Akademik BilgilerAYKAN CANDEMİR
DOÇENT
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: aykan.candemir@ege.edu.tr, Ilk Tercih Edilen E-mail*******
- E-posta: aykan.candemir@gmail.com, Ikinci Tercih Edilen E-mail******
- Telefon: 373 41 94, DEKANLIK OZEL KALEM Tel/Fax****
- Telefon: 3111915, ODA TELEFONU*****
Eğitim Bilgileri- Lisans: 9 EYLUL UNI. - Izmir Meslek Yüksekokulu-Turizm ve Otelcilik, Türkiye, 1992
- Lisans: 9 EYLUL UNIVERSITESI - Isletme Fakultesi-Isletme Bol.(Ing), Türkiye, 1996
- Yüksek Lisans: 9 EYLUL UNI.-Sosyal Bil. Enstitusu-Uluslararası Isletme, Türkiye, 2000
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Sos. Bil. Enstitüsü İşletme Bölümü, Türkiye, 2005
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme Böl, Türkiye, 2005

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Yardımcı Doçent, 2005-
- Öğretim Görevlisi, 2005
- Araştırma Görevlisi, 1997-2005
Mesleki Faaliyetleri (4 adet)- “3i İzmir İtalyan Uluslararasılaştırma Projesi” İtalya Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı-İtalyan Dostluk ve Kültür Derneği (İzmir)-Ege Üniversitesi İİBF, Kasım 2010-Mart 2011, Eğitmen, 2010-2011
- İzmir Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı-İAOSB-Ege Üniversitesi, E-Ticaret ile İzmir’in Dünya’ya Açılımı Projesi, Eylül 2009-Şubat 2010, Eğitmen, 2009
- Uluslararası Pazarlama Uzmanı Yetiştirme Projesi- Ege İhracatçı Birlikleri (Avrupa Birliği ve İŞKUR desteği ile)-Ege Üniversitesi, Temmuz 2009-Eylül 2009, Eğitmen, 2009
- Tarım Satış Kooperatiflerinin Yeniden Yapılandırılması: TARİŞ, Dünya Bankası-Hazine Müsteşarlığı Ortak Projesi, Araştırmacı, Mayıs 2003 – Temmuz 2003., 2003
Uzmanlık Alanları- İşletme (2150000)
- Pazarlama (2150202)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- An Empirical Analysis of the Determinants of International Tourism Demand: The Case of Izmir European Planning Studies, 1469-5944, Volume 17, Issue 10, 2009, Pages 1525 – 1533

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- A.Candemir, A.E.Zalluhoğlu, E.Demiralay, "Perception of Financial and Payment Terms Risks: The Analysis of Aegean Exporters", International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences , 188-207 pp., 2011
- A.Candemir, K.Ventura, İ.Kazançoğlu, "Content Analysis of Top 1000 Turkish Company Web Sites: Marketing Mix Practices", International Journal of Business and Management Studies , 55-68 pp., 2011
- Glokal Ürün ve Marka Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Algida İzmir Örneği Pazarlama ve Pazarlama araştırmaları Dergisi, Temmuz, 2010, Cilt 3, Sayı 6.
- 2010, Perakendecilik Sektöründe Kent Bakkallarının Rekabet Gücünün Analizi: İzmir Örneği Ege Akademik Bakış: Cilt: 10, Sayı: 1, Ocak 2009.
- Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Faktörler Ege Akademik Bakış Dergisi, 9 (2) 2009: 659-675

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- A.Candemir, A.E.Zalluhoğlu, 7th International Strategic Management Congress konferansı dahilinde "The Proceedings of 7th International Strategic Management Congress" bildiri kitapçığındaki "The Effect Of Marketing Expenditures During Financial Crisis: The Case Of Turkey", 293-299 pp., Paris, Fransa, Haziran 2011
- A.Candemir, A.E. Zalluhoğlu, R.Tatlıdil, Third Biennial International Conference on Services Marketing: “Servicing the Way out of the Economic Downfall: Exploring the Present and Future Role of Services” konferansı dahilinde "Third Biennial International Conference on Services Marketing: “Servicing the Way out of the Economic Downfall: Exploring the Present and Future Role of Services”" bildiri kitapçığındaki "Determinants of the Tendency for Using Mobile Banking", 394-406 pp., İzmir, Türkiye, Eylül, 2011
- A.Candemir, A.E. Zalluhoğlu, I. International Congress On Sports Economics And Management konferansı dahilinde "I. International Congress On Sports Economics And Management Bildiriler/Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Factors Affecting The Sport Related Consumer Expenditures", 199-217 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2011
- Perception of Financial and Payment Terms Risks: The Analysis of Aegean Exporters EBES 2010 CONFERENCE - ISTANBUL, MAY 26-28, 2010
- UNCERTAINTY PERCEPTIONS IN EXPORT MARKETING International Conference 6th International Scientific Conference Business and Management-2010, 13-14 May, 2010
- Risk Perception of Turkish Exporters in Transportation: An Example of Aegean Region 6TH INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT CONFERENCE, July 8 – 10, 2010, Saint Petersburg, Russia
- "An Analysis of Best Brands in Turkey Towards Its Global Worldwide Performance" 5th International Conferences on Business, Management and Economics (ICBME’09) Çeşme, İzmir, Turkey in 22 - 24 October 2009
- E-BELEDİYE ÇERÇEVESİNDE EGE BÖLGESİ KIYI BELEDİYELERİNİN WEB SİTELERİNİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS October 30th-November 1st, 2009
- THE POSITIONING OF NORTH CYPRUS AS A HOLIDAY DESTINATION AMONG TURKISH TOURISTS INTERNATIONAL CONFERENCE ON EUROPE AND NORTH CYPRUS RELATIONS: PERSPECTIVES IN POLITICAL, ECONOMIC AND STRATEGIC ISSUES 12-13 November, 2009
-  An Empirical Analysis of the Determinants of International Tourism Demand: The Case of Izmir Research Network on: Tourism, Regional Development and Public Policy, 1st Workshop: 2-4 April 2008
- 2005, A Supportive Policy For SMEs: Vocational Education and Training in Turkey Uluslar arası "Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde KOBİ’ler: Türkiye ve Banzer Ülke Deneyimleri" Sempozyumu
- 2005, Bosnia and Herzegovina: An Economic Evaluation and Its Relations with Turkey International Symposium on Bosnia and Herzegovina From Past to Present

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Bakkalların Rekabet Açısından Değerlendirilmesi:İzmir Örneği 6-9 Mayıs 2009, 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
- Glokal Ürün ve Marka Stratejilerinin Değerlendirilmesi: "Algida" İzmir Örneği 14.ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ14‐:17 EKİM 2009 Yozgat
- "Kula'da Dericilik", "Geçmişten Geleceğe Köprü: Yanık Ülke Kula (Çevre, Kültür ve Turizm)" Sempozyumu, 1-3 Eylül 2006, Kula-Manisa.

Kitapları (3 adet)- 2006, Türkiye'de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama İstanbul: YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Yayınları
- 2000 - İzmir 1921, Uluslararası Amerikan Koleji Araştırma Komitesi Raporu "İzmir'deki Bazı Sosyal Koşullar Hakkında Bir Araştırma" Çeviri (İngilizce->Türkçe) İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları (Sekizinci Kitap)
- 1998, İHRACATA YÖNELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE PAZARLAMA EĞİTİMİNİN FİRMA GELİŞİMİNE KATKISI, İZMİR ÖRNEĞİ İZMİR TİCARET ODASI YAYINI

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- 2005, Araştırma Projesi, "Üst, Üst-Orta Sınıfın Tüketim Kültürü: 1950-2000 Yılları Arasında İzmir'deki Yılbaşı Eğlencelerinin Sosyolojik Analizi", Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, (Bitiş Tarihi: Aralık 2001), Araş. Gör. Özgür Budak ile ortak çalışma
- Araştırma Projesi, "Turizmde Yeni Bir Açılım: Engelliler için Turizm", Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, (Bitiş Tarihi: Haziran 2001) Araş. Gör. Işıl Göksu Özgen ile ortak çalışma
- 1998, Araştırma Projesi, Ihracat Yonelik KOBI'lerde Pazarlama Eğitiminin Firma Gelişimine Etkisi - Izmir Ornegi |
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 1999, EBİLTEM Ege Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Araştırma Ödülü
- 1990, OGRENCI BIRLIGI ONUR BELGESI*****
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (2 adet)- Doktora, 2005, Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama (DOKTORA TEZİ)
- Yüksek Lisans, 2000, KOBİ’lerin Gelişmesinde Eğitim Programlarının Rolü, Önemi ve Bir Uygulama (Y.LİSANS TEZİ)