Akademik BilgilerSEMA ERKAN
DOÇENT
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
Türk Halk Oyunları Bölümü
Türk Halk Oyunları Öğreticiliği Anasanat Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: sema.erkan@ege.edu.tr,erkansema@gmail.com
- Telefon: 0 232 3747509
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi D.T.M.Kons.Türk Halk Oyunları Bölümü, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1998
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı, Türkiye , 2012
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2014
- Doçentlik: ÜAK, Türkiye , 2017

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Öğreticilik Ana Sanat Dalı Başkanlığı, 2016-
- Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2013-2016
- Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, 2011-
- Konservatuvar Eğitim Kurulu Üyeliği, 2008-
Mesleki Faaliyetleri (14 adet)- EKİN 27 "Üç Mehmet'in Dansı" Yönetmen Yardımcısı, Eğitmen, 2017-Devam Ediyor
- EKİN 26 "Üç Mehmet'in Dansı" Yönetmen Yardımcısı, Eğitmen, 2016
- EKİN 25 "Üç Mehmet'in Dansı" Yönetmen Yardımcısı- Eğitmen, 2015-2016
- Han Tiyatrosu- "Karakutu" Koreograf, 2014-Devam Ediyor
- EKİN 23 THO Bölüm Gösterisi, Sahneleme, 2013-2014
- EKİN 24 THO Bölüm Gösterisi, Sahneleme, 2013-2014
- EKİN 22 THO Bölüm Gösterisi, Yönetmen Yardımcısı, 2012-2013
- EKİN 21 THO Bölüm Gösterisi, Yönetmen Yardımcısı, 2011-2012
- Kampanalar Çalıyor Dans Tiyatrosu, Koreograf, 2009
- Sanat Tiyatrosu “ Ramazan Nostaljisi” ,Koreograf, 2009
- Koy-u Kırmızı Dans Tiyatrosu, Koreograf, 2006
- İzmir Devlet Tiyatrosu “Deli Dumrul”,Koreograf, 2004
- İzmir Devlet Tiyatrosu “Kalpaklılar”, Koreograf, 2003
- 'EKİN' (1-20) THO Bölüm Gösterileri, Dansçı, Eğitmen, Sahneleyen, 1995-2010
Uzmanlık Alanları- Halk Bilimi (Folklor) (2010500)
- Sanat (3000000)
- Sahne ve Görüntü (3030000)
- Tiyatro (3030100)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2014, Türk Halk Oyunlarının Benesh Hareket Notasyonu İle Hareket ve Müzik Analizi
- 2014, Sahne Sanatlarında Güçlü Bir Anlatım Aracı Olarak Beden

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- 2014, DTMK Konservatuvar Dergisi 4. Sayı Beden Dili ve Dans Eğitiminin Oyunculuk Sanatındaki Yeri Üzerine Bir Yöntem Önerisi (Doktora Tez Tanıtımı)
- 2012, Doktora Tezi: Beden Dili Ve Dans Eğitiminin Oyunculuk Sanatındaki Yeri Üzerine Bir Yöntem Önerisi (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Selda ERGÜN)
- 1998, Yüksek Lisans Tezi: Türk Halk Oyunlarında Benesh Hareket Notasyonunun Uygulama Şekli (Danışman:Yrd.Doç.Dr. Cengiz AYDIN)

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Norveç Trondheim Bilim ve Teknik Üniversitesi – IPEDAK Etnokoreoloji Semineri (2010) Beden Dili ve Dans Eğitiminin Oyunculuk Üzerindeki Önemi (Doktora Sunumu)
- ERKAN Sema, 'Bursa Uludağ Türkmen Köylerinde Giyim-Kuşam Geleneği', Halk Kültüründe Giyim-Kuşam Süslenme Uluslararası Sempozyumu 15-17 Aralık 2006, 435-442, Eskişehir 2008

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- 2014, Bap Projesi 14 DTMK 005 ,
- 2013, BAP Projesi 13-DTMK-002, TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ OYUN REPERTUVARININ BENESH NOTATION EDITOR HAREKET YAZIM PROGRAMI İLE DİGİTAL ORTAMA AKTARILMASI Türk Halk Oyunlarının doğru bir şekilde derlenmesi, aslına uygun olarak nesilden nesile devam etmesi için yapılan alan araştırmalarının sonucunda oyunların hareket analizlerinin yapılması gerekmektedir. Hareket analizi çalışması, oyunların sahneleme sürecinin ilk aşamasıdır. Bu çalışma sonucunda elde edilen verilerin kayıt altına alınması ve yazıya geçirilmesi ile arşivleme süreci tamamlanmaktadır. Eğitim sistemimizde oyun arşivleme yöntemlerinden biri de Benesh Hareket Notasyonudur. Benesh Hareket Notasyonunun halk oyunları yazımı, 1992 yılında Royal Dans Akademisi Benesh Enstitüsü tarafından özel dal olarak kabul edilmiştir ve bölümümüz eğitim planı içerisinde de Hareket Notasyonu dersi olarak yer almaktadır. Bu projede el yazımı ile oluşturulmuş olan bölüm oyun repertuarının güncellenerek bilgisayar yazım programı olan “Benesh Notation Editor” ile yazımının sağlanması ve eğitim programına dâhil edilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede hareket notasyonunun daha etkin kullanımı sağlanacaktır.
- 04-DPT-007, Ege Üniversitesi 04-DPT-007 Anadolu ve Balkanlarda Halk Çalgıları, Halk Oyunları, Geleneksel Giyim Kuşam ve Halk Müziği, Müze ve Arşivi Oluşturulması Projesi 2004 /Araştırmacı
Kazandığı Ödüller (4 adet)- 2015, En Başarılı Koreograf - Bostanlı Rotary Kulüp Tiyatro Ödülleri
- 2014, Macaristan- Budapeşte- Duna Festivali Uluslararası Halk Oyunları Yarışması Dünya Birinciliği
- 2001, Fransa- Dijon Uluslararası Halk Oyunları Yarışması Dünya Birinciliği
- 1990, Polonya- Zakopane Uluslararası Halk Oyunları Yarışması Dünya Birinciliği