Akademik BilgilerGAYE ÖZDEMİR
PROFESÖR
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Kişilerarası İletişim Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- : gayeozdem@hotmail.com, gayeozdem@gmail.com
- E-posta: gaye.ozdemir@ege.edu.tr
- Telefon: 0.232.3884837-172
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanı, Türkiye, 1993
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-H.İ.T, Türkiye, 1996
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü -HİT, Türkiye, 1996
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye, 2001
- Doçentlik: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi 'Uygulamalı İletişim', Türkiye, 2006
- Profesörlük: Ege Universitesi İletisim Fakültesi, 2011

Mesleki Faaliyetleri (10 adet)- Yale University Department of Psychology-HEB (Health, Emotion and Behaviour) Laboratory-Visiting Scholar/ Misafir Öğretim Üyesi, 2011-2012
- E.Ü. İletişim Fakültesi Fakülte Kurulu -Doçent Temsilcisi, 2010-2011
- Eğitim Organizasyon ve Danışmanlık-EGESEM-ERA işbirliğinde I-II ve III. İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikalı Eğitim Programı, 2008-2010
- I ve II. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu Genel Koordinatörlük ve Baş Editörlüğü, 2007-2008
- Eğitim Danışmanlığı, "Yönetim ve Örgüt Psikolojisi" , Türk Hava Kuvvetleri Hava ve Teknik Okullar Komutanlığı, 2007-2008
- Yeni Nak Kargo İnsan Kaynakları ve Eğitim Danışmanlığı-, 2006-2008
- ABİGEM-Eğitim danışmanlığı, 2006-Devam Ediyor
- Eğitim Danışmanlığı -Egesem&Business Center İşbirliğinde 'İnsan Kaynakları' Sertifika Programı, 2001-2007
- Elginkan Vakfı- Eğitim Danışmanlıgı, 1997-Devam Ediyor
- Ege Üniversitesi 'Birlikte Öğrenelim'Programı- Eğitim Danışmanlığı, 1997-2005
Uzmanlık Alanları- Yönetim ve Çalışma Psikolojisi (2140300)
- Yönetim ve Organizasyon (2150300)
- Personel Yönetimi (2170302)
- İletişim Bilimleri (2270000)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (21 adet)- Alan İndekslerince Taranan Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Edizler Özdemir, G.- Akbulut, E. (2011) “Özel Öğretim Kurumlarında Eğitim Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Boyutları”, Akademia Erciyes Dergisi, Kayseri, Cilt:1, Sayı:6
- 1.Parsa, A-Edizler Özdemir, (2011) G. “Sinemasal Anlatıda Duygusal Zeka- Avatar Film Çözümlemesinde Olaylar ve Karakter Örüntüsü Üzerinde Duygusal Zeka Göstergelerinin Analizi”, NewwSa Dergisi
- Edizler Ozdemir, G. (2010) “İnsan Kaynakları Yönetiminde Duygusal Zeka Ölçüm ve Modelleri”, Yaşar Joy Dergisi
-  Ozdemir, G. (Ocak 2010) “Karizmatik Liderlikte Duygusal Zeka Boyutuyla Cinsiyet Faktörüne İlişkin Literatürsel Bir Çalışma, Selçuk İletişim Dergisi, Vol:6, Sayı:2
- 2007, İlköğretim Düzeyindeki Çocuğun Gelişiminde Kariyer Eğitimi ve Danışmanlığı”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
- 2007, 'Kariyer Planlama ve Gelişiminde Duygusal Zeka' EF Dergisi, Samsun Üniversitesi
- 2006, “Organizasyonlarda Kişilerarası İlişkilerde Etki Taktikleri ve Kullanımına İlişkin Literatür Çalışması”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:36
- Özdemir, G (Mayıs 2006) “Kariyer Planlama ve Gelişiminde Duygusal Zeka”, EF Dergisi, No:2
- 2005, “Stres Yönetmede Etkili İletişim Stratejileri” Todaie Amme İdaresi Dergisi, 38/2,
- 2005, Kadın Yöneticiler için Kariyer Gelişimlerinde Örgüt İçi ‘Kişilerarası İlişki Ağları’nı Yönetmek İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 23
- 1999, "Reklamda Stratejik Planlama ve Yönetim Sürecinin Önemi", Pazarlama Dünyası, Yıl:13, Sayı:73
- 1999, "Reklam Sektöründe Kariyer Arayışları", Media Cat, Yıl:7, Sayı:55
- 1999, "Kariyer Yönetimi", Pazarlama Dünyası, Yıl:13, Sayı:77
- 1998, "Reklam Yönetimi", Pazarlama Dünyası, Yıl:12, Sayı: 68.
- 1998, "Reklam Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi", Media Cat, Yıl: 5, Sayı: 39
- 1998, "Geleceğin Projeksiyonu", Gazete Ege, Objektif, Yıl:1, Sayı: 25
- 1998, "Başarının Anahtarı", Gazete Ege, Yıl:1, Sayı:32
- 1998, "Stresi Yönetmek Elinizde", Gazete Ege, Objektif, Yıl:1, Sayı:36.
- 1997, "Modern Toplumlarda Reklamın Yeri", Media Cat, Yıl: 4, Sayı:28, Ankara
- 1997, "Televizyon Reklamları ve Cinsellik", Media Cat, Yıl: 5, Sayı: 33, Ankara
- 1997, "Müşteri İşletme-Reklam Ajansı İlişkilerinin Reklam Yönetimi Sürecindeki Rolü", Pazarlama Dünyası, Yıl:11, Sayı:66

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (62 adet)- 21Şubat-22 Şubat 2000- "Bankalarda Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi-I", (2 gün), Halkbank Eğitim MErkezi, Hatay/İZMİR
- 26-27 Mayıs 2001 "Yönetim & İletişim" Hugo Boss Eğitim Semineri, Çeşme Altınyunus Oteli, İzmir
- 2-3 Haziran 2001 "Yönetim & İletişim" Hugo Boss Eğitim Semineri, Çeşme Altınyunus Oteli, İzmir
- 9-11 Temmuz 2001 "Halkla İlişkilerde İnsan Kaynaklarının Kullanımı", Pamukkale Turizm Personeline Yönelik Eğitim Semineri
- 25 Ocak 2001 "Halkla İlişkiler" Çevik Kuvvet Personeline Yönelik Eğitim Semineri, Hatay- İzmir
- 20 Haziran 2001 "Halkla İlişkiler-III" Çevik Kuvvet Personeline Yönelik eğitim Semineri
- 29 Mart 2001 "Halkla İlişkiler-II" Çevik Kuvvet Personeline Yönelik Eğitim Semineri, Hatay-İzmir
- 20 Haziran 2001 "Halkla İlişkiler-III" Çevik Kuvvet Personeline Yönelik eğitim Semineri
- 22 Haziran 2001 "Kişisel Performans Geliştirme ve Hedeflere Ulaşma" Elginkan Vakfı Eğitim Semineri, Manisa
- 14 Haziran 2001 "Halkla İlişkiler ve Kariyer Yönetimi" Ege Üniversitesi &Alsancak Dersanesi İşbirliği ile Düzenlenen Halkla İlişkiler Sertifika Programı, Alsancak-İzmir
- The English Akademi Dil Kursu yöneticileri ‘ne yönelik, “Etkin Yöneticilik”, semineri, 5.10.2002
- İletişim”, Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Vakfı, 30.10.2002
- Ege Üniversitesi Aday Memurları için “Haberleşme” konulu hizmet içi eğitim semineri, 7.11.2002
- Ege Üniversitesi Aday Memurları için “Haberleşme”, konulu hizmet içi eğitim semi-neri, 12.11.2002
- Ege Üniversitesi İdari Mali İşler Bölümü “Takım Yönetimi”, eğitim semineri 14.11.2002
- Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı “Kurum İçi İletişim” , 16.11.2002
- Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı, “Performans Yönetimi”, 23.11.2002
- Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı, “Kariyer Yönetimi, 30.11.2002
- Ege Üniversitesi Aday Memurları için “Haberleşme” konulu hizmet içi eğitim semineri, 12.12.2002
- 0, Ege Üniversitesi Daire Başkanları için “İnsan Kaynakları Yönetimi”
- “Yönetimde Halkla İlişkiler Kursu Sertifika Programı, EGESEM ,26.12.2002
- Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı, Takım Yönetimi, 28.12.2002
- Uşkay Avukatlık Bürosu avukatları’na yönelik (Tukcell’in avukatları ve personeli) “Etkili İnsan Yönetimi -1”, 28.12.2002-29.12.2002
- Uşkay Avukatlık Bürosu (avukatları ve personeli) “Etkili İnsan Yönetimi -2”, 4.01.2003- 5.01-2003
- EGESEM Yönetimde Halkla İlişkiler Sertifika Programı, “Kariyer Yönetimi” 7.01.2003
- Kızılay yönetici ve çalışanlarına yönelik “Kurum İçi İletişim” , 27.01.2003
- SSK İzmir İl Müdürlüğü personeli ve çalışanlarına yönelik, “İletişim”, 10.03.2003
- SSK İzmir İl Müdürlüğü personeli ve çalışanlarına yönelik, “İletişim”, 14.03.2003
- Ege Üniversitesi Kalite Odağı Seminerleri ,“Takım Yönetiminde Kalite”, 17.03.2003
- SSK İzmir İl Müdürlüğü personeli ve çalışanlarına yönelik “İletişim”, 24.03.2003
- İzmir Defterdarlık personeli, “Örgütsel İletişim”, 10.04.2003
- İzmir Lions, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, 19.04.2003
- SSK İzmir İl Müdürlüğü personeli ve çalışanlarına yönelik İletişim ve Hizmette Müşteri Memnuniyeti” 1.05.2003
- SSK İzmir İl Müdürlüğü personeli ve çalışanlarına yönelik İletişim ve Hizmette Müşteri Memnuniyeti”, 2.05.2003
- İzmir Lions “Kariyer Yönetimi”, 3.05.2003
- SSK İzmir İl Müdürlüğü personeli ve çalışanlarına yönelik İletişim ve Hizmette Müşteri Memnuniyeti, 5.05.2003
- SSK İzmir İl Müdürlüğü personeli ve çalışanlarına yönelik İletişim ve Hizmette Müşteri Memnuniyeti, 6.05.2003
- Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıklari ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Şefler, şef Muavinler, Hemşireler, Teknik Personel, “Performans Yönetim Sistemi”, 14.05.2003
- İzmir Defterdarlık personeli, “Örgütsel İletişim”, 15.05.2003
- SSK İzmir İl Müdürlüğü personeli ve çalışanlarına yönelik İletişim ve Hizmette Müşteri Memnuniyeti, 22.-25.05 2003
- Bornova Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Karakol Amirleri, Stresle Mücadele ve Problem Çözme Teknikleri ” , 3.06.2003
- Dr.Behçet Uz Hastanesi Doktorları , “Kurum İçi İletişim”, Elginkan Vakfı, 13.05.2003
- HCS Küresel işbirliği ile “Personel Geliştirme ve Güçlendirme”, Karaca Otel, 5.07.2003
- HCS Küresel işbirliği ile “Kariyer Planlama-Geliştirme-Yönetim ve Performans Yöne-timi”, Karaca Otel, 13.07.2003
- EGESEM İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı, 30.098.10.2003.
- Küresel Yönetim ve Danışmanlık, “Takım Çalışması”, 21.10.2003
- Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı, “Kurum İçi İletişim”, 16 .12.2003
- Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı, “Takım Çalışması”, 18.12.2003
- Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı, “Kariyer Yönetimi”, 22.12.2003
- Ege Üniversitesi Birlikte Öğrenelim Programı “Performans Yönetimi”, 25.12.2003
- EGESEM İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı, 27.12.2003-13.01.2004
- “Performans Yönetimi”, Askeriye Güney Saha Komutanlığı, 22.01.2004
- “Ödül Teşvik Yönetimi”, Askeriye Güney Saha Komutanlığı, 29.01.2004
- EGESEM İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı, 14.02-6.03.2004
- EGESEM İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı , 11.11-16.12. 2004
- İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi “Takım Yönetimi” , 3 gün, 27-30 Aralık 2004 ve 8 Ocak 2005
- Salihli Belediyesi yönetici ve çalışanlarına yönelik “Takım Yönetimi”, konulu eğitim semineri, 23 Şubat 2005
- İzmir Devlet İstatistik Enstitüsü yönetici ve çalışanlarına yönelik“ Örgüt İçi İletişim”, konulu eğitim semineri, 29 Nisan 2005
- EGESEM İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı, ”, 22.1120.12.2005
- EGESEM İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı,28.02-30.03.2006.
- 0, 1997-...... 'Kişisel PErformans Geliştirme ve Hedeflere Ulaşma' , 'Kurum İçi İletişim', 'İnsan Kaynakları Yönetimi', 'Halkla İlişkilerde İletişim' konulu eğitim seminerleri, Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Manisa/İZMİR
- 0, 'Müşteri İlişkileri Yönetimi', 2 günlük eğitim semineri, Çaçaron Ticaret ve Turizm Sanayi A.Ş., Fethiye/MUĞLA

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Özdemir, G.- Balcı, Y. (2008) “Sosyo-Duygusal Öğrenme Yoluyla Çocuğun Duygusal Okuryazarlık Gelişimi” 2.nd International Symposium of Emotional Intelligence and Communication, İzmir
- "Çocuğun Duygusal Zeka ve İletişim Yeteneklerinin Gelişiminde Yaratıcı Eğitimin Rolü", 2nd International Children and Communication Congress ‘The Impact of Communication on Children’ İstanbul, 2005
- 2004, Kişisel Gelişim ve Kurumsal Diyalog Yönetiminde İletişim Eğitiminin Rolü ," 2nd International Symposium Communication in The Millennium A Dialogue Between Turkish and American Scholars, İstanbul, Vol.1

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- 2010, İnsan Yönetiminde Organik Olmak ve Duygusal Zeka”, 8.Ege İnsan Yönetimi, PerYön-Türkiye, İzmir.
- 2010, “Algılama Farklılığı ve Kurumsal Gelişim”, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Kalite Kongresi-10, İzmir
- 2001, "İnsan Kaynağı Gelişimi ve Kalitesinde İletişimin Rolü" 10. Ulusal Kalite Kongresi, İstanbul.
- 2001, “Takım Yönetiminin Etkinliğinde İletişim” , Kalder 11 Ulusal Kalite Kongresi, İstanbul.
- 2000, "Reklam Sektöründe Kariyer Yönetimi", Ulusal İletişim Sempozyumu-I, Ankara

Kitapları (6 adet)- 2006, 'Kariyer Yaşamında Duygusal Zeka ve İletişim Yeteneği' ,'Diyaloglarla Duyguları Yönetmek', Hayat Yayınları, İstanbul
- 2006, 'Profesyonel Yaşamda Kişilerarası İlişkilerde İzlenimlerin Yönetimi", İletişimi Anlamak, Farklı Anlamlar Katmak, Bölüm Yazarlığı, Nobel Yayınları, İstanbul.
- 2004, 'İletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi' Media Cat Yayınları , İstanbul
- 2000, "Reklam Sektöründe Kariyer Arayışları", Her Yönüyle Pazarlama İletişimi, Bölüm Yazarlığı, Media Cat Yayınları, İstanbul
- 'Reklamda Stratejilerle Yönetim', Alfa Yayınları, İstanbul, 1999.
- 1998, Halka İlişkiler Yönetimi, Bölüm Yazarlığı, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- 2007, 11, “Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu” Tübitak Bilimsel Toplantı desteği,
- 2006, EUA-EU project, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)’ nin kalite değerlendirme projesi, Ege Üniversitesi Üniversiteler Birliği Komitesi proje üyesi (uluslararası kuruluşlarca desteklenen ve sonuçlandırılan proje)
- 2005, 11, Türkiye Kızılay Derneği –Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve İletişim Fakültesi işbirliği protokolü çerçevesinde Kızılay ve Amerikan Kızılhaçı’nın ortaklaşa düzenlediği “Afete Hazırlık” programı için oluşturulan proje grubu üyesi-eğitmen
- 2003, Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi, Üniversitem Programı, İnsan Kaynakları İyileştirme Öncelikli Projesi, 'İdari Mari İşler Pilot Bölge Çalışması
- NO.30, Bir İletişim Modeli Olarak Oyun, Nihat Demirkol Yönetim Danışmanlığı-E.Ü.İletişim Fakültesi işbirliğinde Outdoor Training uygulama projesi, proje üyesi, E.Ü. Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, No:30, İzmir, 2002.
- 2001, Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi İÜniversitem Programı, İletisim Çalışma Grubu Halkla İlişkiler Birimi Yapılandırma Projesi
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (7 adet)- 'International Career Association' membership, 2001
- E.Ü Avrupa Üniversiteler Birliği Komitesi Üyesi
- E.Ü İç Kontrol Kurulu Danışma Grubu Üyesi
- E.Ü. & İzmir Kalite Odağı Üyesi, 2004
- E.Ü. Akademik Değerlendirme Kurulu-İdari Birimler Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (İDEK) Gözlemci Üyesi
- E.Ü.Avrupa Birliği Çerçeve Programı İnsan Kaynakları Tema Sorumlusu
- İzmir Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi,2005
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (6 adet)- Doktora, 2011, Akbulut, Eyyup, “Toplum Kuruluşlarının Kurumsal İtibar Yönetimi Sürecinde Halkla İlişkiler Uygulamalarının Rolü”, Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2009., Balcı, Yurdagül, “İlköğretim Okullarında Öğretmen ve Yöneticilerin Örgütsel Bağlılığı ile Yöneticilerin Öğretimsel Liderlik ve Dönüşümcü Liderlik Davranışları Arasındaki İlişkilerin Analizi, Ege Üniversitesi Sosyal Bi...
- Yüksek Lisans, 2009, Gladiola Hasani; Kurumsal Vatandaşlık Sürecinde Halkla İlişkilerin Rolü ve Etkinliği, yükseklisans tez danışmanlığı
- Yüksek Lisans, 2006, Akide Aydoğan, “Profesyonel Eğitim Yönetiminin Bireysel ve Örgütsel Performansın Yükseltilmesine Katkısı”
- Yüksek Lisans, 2006, Yiğit Özyüncü, 'Propaganda ve Karşı Propaganda'
- Yüksek Lisans, 2005, Mehmet Yakın, 'Reklamda Algı Yönetimi'