35, Published by Turkish Marine Research Foundatiton, İstanbul, Turkey.
- Lök, A., Düzbastılar, F.O., Gül, B., Özgül, A., Ulaş, A. (2011). The Role of Artificial Reefs in Fisheries Management in Turkey. In S. A. Bortone, F.P. Brandini, G. Fabi and S. Otake (Eds.), Artificial Reefs in Fisheries Management (Chap. 10, pp: 155-166), CRC Press, USA.
- Düzbastılar, M. K., Düzbastılar, F.O. (2007). Dalma Tekniği, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 457s.
- Hoşsucu, H., Gurbet, R., Düzbastılar, F.O. (2002). Malzeme Bilgisi (Su Ürünleri Mühendisliği), E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 66, Ders Kİtabı Dizini No: 31, Bornova-İzmir, 218s.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (35 adet)- Tübitak Projesi, No:114Y584, Akyol, O., Ceyhan, T., Düzbastılar, F.O., Özgül, A., Şen, H., 2018. Ege Denizi balık çiftliklerinde kafes altı doğal balık topluluklarının mevsimsel değişimi. TÜBİTAK (114Y584) nolu proje, İzmir, 124s.
- Tübitak Projesi, No: 112O383, Özgül, A., Lök, A., Tanrıkul, T.T., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., 2016. Yapay Resiflerdeki Balıkların Hareket Modellerinin Belirlenmesi ve Küçük Ölçekli Balıkçılığa Yönelik Kullanımı. 112O383 Nolu Tübitak Projesi, 192s.
- Ege Üniversitesi, 2012/BİL/034, Düzbastılar, F.O., Ulaş, A., Kaykaç, H., Saygı, H. (2015). İki Farklı Trol Torbasından Kaçan Balık Türlerinin Yaşama Oranlarının Mevsimsel Olarak Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Kesin Raporu, Proje No: 2012/BİL/034, Bornova, İzmir, 44s.
- Tubitak Projesi, No: 110O335, Düzbastılar, F.O., Lök, A., Aydın, C., Ulaş, A., Metin, G.,Gül, B., Özgül, A., 2012. Dip Trol Ağlarının Torba Kısmından Kaçan Balık Türlerinin Yaşama Oranlarının Araştırılması. TÜBİTAK (110O335) nolu proje, 174s.
- Ege Üniversitesi, 2007/SÜF/017, Lök, A., Özgül, A., Metin, C., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Gül, B., 2010. Ege Denizi’nde yüzen yapay resifler çevresinde balıkçılık yöntemleri. Ege Üniversitesi 2007/SÜF/017 nolu proje, İzmir, 31s.
- Tübitak Projesi, No: 107Y163, Lök, A., Özgül, A., Metin, C., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Gül, B., 2010. Ege Denizi’ndeki Pelajik Balık Avcılığı İçin Yüzen Yapay Resif Teknolojisinin Geliştirilmesi. TÜBİTAK (107Y163) nolu proje, 158s.
- Ege Üniversitesi, 2010/SAUM/001, Ulaş, A., Lök, A., Metin, C., Düzbastılar, F.O., Özgül, A., Şen, H.Kalamar (Loligo Vulgaris LAMARCK, 1798) türüne yönelik yapay yumurtlama alanlarının oluşturulması ve akuakültür denemeleri,2010/SAUM/001 nolu proje, 31s.
- Ege Üniversitesi, 2010/SAUM/003, Düzbastılar, F.O., Lök, A., Metin, C., Ulaş, A. Lithophaga lithophaga (L., 1758) üetimi için türe özgü yapay resif ünitelerinin tasarlanması ve uygulanması, 2010/SAUM/003 nolu proje, 18s.
- Ege Üniversitesi, 2008/SAUM/002, Düzbastılar, F.O., Metin, C., Lök, A., Ulaş, A., Aydın, C., Metin , G., Özgül, A., Gül, B., Aydın, İ., Soykan, O. (2009). 40 mm düğümlü nominal baklava gözlü ve 40 mm kare gözlü polietilen trol torbasından kaçan balıkların yaşama oranlarının belirlenmesi. E.Ü. 2008/SAUM/002 nolu proje İzmir, 43s.
- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Lök, A., Metin, C., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Gül, B., Özgül, A., Aydın, İ.(2009). Ulusal Yapay Resif Master Planı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, KKGM,
- Ege Üniversitesi, 2007/SAUM/001, Lök, A., Metin, C., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Gül, B., Özgül, A., 2009. Ege Denizi’ndeki pelajik balık avcılığı için yüzen yapay resif teknolojisinin geliştirilmesi. Ege Üniversitesi 2007/SAUM/001 nolu proje, İzmir, 36s.
- Ege Üniversitesi, 2008/SAUM/001, Ulaş, A., Lök, A., Metin, C., Düzbastılar, F.O., Özgül, A., Gül, B., Başaran, F., Duman, Ü., 2009. Yapay resiflerde bazı balık türleri üzerine markalama denemeleri. Ege Üniversitesi 2008/SAUM/001 nolu proje, İzmir, 36s.
- Ege Üniversitesi, 2009/SAUM/002, Düzbastılar, F.O., Metin, C., Lök, A., Ulaş, A., Aydın, C., Metin, G., Gül, B., Özgül, A., Aydın, İ., Soykan, O., Avrupa Komisyonu Düzenlemeleri(EC 1967/2006) Çerçevesinde Dip Trolü Torbalarında Yapılan Ağ Göz Boyutu Değişikliğinin Yaşama Oranlarına Etkisinin Araştırılması, 2009/SAUM/002 nolu proje, 18s.
- Ege Üniversitesi, 2006/SÜF/006, Düzbastılar, F.O., Lök, A., Metin, C., Ulaş, A., Gül, B., Özgül, A. (2008). Yapay resiflerin stabilite analizlerinin yapılması. E.Ü. 2006/SÜF/006 nolu proje, Bornova, İzmir.
- Ege Üniversitesi, 2006/SAUM/001, Düzbastılar, F.O., Metin, C., Lök, A., Tokaç, A., Özbilgin, H., Ulaş, A., Metin, G., Aydın, C., Gül, B., Aydın, İ., Özgül, A. (2008). Dip trol takımlarından kaçan balıkların yaşama oranlarının mevsimsel değişiminin belirlenmesi. E.Ü. 2006/SAUM/001 nolu proje, Bornova, İzmir.
- Ege Üniversitesi, 2005/BİL/034, Ulaş, A., Lök, A., Metin, C., Düzbastılar, F.O., Özgül, A. (2007). Ahtapot (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) avcılığına yönelik yapay resif alanlarının oluşturulması. E.Ü. 2005/BİL/034 nolu proje kesin raporu, Bornova, İzmir, 67s
- Tübitak Projesi, No: 104Y340, Ulaş, A., Lök, A., Metin, C., Düzbastılar, F.O., Özgül, A. (2007).Ahtapot ( Octopus vulgaris Cuvier, 1797) Avcılığına Yönelik, Yapay Resif Alanlarının Oluşturulması. PROJE NO: ÇAYDAĞ-104Y340, 74s.
- Ege Üniversitesi, 2003/SÜF/015, Düzbastılar, F.O., Lök, A., Metin, C., Ulaş, A., Tokaç, A. (2006). Ege Denizi'nde Dalga ve Akıntı Etkilerinin Yapay Resifler Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi. E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, 2003/SÜF/015, Bornova, İzmir, 45s.
- Tübitak Projesi, No: 103T020, Lök, A., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Gül, B., Metin, G., Tokaç, A. (2006). Farklı habitatlara yerleştirilmiş yapay resiflerdeki balık tür çeşitliliğinin incelenmesi. TÜBİTAK-TBAG2275 (103T020), 40s.
- Ege Üniversitesi, 2004/SÜF/012, Metin, C., Kaykaç, M.H., Aydın, C., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Lök, A., Tokaç, A. (2006). Geleneksel dip trolünde balıkların ağdan kaçış yerlerinin araştırılması. E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, 2004/SÜF/012, Bornova, İzmir, 24s.
- Ege Üniversitesi, 2003/SÜF/016, Ulaş, A., Lök, A., Metin, C., Düzbastılar, F.O., Akçalı, B. (2006). Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh, 1873'ın Küçük Ölçekli Av Araçlarının Av Verimliliğine Etkisinin Araştırılması. E. Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, 2003/SÜF/016, Bornova, İzmir, 30s.
- Ege Üniversitesi, 2004/SAUM/001, Düzbastılar, F.O., Lök, A., Metin, C., Ulaş, A., Gül, B. (2006). Bazı av araçlarının farklı sualtı görüntüleme cihazları kullanarak avlanma özelliklerinin belirlenmesi. E.Ü. 2004/SAUM/001 nolu proje. Bornova, İzmir, 24s.
- Ege Üniversitesi, 2000/SÜF/017, Düzbastılar, F.O., Lök, A., Metin, C., Ulaş, A., Tokaç, A. (2002). Yapay resiflerde dalga etkisinin deniz koşullarında ve dalga kanalında belirlenmesi üzerine bir araştırma. Araş. Fon Say. 2000/SÜF/017, İzmir.
- Tübitak Projesi, No: 199Y029, Tokaç, A., Metin, C., Lök, A., Ulaş, A., Metin, G., Düzbastılar, F.O., Kaykaç, H., Aydın, C., Gurbet, R., İlkyaz, A. (2002). Dip trol ağlarından kurtulan balıkların yaşama oranlarının tespiti. TÜBİTAK, YDABÇAG-(199Y029)
- Ege Üniversitesi, 2000/BİL/006, Lök, A., Metin, C., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O. (2002). Zonguldak Yapay Resif Projesi. E.Ü. Bil. Araş. Proje Rap. 2000 BİL 006 nolu proje, İzmir.
- Institute for Fishing Technology and Fish Quality, Hamburg, Wienbeck, H., Dahm, E., Niemiro, Th., Schumacher, R., Moderhak, W., Düzbastılar, F.O: (2002). Codeneds of new design with improved selective properties. 497. cruise of the FRV Solea, Institute for Fishing Technology and Fish Quality, Hamburg.
- Ege Üniversitesi, 1997/SÜF/015, Metin, C., Lök, A., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O. (2000). Dip trol ağlarının torbalarından kaçan barbunya (Mullus barbatus L., 1758) balıklarının yaşama oranlarının tespiti. Araş. Fon Say. SÜF/1997-015, İzmir, 13s.)
- Ege Üniversitesi, 1998/SÜF/010, Lök, A., Metin, C., Tokaç, A., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O. (2000). Hekim adası yapay resiflerindeki balık kompozisyonlarının gün boyu değişimlerinin incelenmesi. Araş. Fon Say. 98/SÜF/010, İzmir, 11s.
- Ege Üniversitesi, 1998/SÜF/006, Düzbastılar, F.O., Beğburs, R.C., Aydın, C., Kaykaç, H., Hoşsucu, H. (2000). Dalyan koşullarında ince ığrıplar ile lidaki (Sparus aurata L. 1758) avcılığı ve yaşama oranları üzerine bir araştırma. Araş. Fon Say. 98/SÜF/006, İzmir.
- Ege Üniversitesi, 1998/BK/03, Ünsal, S., Lök, A., Metin, C., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O. (1999). Çok amaçlı oşinografik sistemlerin yerleştirilmesi ve izlenmesi. Araş. Fon Say. 98/BK/03 nolu proje, İzmir, 13s.
- Zonguldak Valiliği, Lök, A., Tokaç, A., Metin, C., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O. (1999). Zonguldak Yapay Resif Projesi
- Tübitak Projesi, No: 297, Hoşsucu, H., Tokaç, A., Dural, B., Tosunoğlu, Z., Ulaş, A., Özekinci, U., Ünal, V., Düzbastılar, F.O., Akyol, O. (1998). Kıyı sürütme ağlarının yavru balık populasyonları ve littoral zona etkileri üzerine araştırmalar, TÜBİTAK-YDABÇAG 297 nolu proje
- Ürkmez Belediyesi, Hoşsucu, H., Tokaç, A., Metin, C., Lök, A., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O., Aydın, C., Kaykaç, H. (1998). Ürkmez Beldesi Yapay Resif Projesi
- Ege Üniversitesi, 1997/SAUM/01, Ulaş, A., Ünsal, S., Lök, A., Metin, C., Düzbastılar, F.O. (1998). İzmir dış körfezi ahtapot (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) populasyonunun dağılımı ve avlanma yöntemleri üzerine bir araştırma. E.Ü. SAUM, E.Ü. Araş.Fon Say. 97/SAUM nolu proje, İzmir, 21s.
- Ege Üniversitesi, 1995/SÜF/15, Tosunoğlu, Z., Aydın, C., Kaykaç, H., Ulaş, A., Düzbastılar, F.O. (1997). Ege Denizi'nde kullanılan dip trol ağlarında seçicilik araştırmaları, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı, Su Ürünleri Fakültesi 1995/SÜF/15 nolu proje, Bornova
Kazanılan Burslar (2 adet)- 2007, CIHEAM/IAMZ-İspanya
- 1989, TARİŞ Eğitim Bursu
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (2 adet)- Doktora, 2015, Ulugöl, M. (2015). Yasadışı Trol Balıkçılığının Engellenmesinde Anti-trol Resif Tasarım Ölçütlerinin Belirlenmesi Üzerine Çalışmalar. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojileri Anab...
- Yüksek Lisans, 2008, Ulugöl, M. (2008). Güney Avrupa Ülkelerinde Yasadışı Balıkçılığın Engellenmesinde Yapay Resiflerin Kullanımı. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojileri Anabilim Dalı, Bilim Dalı Kodu:...