Akademik BilgilerGÜL ÖZLEM YILDIRIM
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İletişim Bilgileri- E-posta: gulozlemy@yahoo.com, gul.ozlem.yildirim@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye, 1992
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enst.Cerrahi Hast.Hemş., Türkiye, 1999
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enst.Cerrahi Hast.Hemş., Türkiye, 2006

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Öğretim Görevlisi, 1999-
- Araştırma Görevlisi, 1994-1999
Mesleki Faaliyetleri (20 adet)- VIII. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programları Müfredat Güncelleme ve Standardizasyonu Toplantısı, Başkent Üniveristesi, Ankara., 2010
- 24-25 Nisan 2010: “V. Paramedik Sempozyumu”, Başkent Üniversitesi, Ankara (Bilimsel Komite)., 2010
- 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinliği' Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi, Panel-Düzenleme Kurulu, 2010
- 16-17 Haziran 2009. VII. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programları Müfredat Güncelleme ve Standardizasyonu Toplantısı, Erzurum., 2009
- Ocak 2009 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü HTT-TRK Eğitimi Kursu, Urla Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir (Eğitimci), 2009
- Kasım 2008 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü HTT-TRK Eğitimi Kursu, Urla Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir (Eğitmci), 2008
- Nisan 2008: “IV. Paramedik Sempozyumu”, Gazi Üniversitesi, Ankara, Bilimsel Komite, 2008
- 25-27 Nisan 2008: “IV. Paramedik Sempozyumu”, Gazi Üniversitesi, Ankara (Konuşmacı ve Bilimsel Komitede görev aldı)., 2008
- Mart 2006: “İlkyardım Eğitimi” Yaşlı Bakımı Sertifika Programında eğitimci-İzmir, 2006
- Ekim 2005: III. Paramedik Sempozyumu, İzmir, Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurul, 2005
- Ekim 2005: Paramedik Programları Eğitim Koordinasyon ve Müfredat Standartlaştırma Komisyon Toplantısı, Düzenleme Kurulu, 2005
- Haziran 2005: Ege Üniversitesi Stratejik Planlama Kursu, Bornova, İzmir., 2005
- Mayıs 2005: “I.Türkiye Ambulans Rallisi” (Uluslararası Katılımlı) Urla, İzmir (Bilimsel Komite ve Hakem Kurulu), 2005
- Ocak 2005: “Paramedik Okulları Koordinasyon Kurulu Toplantısı” Düzenleme Kurulu, 2005
- 14-15 Ekim 2005: III. Paramedik Sempozyumu, İzmir (Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurul üyesi)., 2005
- Ekim 2005: Sağlık Bakanlığı Optisyenlik Kursunda İlkyardım Eğitimci-İzmir., 2005
- Aralık 2004: “İleri Yaşam Desteği Kursu” Resüsitasyon Derneği, Belek-Antalya kursiyer, 2004
- Mart 2004: Otomatik Eksternal Defibrilasyon ve Temel Yaşam Desteği Eğitimci Eğitimi Kursu, Resüsitasyon Derneği,İzmir, 2004
- Nisan 2002: E.Ü. Kültür Sanat ve Sağlık Dairesi Sağlık personeline Temel Yaşam Desteği Eğitimi Eğitimci, 2002
- Eylül 1996 " 1.Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, Düzenleme Kurulu, 1996
Uzmanlık Alanları- Cerrahi (1070800)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Mandıracıoğlu A, Gövsa F, Çelikli S, Yıldırım GÖ: "Emergency health care personnel’s knowledge and experience of elder abuse in Izmir" Arch Gerontol Geriatr. Dec.2, 2005.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- Yıldırım GÖ, Yavuz M. : “Kalp Ameliyatı Sonrası Hasta Pozisyonunun Hemodinamik Ölçümlere Etkisi” Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2010:22(1):69-74.
- Yıldırım GÖ, Yavuz M. : “Yoğun Bakımlarda Hastalara Verilen Sırtüstü Pozisyonların Hemodinamik ve Fizyolojik Ölçümlere Olan Etkileri” Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı:2 .Ağustos 2009.
- Yıldırım GÖ, Oyur Çelik G. : “Yoğun Bakım Hemşirelerinin Temel Yaşam Desteğine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 24, Sayı:3, 2008.
- Karcıoğlu Ö, Yıldırım GÖ : “Acil Tıp Sisteminde Sürüş Güvenliği ve Acil Araç Sürücülerinin Eğitimleri”(Davetli Derleme), D.E.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi,Cilt 20, Sayı 3, 2006.
- Keskin G, Yıldırım GÖ: “Hemşirelerin Kişisel Değerlerinin ve İş Doyumlarının İncelenmesi” Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt 22, Sayı:1, 2006.
- Keskin G, Yıldırım GÖ: “Yapısalcı Yaklaşım Normlarında Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme, Otonomi, Çoklu Zeka Durumlarının Değerlendirilmesi” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı:16 (Güz 2008),67-88.
- Ekşi A, Çelikli S, Yıldırım GÖ, Özmutaf M, Sezer Y, Ünlüoğlu İ: “Bürokratik Uygulamaların İlkyardımcılar Üzerine Etkileri”, Acil Tıp Dergisi, 2005.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- Yıldırım GÖ, Yavuz M: "Kalp Ameliyatı Sonrası Hasta Pozisyonunun Hemodinamik Ölçümlere Olan Etkisi" Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslar arası Katkılı), 04-08 Eylül 2007, Gaziantep.
- Yıldırım GÖ, Ekşi A, Çelikli S: "Paramedik ve ATT Eğitimi" Uluslar arası Katılımlı Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Ve Ambulans Rallisi, 1 – 5 Kasım 2006, Antalya (Panelistlik).
- Yıldırım GÖ, Ekşi A, Keskin G: " Acil Sağlık Hizmetlerinde İletişim" I. Türk – Alman Acil Ambulans Kongresi, 1 – 4 Mayıs 2005, İstanbul.
- Keskin G, Yıldırım GÖ: "Suisidal Girişimle Gelen Hastalara Kriz Yaklaşımı" I. Türk – Alman Acil Ambulans Kongresi, 1 – 4 Mayıs 2005, İstanbul.
- Çelikli S, Yıldırım GÖ, Ekşi A: "Türkiye’de Paramedik Mesleği’nin Gelişimi" I. Türk – Alman Acil Ambulans Kongresi, 1 – 4 Mayıs 2005, İstanbul.
- Çelikli S, Yıldırım GÖ, Ekşi A: "Acil Araçlarda (Kara Ambulanslarında) Araç Gövde Standardı ve Güvenlik", I. Türk – Alman Acil Ambulans Kongresi, 1– 4 Mayıs 2005, İstanbul.
- Ekşi A, Çelikli S, Yıldırım GÖ, Sezer Y: "112 Komuta Kontrol Merkezi Tarafından Sistemi Arayanlara Kimlik Bilgilerinin Sorulmasına İlkyardımcıların Bakışı", I. Türk – Alman Acil Ambulans Kongresi, 1 – 4 Mayıs 2005, İstanbul.
- Keskin G, Bilge A, Yıldırım GÖ: "Culture-Bound Syndrome, Somatization: Nursing Perspective " 1 st Europan Transcultural Nurses Association (ETNA) International Conferance. ETNA& Dokuz Eylül University School of Nursing, 4 – 6 June 2008, İzmir.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (19 adet)- - Yıldırım GÖ: "Tiroid Fırtınasında Paramedikler Ne Yapabilirler?" V. Paramedik Sempozyumu, 24 – 25 Nisan 2010, Başkent Üniversitesi, Ankara.
- - Yıldırım GÖ, Yıldırım H : "Laringeal Maske & Kombitüp (Hastane Öncesi Uygulamalarda) Avantajları & Dezavantajları". V. Paramedik Sempozyumu, 24 – 25 Nisan 2010, Başkent Üniversitesi, Ankara.
- Yıldırım GÖ, Çelikli S, Ekşi A, Gümüşsoy S: "Acil Servis Stajında Paramedik Öğrencilerin Hava Yolu Uygulamalarına İlişkin Becerilerinin Değerlendirilmesi" V. Paramedik Sempozyumu, 24 – 25 Nisan 2010, Başkent Üniversitesi, Ankara.
- Yıldırım GÖ, Yavuz M: "Cerrahi Yoğun Bakımda İzlenen Hastaların Görüntüleme Yöntemleri İçin Dış Alanlara Taşınması" 6.Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 03-06 Mayıs 2009, Kuşadası, İzmir (Tam metin).
- Yıldırım GÖ: "Alanda Kritik Hasta Transportu " IV.Paramedik Sempozyumu, 25 – 27 Nisan 2008, Ankara (konferans, konuşmacı).
- Yıldırım GÖ: "Yetmiş Yaşında Kalça Kırığı Olan Kifozlu Hasta Nasıl Transfer Edilebilir? " IV.Paramedik Sempozyumu, 25 – 27 Nisan 2008, Ankara.
- Yıldırım GÖ, Çelikli S, Aktekin E: "Yeni Nesil Acil Bulaşıcı Hastalıklar ve 112 Acil Sağlık Personelinin Yaklaşımı Nasıl Olmalı" IV.Paramedik Sempozyumu, 25 – 27 Nisan 2008, Ankara.
- Keskin G, Yıldırım GÖ : "Trisiklik Antidepresan Toksikasyonu: Suisid mi? Overdoz mu?" IV.Paramedik Sempozyumu, 25 – 27 Nisan 2008, Ankara.
- Baruş N, Kızıl M, Çelikli S, Yıldırım GÖ, Şenol V: "Paramedik Programlarında Ortak Müfredat Oluşturma Toplantılarının Sonuçları" 2. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 02 Eylül- 04 Eylül 2007, İzmir- Türkiye.
- Yıldırım GÖ, Yavuz M: "Kalp Ameliyatı Sonrası Hasta Pozisyonunun Hemodinamik Ölçümlere Olan Etkisi" Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslar arası Katkılı), 04-08 Eylül 2007, Gaziantep.
- Yıldırım GÖ, Ekşi A, Keskin G: " Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinde Tükenmişlik" III.Paramedik Sempozyumu, 14 – 15 Ekim 2005, İzmir.
- Yıldırım GÖ, Özgür Z.: " Standart Müfredat Çalışmaları Göz Önüne Alınarak, Ege Üniversitesi Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği (AABT) Anatomi Ders İçeriğinin İncelenmesi ve AABT Eğitimine Uyarlanması" III.Paramedik Sempozyumu, 14 – 15 Ekim 2005, İzmir.
- Ekşi A, Yıldırım GÖ, Çelikli S: "Ambulanslarda Hız Problemi", III.Paramedik Sempozyumu, 14 – 15 Ekim 2005, İzmir.
- Yıldırım GÖ, Yavuz M, Keskin G.: "Onkolojik Meme Acillerinde Hemşirelik Girişimleri" VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).
- Keskin G, Yıldırım GÖ, Yavuz M.: "Meme Kanseri Tedavisi Alan Kadınlarda Umutsuzluğa İlişkin Distres" VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005, İstanbul (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).
- Yıldırım GÖ.: "Ege Üniversitesi ASHMYO Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı" Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Sempozyumu, 13-14 Haziran 2002, Eskişehir. (Sözlü bildiri olarak sunulmuştur).
- 0, Dramalı A, Yıldırım GÖ, Yavuz M: "Yoğun Bakım Ünitesinde Görevli Hemşirelerin Kadavra Vericilerden Organ Elde Edilmesine İlişkin Tepkilerinin İncelenmesi" XV. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi & Uluslararası Yaz Okulu, 4
- 0, Kaymakçı, Ş., Demir, F., Yıldırım, Ö.:" Ameliyat Öncesi ve Ameliyat Sonrası Hasta Transportuna İlişkin Durum Saptama", I.Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, 26-27 Eylül, 1996.
- 0, Yavuz, M., Dramalı, A., Yıldırım, Ö., Demir, F.: "Ameliyathanede Yangın Emniyeti ile İlgili Durum Saptama" I.Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, 26-27 Eylül, 1996.

Kitapları (6 adet)- Alanda Acil Bakım (Paramedikler İçin) Edit:Sezgin SARIKAYA, "Hastane ve Diğer Sağlık Çalışanları İle İletişim", Yeditepe Üniversitesi Yayınları- İstanbul 2009.
- Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği ile T.C.Sağlık Bakanlığı: "Hemşire, Tekniker ve Teknisyenlere Yönelik Travma ve Resüsitasyon Kursu Kitabı (HTT-TRK)" Kuban Matbaacılık Yayıncılık, Ankara. 2008-Bölüm yazarlığı
- Ambulans Kullanımı" Bölüm yazarlığı, Übl Yayınları, Ankara, 2005.
- Herkes İçin İlkyardım" Edit: Ü. Rodoplu: "Sudaki Tehlikeli Hayvanların Saldırısı" Bölüm yazarlığı, Om Yayınevi, 2003, İstanbul.
- Hastane Öncesi Acil Bakım" Edit: G.Ersoy, Ü. Rodoplu, S. Soysal, S.Yenal. Bölüm çevirisi. Ecem Ofset, 2003 İzmir
- T.C.Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri: "Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitim Kitabı" 2008-Bölüm yazarlığı

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- 2011, 09/ASHMYO/003, Acil Servis Stajında Paramedik Öğrencilerin Uyguladıkları Tıbbi Becerilerin Sıklık ve Zorluk Derecelerinin Değerlendirilmesi Projenin Yöneticisi : Gül Özlem YILDIRIM- Öğr.Gör.Dr PROJE EKİBİ Adı ve Soyadı - Ünvanı : Gül Özlem YILDIRIM- Öğr.Gör.Dr. Semra ÇELİKLİ-Öğr.Gör. Gülseren KESKİN- Öğr.Gör.Dr. Elif AKTEKİN- Öğr.Gör.
- 2000, Araştırma Projesi, Gökmen F, Keskin G, Yıldırım G.Ö .Üniversite Öğrencilerinde Yapısalcı Yaklaşım Normlarında Problem Çözme, Otonomi Kazanma, Çoklu Zeka Durumlarının Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 2007.İzmir.
- 2000, Araştırma Projesi, - Yıldırım, Gül Özlem: Glukometre ile Kan Glukozu İzlenmesinde Arteriel ve Kapiller Kan Kullanımının Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Araştırma ve Fon Saymanlığı Kurulu, İzmir, 1999.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Eğitim Komisyonu üyesi