Akademik BilgilerASLI GÜNEŞ
DOÇENT
Bayındır Meslek Yüksekokulu
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: asligunes@yahoo.com
- E-posta: asli.gunes@ege.edu.tr
- Telefon: (232)581 71 75, E.Ü Bayındır M.Y.O
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Planlama ABD, Türkiye, 1998
- Doktora: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Planlama ABD, Türkiye, 2005

İdari ve Akademik Görevleri (6 adet)- Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve mimarlı Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı, 2017-2018
- E.Ü. Bayındır Meslek Yüksekokulu Müdür V., 2016-2018
- E.Ü. Bayındır Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi, 2016-2018
- EGESEM; E.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2016-2017
- E.Ü. Bayındır MYO. Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Program Koordinatörü, 2011-2016
- E.Ü. Bayındır MYO. Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Program Koordinatörü, 2002-2004
Mesleki Faaliyetleri (5 adet)- E.Ü. Bayındır MYO. Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Programı Staj Komisyonu Başkanlığı, 2013-2016
- E.Ü. Bayındır MYO. Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Programı Staj Komisyonu Başkanlığı, 2009-2011
- E.Ü. Bayındır MYO Eğitim Komisyonu Üyesi, 2009-2011
- E.Ü. Bayındır MYO Burs Komisyon Üyeliği, 2003-2004
- E.Ü. Bayındır MYO. Spor Temsilcisi, 2001-2016
Uzmanlık Alanları- Peyzaj Mimarlığı (5010500)
- Peyzaj Mimarlığı (5010501)
- Peyzaj Mimarı (5020103)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (13 adet)- Ali Yıldırım Korkut,Aslı Güneş, Aysun Kop, Handan Cakar, Ozlem Akat, Mehmet Aydin Guney, Burak Ozkul, Edis Koru, Cuneyt Suzer, Semra Cirik,Kursat Firat, Sahin Saka, Çagdas Goktepe.2016.Preliminary Study for Utilization of Some Invasive Aquatic Plants As Raw Material For Aquaculture Feeds.Volume 25-No. 11/2016, pages 4915-4920 Fresenius Environmental Bulletin Germany
- A. Güneş, H. Çakar, N. Erdoğan, K. Yanmaz. 2015. The Effect of Playground Characters Placed in the Playgrounds on the Enchancement of Primary School Children’s Environmental Consciousness. E3 Journal of Scientific Research 3(1). Pp. 004-014, June ISSN:2276-9897
- M. Bolca, F. Özen, A. Güneş, 2014. Land Use Changes in Gediz Delta (Turkey) and Their Negative Impacts, Journal of Coastal Research, 30(4), 756-764, Amerika Birleşik Devletleri, ISSN: 0749-0208
- A. Güneş, H. Çakar, Ö. Akat, M.A. Güney, B. Özkul, E. Koru, A.Y. Korkut, C. Süzer, S. Cirik, K. Fırat, Ş. Saka, 2014. Determination of the Bioenergy Production Capacity from Biochemical Profiles of Some Aquatic Phytoremediation Plants; Energy While Cleaning. Journal of Environmental Protection and Ecology, 15(3), 1042-1050, Greece, ISSN: 1311-5065
- A. Güneş, G. Koçak, B. Türkyılmaz Tahta, 2014. Investigations for GIS Use in Legal Administrations of Protected Natural Areas- A Case Study: Villages of Yaka and Çiçekliköy, Fresenius Environmental Bulletin, 23(4), 1058-1067, Almanya, ISSN: 1018- 4619
- H. Çakar, A. Güneş, N. Erdoğan, 2013. Investigation into Environmental Awareness of Grade School Students in Bayındır, Izmir, The International Journal of Agriculture and Environment, 4(2), 32-46, Avusturya, ISSN: 2307-2652
- A. Güneş, Ö. Akat, H. Çakar, Ö. Yücel, 2013. Performance Analysis of Nonwoven Polyester Geotextiles Used For Slope Stabilization on Landscape Applications, Tekstil ve Konfeksiyon, 23(4), 342-348, Türkiye, ISSN: 1300-3356
- B. Gülgün, İ. Yörük, B. Türkyılmaz, M. Bolca, A. Güneş, 2009. Determination of the Effects of Temporal Change in Urban and Agricultural Land Uses As Seen in the Example of the Town of Akhisar, Using Remote Sensing Techniques, Environmental Monitoring and Assessment, 150 (1-4), 427-436, Hollanda, ISSN: 0167-6369
- A. Güneş, B. Gülgün, 2007. İzmir, Buca Gölet ve Buca Yedi Göller Suni Gölet Çevresi Rekreasyon Alanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi ve Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(2), 81-91, Türkiye, ISSN: 1018- 8851 (Master Journal List)
- B. Gülgün, A. (Atıl) Güneş, M. Sayman, İ. Yörük, 2007. Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Kullanılan Bazı Önemli Akuatik Bitkiler ve Kullanım İlkeleri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(1), 177-188, Türkiye, ISSN: 1018- 8851 (Master Journal List)
- A. Güneş, 2007. Toprak Tipolojisi Bazlı Entegre Peyzaj Planlamasının İzmir İli Bayındır İlçesi Örneğinde Gerçekleştirilmesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44(2), 93-105, Türkiye, ISSN: 1018- 8851 (Master Journal List) (Doktora tezinden üretilmiştir).
- A. (Atıl) Güneş, İ. Yörük, B. Gülgün, 2006. Bayındır İlçesi Kamusal Yeşil Alanlarının Yeterliliği ve Geliştirilebilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1), 169-180, Türkiye, ISSN: 1018- 8851 (Master Journal List)
- A. (Atıl) Güneş, B. Gülgün, İ. Yörük, 2005. Sürdürülebilir Kentler ve Peyzaj Mimarlığı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(2), 215-226, Türkiye, ISSN: 1018- 8851 (Master Journal List)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- H. Serez, Ö. Dağlı, R. Oral, A. Güneş, M. Yüksel, T. Ö. Pek, N. Kabay, 2016. İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde Su Sümbülü Enerji Bitkisinin Atıksu Arıtımı İçin Kullanılması. Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi s:36-40, İstanbul, Türkiye
- 2009, Güneş, A., Salman, A., Avcıoğlu, R., Çakar, H., 'Değişik Hümik Asitli Kompoze Gübre Dozu Uygulamalarının Gül Fidanlarının Büyüme ve Gelişme özelliklerine Etkisi' Anadolu Dergisi, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi Cilt:19 Sayı:2 Yıl:2009 Sf:73-84 Menemen, İzmir ISSN: 1300-0225
- 2007, Gülgün, B., Aktaş, E., Kır, İ., Güneş, A., “İç Mekan Su Bahçeleri ve İç Mekan Su Bahçelerinde Kullanılan Bazı Sucul Bitki Örnekleri” Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Dergisi Ocak- Haziran 2007 Sayı:348 sf: 50-54 Ankara
- 2007, Gülgün, B., Yıldırım, T., Güneş, A., Türkyılmaz, B., Güney, A.,'Peyzaj Düzenleme Çalışmalarında Çit Bitkisi Olarak Kullanılan Ekonomik Öneme Sahip Euonymus japonica thunb. cv. aureapictus ve Ligustrum vulgare L.'nin Farklı Üretim Zamanlarının Çeliklerin Köklenme Oranlarına Etkilerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma', Anadolu Dergisi, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi Cilt:17 Sayı:2 sf:61-73 ISSN:1300-0225 İzmir
- 2006, (Atıl). Güneş. A.,Gülgün B., ' Doğa Koruma Alanlarının Belirlenmesinde Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik Kavramları', Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Dergisi Temmuz-Aralık sayı:347 sf:4-9

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (6 adet)- 2012 Güneş A.” Peyzaj Çalışmalarında Flora ve Fauna İlişkisi Örneği; Su Bitkileri ve Koi. Balık, Doğa, Deniz, Olta, Tekne, Dalış ve Balıkçılık Dergisi. Yıl4 Sayı:36 Kasım. Ulu Basım. Balçove İzmir
- Güneş A. “Doğanın Narin Yüzü; Mavi Çiçekler” İzmir Mavisi Dergisi Ağustos 2012 Sayı:1 Sf: 2-3 Teknofset, Çamdibi, İzmir
- A. (Atıl) Güneş, Ö. Yücel, 2006. Çeşitli Boyutlarda Sürdürülebilirlik, Önce Kalite Dergisi, Kal-Der Yayınları, Temmuz 2006, Sayı:101, 102-105, Ankara, Türkiye
- 1998, Güneş, A. (Yüksek Lisans Tezi) Keşif Raporu ve İhale Dosyası Hazırlama Yöntemlerinin Peyzaj Mimarlığı Uygulama Örnekleri Açısından İrdelenmesi. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bahar Türkyılmaz
- 2005, (Atıl) Güneş, A. (Doktora Tezi) Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Kaynak PlanlamasıI: Entegre Peyzaj Planlamasının İzmir İli Bayındır İlçesi Örneğinde Gerçekleştirilmesi.Danışman: Prof. Dr. Mehmet Köseoğlu
- 2008, Güneş, A. 'Artık Bayındır'da Süs Bitkileri Üreticiliği Kimlik Değiştiriyor', Küçük Menderes Gazetesi 17.05.2008 Tarihli Soru Yağmuru Başlıklı Nihal Umutlu Ropörtajı, İzmir

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- A. Güneş, H. Çakar, M. Wallace 2014. Artificial Wetlands and Phythoremediaton as a Green Infrastructure for Wastewater Purification. International Congress on Landscape Ecology; Understanding Mediterranean Landscapes Human vs Nature, 23-25 October 2014, Proceedings p:201 (Poster Bildiri, Tam Metin Olarak Yayınlandı)
- M. Wallace, Ö. Akat, A. Güneş 2014. Decreasing Rural Migration through Vernacular Natural Resources; a Case Study: The Village of Turan. International Congress on Landscape Ecology; Understanding Mediterranean Landscapes Human vs Nature, 23-25 Octobre 2014, Proceedings p: 105. (Sözlü Bildiri- Tam Metin Olarak Yayınlandı)
- Ö. Akat, A. Güneş, H. Çakar, H. Akat, 2014. Scrutinizing the Working Conditions in Greenhouses within the Frame of Ergonomic Criteria, 25th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, 25-27 September 2014.Proceedings p:169-172. İzmir Turkey. (Poster Bildiri, Tam Metin Olarak Yayınlandı).
- A. Güneş, H. Çakar, M. Wallace, 2014. Post-Harvest Usage of Invasive Aquatic Weeds for Economic Profit, 25th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, 25-27 September 2014. Proceedings p:189-192. İzmir Turkey (Poster Bildiri, Tam Metin Olarak Yayınlandı).
- 2011, Güneş, A., Gülgün, B., Aktaş, E., “A Dream of Future; Sustainable Cities by Landscape Architecture Perspective“ (Özet Sunum, Poster), International Conference of Ecosystems (ICE) Tirana, Albania, June 4-6,
- Güneş, A., Çakar, H., Akat, Ö., “İzmir’de Peyzaj Sektörüne Yönelik Fuarlarda Katılımcıların Peyzaj Mimarlarına ve Peyzaj Teknikerlerine Olan Yaklaşımı” UMYOS 2011 2.Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 25-27 Mayıs Kuşadası, İzmir
- 2009 Güneş, A.,'Resmi Birim Fiyatlar ile Gerçekleştirilen Peyzaj Uygulamalarında Karşılaşılan Maliyet Sorunları ve Çözüm Önerileri' 1.Uluslararası, 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,27-29 Mayıs 2009, Selçuk Üniversitesi Kadıhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu,Sempozyum Kitabı sf: 2831-2837 Konya
- 2009 Güneş, A.,Salman, A.,Kılıç,C.C.,Avcıoğlu, R., 'Farklı Dikim Tarihleri ile Gübrelemenin Lale (Tulipa sp.) Bitkisinin Bazı Agronomik ve Floristik Özelliklerine Etkisi' I. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 27-29 Mayıs 2009, Selçuk Üniversitesi Kadıhanı Faik İçli Meslek Yüksekokulu Bildiri Kitabı sf:154-164, Konya

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- A. Salman, C.C. Kılıç, A. Güneş, 2013. Farklı Soğanlı Süs Bitkilerinin Akdeniz İklim Koşullarındaki Floristik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, V. Süs Bitkileri Kongresi, 06–09 Mayıs 2013, Bildiri Kitabı 815-822, Yalova, Türkiye (Poster Bildiri, Tam metin basıldı)
- 2011, Güneş A., Çakar, H., Akat, Ö., ”Kent Ergonomisinde Peyzaj Elemanlarının Rolü; İzmir Örneği” Ergonomi Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
- Güneş, A., Çakar, H., Akat, Ö., “İzmir’de Peyzaj Sektörüne Yönelik Fuarlarda Katılımcıların Peyzaj Mimarlarına ve Peyzaj Teknikerlerine Olan Yaklaşımı” UMYOS 2011 2.Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 25-27 Mayıs Kuşadası, İzmir
- 2010 Kılıç, C.C., Salman, A., Güneş, A., Avcıoğlu, R., 'Değişik Çimlendirme Koşullarının Bazı Palmiye (Washingtonia Sp., Chamerops Sp., Phoenix Sp.) Tohumlarının Çimlenmesine Etkisi', Poster Bildiri, IV. Süs Bitkileri Kongresi Alata Erdemli, Mersin
- Gülgün, B., Türkyılmaz, B., Bolca, M., Güneş, A., 'Arazi Kullanım Değişimlerinin Top Burnu‐:Uçburun Musa Bey Limanı Arası, İzmir Çeşme,Yarımadası Doğa Koruma Kararları Üzerinde Etkilerinin İrdelenmesi', 27-30 Mayıs 2008 Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları 7. Ulusal Kongresi, Ankara
- 2007, Güneş A., Çakar H., 'Sürdürülebilir Turizm İlkesiyle, Alternatif Turizm - Eko-Turizm Alanlarına Peyzaj Mimarlığı Çerçevesinden Yaklaşım', 4. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 14-16 Mayıs, Sempozyum Kitabı sf:489-492 Bergama İzmir
- 2007, Salman, A., Avcıoğlu, R., Güneş, A., ' Akdeniz Ekolojisinde Sürdürülebilir Çim Alan Tesisinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri' III.Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 22-25 Kasım2007, Antalya
- 2005, Çakar, H.,(Atıl) Güneş. A. 'Çocuk Oyun Alanlarında Avrupa Birliği Standartları', Süleyman Demirel Üniv. Burdur Meslek Yüksekokulu 3. Ulusal Meselek Yüksek Okulları Sempozyumu, Burdur
- 2005, (Atıl) Güneş A. 'Kentsel Rekreasyon Alanlarının Planlanmasında Ergonomi', 10. Ergonomi Kongresi, Uludağ Üniversitesi, 7-9 Ekim 2004

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (11 adet)- EBİLTEM 2013-BAMYO-001, İzmir İli Bayındır İlçesi Turan Köyü Yerel Nergis (Narcissus tazetta) Yetiştiriciliğinde Farklı Dikim Tarihleri ve Yetiştirme Ortamlarının Bitki Gelişimi, Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri, , Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (EBİLTEM), Proje No: 2013-BAMYO-001, (Araştırmacı-Tamamlandı, 2016)
- SANTEZ Proje No: 03330.STZ.2013-2, İTOB-OSB Membran Biyoreaktör (MBR) Arıtma Sisteminde İyileştirme Çalışmaları ve Atıksuda Enerji Bitkileri Yetiştirerek Biyogaz Üretilmesi, Sanayi Bakanlığı, SANTEZ Projesi, Proje No: 03330.STZ.2013-2, (Araştırmacı-Tamamlandı, 2016)
- EBİLTEM 2012-BAMYO-002, Limonium Sinuatum Yetiştiriciliğinde Farklı Yetiştirme Ortamlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (EBİLTEM), Proje No: 2012-BAMYO-002, (Araştırmacı- Tamamlandı, 2016)
- BAP 2011-SÜF-030, Fitoremediasyon (yeşil ıslah) Çalışmalarında Kullanılan Bazı Su Bitkilerinin Yan Ürün Temin Potansiyellerinin Belirlenmesi İçin Biyokimyasal Profil Tespiti, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2011-SÜF-030, (Araştırmacı- Tamamlandı, 2015)
- EBİLTEM 2010-BAMYO-001, Peyzaj Onarımında ve Çeşitli Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılan Bazı Akuatik Bitkilerin ve Sazangillerden Koi Balıklarının (Cyprinus carpio) İzmir Bayındır Koşullarında Kapalı Karasal Sistemlerde Yetiştiriciliğinin Sağlanması, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (EBİLTEM), Proje No: 2010-BAMYO-001, (Proje Yöneticisi-Tamamlandı, 2014
- 2009, EBİLTEM Proje No:09-BAMYO-001, Salman A., Avcıoğlu R., Kılıç C.C., Güneş A., "Farklı Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea Schreb.) Çeşitleri İle İngiliz Çimi (Lolium perenne L.)'nin Yeşil Alan Performanslarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma"
- 2009, EBİLTEM Proje No:09-BAMYO-003, Salman A, Kılıç C.C., Güneş A. “ Farklı Soğanlı Süs Bitkilerinin Floristik Özellikleri ile Çiçek Koparmanın Soğan Verimi Üzerine Etkisi” EBİLTEM Proje No:09-BAMYO-003, Proje Kesin Raporu Bayındır-İzmir
- 2007, EBİLTEM 07-BAMYO-003, Kılıç, C.C., Salman, A., Güneş, A., Avcıoğlu, R., 'Değişik Çimlendirme Koşullarının Bazı Palmiye (Washingtonia sp., Chamerops sp., Phoenix sp.) Tohumlarının Çimlenmesine Etkisi' 07- BAMYO- 003 No'lu E.Ü Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu Bayındır, İzmir
- 2007, EBİLTEM 07-BAMYO-001, Güneş, A., Salman, A., Kılıç, C.C., Avcıoğlu, R., 'Farklı Dikim Tarihleri ile Gübrelemenin Lale (Tulipa sp.) Bitkisinin Bazı Agronomik ve Floristik Özelliklerine Etkisi' 26.01.2009 kabul tarihli, 07/BAMYO/001 No'lu EBİLTEM Projesi Bayındır, İzmir
- 2006, EBİLTEM 06-BAMYO-001, (Atıl) Güneş, A., Salman, A., Avcıoğlu, R., Çakar, H., 'Değişik Gübre Dozlarıyla Hümik Asit Uygulamasının Gül Çeliklerinin Büyüme ve Gelişme Özelliklerine Etkisi' E.Ü. Bilimsel Araştırma Proje Kesin Raporu EBİLTEM:06-BAMYO-001 No'lu Proje,Bayındır, İZMİR
- BAP 2005-ZRF-048, Gülgün, B., Türkılmaz, B., Bolca, M., Güneş. A., Özen. F., 'Arazi Kullanım Değişimlerinin İzmir-Çeşme Yarımadasının Top Burun-Uç Burun Kısmı Alibostan Koyu Mevkiinde Doğa Koruma Kararları Üzerindeki Etkilerinin İrdelenmesi' E.Ü Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu, Proje No: 2005-ZRF-048, Bornova, İZMİR
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Peyzaj Mimarları Odası
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 2009, E.Ü Fakülte ve Y.O arası sportif faaliyetlerde verilen -TEŞEKKÜR belgesi 2008-2009 Öğretim yılı
- 2007, T.C Bayındır Kaymakamlığı Emniyet Müdürlüğü Çevre Düzenleme Teşekkür Belgesi